Jdi na obsah Jdi na menu
 


Henri Barbusse, francouzský spisovatel
Láska je jakýmsi svátkem samoty dvou lidí.

Brigitte Bardot, francouzská filmová herečka
Na kalhoty se už nemohu ani podívat. Lezou mi krkem

Lásku je třeba brát sportovně – pak budete šťasten, berete-li ji zamilovaně, pak budete celý život trpět.

Grigorios Abul Faradž Barhebraeus, syrský filosof
Jednoho askety, který bydlel na hřbitově se zeptali: „Proč tam bydlíš?“ A on odpověděl: „Chci rozlišit kosti králů od kostí otroků, ale nedají se rozlišit – všechny jsou stejné.

Jinému bylo řečeno: „Proč se stále opíráš o hůl, když nejsi ani nemocný, ani starý?“ Odpověděl: „Jsem na cestě a očekávám vhodný čas, abych odešel a hůl mám proto, abych si uvědomoval, že kráčím.“

Barnabe Barnes, anglický básník
Každý je pro druhého galejní koulí, i kdyby tu kouli sebevíce miloval.

Co je láska? Naprosté ticho o půlnoci, které dráždí hrdlo.

Sir Ernest William Barnes, anglický theolog
Možná, že bychom byli mnohem šťastnější, kdybychom dávali do oběhu méně peněz a více lásky.

Obáváme se smrti nikoliv proto, že jsme příliš milovali život, ale proto, že jsme příliš málo milovali lidi.

S rozumem nutno mít soucit, se srdcem nikoliv, protože je od přirozenosti statečné samo sebou.

Smyslem lásky, stejně jako alkoholu, je dosáhnout stavu bezhlavosti.

Láska je sestrou smrti, člověk vždy zachází tím, co nesmírně miluje.

Ilja Bart, český básník
Ženy ležely s pohlavím v očích, zatím co vůně kolem nich souložily.

Láska – plachetka, zahnaná větrem, zmizela za obzorem.

Co lásky je poskládáno po hřbitovech, co nikdy nezkomponovaných symfonií roztálo v tichu!

Jsem schopen vraždit z lásky: chodím s ostře nabitým srdcem v prsou.

Auguste-Maeseille Barthélemy, francouzský spisovatel
Vzpomínka na krásnou minulost a naděje na lepší budoucnost – to je ona životní síla, která udržuje v činnosti naše srdce.

Kdo opravdu miloval a je zklamán, je ochoten spíše nežít než nenávidět.

Často v sobě velkou lásku potlačujeme a malé podléháme.

Žárlivost je přechod mezi láskou a nenávistí.

Nemiluješ-li příliš mnoho, znamená to, že miluješ příliš málo.

Joseph Babbit Bashforth, americký publicista
Jen ta láska může přežít svůj cyklus krizí, která obsahuje padesát procent přátelství, deset procent obdivu, deset procent vzájemné úcty, deset procent setrvačnosti zvyku a dvacet procent tělesného magnetismu.

Giovanni Battista Basile-Conte di Torone, italský básník
Bolest vždycky koření rozkoše lásky.

Když se muž bojí ženy, nebojí se žena ničeho na světě.

Nemohl bych milovat člověka, který mě podvádí, ale mohl bych podvádět toho, kdo mě miluje.

Muž se má chovat k ženě spíše jako kněz než jako soudce.

Vina muže na nešťastném manželství je relativní, ženy absolutní.

Eduard Bass, český spisovatel
Láska se nedá měřit trváním. Z jednotek času rozhodují o ní ty nejkratší. Jediným okamžikem se prohrává nebo vítězí a jediná noc může mít pro lásku větší cenu než celý život.

I velká láska přináší okamžiky, kdy každý touží spát sám, stávaje se jeden druhému nesnesitelným.

Konstantin Nikolajevič Baťušov, ruský básník
Chci milovat takovou ženu, která mě chápe nikoliv nejvíce, ale nejlépe.

Nic není tak snadné, ale zároveň tak nedůstojné člověka jako klamat v lásce.

Sňatek je poprvé ten nejhrdinštější čin, jehož se může člověk v životě odvážit, podruhé už jen divadelní představení pro veřejnost, v němž kostýmy zůstávají, jen herci se mění.

Charles-Pierre Baudelaire, francouzský básník
Je nesnesitelné neubližovat tomu, kdo bez nás nemůže žít.

