Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ivan Aleksejevič Bunin, ruský spisovatel
Náš rozum odmlouvá srdci, ale nepřesvědčuje je.

Trpět pro lásku je neštěstí, pro milovanou osobu štěstí.

Srdce je ve víře nejmocnější.

Přehnaná dobrosrdečnost hraničí s urážkou.

V lásce musí člověk vyzkoušet i to, co nemiluje.

Vladimír Burič, ruský básník
Motýl je smlouva na krásu, mající stejnou platnost na obou křídlech.

Dialektika lásky má zpravidla takovou podobu, že muži dostávají ženy, které jich nejsou hodny a ženy zase muže, kteří si je vůbec nezaslouží.

Chladnou jizbu nevytopíš teplým dechem milenců.

Nic se tak rychle nezaceluje jako rány po hádkách milenců.

Velcí milenci mají vždy proto mnoho žen, aby mohli jedné udělat radost tím, co vyzkoušeli u druhé.

Co pomůže milencům v jejich lásce, jestliže si jejich těla vyhovují, jejich hlavy se podobají,srdce tlukou stejným rytmem, když jejich duše jsou si na hony vzdálené.

Robert Burns, skotský básník
Čeká ho mnohé příkoří, on však všechny svým srdcem pokoří.
Malé srdce odpouští jen těm, kdo stojí nad ním, velké i níže postaveným.

Neláska je beztrestná, a přece zasluhuje nejhoršího opovržení.

Lidské srdce mnoho snese, když, byť raněno, přece nevykrvácí.

Jen láskou se možno mstít za způsobené bezpráví.

Je lépe v lásce rázem zklamat než ji dlouho předstírat.

Láskyplný člověk raději sám prožívá bolest, než by ji jiným působil.

První podmínkou lásky k ženě je souhlasit s jejíma očima.

Wilhelm Busch, německý básník
Vlas v polévce nás znechucuje, i kdyby byl z hlavy milované osoby.

Co krásných žen je nedůstojno lásky!

První láska je nejblaženější, poslední nejsladší.

Originalita nemusí být jen v dokonalosti ducha, ale též v prostotě srdce.

Netoužím po vlastní kráse. To je povinností mého protějšku.

Zmocní-li se láska jednou lidského nitra, stane se vážnou překážkou k jeho dalšímu sebezdokonalování.

Pravá moudrost je být střízlivý k tomu, co na světě nesmírně milujeme.

Miluji dívky prosté./ Která pak z vás pro mne roste?

Roger-Comte de Bussy-Rabutin, francouzský spisovatel
Zamilovaný hlupák dělá v lásce zázraky, zatím co bystrá člověk v ní nadělá tisíce hloupostí.

Nedočkavost je neřestí lásky.

Být dlouho bez muže má pro ženu ten nepříznivý vliv, že ztrácí svůj názor na život.

Bezcitnost k ženě se projevuje také v tom, že se jí nikdy nezeptá, který způsob lásky jí nejlépe vyhovuje a prosazuje jen ten svůj.

Ani žena tak nepatří muži, jako láska k umění.

Když je žena náročnější, tím je duchaprostší.

Žena klade v lásce odpor jen proto, že jí to jako v předehře dělá dobře.

Samuel Butler, anglický básník
Jen k tomu chováme v srdci úctu, co nebudeme mít nikdy možnost milovat.

Zemřít není tak strašné jako žít s člověkem, jehož nemilujeme.

Protože nemiluji, mohu milovat každého.

Špatnost toho, kdo miluje, se projevuje tím, že upírá volnost jednání tomu, koho nemiluje.

Ta opravdu šťastná láska je vlastně právě jen ta nešťastná.

Ján Buzássy, slovenský básník
Přinesl jsem ti botu krve, milovaná. Druhou jsem ve skalách značil cestu.

Pták srdce tká z vlastní krve. A to je let.

Na lásku jemný bič, aby se naň daly navléci slzy.

Srdce se převléká jako zloděj za kostelem.

George Gordon Noel-Lord Byron, anglický básník
Když je žena zamilovaná, miluje se všemi zvrhlostmi lásky.

