Jdi na obsah Jdi na menu
 


Od aforismu čtenář samozřejmě očekává, že obsahuje nějakou myšlenku. Každý spisovatel by měl proto povinně psát také aforismy – pro kontrolu.
Brudziński

Citát je lepší než argument. Lze jím vyhrát spor, aniž byste odpůrce přesvědčili.
Laub

Jenom chudí vědí, že jsou na světě ještě chudší než oni. Bohatí vidí jen bohatší, než jsou sami.
Radovic

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.
Seneca ml.

Nikdo necítí absolutní nechuť k ohromnému bohatství.
Wells

Kdykoli jsem nevěděl, zda mám bojovat nebo nemám, vždy jsem bojoval.
Nelson

Není větší bolesti než vzpomínat v bídě na chvíle štěstí.
Dante

Bolest mne udělala přítelem smíchu.
Milton

Nejlepší vlastností bolesti je, že nemůže být velká, trvá-li dlouho, ani dlouhá, je-li velká.
Seneca ml.

Ten, kdo cestuje do nějaké země dříve, než zná její řeč, jde do školy, a ne na cestu.
Bacon

Cestovat znamená zničit své štěstí. Nemůžeme se dívat na stavby doma, když jsme viděli Itálii.
Burneyová

Chtěl bych strávit celý život na cestách, kdybych si mohl někde půjčit jiný život, který bych strávil doma.
Hazlitt

Nedej se odstrčit ze své cesty ani těmi, kteří jdou stejným směrem.
Lec

Kdo chce cestovat daleko, šetří svého koně.
Racine

Řídíme se citem, když máme myslet – z toho plyne polovina našich chyb. Ta druhá polovina je z mudrování, když máme poslechnout cit.
Collins

Je obtížnější zastírat city, které máme, než předstírat ty, které nemáme.
La Rochefoucauld

Šlapu po vašich nejposvátnějších citech. Nemáte je mít tak přízemní.
Lec

Jsou city, které se nedají vyslovit jinak než mlčením.
Petrarca

Cítil jsem, dříve než jsem myslil, to je obecný úděl lidstva.
Rousseau

Nestane se, abychom mohli říci: Býval jsem ctižádostivý – buď takoví nejsme, nebo jsme takoví stále.

Otrok má pána jen jednoho, ctižádostivec jich má tolik, kolik je lidí užitečných pro jeho kariéru.
La Bruyére

Největší ctižádost ženy je vzbuzovat lásku.
Moliére

Žádný člověk nemá dost ctnosti, aby se mu mohla svěřit absolutní moc.
Camus

Jak nesnadné je být ctnostný! Jak skutečně obtížné je dlouhodobé předstírání ctnosti!

Tak velká je síla ctnosti, že položíme-li na druhou stranu vah všechno ostatní, nebude to ani vidět.
Cicero

Byla-li počestná, nevím, byla však ošklivá, a to je u ženy již půl cesty k ctnosti.
Heine

Daleko více ctnosti je potřeba, abychom uměli snášet štěstí než neštěstí.
La Rochefoucauld

Přehnané ctnosti se stanou přítěží.
Maurois

Ctnost déle trvající není větší.
Seneca ml.

Ctnost netkví v tom, že se zdržujeme neřesti, nýbrž v tom, že po ní netoužíme.
Shaw

Cynik je člověk, který zná cenu všeho, ale nezná hodnotu ničeho.
Wilde

Čas, který máme, jsou peníze, které nemáme.
Ilf

Čas utvrzuje přátelství, ale lásku oslabuje.

Lidé litují, jak špatně využili času, který je už za nimi, ale to je nepřivede vždy k tomu, aby lépe využili času, který jim k životu zbývá.
La Bruyére

Čas jsou peníze? To museli objevit někde jinde my na to nemáme ani čas, ani peníze.
Laub

Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik.
Maugham

Co je největší ztráta času? Počítání hodin.
Rabelais

Čas ubíhá různě, podle toho, s kým.
Shakespeare

Staňte se čestným člověkem, a můžete si být jisti, že na světě je o jednoho darebáka méně.
Carlyle

Člověk může být velmi citlivý na čest, a přece žádnou nemít.
Paul

Člověk nesmí naříkat na svou dobu, z toho nic nevzejde. Doba je zlá, nuže zde jsi, abys ji učinil lepší.
Carlyle

Velký člověk projevuje svou velikost tím, jak jedná s nepatrnými lidmi.
Carlyle

Člověk je divný tvor! Neví, odkud jde, ví, málo o světe a nejméně o sobě.

Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý, v podstatě ale má člověk s přibývajícími lety co dělat, aby se udržel tak chytrý, jako byl.
Goethe

Člověk je jediný živočich, který se směje a pláče: neboť jediný byl zasažen rozdílem tím, jaké věci jsou, a jaké by měly být.
Hazlitt

Člověk může všechno, jen sám před sebou neunikne.
Kafka

Pro člověka je třeba obětovat všechno. Jen ne jiné lidi.
Lec

Člověk je tvor nesmyslný. Nedokázal by vytvořit ani roztoče, ale bohy vyrábí po tuctech.
Montaigne

Nikdy neposuzujme člověka podle jeho známých a přátel. Jidáš je měl přece bezúhonné.
Verlaine

Homo sapiens je jediný živočich, který se vzdává části svého spánku za účelem rozmnožování.
Welles

Člověk čte knihu, ale chápe vlastně jen to, co má v hlavě.
Gercen

Jedni čtou, aby si zapamatovali, jiní, aby zapomněli.
Heine

V nejednom slavném díle bych raději četl, co autor vyškrtal, než to, co ponechal.
Lichtenberg

Četba pěkné knihy je nepřetržitým dialogem, v němž kniha mluví a naše duše odpovídá.
Maurois

Někteří čtou, aby přemýšleli, těch je málo. Někteří čtou, aby psali, těch je víc. Někteří čtou, aby mluvili, těch je nejvíc.
Pirandello

Četba je doslova rozhovor s lidmi mnohem moudřejšími a zajímavějšími, než jsou ti, s nimiž se můžeme seznamovat kolem sebe.
Ruskin

Nemůžeš-li přečíst tolik knih, kolik bys jich mohl mít, postačí, abys jich měl tolik, kolik bys jich mohl přečíst.
Seneca ml.

Čtení ti vnucuje autorovu společnost.
Upkide

Mrtvému kdo dary nosí, zbytečně si ubírá.
Publius Syrus

Dvakrát dává, kdo rychle dává.
Seneca ml.

Vrátí-li žena muži dárek, pak ho opravdu nenávidí.
Talleyrand

Malé dary přátelství upevňují, velké ho ohrožují.
O. Wilde

My všichni v každodenním shonu píšeme dějiny. Píšeme, jak umíme. Jednou je někdo upraví a dá přepsat.
Laub

Historie ti může říct proč – a tu a tam možná i co se má dělat.
Myrer

Žijeme dále ve svých dětech.
Euripidés

Kdo dal život dítěti, stává se jeho dlužníkem.
Fabre

Děti potřebují spíš vzory než kritiku.
Joubert

Napřed ochranu před dětmi, potom ochranu dětí.
Kraus

Děti, když dospějí, jsou postiženy všemi těmi nedokonalostmi, jimž se posmívali.
La Bruyére

Je zvláštní, že tolik lidí se odváží mít děti.
Multatuli

Děti prohlédnou rodiče lépe než rodiče je.
Paul

Jeden druhému jsme velkým divadlem.
Epikúros

Příteli prokazuj dobro, abys ho udržel, nepříteli, abys ho získal.
Franklin

Dobrota obsahuje všechny ostatní ctnosti.
Hugo

Jen ten je dobrý, kdo o tom neví.
Johanides

Všichni chtějí vaše dobro. Nedejte si ho vzít.
Lec

Nevěřím v dobrotu nepříjemných lidí.
Ruskin

Kdo prokázal dobrodiní, nechť mlčí: ať vypráví, ten, který je přijal.
Seneca ml.

Nejde, aby všichni lidé byli dobří – pak by dobro ztratilo smysl.
Werich

Zdá se, že dokonalost se nedosahuje tehdy, když už nelze nic přidat, ale tehdy, když se nedá nic odebrat.
Saint-Exupéry

Příroda nás moudře vybavila domýšlivostí, aby nás ušetřila bolestného poznání vlastní nedokonalosti.
La Rochefoucauld

Vždycky se najdou Eskymáci, kteří vypracují pro obyvatele Konga pokyny, co dělat v tropických vedrech.
Lec

Psal sám sobě spousty dopisů, aby dožral pošťáka.
Ilf

Promiňte mi tento dlouhý dopis, ale neměl jsem čas napsat krátký.
Pascal

Důvěru druhých vzbuzuje především důvěra v sebe.
La Rochefoucauld

Fakta samotná nejsou zajímavá. Zajímavé je hledisko, z něhož se k nim přistupuje.
Cartier-Bresson

Je otázka, co je pro vědce významnější, zdali znalost faktů nebo fantazie.
Einstein