Úkolem lidské fantazie je posvětit neřest láskou a povýšit ji na božský úkon.

Čemu lidé říkají láska, je věc tuze omezená, ubohoučká a nepatrná proti oněm nevýslovným orgiím, proti oné svaté prostituci duše, jež se na potkání oddává netušeným neznámým jevům opojného mysticismu davů v lůně celé lidské společnosti.

Moci uvažovat v lásce – to už je úpadek lásky.

Čím to, že noční duch přechází tak přirozeně od knihy k rozepjatým kalhotám?

Nepořádek je podstatnou součástí rozkoše, její živou půdou.

August Ferdinand Bebel, německý politik
Láska je nejkratší cesta od srdce k srdci: přímá linie.

Nezatěžujte lásku ještě i sliby věrnosti! Je toho až příliš, je-li zatížena už jen sliby trvání.

Zápor lásky je v tom, že i když člověk někoho miluje, nemusí s ním být ještě šťasten.

Zákon zachování rodu se v přírodě umístil na prvém místě, hned za ním boj o život. Zákon lásky se dostal až na předposlední místo, za ním je už jen nenávist.

Velká láska – toť střídání návyků se zlozvyky.

Rozumně milovat – to je velká věda srdce.

Kamil Bednář, český básník
Jednoho dne ty velké, až po hrdlo otevřené květy, podobající se obráceným sukním, opadají a oku se zjeví strmý květinový pyj, aniž je cudnost pošpiněna. Smilstvo si vymysleli lidé.

Nejkrásnější na ženách musí být oči, protože do nich hledíme stále a z nejkratší vzdálenosti.

Ludwig Van Beethoven, německý skladatel
Přítel mi odevzdal knížku, v níž jedna kapitola byla uvedena slovy Shakespeara: „Nežli začnu pochybovat, chci zkoumat, a po zkoumání nezbývá nic jiného než buď se zbavit lásky nebo žárlivosti!“ A to je právě můj případ.

Johannes Robert Becher, německý spisovatel
Často upadáme do omylu, když si myslíme, že to, co nám druhý říká, si skutečně také myslí.

Bohatství ozdob je vždy znamením toho, že se něco utajuje, většinou nedostatek skutečné krásy.

Vissarion Grigorjevič Bělinskij
Kde jinde se pozná opravdová velikost člověka, když ne v těch případech, kdy se rozhodne raději věčně trpět než učinit cokoliv proti svému svědomí?

Srdce má své zákony pravdy, ale ne takové, z kterých by bylo možno snadno sestavit systematický kodex.

Božena Benešová, česká spisovatelka
Toť zkazka již je dávnověká/ že z jara krev je jako rtuť/ a srdce čeká, čeká, čeká./ Na pěvce, reka, na člověka -/ věř jaru, věř, a šťastná buď!

Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatím co u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti.

Z milenců, kteří se ožení, se po čase stávají podivíni.

Mnohdy právě ten, koho milujeme více než sebe, nám nahání nejvíce strachu.

Náš vztah k ostatním lidem netvoří ani tak větší či menší náklonnost k nim, jako spíše větší či menší předsudky vůči nim.

Walter Benjamin, německý sociolog
Žárlivost je láska těch, kteří milují jenom sebe.

Sex je náboženství pro nevěřící, pokud je spojení dvou lidí obřadem, je to náboženství jako každé jiné.

Více je zájmových souloží než lásky.

Dokonalý milenecký vztah je ten, v němž žádný z obou milenců nepokládá za svou vinu.

Jeremy Bentham, anglický filosof
Milující žena touží být muži služkou zamilovaný muž se bojí jediného, být ženě sluhou.

Kdo opravdu miluje, nemá čas na filosofování.

Opravdová láska se obejde i bez smyslových požitků, nemá-li jinou možnost, jak se uskutečňovat.

Pierre-Jean de Béranger, francouzský básník
Podobná krása mezi milenci pozbývá svého kouzla.

Nikdo se nemůže cítit šťastným, bují-li v něm sebeláska. Být šťasten znamená milovat druhého.

Henri-Louis Bergson, francouzský filosof
Láska je usmíření pohlaví.

Pro lásku není nic nepatrného, všednost má pro ni platnost věčnosti a žije spíše z nižších než z vyšších citů.

Do jaké míry se v člověku ozývá hlas hrdosti, právě do té míry v něm umlká volání po lásce.

