Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velký muž vždy touží více po utrpení lásky než po jejích rozkoších.
P. Abélard

Skutečně není pravda, že by někdy existoval člověk, který by kladl zájem veřejnosti nad svůj vlastní.
J. Adams

Muži žárlí na své předchůdce, ženy žárlí na ty, co přijdou po nich.

Oženit se proto, že ji milujeme – to je omluva, nikoliv důvod.

Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem.
M. Achard

Shledáš-li u chudáka velký dluh, rozděl jej na tři díly: dva promiň a jen jediný ponech. Shledáš, že v životě je to nejlepší způsob jednání.
Amenemope

Ideální otec: neslyší, nevidí, nedává rady, ale dává peníze.

Nejhůř se přesvědčuje žena, která neví, co chce.

Neuzavírejte se do sebe – můžete se dostat do špatné společnosti.
A.Andrejev

Mládenec si žije jako král a umírá jako pes. Ženatý žije jako pes a umírá jako král.
J. Anouilh

Je lepší upadnout mezi krkavce než mezi lichotníky, neboť první požírají mrtvé, druzí živé.
Antisthenes

Dejte mi pevný bod a pohnu zeměkoulí.
Archimédes

Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.
Aristoteles

Lidé svou smrtelnost snášejí jen proto, že platí všeobecně.

Nelze upírat svobodu nikomu, kdo má natolik vyspělé myšlení, že chápe její smysl a touží po tomto stavu.
I.Asimov

Jsou lidé , kteří se i uvnitř odívají podle módy.
B.Auerbach

Nechci, aby lidé byli velmi příjemní, protože se tak nemusím obtěžovat s tím, abych je měla hodně ráda.
J. Austenová

Poznej sebe sama – a potom posuď spravedlivě, stojíš-li za to, aby tě poznali i druzí.
O. F. Babler

Ženy zklamané muži se chtějí za ně provdat. Je to stejně dobrý způsob pomsty jako každý jiný.
 P. Beaumanoir

Láska si žádá všechno – a právem.
L. van Beethoven

Láska vychází z touhy lidské bytosti být jiné bytostí nenahraditelnou i za předpokladu, že vše na tomto světě je nahraditelné.

Laskavost nespočívá v tom, že levou rukou poskytujeme maličkosti, nýbrž v tom, že největší věci dáváme tak, jako by to byly maličkosti.
W. Benjamin

Hudba je výrazem vášnivé a nešťastné duše.
H. Berlioz

Nejjistější lék proti pokušení je – podlehnout mu.

Nejoddanější přátelé jsou jak psi – nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat.
T. Bernard

Kdybys byl mlčel, zůstal bys filozofem.
M.A. Boethius

Chytrý muž si bere svou poslední ženu hned jako první.
Ch. Boyer

Ztratíme-li schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak už všechno víme a nemusíme tady být.
B.Polívka

Vzal osud do vlastních rukou, ale obě měl levé.
André Brie

Sliby pronášené v objetí milenců jsou nouzových východiskem ze situace, kdy už není co pronášet.
Jerzy Broszkiewicz

Žena je kořenem, muž stromem. Strom vyroste jen tehdy, má-li silné kořeny.
Pearl Bucková

Lidé rádi uvěří tomu, co si přejí.
Gaius Julius Caesar

Nic nemá na světě takovou cenu, abychom se kvůli tomu mohli odvrátit od toho, co milujeme.

Pokušení společné všem inteligentním lidem: cynismus.
Albert Camus

Faleš bohatství spočívá v tom, že zaměňujeme to, co máme, s tím, co jsme. Myslíme si, že jsme více, máme-li více.
Ernesto Cardenal

Co je příjemnějšího nežli míti někoho, s nímž můžeš míti odvahu mluviti jako sám se sebou?

Devět desetin moudrosti je být moudrý včas.

Lidé to dosud nechápou, jak velkým příjmem je šetrnost.

Není nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.
Marcus Tullus Cicero

Historie je série depresivních opakování.

