Jdi na obsah Jdi na menu
 


Láska je jen tenkrát zábavná, je-li hrou citů, jež nespoutávají.
J. Addison

Láska je jedno z těch utrpení, jež není možné skrývat. Stačí jí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, ba dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.
P. Abélard

Opravdová láska je umění najít ve světě někoho, s kým si rozumíš lépe než se sebou samým.
H. Amidů

Láska je velmi skutečná, jednou to poznáš, ale má jednoho nepřítele, a tím je život.
J. Anouilh

Láska je pohádka života s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec.
R. Burns

Láska je jen nedostatek dobré vůle k přátelství.
G. D. ´Annunzio

Láska je krb, který brzo vyhasne, ale dává ještě dlouho teplo ve vzpomínkách.
G. D. ´Annunzio

Láska k ženám mnoho poskytuje, ale ženy nám mnoho berou.
G. Apollinaire

Tělo je stvořeno pro rozkoš, ale není v něm láska. A tak se teď marně pokouším obejmout tvého ducha.
G. Apollinaire

Láska je bohatství, jež není nikdy vlastnictvím.
L. Aragon

Láska je krutá, dokud je  její plamen ještě malý, laská nás svým prvním teplem, potom ho však zvyk rozdmýchá v požár a ten svým nesmírným žárem lidi úplně sežehne.
Lusiuc Apuleius

Jen malá láska činí šťastnými, velká nám přináší utrpení.
P.A. de Beamarchais

Láska je příjemný stav moudré nepříčetnosti.
M. Aymé

Láska umí najít východ nejen do srdce otevřeného, nýbrž i do srdce dobře opevněného, není-li dosti bdělé.
F. Bacon

Láska by měla být vysoce výběrová. Až dosud se však lidé páří podle zákonů jako zatoulaní psi.
H. de Balzac

Láska je pro hlupáky jedinou příležitostí, jak vyrůst ve vlastních očích.
H. de Balzac

Láska má tu přednost, že nám znemožňuje trápit se nad sebou samým tím, že se trápíme pro jiné.
A.M. Barthélemy

Je mravním požadavkem lidství, nedávat do oběhu více lásky, než kolik jsme jí schopní ve svrchované míře uplatnit.
H. Bordeaux

Láska je něco, co žena touží prožívat, aby se necítila tak sama v přítomnosti muže a tak provinile, když s ním spí.
J. B. Bashforth

Láska je neustály boj: zpočátku o ženu a nakonec se ženou.
J. B. Bashforth

Láska ze soucitu je nenávist překonaná rozumem.
S. Bernhardtová

Láska vychází z touhy lidské bytosti být jiné bytosti nenahraditelnou i za předpokladu, že vše na tomto světě je nahraditelné.
W. Benjamin

Láska je někdy jenom proto stálá, že její trny pronikly příliš hluboko do živého a každý pohyb je bolestný.
H. Berlioz

Láska je pokrmem žen. Pro muže je kořením.
Bidpaj

Věrná láska – to nejsou stále sympatie k tomu, kdo se ti dlouho líbí, ale kdo se ti trvale protiví.
J. Billings

Láska je kompromis mezi velkými ideály a malými možnostmi.
J. Billings

Láska žádá všechno a úplně právem.
L. van Beethoven

Láska je složitým problémem, který se řešením dále komplikuje.
A.Binet

Na lásku není nikdy pozdě, protože čím je kratší, tím je krásnější.
A. Ch. de Broglie

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu.
J. R. Bloch

První láska nám určí jen směr, nikoliv vkus. Všechny ostatní jsou už jen hledáním vkusu v tom směru.
J. R. Bloch

Láska je pavučina, jí se nelze vyhýbat, aniž bychom v ní nakonec neuvízli.
F. von Bodenstedt

Láska k člověku není v tom, že na něm milujeme vše dokonalé, ale že i to nedokonalé je pro nás plně přijatelné.
C.P. Boiste

Mnohé lásky velmi snadno spaluje právě jejich velikost.
J. Broszkiewicz

Malá láska se může za jistých okolností zvrhnout ve velkou nenávist, velká láska jen v úplnou rezignaci.
H. Boll

Jediné vítězství nad láskou je útěk.
Napoleon Bonaparte

Láska je pramen, který zřídkakdy vysychá, ale často mění směr svého toku.
S. J. Ch. de Boufflers

Láska je zvláštní boj, v němž šťastné vítězství patří tomu, kdo nejvíce ztrácí.
L. A. Fauvelet de Bourrienne

Moudré je vzdát se dohasínající lásky dříve, než jsme k tomu donuceni okolnostmi.
P. S. Bucková

Láska je tvoření společného, jenž není totožné.
G. Braque

Ti, co přivykli malým láskám, velké již nikdy nepoznají.
W. Busch

V lásce je to jako ve válce: nakonec rozhodne bitva zblízka.
E.Flynn

Láska nás činí mocnými vůči druhým, avšak bezmocnými vůči sobě.
A.Brie

Láska spočívá v tom, že mnoho lidí nemilujeme, i když jsou dokonalí a některé milujeme, i když jsou nedokonalí.
A.Ch. de Broglie