Hector Berlioz, francouzský skladatel
O lásce mé srdce často mluvilo, ale nikdy nezpívalo.

Soubor milostné korespondence, v níž milenec přesvědčuje současně alespoň pět milenek o své lásce a naprosté oddanosti, je již umělecké dílo, hodné plného uznání a značného obdivu.

Velká moudrost lásky spočívá v tom, že po jejím dovršení nás nutí, abychom se od ní oprostili.

Moudrý Mark Aurel praví: „Nemohu se na svého bližního hněvat, ani se sním nepřátelit, neboť jsme stvořeni k součinnosti zrovna jako nohy, ruce, jako oční víčka a obě čelisti. Proti sobě pracovat by tedy bylo proti přírodě, pracujeme pak proti sobě, jestliže se hněváme na druha a tím se sami od sebe odvracíme.

San Bernardino di Siena, italský theolog
Láska posvěcuje to nezpůsobené zvíře v člověku, jemuž se říká sexus, na božství v něm.

Žena, která není nucena v lásce soupeřit, není schopna milovat.

Jak ubohá je všechna lidská moudrost, který je prosta lásky.

Jsou to vždycky pochybné ženy, jež svou krásou okouzlují svět.

I když není ložnice vždy mučírna, je téměř vždy chudobinec ducha.

Nejen v ložnici, ale i v duši lze souložit.

Eva Bernardinová
Ty jsi mé srdce v růži proměnil – jedinou bez trní.

Přilehnu k tobě/ jak jsme líhávali v té nejsladší mdlobě.

Sarah Bernhardt, francouzská herečka
Scény žárlivosti jsou pro vývoj lásky stejně nezbytné jako válečné konflikty pro vývoj civilizace.

Vášnivě lze líbat i bez pocitu lásky.

Pro ženu je naprosto nepochopitelné, jak ji může někdo potkat a na první pohled se do ní nezamilovat.

Bezcitné lidi bolívá jen hlava, citové srdce.

„Hanbím se před vámi, že mi odpouštíte mé poklesky. Protože ale jiná, než jsem, být nedovedu, musela bych se hanbit sama před sebou, kdybyste mě opustil,“ řekla Julie de Lespinasse svému milenci.

Každý večer je pro mne nenávratně ztracen, kdy nejsem milována.

Kdo z lásky odpouští, bývá za svou lásku nakonec potřísněn.

Petr Bezruč, český básník
Sám dožiju. Bez tvé lásky/ jak ten život dlouho trvá/ labutinko, labutinko/ labutinko černobrvá!

Lásku je třeba brát v úvahu jako tesař, nikoliv jako básník!

Když si neodpočineš na ňadrech ženy, tak to není láska.

Bhartrihari, indický spisovatel
Jsou marná kouzla, byliny/ když láskou šílím: roztoužení/ před zraky zkreslí vidiny/ jen onu, které rovno není.

Tvář vráskami se posela/ a na hlavě sníh leží/ jsou údy zesláblé docela/ však touha trvá svěží.

S jedním společnost svou sdílí/ pohled na jiné ji vzruší/ na druhého myslí v duši/ - kdo je ženě vpravdě milý?

Ta, na kterou stále myslím, cítí ke mně chlad/ jiného však chce – ten zas k jiné plane krásce/ mne zas jakás jiná touží milovat./ Hanba jí a jemu, oné, mně – i lásce!

Bible
Pohoršuje-li tě tvá ruka, utni ji, neboť je pro tebe lépe vejíti do nebe bezruký, nežli, abys s oběma rukama vstoupil do pekla! A jestliže tě pohoršuje tvá noha, utni ji rovněž, neboť lépe je pro tebe vejít do života chromý, než abys byl s oběma nohama vržen do pekelných plamenů! A jestliže tě pohoršuje tvé oko, vylup je a odvrhni od sebe, neboť je pro tebe lepší, aby zahynul tvůj jeden úd, než aby celé tělo se stalo sídlem satana!

Láska je silná jako smrt. Žárlivost temná jako hrob.

Kde jsou dva spojeni ve mně, jsem i já.

Vymýtili jste mě ze svých srdcí, ale já jsem vás přijal všechny.
Komu se méně odpouští, ten také méně miluje.

Bidpaj, indický bajkař
Předčasné vyznání lásky končívá vzájemnou nevšímavostí.

Žena touží být raději čas od času přemožena mužovou silou než denně laskána jeho slabostí.