Největší sílá je v tom, neočekávati nic, leda od sebe.
Georges Benjamin Clemenceau

Žádat o radu znamená v devíti případech z desíti říkat si o lichotku.
William Collins

Vynalézavost  je ze všech citů nejsobečtější: proto je-li uražena, je nejméně velkorysá.
Konstant de Rebecque

Spravedlnost je vlak, který má, bohužel ,vždycky zpoždění…
Mariana Cvetajevová

Jsou vítězství, která jsou hanbou.
Josef Čapek

Nenávidím nikoliv člověka, ale jeho chyby.
Nikolaj Černyševskij

Láska nám musí chutnat, nikoli jen dráždit.
Gabriele D´Annunzio

Synu, neber nikdy člověku ani zvířeti jeho Svobodu, to je nejdražší statek na tomto světě.
Charles De Coster

Musíme být velmi smělí, abychom se odvážili být sebou samými.
Eugéne Delacroix

Lichocením je zpravidla vyjadřováno podceňování.
Charles Dickens

Ideální muž je člověk, jakého jsem nikdy nepoznala.
Marlene Ditrichová

Úspěch je potomkem odvahy.
Benjamin Disraeli

Ale zamilovat se neznamená mít rád. Člověk se může zamilovat a zároveň nenávidět. Pamatuj si to!
Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Časem si možná zvyknou i na ten nejhorší charakter. Zvláště, je-li vlastní.
Artur Drews

Často mě rmoutí myšlenka, že pro genialitu existuje hranice, kdežto pro hloupost nikoliv.
Alexandre Dumas mladší

Krása je často na překážku lásce. Předem bere odvahu.

Mužům se musí nechat veškerá volnost, jakou potřebují, ať už to má jakékoliv následky, čím se cítí volnější, tím méně toho využívají.

Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčování, že všechno dobře dopadne, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně.
Jean Dutourd

Moudřejší ustoupí. Smutná pravda, na níž je založena světovláda hlouposti.

Někteří lidé si myslí, že mají dobré srdce a zatím mají jen slabé nervy.
Marie von Exner-Eschenbachová

Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám lidí, ale nalézat zalíbení v tom, co děláme.

Ukažte mi úplně spokojeného člověka a já vám v něm odhalím naprostého smolaře

Ve vynalézání je devadesát devět procent dřiny a jedno procento nápadu.
Thomas Edison.

Každý člověk má své poslání. Nadání je výzvou k němu.
Ralph Emerson

Kdo dal život dítěti, stává se jeho dlužníkem.

Věc, jejíž podstatu nechápeme, klade odpor.
Jean Fabre

Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně také důvod, proč tak málo lidí myslí.
Henry Ford

Člověk neporozumí moudrosti, dokud nepozná, že je nahraditelný.

Kdo žije z naděje, zemře hlady.

Neměl bych námitek opakovat svůj život od začátku, jen bych si vyžádal výhodu, kterou mají autoři: ve druhém vydání opravit chyby prvního vydání.

Polovina pravdy bývá často velkou lží.
Benjamin Franklin

Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností.
William Froude

Máš-li dobrého přítele, máš víc jak on.
Thomas Fuller

Žena musí vždy pracovat dvakrát důkladněji než muž, aby byli muži vůbec ochotni uznat, že něco dělá.
Indíra Gándíová

Jedna hádka se ženou mne stojí více energie než pět tiskových konferencí.
Charles de Taille

Nedělám nikdy tu chybu, abych se přel s lidmi, k jejichž názoru nemám žádnou úctu.

Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám.
Edward Gibbon

Fakta fackují naši lež každou chvíli.
Witold Gombrowicz

Polopravda je horší než lež.
Michail Sergejevič Gorbačov

Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit.
Francisco de Goya y Lucientes

Úspěšný umělec je ten, kdo vydělá více, než jeho žena dokáže utratit. Úspěšná žena je ta, které se podaří takového muže najít.
Sacha Guitry

Skromnost krášlí muže, ale pravý muž se krášlit nemá, a proto nesmíme být skromní přespříliš.
Jaroslav Hašek

Bůh mi odpustí, je to ostatně jeho řemeslo.

Zkušenost je dobrá škola, jen školné je příliš vysoké.
Heinrich Heine

Jestliže nebyly vysloveny protikladné názory, pak není z čeho vybírat ty nejlepší.
Herodotos

Měkké je mocnější než tvrdé. Voda je mocnější než skála. Láska je mocnější než síla.

Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky.
Hermann Hesse

Je příjemné na pravém místě se zbláznit.

Desetkrát opakované se bude líbit.