Čím má člověk bohatší fantazii, tím chudší se cítí.
Lec

Lidé začali filozofovat, protože se něčemu divili.
Aristotelés

Filozof odpovídá na vaši otázku tak, že ani nerozumíte, na co jste se vlastně ptali.
Gide

Nejsou-li tvoje fotografie dobré, nebyl jsi dost blízko.
Capa

Fotografuji to, co nechci malovat, a maluji to, co nechci fotografovat.
Ray

Dělat snadno to, co je obtížné pro druhé, je talent. Dělat to, co je nemožné talentu, je dílo génia.
Amiel

Génius je talentovanější než mu to doba a čas dovoluje.
Brecht

Génius není nic jiného než dar nesmírné trpělivosti.
Buffon

Genialita je jedno procento inspirace a devadesát devět procent potu.
Edison

Génius je člověk, který má talent a houževnatost člověka, který nemá talent.
Laub

Člověk, který je géniem a neví o tom, jím asi není.
Lec

Genialitu kdosi definoval jako schopnost udělat z mála mnoho – tato charakteristika se hodí i na lásku.
Maurois

Chceme-li mít génie, musíme se vyrovnat s jejich nepohodlností.
Moore

Pro každodenní život je génius způsobilý asi tak, jak astronomický teleskop ke sledování divadelního představení.
Schopenhauer

Když se na světe objeví opravdový génius, pozná se podle toho znamení, že se všichni hlupci proti němu spolčí.
Swift

…on se hádá, již přicházeje…
Amenehotep

Jedna hádka s manželkou mě stojí víc energie než pět tiskových konferencí.
Gaulle

Hádky by netrvaly dlouho, kdyby křivda byla jen na jedné straně.
La Rochefoucauld

Rád bych odhalil, proč se všechny pustošivé domácí rozepře bez výjimky odehrávají, než se jde spát.
Myrer

Proč bych to vysvětloval, když se můžu pohádat.
Růžička

Je snadnější se sporu vyvarovat, než ho pak odvracet.
Seneca ml.

Hádky pomáhají spíš zatemňovat než odhalovat pravdu.

V hádce se zapomíná na pravdu. Moudřejší se nehádá.
Tolstoj

Nezdar není hanbou. Hanbou je strach z pokusu.
Mičurin

Pro nikoho není hanbou, pokouší-li se vystoupit znova tam, odkud sestoupil.
Seneca ml.

Jediné, čím je herec povinován divákům je – nenudit je.
Brando

Jak často hrajeme komedii bez naděje na potlesk!

Všichni lidé jsou herci. Kde pro ně vzít repertoár?
Lec

Někdy se herci obecenstvu úklonami neděkují, leč omlouvají.
Petan

Hloupá hlava najde vždy hlavu ještě hloupější, jež ji obdivuje.
Boileau-Despréaux

Každý děláme v životě hlouposti, jenomže někdo je dělá osobně, někdo je dává vykonat podřízeným.
Brudzinski

Nic není tak hloupé jako hloupý smích.
Catullus

Hlupák, který poznal, že je hlupák, už není hlupák.
Dostojevskij

Abych nevypadal jako hlupák potom, snažím se nevypadat jako chytrák teď.
Eco

Dvě věci jsou nekonečné – vesmír a lidská hloupost. I když o vesmíru začínám poslední dobou pochybovat.
Einstein

Jen hlupák má odpověď na všechno.
France

Byl tak učený, že dokázal pojmenovat koně v devíti jazycích, a tak nevědomý, že si koupil krávu, aby na ní jezdil.
Franklin

I když nikdy nepřekročil hranice své vlasti, byl to hlupák světového formátu.
Hlaváček

Z hlupáků jsou nebezpeční jen ti rozumnější.
Janovic

I hloupost je produktem vysoce organizované hmoty.
Kenda

Člověk, který ví, že je hlupák, není velký hlupák.
Lao-c´

Hlupák, který nás pochválí, nám nepřipadá tak hloupý.
La Rochefoucauld

Idioti jsou jako láska: i když se bráníte, podlehnete.
Idioti jsou jako láska: nelze se jim vyhnout
Idioti jsou jako láska: snadno je nalézáme kolem sebe, těžko je hledáme v sobě.
Laub

Pouze hlupáci a mrtvoly nikdy nezmění svůj názor.
Lowell

Mít ve všem pravdu je spolehlivý znak hlouposti.
Montaigne

Všichni idioti jsou hrdí na to, že inspirovali Dostojevského.
Petan

Městský idiot si vždycky utahuje z vesnického blbečka.
Prévert

Když je někdo hloupý, ani to mu nemůžete dokázat.
Radovíć

Proč dělat v životě dvakrát stejnou hloupost, když je tak velký výběr.
Russell

Hloupé mlčení bývá ještě trapnější než hloupé mluvení.
Růžička

Hloupému člověku nejvíce prospívá, když mlčí. Kdyby to však věděl, nebyl by to už hloupý člověk.
Sadí

Hloupost je lenost ducha a lenost je hloupost ducha.
Seneca ml.