Konstantin Biebl, český básník
Kdo tvoří jenom srdcem, nemůže učinit více než prolít všechnu svou krev – která ztuhne. Je nám někdy líto zabitého kůzlete. Ale řezničina sama nedojímá.

Naše láska – toť stálé šumění stromů. Nevyjdu nikdy z toho lesa.

Dobře, žes přišla! Už jsem se zalekl/ že je svět bez lásky a bez rusalek.

Josh Billings, americký žurnalista
Říká e, že láska je slepá, ale já jsem se setkal s velkým množstvím zamilovaných dvojic, které kolem sebe viděly dvojnásob více, než jsem byl schopen vidět já.

Jsou milenci, kteří když jsou spolu, nesnášejí se a když jsou odloučeni, touží po sobě.

Rozumem lze uvěřit téměř všemu, srdcem jen máločemu.

Alfred Binet, francouzský psycholog
Je třeba více duchaplnosti, milujeme-li ženu než velíme-li armádě.

Je mnoho důvodů, pro které se miluje. Láska je ten poslední důvod.

Úplně milující se nikdy nesejdou, protože by to nejen odporovalo zákonům přírody, ale mohlo by to znamenat i úplnou degeneraci lidstva.

Pro většinu lidí problém sexu spočívá v tom, že více milují sexuální vzrušení než sexuální uspokojení.

Na lásce je zajímavé právě to, že jen ta nešťastná nás mlže alespoň chvílemi činit vskutku šťastnými.

Otto Eduard Leopold-Furst von Bismarck – Schonhausen, německý státník
Pro lásku je žena ochotna podstoupit jakékoliv násilí.

Co je krása žen? Jejich ošklivost, přijatelná našim smyslům.

Miluji lidi jen proto, aby se mi tolik nehnusili.

Pro milující srdce není nic nedostupného.

William Blake, anglický básník
Vždy, když neodpouštíme z lásky, ale jen z dobré vůle, toho po čase litujeme.

Nic není láskyplnějšího než pozornost k těm, kdo si toho nezaslouží.

Jean-Richard Bloch, francouzský spisovatel
Soulož je spojení, jako by se láska zabíjela dýkou.

Vše, co nepřichází v lásce samo sebou, je trochu nevkusné.

Kdo chce mít v lásce jistotu, předem ji prohrává.

Lidé, kteří všechny milují, jsou nakonec šťastní, mohou-li alespoň někoho nenávidět.

Akejsandr Aleksandrovič Blok, ruský básník
Ne, nemám rád ten dutý slovník milostných slov a lítostivých frází: - Jsi můk! – Jsem tvá! – Má lásko! – Navždy tvůj! Nemám rád otroctví. Vždy svobodně se dívám krásné ženě do očí a říkám: „Dnes je noc. A zítra den nový a jiný. Chceš-li, přijdi dnes, na slavnost vášně!“

Jen milovaný má právo nazývat se člověkem.

Nejtajemnější ze všeho jsou naše lásky. Každý z nás miluje někoho nebo něco, k čemuž se nemíní veřejně přiznat.

jakmile člověk přestane vášnivě milovat, nemá už na světě co pohledávat.

Maurice Blondel, francouzský filosof
Milovat znamená dávat přednost zvláštnosti podoby, byť i ne příliš krásné, před krásou, byť i všeobecně uznávanou.

Nejvíce se zasloužilo o kouzlo lásky křesťanství tím, ž z ní učinilo hřích.

Žena touží být konkrétně milována, nikoliv abstraktně zbožňována.

Léon Bloy, francouzský spisovatel
Člověk má v srdci místa,o nichž mnohdy nemá ani potuchy, teprve, až se zaplní bolestí, doví se o jejich existenci.

Kapka lásky stačí k tomu, aby ten odporný mok vášní dostal jinou příchuť.

Láska, která nemá nic jiného na programu, čím by se udržovala, než své tělo, netrvá zpravidla déle než jednu prohýřenou noc.

Láska je vzájemný souhlas ke vzájemnému nepochopení.

Projev žárlivosti je pozdrav na rozloučenou odcházející lásky.

Největší omyl začátečníků v lásce je v tom, že po prvním použití ženy se domnívají že bez ní nemohou žít.

Každý, kdo má nějaké problémy se svým přirozením, je buď génius nebo idiot.

