Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚRYVKY Z MÝCH OBLÍBENÝCH KNÍŽEK

Příspěvky

Práce mého srdce

24. 9. 2014

"Neboť co není vzestupem nebo přechodem, to ztrácí význam. Pokud se zastavíš, najdeš jen nudu, neboť už ti krajina nebude míti co říci."

Antoine de Saint-Exupéry

 

Friedrich Nietzsche - Stín

22. 8. 2014

"S tebou jsem lámal vše, cokoli jsem ctíval ve svém srdci, všechny mezníky a obrazy jsem zpřerážel, za touhami nejnebezpečnějšími jsem běhal - věru, přes jakýkoli zločin jsem jedenkráte přeběhl."

Friedrich Nietzsche: Tak pravil Zarathustra

 

Michail Jurjevič Lermontov - Z plamene a jasu

12. 8. 2014

"Příběh mých bolestí a snů

nemůže lidi rozechvět -

vždyť při nárazu kamenů

zvuk také nezasáhne střed."

Michail Jurjevič Lermontov

 

 

Friedrich Nietzsche: K učení o pocitu moci

8. 1. 2014

"Naše láska k bližnímu - není to honba za novým vlastnictvím? A právě tak naše láska k vědění, pravdě a vůbec celá ta honba za novinkami? Vše, co je staré a čím jsme si jisti, se nám postupně omrzí a my opět napřahujeme ruce; ani ta nejkrásnější krajina, v níž žijeme tři měsíce, si už nemůže být jista naší láskou, a naši chtivost láká nějaké vzdálené pobřeží: vlastnictví se většinou vlastněním zmenšuje."

Radostná věda

 

Kdo čte Nietzscheho?

5. 12. 2013

 

"Někteří se rodí pohrobně"

Friedrich Nietzche

 

 

A jak známo, láska nemusí být vždy vzájemná

27. 11. 2013

"Heroismus lze podle mého názoru

vyžadovat jen od jednoho jediného člověka

- od sebe sama."

Viktor Emanuel Frankl

 

 

Jan ze Žatce: Oráč a Smrt

25. 6. 2013

"Dívej se, sleduj a poznej, jak lidé se zemí nakládají. Jak hory údolí háje pláně lesy pralesy mořské hlubiny a útroby zemské pro bohatství své prozkoumávají. Jak šachty štoly hluboké jámy do země kopou, žíly zemské provrtávají, jak lesy kácí."

Jan ze Žatce, Oráč a Smrt

 

Friedrich Nietzsche: Píseň noci

1. 4. 2013

Každá vymoženost, každý krok kupředu v poznání přímo plyne z odvahy, z tvrdosti k sobě, z čistotnosti k sobě... Nevyvracím ideálů, jen si na ně oblékám rukavičky... Nitimur in vetitum: v tomto znamení zvítězí jednou moje filosofie, neboť dosud byla zakazována zásadně vždy jen pravda.

Friedrich Nietzsche

 

VZKŘÍŠENÍ UTOPIE: CHTĚJME NEMOŽNÉ

11. 10. 2012

"Utopie se musí vyhnout zlomkovitému vidění minulosti a musí vyvstat z těla i duše, prýštit nejen z moří a pralesů, ale i z dálnic a měst. Musí pojmout cit i intelekt, jednotlivé i obecné, zrodit se z intuice i odbornosti, z lásky i práce, z potěšení. Ale předně musí vyvstat z nesouhlasu s přítomnou situací, být nezcizitelnou vzpourou.“

MARÍA RAMIRÉZ RIBES

 

Jan Skácel - Modlitba

16. 4. 2012

Studánku dej mi blízko u lesa

A nehlubokou

Jenom na dlaň vody