„Neskočím do vody, dokud se nenaučím plavat!“ řekl hlupák.
Tuwim

Hloupost se tlačí dopředu, aby byla viděna, rozum ustupuje, aby se díval.
Vymazal

Kdykoli člověk udělá něco dokonale hloupého, udělá to vždycky z nejušlechtilejších pohnutek.
Wilde

Proč jsou ti nejhloupější vždycky zároveň největší dobráci?
Zweig

Rozdíl mezi hněvem a šílenství záleží jen v době trvání.
Cato

Je něco víc podobného šílenství než hněv?
Cicero

Rozčilovat se znamená mstít chyby jiných na sobě.
Disraeli

Hněv nemá sílu, je to kolos, jehož kolena se chvějí a jenž mnohem více zraňuje sebe než jiné.
Flaubert

Hněv je krátké šílenství.
Horatius

Rozčilování je pomsta na vlastním zdraví za cizí blbost.
Parkinson

Hněv milenců – obroda lásky.
Plautus

Zmůžeš největšího nepřítele, ovládneš-li vlastní hněv.
Publilius Syrus

Musíš se umět rozhněvat. V čem by byla cena tvé dobroty?
Schiller

Lidé, kteří se nehněvají, unavují. Myslím, že hněv je nejzdravější věcí na světě.
Steinbeck

Běda zemi, která nemá hrdiny. Běda zemi, která hrdiny potřebuje.
Brecht

Tihle hrdinové! Vždycky vědí, kdo se na ně dívá.
Canetti

Kdo přežil tragédii, nebyl jejím hrdinou.
Lec

Kladné hrdiny není třeba tvořit, stačí je jmenovat.
Lec

Hřešit z lásky je božské.
Bloy

Škoda, že pít vodu není hřích, jak báječně by chutnala.
Lichtenberg

S takovou péčí nám bránit, abychom nehřešily, to znamená skoro vnutit nám touhu po hříchu.
Moliére

Po velkém hříchu se každý bez rozpaků dopustí malého, aby zakryl velký.
Paul

Jen málo zážitků má tak hříšnou příchuť jako chůze do schodů za ženským zadkem.
Updike

Humor má ten, kdo se směje hned: smát se později není žádné umění.
Branstner

Jestliže ztratíme smysl pro humor, nenahradí ho moudrá rozvaha, ale hloupost.
Camus

Humor je jediný důstojný způsob, kterým posuzujeme konečné z hlediska nekonečného.
Morgenstern

Skutečný humor vždycky v sobě nese stopu smutku.
Myrer

Kněží, profesoři a ženy si nelibují v humoru. Všechny tři stavy chtějí být ctěny.
Poláček

Ani jeden blázen nemá smysl pro humor. Je to první věc, kterou ztrácí.
Prokšová

Humor není nálada, ale světový názor.
Wittgenstein

Většina lidí si myslí, že velkého vědce dělá intelekt. Nemají pravdu. Dělá ho charakter.
Einstein

Talent se tvoří v tichu, charakter v proudu světa.
Goethe

Sám si něco slíbit a nedodržet to, je nejkratší cesta k bezcharakternosti.
Hebbel

Pro štěstí je zapotřebí víc charakteru než pro neštěstí.
La Rochefoucauld

Když žádné větry nevanou – i kohout na kostelní věži má charakter.
Lec

Základem charakteru je síla vůle.
Wilde

Charakter je to, čím omlouváme vlastní neschopnost.
Žáček

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

O hlupácích

(Jan, 10. 3. 2009 9:41)

Na světe je vždy o jednoho hlupáka více než si myslí...

Nepamatuji si jméno autora, ale s potvrzením tohoto tvrzení se setkávám poměrně často.

Máte nádherný nápad.

Pěkné

(Michelle, 8. 7. 2007 13:39)

Chci ti poděkovat, že nevykrádáš citáty autorů bez zveřejnění jejich jména jako to dělá spousta lidí, čímž neprávem přebírají autorství.

green.oci@seznam.cz

(green.oci, 13. 12. 2006 11:30)

hezky!