To nejmrzutější, co by se mi v manželství mohlo přihodit, by bylo, že bych se do své ženy zamiloval – a to není nepravděpodobné, protože na mé lásky má zvláštní vliv zvyk. To bych pak byl žárlivý a ani netušíte, jakého netvora ze mne dovede udělat taková nešťastná vášeň.

Fernán Caballero, španělská spisovatelka
To, co vychází ze srdce, nebývá nikdy směšné.

Nedělejte problém z nevěry! Je to spíše touha po změně způsobu milování než změně osoby milence.

Žárlivost je bližší příbuzná závisti než lásce.

Láskyplný člověk se schoulí pod křídlo i toho, kdo mu ubližuje.

Gaius Julius Caesar, římský císař
Mou druhou ženou je Řím. Oběma jsem špatným manželem – ale z přemíry manželské lásky.

Čím déle se člověk vyhýbá vlastnímu manželství, tím si tvoří bezpečnější předpoklady stát se velkým a slavným.

Charakter ženy se pozná podle toho, k čemu dá svolení.

Moudré je milovat život, jako milujeme ženu: Oddávat se mu, ale nelpět na němo.

Don Pedro Calderón de la Barca, španělský dramatik
Kdo nezbožňuje nedostatky té, kterou miluje, nemůže říci, že opravdu miluje.

Člověk dokáže i ve stáří milovat, není však schopen zahořet láskou.

Takový byl celý můj milostný život: ženy, které se mi líbily, jsem zklamal a ty, kterým jsem se líbil já, jsem taky zklamal.

Přátelství umlkne rázem, láska ještě chvíli doznívá než umlkne.

Antoine-Francois Callet, francouzský malíř
Mozek je zapomnětlivější orgán lidského nitra než srdce.

Muž, který předstírá únavu, je ten, který přestává milovat.

I ti nejlaskavější lidé jsou sobci: nejsou totiž takoví pro krásné oči druhých, ale pro své vlastní.

Ten, kdo nepociťuje vnitřní tlak, žádnému jinému tlaku nepodléhá.

Jean-Galbert de Campistron, francouzský dramatik
Srdce jen zřídkakdy cítí to, co hovoří ústa.

Buď k lidem tvrdý, chceš-li, aby tě milovali! Budeš-li k nim měkký, prohlásí tě za tyrana a popraví.

Laskavou dlaní splašené koně nezastavíš.

Jsem připraven obětovat vše, včetně sebe, vyjma toho, co miluji více než sebe.

Ramón de Campoamor y Campoosorio
Láska tíhne k tělu, přátelství k duši.

Co je základem plodné lásky? Vášnivě milovat a zůstat přitom rozvážným.

Když žena pozná muže, netouží již po ničem jiném na světě než po mužství.

Manželky zazlívají mužům jen ty milenky, které jsou ošklivější než ony.

Ženě nemůžeš věřit natolik, aby o tobě mohla vědět všechno.

Mnohá žena střídá muže jen proto, aby se přesvědčila, že jsou všichni stejní.

Marcelo Campobello, španělský malíř
Pro mne byla otázka sexu zcela prvořadou, tedy otázkou života a smrti. Za celý svůj život jsem se s ní nevypořádal. stále pro mne měla tentýž půvab, ve stáří jako v mládí. Prostě, nebylo možno se od ní odpoutat. Touha po čisté milostné shodě se u mne střídala s touhou po nejhrubších sexuálních orgiích. Snil jsem o krásných ženách, i o těch, jež nabízely svá těla jako předmět k použití. Měl jsem hezkou, mladou ženu, hezké děti, domov, ale to vše mě v mých touhách po sexu neuspokojovalo. Fyzicky jsem byl doma, s manželkou a dětmi v rodině, myšlenkami jsem však pobýval u všech žen, jež mě nějakým způsobem zaujaly, po nichž jsem tělesně toužil a tak jsem vlastně s touto rozdvojenou osobností, nevěd, kde je mé pravé místo, protrpěl celý svůj život. Právě proto, že jsem od něho očekával příliš mnoho ,nikdy mě neuspokojilo to, po čem jsem toužil.

Mnohdy končívá velká láska políbením ruky a malá pokračuje v posteli.