Nejpolitováníhodnějšími v lásce nejsou ti, kdo se nešťastně zamilují, ale ti, kdo nedokáží zbavit toho, koho již nemilují.

Friedrich von Bodenstedt, německý spisovatel
Jakou cenu, řekni má tvé tělo, když je neobjímá paže milujícícho?

Všichni lidé mají snad své srdce na správném místě, ale jen málokdo z nich na pravém.

Protivy se přitahují, ale jen po určitou mez, za ní se odpuzují.

Začínáme nenávidět teprve tehdy, když nás někdo v naší lásce srazí na kolena.

Je těžké vyhnout se žárlivosti, jestliže toho druhého milujeme více než sebe.

Anicius Torquatus Severinus Boetius, římský státník
Kdo stanoví pro zamilované nějaký zákon? Láska je sama sobě nejvyšším zákonem.

Lásce bez úsměvů chybí ta nejdůležitější živina: lehkovážnost.

Abychom poznali velkou lásku, musíme nejprve bloudit a teprve pak se dát správnou cestou.

Žena jako pes nejprve kousne a pak ránu olizuje.

Největší myšlenky se rodí z lásky k věci, nikoliv z rozumového vztahu k nim.

Žena, která na sebe nepoutá pozornost mužů, je v podstatě nešťastná.

Louis de Bloissy, francouzský dramatik
Láska se čekáním stává peklem pro zamilované.

Ochlupení některých částí lidského těla je to, co dodává lásce živočišně příchuti a činí ji smyslnější.

Šťastná ruka muže, který dovede vypěstovat z ženy růži bez trní.

Pohlaví je doplněk ducha, nikoliv těla.

Miluj duši ženy, jako by byla božská a opovrhuj jejím tělem, jako by bylo ďábelské.

Claude-Pierre Boiste, francouzský spisovatel
V milostných vztazích, stejně jako v ročních obdobích, první chladna bývají nejcitelnější.

Každý zamilovaný si o sobě myslí, že právě jeho láska je ta největší pod tímto sluncem.

Koho milujeme, tomu důvěřujeme více než sobě.

Camillo Boito, italský architekt
Všichni žijeme v zajetí lásky jako její věrní poddaní. Tolikrát se v ní setkáme e zklamáním svých představ a přece se k ní vždy s nadějemi vracíme, že nás konečně odmění za všechna protrpěná příkoří.

Mnohá láska končí jen proto, že vlastně ani nezačala.

Pravé sobectví je chtít být milován tam, kde tomu nic nenasvědčuje.

Heinrich Boll, německý spisovatel
Těm, jež příliš milujeme, musíme nejvíce ubližovat. To je nejvyšší zákon lásky.

Umíráme-li z lásky k druhému, umíráme více pro sebe než pro druhého.

Více miluji nemilující ženu než žárlivou!

Být schopen milovat každou ženu není již symbolem velikosti lásky, ale ubohostí prostituce.

Emanuele Bolognessi, italský spisovatel
Bezpečí v lásce je parazit, který stravuje její kouzlo.

Tragikomika lásky je v tom, že se zamilujeme do ženy, která se nám nelíbí.

Láska je politika pro ženy.

I na nebesích, stejně jako v pekle, je největší rozkoší pohled na obnaženou milenku.

Nejprve se zamilujte a pak uvažujte! Učiníte-li to obráceně, nebudete nikdy milovat.

Henry Bordeaux, francouzský spisovatel
Viděl jsem v aréně býka a viděl jsem v pokoji ženu, ke všemu odhodlanou. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že býci jsou bezpečnější.

Růže jsou jen krásné, proto jsou i bez plodů.

Většina lidí ani nemiluje, ani nenávidí, jen věří anebo nevěří.

Karl Ludwig Borne, německý básník
Z úcty, vděčnosti, soucitu a porozumění se může zrodit vroucí přátelství, ale jen chudokrevná láska.

Láska nepochází od Boha, ale od cikánů.

Kdo nemá důvod nenávidět, nemůže ani milovat, kdo ničím neopovrhuje, ani nic neobdivuje, kdo nic nezbožňuje, nic neproklíná.

Každý čas, zasvěcený nenávisti, je věčností, odňatou lásce.

Don Giovanni Bosco, italský teolog
Milujeme jiné, protože v nich milujeme především sebe. Je to líc sebelásky.

Nemiluješ-li toho, kdo tě miluje, alespoň si ho važ více než sebe!