Láska začíná láskou a od nejsilnějšího přátelství můžeme pokročit jen ke slabé lásce.
J. de la Bruyére

Je božské milovat, ale ďábelské komplikovat si láskou život.
Markýza du Deffand

Láska nemá jinou možnost, než se zvrhnout v přátelství nebo nenávist.
I.Bunin

Láska může zavírat oči, ale nesmí být slepou.
S. Butler

Pravá láska není to, co se nám na druhém líbí, ale co se nám na něm neoškliví.
W. Busch 

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku.
G. G. Byron

Láska snese spíše nepřítomnost nebo smrt, než pochybnost a zradu.
A.Maurois

Láska je krásná, jen když si na ni hrají děti.
J. G. De Campinstron

Láska z vděčnosti je nejhorší druh lásky, protože si nikdy nejsme jisti, za jak dlouho se změní v nenávist.
J. G. De Campinstron

Ve svazku tak nejistém, jako je láska, je jedno zaručeně jisté: oč méně člověk miluje, o to víc je milován.
F. de la Rochefoucauld

Láska je rozkoš, která se mění v bolest, není-li opětovaná.
A.Comte

Nic neposiluje lásku tak jako nepřekonatelné překážky.
L de Vega

Láska je buď zbytek něčeho vymírajícího, co bylo kdysi nesmírné, nebo část toho, co v budoucnu bude nesmírné. V přítomnosti  však neuspokojuje a dává mnohem méně, než bychom čekali.
A.P. Čechov

Láska… se podivuhodně podobá jistým žaludečním vjemům při prvních známkách nemoci, která vyvolává nevolnost a chvění tak jemné, že člověk neví, jestli je zamilován nebo se mu chce zvracet.
S. Dalí

Krutost je přímočarostí lásky.
S. Dalí

Láska odpouští prohřešky, nikoliv však ty, které se týkají jí samé.
J. Deml

Velikost lásky je závislá na velikosti překážek, jež jí nezbývá než překonat.
R. Descartes

Láska se dojímá, ovšem ani ne tak k rozkoši jako k pláči.
J. Deval

Láska je dočasná nepostradatelnost jednoho po druhém.
Ch. Dickens

Nepřítomnost je nepřítelem lásky. Kdo tvrdí opak je nepolepšený optimista.
M. Dietrichová

Láska je všemohoucí, neboť každého člověka od základů změní.
F. M. Dostojevskij

Láska může být šťastná, nikdy však veselá. Veselost je projevem lehkovážnosti.
T. Dreiser

Příroda je v lásce falešný hráč: přihrává hňupům nejlepší ženy.
G. Duhamel

Láska to jsou vyšší hodnoty než vzhlednost opačného pohlaví.
F. Durrenmatt

Láska je věčná, ale to neznamená, že je stálá.
F. Durrenmatt

Láska je věc, kterou lze mít nikoli vlastnit.
L. Durtain

Láska nám nabízí košík slastí a celou nůši strastí.
J. Durych

Láska je pro smysl člověka složitější než matematika – mnohdy s neřešitelnými příklady.
A. Einstein

Láska není hledání krásy, ale hledání porozumění pro svůj nevkus.
P. Ernst

Láska s sebou vždycky přináší přirozené vášnivé opojení, které nás přitahuje, a když toto opojení zmizí – a jednou musí zmizet – zůstane buď zklamání, nebo krásná skutečnost, přátelství, kamarádství a soulad.
J. Erskine

Láska vítězí i nad smrtí, ale stává se, že jedno malé nedorozumění vítězí nad láskou.
M. von Exner- Eschenbachová

Láska člověka k jinému člověku není obdiv k jeho přednostem, ale především k jeho nedostatkům.
L. Durtain

Láska je větší než příval slov. O lásce se nediskutuje. Láska je.
A.de Saint-Exupéry

Láska je nejvyšší projev sobectví. Nemilujeme své partnery, ale jejich schopnost milovat nás.
G. Laub

Pravá láska začíná tehdy, když nečekáme nic nazpět.
A.de Saint-Exupéry

Láska je božská jen v představách. Ve skutečnosti je to ďábelský vynález sebetrýzně.
H. Fielding

Pravá láska je to, co je nedostupné, nikoli to, co se samo nabízí.
J. T. Flynn

Láska je jako slunce nebo morfium. Jednou se vyhřeješ, ale nemůžeš se zásobit sluncem na celou zimu. Když slunce zmizí, je ti zima. Zrovna tak by ti bylo málo platné, kdybys byl morfista a píchl si dopředu dvojitou dávku drogy. Jakmile se morfium vstřebá, budeš zakoušet pekelná muka. Bude ti dvojnásob chybět.