Tomu, kdo mnoho žádá, mnoho schází.
Quintus Horatius

Hodně umí, kdo se hodně spoléhá sám na sebe.
Alexander von Humboldt

Nenávidím vášeň. Laskavost mne nudí a rozum otravuje.

S vlastními chybami je potřeba umět zacházet: kdo se je naučí správně využít, získá všechno. Ctnosti pokud je máme, je třeba skrývat: ale tak, aby se vědělo, že je máme.
Coco Chanel

Co nejde jen tak zlehoučka a brzy, po tom se nejvíc žadoní a slzí.
Geoffrey Chaucer

Ten, kdo činí slib, si dává sám se sebou schůzku za určitou dobu na určitém místě. Nebezpečí tkví v tom, že ji třeba sám nedodrží.
Gilbert Chesterton

Pokud na konci života pochopíš, že vše je marnost, bude v tom moudrost. Ale s takovou moudrostí nelze život začínat. A nejde ani žít.
Svetlozar Igov

Komika vzniká, sledujeme-li tragédii a přivřeme jedno oko.
Eugéne Ionesco

Každý den nebo aspoň obden přinuť se a věnuj se tomu, co nerad děláš, aby tě čas kruté nezbytnosti, až nadejde, zle nepřekvapil.
William James

Věda má svůj smysl, pokud se chápe jako cesta k pravdě a pravda jako dobro člověka.
Jan Pavel II.

Prázdná slova se snadno přenášejí.
Vladimír Janovic

Zákony se píší pro obyčejné lidi, proto musí být založeny na obyčejných pravidlech zdravého rozumu.
Thomas Jefferson

Láska je podobná spalničkám. Čím později přichází tím bývá nebezpečnější.
William Jerrold

Sokrates řekl, že ví, že nic neví. Velmi často seznáš, že většina lidí je definovatelná diametrálně rozdílnou větou: My ani nevíme, že nic nevíme.
Jaromír John

Dobrá rada nepřichází nikdy příliš pozdě.
Benjamin Johnson

Cíl je důležitý jen jako idea, podstatný je však opus, který dovádí k cíli. Naplňuje dobu života smyslem.
Gustav Jung

Úkrytů je nespočet, záchrana jen jedna, ale možností záchrany zase tolik co úkrytů.

Život je neobratně sestavené hostina, při níž se netrpělivě čeká na předkrm, zatímco kolem prošla v tichu hlavní pečeně.
Franz Kafka

Dvě věci naplňují moji mysl vždycky novým a přibývajícím obdivem: hvězdné nebe nade mnou a morální zákon ve mne.

Proti trampotám života dal Bůh člověku tři věci: naději, spánek a smích.
Emmanuel Kant

Každý muž má tři charaktery. Ten, který ukazuje, ten, který má, a ten, který si myslí, že má.

Přátelství mezi dvěma ženami není nic jiného než spiknutí proti třetí.
Alphonse Karr

Mnozí si cení věcí jen porto, že je lze těžko získat.
Gottfried Keller.

Jak velkolepé je podpírat nikoli to, co stojí, ale to, co padá.
Klement Římský

Jsou lidé, jejichž veškerá zásluha spočívá v tom, že nic nedělají.
Vasilij Ključevskij

Nic na světě, kromě náušnic a cti, se nemůže ztratit nadobro.
Karel Konrád

Člověk není s ničím na světě spokojen vyjma svého rozumu. Čím méně ho má, tím je spokojenější.
August Kotzebue

Šílence v dobách normálních zavíráme do blázinců, v dobách nenormálních nám vládnou.
Ernst Kretschmer

Víte, jak bude vypadat budoucí svět? Bude mít americké tělo, bude mít dokonalost čínské formy a bude mít prudkou duši.
Ku-Hung-Ming

Silná láska, když prošla ohnivým křtem bolesti.

Ten, kdo chápe, není schopen nenávidět.
Sela Lagerlofová

Mladí lidé prahnou po originalitě. Vyjadřují to tím, že se oblékají všichni stejně.
Ring Lardner

Škoda: být starý je jediný způsob, jak žít dlouho.
Ferdinand  Lesseps

Lépe pozdě než nikdy.

Pravda může být někdy zatemněná, ale nikdy nezhasíná.
Titus Livius

Rozkoš je mzdou člověka.
Jack London

Dobré zákony vznikají ze špatných mravů.
Ambrosius Macrobius

Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí.
Niccolo Machiavelli

Knihy dneška jsou činy zítřka
Heinrich Mann

Často jsem litoval svých slov, ale nikdy jsem nelitoval svého mlčení.