Vše, co je ti Bohem svěřeno do péče, musíš milovat více než sebe. V tom je záruka lidskosti.

Malá láska je vrozena, velké se musíme učit.

Velká láska se rodí z modlitby, nikoliv z vášně.

Stanislas-Jan-Chevalier de Boufflers, francouzský literát
V lásce se vzdává žena muži, v posteli muž ženě.

Čím více milujeme, zdá se, jako bychom tím méně lásky sklízeli.

Když jsi v koncích s rozumem, obrať se s důvěrou o radu ke svému srdci! Omyly, vycházející ze srdce, nejsou tak zhoubné jako ty rozumové.

Louis-Émile Bougaud, francouzský theolog
Houba na mořském dně, když se dosyta napila vody, nemůže jí do sebe již více sáti. Ale ne tak srdce člověka. To je schopno trpět do nekonečna.

Bůh netrestá za hříchy ve jménu lásky, neboť jeho vůle je láska a tu nutno plnit za všech okolností.

Sex, to je nejen velká rozkoš těla, ale i jeho velká komplikace. Mimo to se od něj odvíjí všechny dobré či zlé vlastnosti ducha.

Luis-Antoine Fauvelet de Bourrienne, francouzský diplomat
Nikde nejsem přesvědčen o velikosti lásky. Věřím jen v hluboké zájmy člověka.

Lidé si vzájemně nerozumí, i když se vzájemně milují. To proto, že se tak děje v nestejných zájmech.

Karel Boušek, český básník
Teprve když slunce zakryl mrak, je cítit, jak hřeje.

Ustydlá krev se časem samovznítí.

Slavím lidskou lásku/ neznající přehrad/ když se řítí střemhlav/ do riskantních svazků/ se vší tíhou srdce/

Takovou lásku jsem si vždycky přál/ kde bychom spolu mladé víno pili/ a plamen z něho aby nás pak hřál/ i v letech, kdy už ubývají síly.

Sir William Henry Bragg, anglický fyzik
Neustále se měnící názory na lásku decimovaly lidstvo více než války či epidemie.

Psychologicky je nemožné, aby láska milenců měla stejnou úroveň. Vždy jeden druhého více miluje, nežli může být jeden od druhého milován. A právě zde je rozum v lásce důležitým činitelem, který může vyrovnávat rozdíly v úrovni lásky.

Vladimír Brandejs, český básník
Srdce má tvar plamene

Kdo v dobrém přichází, není přebytečný.

František Branislav, český básník
Poslední slova pohádky se mění v polibky.

Kdybych na horách byl nejvýše/ jako na prstenu dokola četl bych tvé jméno přetiše.

Georges Braque, francouzský malíř
Láska k sobě samému má ty výhodu, že i když se takový člověk zklame, nerozchází se.

Být nepochopen a opuštěn – to je pro umělce jediná volba, jak zůstat nezávislý a svoboden.

Nikdy jsem nechtěl být malířem, tak jako se nemyslí na dýchání.

Bertolt Brecht, německý básník
Láska je přání něco dávat, nikoliv dostávat. Je to umění tvořit ze sebe prostřednictvím druhého. K tomu je třeba aby se lidi vzájemně nejen respektovali, ale především se na každém kroku postrádali.

„Co děláte,“ zeptal se kdosi pana Keunera, „když máte někoho rád?“ „Vytvořím si o něm obraz,“ řekl pan Keuner, „a snažím se, aby se mu podobal.“ „Kdo, ten obraz?“ „ne!“ řekl pan Keuner, „ten člověk.“

André Breton, francouzský básník
Ten, kdo miluj jen lidstvo, nemiluje, ale skutečně miluje ten, kdo miluje určitou lidskou bytost.

Je třeba sestoupit až na samé dno lidské bolesti, abychom mohli nadšeně pozdravit vše, za co stojí žít.

Sebeláska – to znamená nutit duši jásat nad sebou samým a ruce aby tleskaly nad vypískanou komedií svého já.

„Chcete, nechcete“, říkám každé ženě a pokračuji: „Nejsme přece děti, abychom si hráli, jak rytíř dobývá princeznu.“

To, co milujeme, nás neukolébává, ale burcuje.