Albert Camus, francouzský spisovatel
Nic na světě nemá takovou cenu, abychom se pro to museli vzdát toho, co milujeme.

Vše, co není v lásce posvátný ceremoniál, je zvrhlá orgie těla a ducha.

Láska z milosti je vlastně jen ranou osudu ze soucitu.

Thomas Carlyle, skotský filosof
Jsem přesvědčen, že žádná láska k jinému by nebyla úplná, kdyby nebyla zároveň doprovázena lhostejností k nám samému.

Ideál člověka má každý sám v sobě.

Geniálnost znamená transcendentální schopnost začít se vzrušovat dříve než všichni ostatní.

V mládí se láska luští, teprve později řeší.

Alejo Carpentier, kubánský spisovatel
Opíjet se jeden druhým, to není alkoholismus, ale láska.

Někteří muži si připadají v ložnici jako Napoleon u Waterloo: na hlavu poražení.

Před gentelmany dávají ženy přednost živočišným typům mužů.

Největší dar lásky je oběť.

Alexis Carrel, francouzský fyziolog
Sebeláska je motorem světa, láska jen pohonnou hmotou.

Giacomo Girolamo Casanova-Chevalier de Seingalt, italský dobrodruh
Sexuální zážitek je jenom v představách vrcholný. V praxi je poloviční.

Zeptáš-li se mudrce, co je láska, odpoví ti, že je to kladný projev nenávisti.

Herbert Casson, kanadský publicista
Jen člověk v mládí sexuálně normální a později sexuálně vyrovnaný může být cely život spokojen sám se sebou a vytvářet klima spokojenosti i pro ostatní.

Nikdy vás nesmí překvapit, že vás lidé nemají rádi, ale to pro vás nesmí být důvod k tomu, abyste je sám neměl rád.

Baldassare Castiglione, italský spisovatel
Muži se nesmí láskou rozcitlivět natolik, aby pomyšlení na smrt vyvolávalo v nich strach před smrtí.

Kásnou Kampaspu, ženu, kterou Alexandr Veliký velmi miloval, nakonec daroval Epellovi, který ji nahou maloval, protože věřil, že malíř lépe vychutná krásu její osoby než on, pouhý milovník

Božský Platón říká, že při polibku se duše tiskne na rty, jako by chtěla opustit tělo.

Ani nejdokonalejší ženství nemůže být velkému muži více než pouhým přátelstvím.

Velká láska se týká jen malých lidí.

K tomu, abys tělesně miloval, je třeba být duchem nepřítomný.

Marcus Porcius Cato, římský spisovatel
Žena má vždy ve zvyku dělat opak toho, co říká a říkat opak toho, co dělá.

Nesnadné je milovat ženu a dělat při tom něco kloudného.

Starší muž moudří tím, že se mu stále více přestávají líbit mladé ženy.

Máš-li se sám rád, nezůstane ti již dost lásky pro druhého.

Gaius Valerius Catulus, římský básník
Žádná žena nechť nevěří mužským přísahám, nechť žádná nespoléhá, že ve slovech mužů je pravda! Pokud jim srdce lační a touží dosíci svých cílů, neděsí se žádných přísah a neskrblí žádnými sliby. Jakmile je však nasycen chtíč a hlad jejich vášně, zapomínají svých slov a lehce i přísahy ruší.

Kdo miluje, jednou-li zrazen, k větší vášni je hnán, musí však méně mít rád.

Miguel Cervantes de Saavedra, španělský spisovatel
Kdo nemá dostatek sil přinášet oběti, nemá vůbec žádného morálního práva na lásku.

Paul Cézanne, francouzský malíř
Chci milovat panenské věci – to je svět před příchodem člověka.

Před obrazem se má člověk chovat jako před obnaženou ženou: spíše se s ním pomilovat než se na něj dívat.

Nic není v manželství příjemnějšího než v obětí své ženy vzpomínat na předchozí lásky.

Marcus Tullius Cicero, římský řečník
Nemůžeme milovat toho, jehož se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás.

Petr Cincibuch, český básník
Každá bolest člověka je uznávána jako jeho svrchované soukromé vlastnictví.