Láska není odměna, ale výměna lásky za lásku.
B.P. Galdós

Člověk se naučí milovat jen s jednou ženou, a s více ženami se pouze naučí opovrhovat láskou.
K.E. Franzos

Láska je úsilí, které vynakládá muž, aby se spokojil s jednou ženou.
P. Géraldy

Nejkouzelnější je na každé lásce právě to, co je na ní nepochopitelné.
J. Giraudoux

Láska by měla být v životě člověka tak velkou stavbou, že s ní nebude nikdy hotov.
A.Gitovič

Láska je štěstí bez klidu.
J. W. von Goethe

Láska je životním románem ženy a fejetonem pod čarou v případě muže.
I. Goll

Láska je pramen, který ucpáváním nabývá na tlaku.
I. Goll

Tragédie lásky je v tom, že milujeme příliš.
R. Graves

Malá láska dokáže popisovat toho druhého, velká je němá okouzlením.
B.Grimstonová

Láska, které předem myslí na to, čím se bude hasit, nikdy nevzplane.
V. A. Heidenstam

Láska je kvetoucí sad s tak vysokými zdmi, že vidíme jen to, co je nad námi, nic však z druhé strany světa, na níž jsou také takové sady, možná i krásnější.
V. A. Heidenstam

Jen povrchní láska je romantická, velká je tragická.
A.Breton

Láska je jako polévka. Prvé lžíce jsou velmi horké, poslední velmi studené.
J. Moreauová

Láska – nedefinovatelný pocit, který komplikuje normální běh života, zejména sexuálního.
G. Laub

Láska je kráva, která se dojí mezi trním.
Anglické přísloví

Láska je rozkoš, která se mění v bolest, není-li opětována.
Francisco de Xaviero

Nejistota lásky je uzda, která krotí panovačnost ženy na poslušnost vůči muži.
Ch. D. Grabbe

Láska je vždy krásná, i když je nešťastná. Naučí vás chápat jiné.
E. Piaf

Velký muž vždy touží po utrpení lásky než po jejích rozkoších.
P. Abélard

Je možné celý život opovrhovat lidmi, ale není možné na chvíli nezatoužit po lásce člověka.
N.R. Alexis

Ve věcech lásky neplatí spořivost a nic vám nevynese na úrocích, co jste dnes uložili do truhlice.
V. Vančura

Mezi lidmi je tak málo lásky! Kdo umí milovat, neměl by dělat nic jiného.
D. Radovič

Má-li být láska úplná, musíme prožít její počátek, rozkvět i umírání. K plnosti lásky patří i její tragédie.
G. D´Annunzio

Z lásky manželské se lidstvo rodí, láskou přátelskou se zdokonaluje, ale láskou prodejnou se kazí a stává se nízkým.
F. Bacon

Neočekávat od lásky příliš mnoho je nejlepší způsob, jak v ní být uspokojen.
J-A. B. ´Aurevilly

Lásku je třeba brát sportovně – pak budete šťasten, berete-li ji zamilovaně, pak budete celý život trpět.
B.Bardotová

Psychologicky je nemožné, aby láska milenců měla stejnou úroveň. Vždy jeden druhého více miluje, nežli může být od druhého milován. A právě zde je rozum v lásce důležitým činitelem, který může vyrovnávat rozdíly v úrovni lásky.
W.H. Bragg

Odloučení znamená pro lásku totéž co vítr pro oheň, hasí ji, je-li slabá, je-li silná, rozněcuje ji.
R.C.D. Bussy – Rabutin

Potěšení z lásky záleží na tom, že milujeme a štěstí tkví v ve vášní, kterou pociťujeme, nikoliv v té, kterou vzbuzujeme.
F. de la Rochefoucauld

Na lásce není půvabná zamilovanost srdce, ale rozporuplnost mezi srdcem a rozumem.
S. Butler

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

myslim

(hanka melnicka, 22. 11. 2009 19:35)

myslim,ze kazdej z nas to tak trochu zna ,ze laska jindy boli,nekdy zahriva

je to tak snadne

(hanka melnicka, 22. 11. 2009 19:20)

zapomenout...zapomenout... to se rekne lehce.ale moje srdce zapomenot nechce...

pampeliska

(hanka melnicka, 22. 11. 2009 19:17)

vztah je casto jako odkvetla pampeliska...staci fouknot a vsechno pekne je pric

Hmmmmm

(NONSFIK, 28. 5. 2009 19:26)

Ake lahke je milovat, Ale ake tazke je bit milovany.

Lasku mozes zazit vela razy, Ale zianda z nich nemusi bit prava.

(som zaciatocnik taq zlutovanie)
popripade namietki na to co som napisal NONSFERATUS@azet.sk)

sběratelka

(anonym, 7. 3. 2008 14:41)

já mám citáty ráda,takže děkuji

laska

(monika, 3. 10. 2007 20:35)

nez pujdes vecer psat podivej se na nebe kolik tam uvidis hvezdicek tolik ti posilam hubicek a jednu velkou jako mesicek.

dorucena pusinka

(nikola-gabcova a pavlina damova, 29. 9. 2007 10:39)

jako hvezdy potrebujou nebe tak ja potrebuju tebe posilam ti pusu jako dvere od autobusu a kdyz ti nedojde dam ti ji osobne!!!!!

míč

(nikola, 29. 9. 2007 10:00)

láska je míč kopneš a je pryč