Chválou se nic nestává horším, ani lepším.

I kdybys zlostí pukl, přesto budou lidé stále jednat stejně.

Mudrc Demokritos říká: „Všechno je jen věcí názoru. Jen základní prvky jsou pravdivé.“ Stačí pamatovat si, všechno je jen věcí názoru…
Marcus Aurelius

Jediný způsob, jak zlikvidovat chudobu, je sdílet ji.
Matka Tereza

Není jediné lásky, jediného přátelství, které by neprošlo naším osudem a navěky ho neovlivnilo.
Francois Mauriac

Muž a žena, to jsou dvě noty, bez nichž struny lidské duše nedávají správný a plný akord.
Giuseppe Mazáni.

Stáří se nevysmívej – vždyť k němu směřuješ.
Menandros

Jedno zrcadlo je důležitější než celá galerie předků.
Wolfgang Menzel

Obdivuji se její kráse, ale bojím se jejího ducha.
Prosper Mérimée

Není větší škody než ztracený čas.
Michelangelo Buonarroti

Manželství je jediné skutečné nevolnictví, které zákon připouští.
John Mill Stuart

Nemohu vystát lidi, kteří stále slaví triumfy nad skromností druhých.

Někdo vám musí šlapat na paty: člověk je jako pružina, která je tím silnější, čím ví ji stlačíte.
Charles Louis Montesquieu

Přivlastňovat si cizí spokojenost, dovolávaje se své, je nespravedlivé.
Sir Thomas More

Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.

Většina lidí nemluví, pouze cituje.
Christian Morgenstern

Inkoust je víc než krev mučedníka.

Nepřijde-li hora k Mohamedovi, přijde Mohamed k hoře.
Muhammad

Člověk směřuje k poznání, a jakmile v něm uhasne touha poznávat, přestává být člověkem.

Proč spěchat, jdeme-li správným směrem?
Fridjof Nansen

Ženatí muži prý žijí déle – nebo jim to aspoň tak připadá.
Johann Nestroy Nepomuk

Ne slepota, ne žárlivost, ale láska jest žalář nejtemnější.
Ivan Olbracht

O kolik ostřejší než hadí zub je nevděčnost vlastního dítěte.

Tak dlouho jsem bojoval s malými věcmi, až jsem se stál sám malým.
Eugéne O´Neill

Vždycky buď na lidi slušný, když jdeš nahoru, mohl bys je potkat až půjdeš dolů.

Žena – rafinovaná směs pyromana s požárníkem.
John Osborne

Kapka vyhloubí kámen ne silou, ale častým kapáním.

Kdo smí hřešit, hřeší méně.

Láska je určitý druh válečného stavu
Pubilius Ovidius

Ten, kdo o ničem důležitém nerozhoduje, se domnívá, že to, o čem rozhoduje, důležité je.
Cyril Parkinson

Trochu vědy nás od Boha vzdaluje, hodně vědy nás k němu opět přibližuje.
Louis Pasteur

Jestliže má tvůj nepřítel hlad nasyť ho a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.
Pavel z Tarsu

To nejtěžší na každé práci je překonat moment, kdy se nám nechce pracovat.
Ivan Pavlov

Jediná věc mě udivuje víc než hloupost, s níž většina lidí žije: je to inteligence v té hlouposti obsažená.

Moudrý je ten, kdo vede jednotvárnou existenci, protože každá drobná příhoda má pak výsadu zázraku. Pro lovce lvů už třetí lev není žádným dobrodružstvím.

Nejbídnější ze všech potřeb – potřeba svěřovat se a zpovídat. Je to potřeba duše být vnější.

Smrt je osvobození, protože zemřít znamená nikoho nepotřebovat.

Tvůrce zrcadla otrávil lidskou duši.
Fernando Pessoa

Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe.

Spíš člověk v ústech žár a žhavý plamen v ústech snese, než tajemství by skryl.
Gaius Petronius

Překážky neexistují. Jedinou překážkou je cíl – choďte bez cíle.
Francis Picabia

Člověk je bytost odkázaná na to, aby jí někdo čas od času řekl: Je dobře, že tu jsi!

Volný čas je především stav duše.
Josef Piepier

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->