Nenávidím tě, protože tě obdivuji.

Bolest jediná odolává závisti. Není z tohoto světa.

Vyprahlost znamená, že tu pramen byl.

René Clair, francouzský režisér
Ani ta nejsilnější láska nepoutá k sobě dva lidi tak silně jako jejich společná nenávist vůči třetímu.

Soulož z přátelství má před láskou tu výhodu, že se vyznačuje vysokými parametry milostné techniky.

Ti, kdož milují, musí chápat i nepochopitelné, aby nepřestali milovat.

Nejšťastnější je taková láska, pro niž člověk nemá důvod žárlit.

Paul-Louis-Charles Claudel, francouzský diplomat
Láska mi musí dát klíč k branám světa a zabránit, aby mi jej lidé vyrvali.

Láska, jakožto dar nebes, objevuje v každém okamžiku a ve všem zázrak. Zloba, jakožto záležitost lidských vášní, vynalézá vždy jen peklo na zemi.

Buď hoden ohně, jenž tě spaluje.

Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje. To, co nás činí vskutku šťastným je, že my můžeme někoho milovat.

Na milostném vztahu je vzrušující jen představa o něm.

V lásce je třeba vše krásné na chvíli oddálit, aby to bylo ještě krásnější.

Malé porozumění se projevuje na první pohled. K velkému je třeba dospět nedorozuměním.

Matthias Claudius, německý básník
Trocha bolesti v lásce je jako sůl do polévky: aby nám lépe chutnala.

Čím více obdivujeme ženy, tím méně si vážíme ženství.

Muž se vyhne tomu, aby miloval každou ženu na potkání, nevyhne se však tomu, aby na každé něco neobdivoval.

Každá žena chce být dobývána, ale jen málokterá je toho hodna.

Jsou ženy, které se nám líbí ani ne tak proto, že jsou krásné, ale že jsme jim přišli na chuť.

Jean Cocteau, francouzský básník
Snílek je špatný básník.

Skutečné slzy nám nevyhrknou nad smutnou stránkou, ale při zázraku, jakým je správné slovo na správném místě. Málokdo si zaslouží plakat těmito slzami. Je možné, že poezie dojímá jen málo lidí – ostatně řekl jsem již, že je vrcholem přepychu.

Podvědomě se miluji, ale vědomě se nenávidím.

Kdo miluje, ten píše po zdech.

Jde o to, aby básník ukázal to, po čem sklouzává denně jeho zrak a jeho srdce, pod takovým zorným úhlem a s takovou rychlostí, aby se mu zdálo, že to vidí a dojímá se tím poprvé.

Věta, vyslovená Peirrem Reverdym: „Není lásky. Jsou jen důkazy lásky. „ Dodávám: „Není poezie. Jsou jen důkazy poezie.“

Samuel Taylor Coleridge, anglický básník
Býti na kordu s tím, koho milujeme, nám ze všeho nejvíce rozpaluje hlavu.

Při pohledu na ženu zkoumej nejprve její nedostatky a teprve pak krásu!

Láska jako taková by měla být především duševní záležitostí, tělesným třením naposled.

Lásce s překážkami dává pravý muž přednost před pohodlností v lásce.

Gabrielle-Sidonie Colette, francouzská spisovatelka
Když jsi milován, o ničem nepochybuj! Miluješ-li však, pochybuj o všem!

Vzpomínka je mnohdy poslední zdvořilostí vůči lásce.

O vadách toho, jehož milujeme, si myslíme, že bychom ho nemohli milovat, kdyby jich neměl.

Koho milujeme, toho nejsme nikdy pevně rozhodnuti opustit, i kdyby nám sebevíce ublížil.
 
Malé lásky se musí přizpůsobovat jedna druhé, aby byly šťastné, velké se již šťastnými rodí.

Isidore-Auguste-Marie-Francois-Xavier Comte, francouzský filosof
Nečistá láska nemůže být hluboká.

Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska jako spíše ztráta osobnosti.

Milovat se a zachovat si při tom všech pět smyslů pohromadě přesahuje schopnosti jedince.