Ján Brezina, slovenský publicista
Císař František I. daroval Vídni park. Vládcové města se radili, jak jej vyzdobit, ale nemohli se dohodnout. Nakonec rádce Kogler panovníkovi navrhl: „Domnívám se, že mezi nymfami v parku by se krásně vyjímala socha lásky.“ V tom ho císař přerušil. „Pro ten účel úplně postačí lavičky.“

Francouzský šansoniér Maurice Chevalier byl jednou na velké pařížské revue. Když začaly tancovat mladé půvabné tanečnice, Chevalier si povzdechl:“Ach, kdybych tak měl o dvacet roků více!“ „Domnívám se snad o dvacet roků méně?“ pravil soused. „Ne, kdybych měl o dvacet roků více, už by mě to vůbec nevzrušovalo.“

Athénský vládce Peisistratos měl takovou krásnou dceru, že ji jeden athénský občan políbil na ulici, neboť se již nedovedl ovládnout. Bratři této dívky se dožadovali, aby byl viník přísně potrestán. Peisistratos se však rozesmál: „Co bychom potom učinili s těmi co nás nenávidí, když chceme potrestat ty, co nás milují?“

André Brie, německý literát
Žena má spíše důvod hněvat se na muže, že ji neuspokojil než muž na ženu, že mu nebyl po vůli.

Žádná láska e neobejde bez nedorozumění těch, kdo bez sebe nemohou žít.

Achille-Charles-Duc de Broglie, francouzský státník
Pravý život začíná teprve když začínáme být součástí jiného života.

Každý z nás je postižen potřebou lásky. Jeden musí milovat dříve, druhý později. Šťastná či nešťastná láska je pouze její vnější forma, která ničeho nemění na jejím vnitřním obsahu. Ale co je živého, nemůže lásce uniknout.

Nejsou jen jepičí mozky, mnohem horší je, že jsou i jepičí srdce.

Lásku nelze odbývat jen souloží, zaslouží si mnohem víc.

Jerzy Broszkiewicz, polský spisovatel
Romantická láska neznamená štěstí, neboť nad rozkoší těla romantika vládce utrpení jeho duše.

Není těžké pochopit její knihy, ale jejích milenců se nikdo mna světe nedopočítá, říkalo se po Paříži o francouzské spisovatelce George Sandové.

Láska je škola utrpení.

Jen o lásce k sobě může člověk prohlásit, že je absolutně nezištná.

Kdo miluje více než ostatní kolem něho, zůstává ve své lásce nepochopen.

Sliby, pronášené v obětí milenců, jsou nouzovým východiskem ze situace, kdy už není co pronášet.

V lásce je strach součástí rozkoše.

Sir Thomas Browne, anglický filosof
Malé je nebe na to, aby celé pojalo mé srdce.

Mlčení je píseň lásky.

Elizabet Barret-Browing, anglická básnířka
Když už mě chceš nebo musíš milovat, měj mě rád pro lásku samu! Nikdy neříkej: „miluji tě pro tvůj úsměv, pro vznešený hovor, pro veselost, pro pohled, co mi bude denně do duše zasévat příjemný pocit svěžích ranních svítání.“ Všechno se mění, i ty, můj drahý, dříve než se nadáš. Láska tisíckrát zaniká tím, čím žila. Také nemiluj pro slzy, které vidíš chvět se mi v očích, neboť člověk, co ho lituješ, zapomene plakat a už je po lásce. Miluj mne tedy pro lásku samu, potom budeš milovat láskou, která trvá, pokud bude svět světem!

Dej růst své lásce, porostu v ní sama!

Mužova láska a život muže jsou dvě zcela rozdílné věci.

Od tebe to nejhorší je lepší než moje nejlepší, má lásko!

Vzpomínáš, co jsi jednou řekl o květinách? – Že k nim cítíš úctu, jakmile jsi je někomu daroval.

Robert Browning, anglický básník
Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit.

Lidé s nestejnou podobou, ale s podobnou krví jsou si nejbližší.

Leonardo Bruni D´Arezzo, italský spisovatel
Láska je představa, jež našeptává ženě, že krása jejího milence je s to soutěžit s její.

Ošklivost se miluje věrněji než všechna krása světa.
Giordano Bruno, italský filosof
Které bláznovství může být více zavrženíhodné, než být kvůli pohlaví nepřítelem samé přírody.

Stejně jako láska nemá bližší přítelkyni než je žárlivost, nemá v ní ani většího nepřítele. Stejně tak, jako nic není nepřátelštější železu než rez, která se rodí z něho samého.

Člověk může srdcem milovat, ale jen rozumem být šťasten.