Kdyby muži lépe rozuměli sami sobě, lépe by chápali i své ženy.

Érienne Bonnot de Condillac, francouzský filosof
Je snadné pochopit, co nemilujeme.

Více než pracuj, mysli! Více než mysli, žij! Více než žij, miluj!

Dříve ztráceli lidé z lásky rozum, dnes ztrácejí z rozumu lásku.

Člověk k sobě bytostně potřebuje někoho, komu by věřil natolik, že by na něho mohl svádět své chyby.

Benjamin Constant, francouzský spisovatel
Lidé si představují, že jsou nesobečtí v lásce, protože usilují o štěstí druhé osoby, často proti její vlastní vůli. Za to chtějí ovládat onu druhou osobu.

Trochu perverze dělá v lásce z námahy umělecký zážitek. Jinak je to jednotvárný zvyk.

Jednám s druhými láskyplně, ale nemiluji je. Proto mě lidé zřídkakdy nenávidí, ale také po mě nikterak netouží.

Milovat – to znamená trpět, ale také žít. – A již dlouho jsem nežil!

Běda tomu, kdo hned na začátku rozvíjející se lásky nevěří, že tato láska je věčná.

Láska k ženám je jen náhrada za lásky mnohem hodnotnější.

Nejlepší je ten milenec, o němž může jeho milenka, když ji opustí, říci: „Není čeho litovat!“

Francois Coppée, francouzský básník
Pohlaví člověka a jeho duch se stávají přáteli, chovají-li se k sobě navzájem ohleduplně.

Jsou muži, kteří se nedovedou k ženám chovat jinak než s nimi souložit.

Velká láska je milovat lidi, aniž si na ně činíme nárok.

Hlupák se vyhýbá ženám, které nejsou hezké, moudrý těm, které se mu líbí příliš.

Když si žena stěžuje na svého muže, nemyslí to příliš vážně, jen si chce trochu ulevit.

Inteligence ženy spočívá v tom, že ustoupí muži, který to s ní myslí dobře.

Rozmanitosti žen dávám přednost před jejich krásou.

Pierre Corneille, francouzský dramatik
Milenecké vztahy, to jsou jen ty nejlacinější záležitosti lidského ducha.

Nejvíce omylů se dopouští srdce, překypující láskou, nejméně prázdná hlava.

Jean-Désiré-Gustave Courbert, francouzský malíř
Je nemožné milovat a myslet na něco jiného.

Nikdo není větším nevolníkem než ten, kdo je omezován tím, co miluje.

Soucit je nejprudší jed lásky.

Hedwig Courths Mahler, německá spisovatelka
Každý jedinec je jen polovina člověka. Láska je tudíž touha po celém člověku.

Jen v tom, co milujeme, rosteme. Všude jinde upadáme.

Miluji jen potud, pokud jsem sama milována. S neláskou druhého končí i moje láska k němu.

Zmocnit se ženy pokaždé jiným způsobem – v tom spočívá pro ženu kouzlo lásky k muži.

Malé lásky vystavujeme na odiv, velké skrýváme.

Zamilovat se může člověk v životě třeba i tisíckrát, ale milovat může jen jednou. Ze zamilovanosti se snadno vypláčeme, ale lásku nám ani smrt ze srdce nevyrve.

Claude-Prosper-Jolyot de Crébillon, francouzský spisovatel (1674-1762)
Zvláště ve společnosti hovoří lidé rádi o lásce, protože tento sám o sobě zajímavý námět je často spjat s pomluvami a téměř vždy s jejich příčinou.

Ve ctnostném srdci se láska vždycky dlouho maskuje. Nejdříve si ani nepovšimneme, že působí. Když konečně ten neduh rozpoznáme, buď je už pozdě proti němu bojovat, nebo bojovat nechceme.

Mnozí v lásce s oblibou čekají, až jak rozhodne čas a ten nakonec nerozhodne vůbec nic.

Každá láska ženy je jen msta za první nezdařenou lásku.

Archubald Joseph Cronin, anglický romanopisec (1896-1981)
Spíše se dá poručit, aby se líbilo, co se nelíbí než aby se nelíbilo, co se líbí.