Láska je sklon k oběti.

Otokar Březina, český básník
Život je temnota, ale milující vidí svým srdcem.

Individualista není egoista. Není to v žádném případě člověk, který miluje jen sebe. Naopak, miluje především vedle sebe, byť jediné.

Srdce neposlouchají naší vůle, nejvyšší moudrost je osvobodila od této poslušnosti.

Tělesná bolest člověka zatíná málokdy svou sekeru tak hluboko, aby přerušila stoupání mízy k nejvyšším větvím duchovního stromu. Odtíná často jen jeho boční větve a jako sadař vede jeho korunu do výše, jíž by jinak nedosáhl.

Pearl Sijdenstricker Buck, americká spisovatelka
Ve všem možná ne, ale v lásce se zcela určitě musí člověk učit celý život, má-li při jejích zkouškách se ctí obstát.

City, jednou umrtvené, se dají ještě vzkřísit, ale jen dočasně.

Soddharta Gautamah Buhhda, indický filosof
Nerozžíhejte lásky a nepopálíte se!

Láska těl je ostřejší než kopí, kterým se krotí divocí sloni, je palčivější než plamen, je jako šíp, zabodnutý do mysli člověka.

Jen milovat je málo. Člověk musí milovat svého bližního více než sebe. Teprve pak se cítí být božsky milován.

Georg Buchner, německý básník
Jediné, co je chutnější než pohár dobrého vína, je polibek hezké ženy.

Před sny dávají ženy přednost halucinacím.

Žena se nejspíše zamiluje do muže, který se ostatním ženám nelíbí.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dregbedcaster@gmail.com

(flora, 8. 10. 2019 8:39)

JAK ZÍSKÁM EX EXUS HANDBAND ZPĚT S POMOCÍ SKUTEČNÉHO A EFEKTIVNÍHO SPLAVU OD DR Sunny Jmenuji se Flora Gomez, nikdy jsem si nemyslel, že se znovu usmívám. Můj manžel mě nechal s dvěma dětmi na jeden rok Myslel jsem, že ho znovu neuvidím, dokud jsem se nestretl s lady jménem Maria, která mi vyprávěla o kouzelníkovi jménem Dr.Sunny, dala mi jeho e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu, kontaktovala jsem ho a ujistil mě, že 48 hodin, můj manžel se vrátí ke mně, Za méně než 48 hodin se můj manžel vrátil a začal prosit o odpuštění, že je to práce ďáblů, takže jsem až dosud překvapen tímto zázrakem, nemohl jsem si představit, ale jakmile kouzlo bylo obsaženo, otěhotněla jsem a porodila mé třetí dítě, pokud potřebujete jakoukoli pomoc od něj, můžete se na něj obrátit prostřednictvím e-mailu: drsunnydsolution1@gmail.com Nebo WhatsApp nebo mu teď zavolejte: +2349030731985.
Dr.Sunny také léčí:
1. HIV / AIDS
2. HERPES 1/2
3. RAKOVINA
4. ALS (Lou Gehrigova nemoc)
5. Hepatitida B?
6. Pokud chcete otěhotnět
7. Pokud chcete získat povýšení ve své práci

LASKA

(Patres, 6. 5. 2007 11:22)

trosku som sa sekol noo...=) je to tu dost huste ale vidim ze sem vela ludi asi nechodi :P

Re: LASKA

(LÁSKA, 8. 4. 2011 11:03)

VÁŽENÍ ZCELA NÁHODOU JSEM SE TADY DOSTAL NA VAŠÍ STRÁNKU A PŘEČETL JSEM TU ZAJEBANOU SKURVENNOU UPLNĚ FAKT NA PIČU KNÍŽKA

Jsem tu jen náhodou...

(tix.tix, 16. 2. 2009 18:10)

Vážení. Zcela náhodou jsem se dostal na vaši stránku. Takovou nádheru už jsem dlouho nečetl.
Díky za vaši práci. Vděčný čtenář ze Severu Čech

:-)

(admin, 6. 5. 2007 11:30)

noo bohužel nejsme medialne zprofanovana komerční stránka a zabrousí sem jen opravdu dobří holubi, ale písu citátky pro radost tak i malá návštěvnost mě potěší.jinak přeji krásný den:-)

LASKA

(Patres, 6. 5. 2007 11:21)

laska je krasny sen kudi ktory by asi nikdy nechceli aby skoncil