Láska je nejvěší komplikací života, ale kdo si život nekomplikuje, není šťasten ani hodinu.

Milovat se je snadnější než si rozumět.

Jestliže se moc milujete a ještě vám něco schází, pak se milujete málo!

Marya-Curie-Sklodowska, francouzská fyzička (1876-1934)
Myslím, že je šalebné učinit celý zájem na životě závislým na pocitech tak bouřlivých, jako je láska.

Ne ve výpočtech, ale v lásce se vědec nejčastěji mýlí.

Láska není pro ženy nikdy soukromou záležitostí, ale vždy něčím, čím se lze chlubit.

Marina Ivanovna Cvetajeva, ruská básnířka (1892-1941)
Milujeme se loučením, nikoliv setkáním, roztržkou, nikoliv splynutím.

Ke všemu, co není duše, potřebuji druhého.

Každý básník je v ghettu.

Když člověk miluje, vždycky se loučí. A miluje jen tehdy, když se loučí.

Z celého srdce děkovat vám chci za všechnu lásku. která ve vás není.

Myslíte, že láska je přes stolek bavit se, kdyby se vám chtělo hodinku? Pak jít po svých, každý sám? Jako ti pánové a dámy? Ne, můj drahý. Láska, to je chrám.

Hector Savinien-Cyrano de Bergerac, francouzský spisovatel (1619-1655)
Jediné, čemu podléháme více než ženě, je únava.

Jestliže ženu omrzí mužova oduševnělost, vzdá se každému muži, který je pro ni alespoň trochu přitažlivý.

Většina mužů pokládá manželství spíše za závazek než za lásku.

Co mužů je pouhými voskovými figurínami v posteli jeptišek!

Petr Iljič Čajkovskij, ruský skladatel (1840-1893)
Kde není zasaženo srdce, nemůže být hudba.

Hlupák se do ženy zamiluje, moudrý jí jen přivykne, neboť jen tak s ní lze vydržet až do konce.

Muž musí žárlit, jinak by se nezamiloval.

Člověk se jen zřídkakdy zamiluje do toho pravého partnera. Je-li s ním však přece spokojen, není to ani tak z lásky k němu jako spíše, že se mu dokázal svrchovaně přizpůsobit.

Nikdy se nenech zastrašit tím, že se nekomu nelíbíš! Právě tím se mu zalíbíš.

Josef Čapek, český malíř (1887-1945)
Láska k bližnímu – snad je mu doopravdy ještě hůře než tobě!

V umění se člověk dostane na konci života tam, kde vlastně měl být už na počátku.

Láska k člověku má být konstruktivní silou než lidumilnou slabostí.

Karel Čapek, český spisovatel (1890-1938)
Raději tratit sebe než lásku k tobě!

Láska v manželství a rodičovství je teprve láskou v její celistvosti.

Karel Matěj Čapek-Chod, český spisovatel (1860-1927)
Co jiného jsou milenci než Jeníček s Mařenou, co zabloudili v lese citů a držíce se za ruce, bezradně tápají ve tmě kolem sebe?

Co je opravdová láska? Když se dva milenci jeden den na sebe hněvají a již druhý den po sobě touží.

Moudrost je v tom, že své city a vášně mírníme právě tam, kde neskonale milujeme.

Anton Pavlovič Čechov, ruský spisovatel (1860-1904)
I ta sebekrásnější a sebehlučnější věta působí jen na lhostejné, ale nemůže vždy uspokojit šťastné nebo nešťastné lidi. To je důvod, proč nejvyšším výrazem štěstí nebo neštěstí bývá nejčastěji mlčení: milenci si rozumějí nejlépe, když mlčí.

František Ladislav Čelakovský, český básník
Trojí láska spaluje lidská srdce: láska k penězům, láska k rozkoším a láska k přetvářce.

Čím je kdo pěknější, tím se čertu více líbí.

Než se blázen rozhodl, příležitost prchla.

Čím se do pytle více cpe, tím se on více staví.

Díky tvému milování se muž, ženo, ve slabocha mění.

Michal Černík, český básník (1943 - )
Jako se přikládá noc na oheň, aby nehřál, ale hořel – trvá naše láska.

Pořád nás cosi nutí/ tělem zakrýt nahotu jiného těla/ a přimknout se k němu/ životem i smrtí.

Jen srdcem bubnuji na tvou láskou napjatou kůži.

V noci kočky brečí jako děti/ maminky se probouzejí, mají strach/ a děti spí a je jim dáno nevěděti/ že kočky pláči po láskách.

Nikolaj Gavrilovič Černyševskij, ruský filosof (1828-1889)
Kdo nikdy nepocítil, nakolik láska mobilizuje síly člověka, ten ji nikdy nepoznal.

Vzbudit v jiném lásku a nepokračovat v ní je jako opustit vůz na svahu a ponechat ho svému osudu.

Je třeba mít úctu k svobodě člověka, jehož příliš milujeme.

Ne ten umí milovat, kdo rád mluví o lásce. U schopného člověka je cit vyjadřován slovy, i činy, u jiného činy a snad je láska tím silnější, čím je mlčenlivější.

Česká přísloví
Lásko, bože lásko, kde tě lidé berou? Na horách nerosteš, v polích tě nesejou.

První láska – na očích páska.

Láska je jako louže: neodteče, ale vyschne.

Ruka neudělá kluka.

Čínská přísloví
Je-li cesta daleká, poznáš sílu koně, trvá-li něco dlouho, poznáš srdce člověka.

Neboj se tygra, kterému se narodila tři mláďata, ale boj se člověka, který má v hrudi dvě různá srdce.

André-Pierre Dac, francouzský dramatik (1893-1975)
Kdyby láska měla šestý smysl, vybírala by poplatky od druhých pěti.

Láska znamená, že někomu působíme radost ze života tím, že uspokojujeme své vlastní přirozené pudy.

Žena si dala inzerát: „Ozve se muž, který mě během deseti minut při čekání na vlak okouzlil natolik, že si nedovedu představit dalších deset let života bez něho?“ Ten muž se našel a odepsal: „Bohužel, nejste můj typ. Už to tak v lásce bývá, že máme úspěch právě u těch žen, na nichž nám vůbec nezáleží.“

Ti, kdo milují teplo, pozvolna zahnívají. Milovníci čerstvého vzduchu jsou stále svěží.

Ten, kdo miluje méně, je o něco moudřejší než ten druhý.

Dánská přísloví
Nemravné srdce je lázeň čerta.

Milovat a být zdrženlivý, mlčet, když trpíme a chytře mluvit, když jsme hloupí – to jsou tři těžké věci.

Křivda může být snadno bez projevu lásky, ale láska sotva bez projevu křivdy.

Nejen krásné věci, ale i ošlivé se milují.

Dante Alighieri, italský básník (1265-1321)
Největších obětí pro lásku je schopen jen ten, kdo miluje beznadějně.

Být churav láskou – to je důvod zemřít.

Němé díky za lásku jsou přesvědčivější než krásná slova a velké dary.

Pravou představou lásky je zajetí v ráji.

Vznešená je nadvláda lásky nad člověkem, neboť odvrací mysl jedince od všech nízkých věcí.

Bezcitná je tyranie lásky, neboť čím více je jí člověk věrně oddán, tím bolestnější jsou rozpoložení, jimiž musí projít.

Alphonse Daudet, francouzský spisovatel (1840-1897)
Kdo nemiluje, hřeší svým způsobem.

Láska k ženám je vždy živočišná. Jen láska k ženě božská.

Láska je přírodní živel. Jednou je sluncem, které ozařuje, jindy mračnem, které ovlažuje. Ale vždy je prospěšná.

Nenávist je hněv bezmocných.

Neštěstím lásky je, že v ní člověk vždy dává přednost tomu horšímu před něčím lepším.

Od velké lásky je jen krok k nepřekonatelnému odporu.

Člověk musí denně sám sebe přesvědčovat o tom, že toho druhého miluje. Kdyby ho o tom přesvědčoval ten druhý, nikdy by ho nemiloval.

Přemíra lásky je vždy projevem její malosti.

Závěr velké lásky není šťastné manželství, ale tragický rozchod.

Sergej Davydov, ruský básník (1928- )
Něco se nejspíš s lidmi děje, když ani v lásce nepláčí.

K tomu, aby se dva lidé sešli, je třeba hloubky jejich duší, aby se rozešli, stačí už jen jejich povrchnost.

Vlastně chci být ošklivý. Jen takový se budu libít.

Mnohdy milujeme člověka právě jen ze soucitu k jeho nedostatkům.

Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství. Velká v nenávist.

Spřízněnost duší je více než jejich moudrost.

Jsou lidé, kteří se nesnesnou ani s tím, koho milují více než svůj vlastní život.

Claudie-Achille Debussy, francouzský skladatel
Trp člověče, jestli ti rvou po kouscích srdce, poděkuj jim ještě za svá trápení. Jsou krásnější než neurčitá prázdnota těch, kteří nemají čeho litovat.

Jen ten, kdo miluje, chápe, že mlčení neznamená zapomenutí.

I když bereme v úvahu, že láska netrvá stále, přece jen nade vším vítězí.

Milovat lidi je ztráta času. I když je láska sebevětší, je vždy spojena s takovými překážkami, že více unaví než rozradostní.

Pocitem bezpečnosri každá láska reziví. Odstraňte pohodlí z lásky a bojujte všemi způsoby za uchování obdivu.

Srdce pohrdá krásou obličeje jako večerní maskou na karnevalu života.

Láska, které je přáno, je poloviční láskou.

Marie de Vichy-Champrond-Maquize du Deffand, francouzská literátka (1697-1780)
Volnost v lásce nesmíme posuzovat příliš přísně. Vévodkyně La Valliérová už také není ve věku, kdy je žena na vrcholu svých půvabů, ale je vskutku milé, že když ji urostlý starý pán přiznal, jak po ní toužil zamlada, vévodkyně mu odpověděla: „Proč jste nic neřekl, mohl jste mít všechno sám, co dostali ostatní!“

„Nikdy tě nepřestanu milovat, proto se s tebou nikdy neožením,“ řekl Rousseau své ženě.

Nedostupnost – to je jen panenská blána ženského srdce.

Raději, než bych strpěla pomyšlení, že milujete jinou, dám přednost tomu, ač nerada, abyste mi udělal dítě.

Být sexuálně založen je vcelku přirozené, jen si, proboha, nezaneřádit mozek sexem.

„Začínáte mě chápat, abyste měl lásku se mnou pohodlnější – ale to je zároveň znamení, že mě přestáváte milovat takovou, jaká jsem,“ řekla jsem Walpoleovi v ložnici.

Neomylní lidé budí jen úctu. Budit v lidech lásku – to je výsada jen chybujících.

Homosexualita je privilegium intelektualismu.

Richard Dehmel, německý básník
U toho, koho milujeme, je i zklamání součástí rozkoše.

Lásku a oheň je třeba hasit včas!

Slušné vychování ženy spočívá v tom, že bude raději trpět, než by se vnucovala.

Krása je inteligence ženy, která se vyrovná univerzitnímu vzdělání.

Miluji každého dobrého člověka bez ohledu na pohlaví.

Ferdinand-Victor-Eugéne Delacroix, francouzský malíř (1799-1863)
Sofokles, když se ho ve stáří ptali, zdali postrádá rozkoší lásky, odpověděl: „Láska? S radostí jsem se jí zbavil, neboť je to vladařka neobyčejné náročná a přitom bezcitná.“

Ó lásko, cožpak jsi něco více než radost z trápení?

Je-li to, co zůstalo z lásky, možno označit za zvyk spolužití, pak takové manželství lze pokládat za úctyhodné.

Lidské srdce se skládá ze tří částí: z duše, mozku a obličeje.

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost.

Ten nejhorší druh neřesti, jehož se lze v lásce dopustit, je degradovat city na úroveň rozumu.

Miluji vůni nerozvinuté růže, váni francouzského venkova z jara a vůni ženského podpaží na podzim.

Jako člověk miluji rozum, ale jako umělec nenávidím rozumené věci.
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ahoj

(veronika, 11. 4. 2008 21:47)

nadherné,fakt super az dojemné