Jdi na obsah Jdi na menu
 


Od koho ses naučil tak dobrému chování? Od těch, odpověděl, kteří se chovali špatně. Co jsem u nich viděl nesprávného, tomu jsem se vyhýbal.
Sa´dí

Chovej se způsobně, a zůstaneš sám.
Twain

Ne ten, kdo má málo, ale ten, kdo mnoho žádá, je opravdu chudý.
Bruno

Není chudý, komu stačí to, co mu zbývá.
Seneca ml.

Chvála od lidí, kteří ničemu nerozumění, je pohoršující.
Bernard

Nerozumíš-li pochvale měj za to, že se ti lichotí.
Démokritos

Velmi ubližuje nerozumným, kdo je chválí.
Démokritos

Abychom uslyšeli chválu o sobě, chválíme obvykle jiné.

Kdykoli nás někdo velebí, neříká nám nic nového.

Ohradit se proti pochvale znamená chtít ji slyšet ještě jednou.
La Rochefoucauld

Nikdo mě nechválí, chválím se sám.
Myrer

Proč tě tolik těší chvála lidí, které sám pochválit nemůžeš?
Seneca ml.

Příčiny chyb bývají obvykle nebezpečnější než chyby samy.
Andrzejeweski

Úsilí, s nímž skrýváme své chyby, by stačilo na to, abychom se jich zbavili.
Antonioni

Občas děláme chyby tak neinteligentní, že se z nich nikdo nemůže ani poučit.
Branstner

Chybovat je v povaze každého člověka, ale jen hlupák ve svém omylu setrvává.
Cicero

Raději se mýlit stokrát než jednou navždy.
Čapek J.

Nikdy se člověk nemýlí tak radikálně, jako když něco konstatuje sám o sobě.
Čapek K.

Vidíš-li, že se člověk mýlí, nehněvej se naň, pomni, že není možné mýlit se schválně.
Epiktétos

Především v manželství je nutné chyby znát, nikoli nenávidět.
Erasmus Rotterdamský

Chyba může být užitečná, dokud jsme mladí, ale nenesme ji s sebou do stáří.

Kdo splete první knoflík, ten už se pořádně nezapne.

Někteří lidé nedělají chyby, protože se nikdy nepokusili dělat něco, co stojí za to.
Goethe

Není větší chyby, než přestat zkoušet.
Goethe

Ukrutně se mýlíme ne v tom, že ona nás miluje, ale že my milujeme ji.
Guitry

Na cizí chyby se díváme jako na cizí ženy. Máme z nich mnohem větší radosti než ze svých.
Chaplin

Nazvěte svůj omyl zkušeností a hned vás bude tížit o polovinu méně.
Chesterton
 
Mýlit se je lidské, proto jsou tyrani neomylní.
Janovic

Špatní lidé omlouvají své chyby, dobří se jim snaží vyhnout.
Jonson

Chyby géniů jsou vědomé: zahajují cesty k objevům.
Joyce

Omyly mají svou cenu, ale jen někdy. Ne každý, kdo pluje do Indie, objeví Ameriku.
Kastner

Ještě jsem se nesetkal s člověkem, který by dokázal vidět své chyby a sám před sebou se z nich obvinit.
Konfucius

Jen velkým lidem přísluší mít velké chyby.
La Rochefoucauld

Nenamáháme se příteli odhalit svoje chyby, nýbrž jeho.
La Rochefoucauld

Přiznání, že jsem se mýlil, je doznání toho, že dnes jsem chytřejší než jsem byl včera.
Lavater

Chybuj kolektivně!
Lec

Je velkým omylem, domníváme-li se, že druhý nepostřehl to, co jsme sami postřehli.
Paul

Za chyby mezi řádkami korektoři neodpovídají!
Petan

V každém období života se můžeme dopouštět jen takových omylů, které jsou v soulad s věkem.
Piasso

Nemá chyb, jen tu, že je bez chyb.
Plinius st.

Snášíme chyby svých přátel, proč nesnášíme chyby svých dětí?
Plútarchos

Napravování chyb dává smysl našemu životu i práci.
Radović

Kdybych žil ještě jednou, dopustil bych se stejných hloupostí a chyb, ale snažil bych se je udělat dříve.
Russell

Postarej se o to, ať tvé chyby zemřou dříve než ty.
Seneca ml.

Protože máme rádi své chyby, hájíme je a raději je chceme omluvit než vymýtit.
Seneca ml.

Chyby druhých nám mají být zrcadlem, abychom viděli své.
Spurgeon

Jen blázni opakují staré chyby. A co dělají chytří? Dělají nové.
Tupolev

Je slušné nazývat omyly zkušenostmi.
Valton

Děláme-li chyby, říkáme tomu „sbírání zkušeností“.
Wilde

Velký chytrák je ten, kdo umí zařídit, aby se o něm myslelo, že je chytrý jen průměrně.

Člověk opravdu chytrý umí svou chytrost skrývat.
La Rochefoucald

Ach, jak snadné je být chytrý, když nejsi chytrý.

I chytrý člověk si někdy myslí, že je chytrý.
Laub

Chytří si mohou vybrat, mohou být chytří i hloupí, podle toho, jak jim to víc vyhovuje. Hloupí nemají volby.

V životě stačí člověku, aby byl chytrý jenom dvakrát – když si volí povolání a manžela. Kdo v těchhle dvou případech sáhne vedle, musí být chytrý celý život.
Radović

Buď chytrej! Blbejch je na světě dost.

Jsem dost chytrý, abych to neudělal, protože to neumím.
Werich

Mají ideály aspoň ti, kteří je vzali jiným?
Lec

Improvizujme přesně podle pokynů!
Laub

Každý chce být informován pravdivě, nestranně, věcně – a v úplné shodě se svými názory.
Chesterton

Chceš-li být informován, čti noviny, chceš-li být dezinformován, čti dvoje noviny.
Petan

Vždycky jsem se toho více dozvěděl na vrátnici než v ředitelně.
Růžička

Jistota, že jsme inteligentnější než ostatní, je povážlivá už proto, že to samé si kromě nás myslí množství hlupáků.
Camus

Jestliže někdo neumí být srozumitelný, znamená to, že není inteligentní.
Hugo

Ten člověk měl tolik rozumu, že se už skoro k ničemu na světě nehodil.
Lichtenberg

Naši ješitnost rozladí víc, vytkne-li nám někdo špatný vkus, než vytkne-li nám špatné názory.
La Rochefoucauld

Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu.
Nietzsche

Ješitný člověk je tak plný sebe, že v něm už není místo pro nic jiného.
Paine

Hostina je jediné místo, kde se první hodinu nikdy nenudíme.
Brillat-Savarin

Musíme jíst, abychom žili, ne žít, abychom jedli.
Cicero

Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil.
Epikúros

Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.
Morgenstern

Na palačinky potřebujeme:mléko, mouku, vajíčka a ženu, která vám je bude chtít udělat.
Radović

Nadměrné jídlo překáží bystrosti ducha.
Seneca ml.

Neexistuje upřímnější láska než láska k jídlu.

Nemám rád diskuse při jídle, protože v nich obvykle vítězí ten, kdo má nejmenší chuť k jídlu.
Shaw

Na světě jsou jen dva způsoby, jak se dostat nahoru: vlastní chytrostí nebo hloupostí druhých.

Váš přítel udělal kariéru a ještě vás zdraví – to je víc, než jste mohl čekat.
La Bruyére

Kariérismus je nejpevnější životní přesvědčení. Kariérista se ho vzdává jedině pro kariéru.

Když se konečně domohl takového postavení, aby mohl říkat, co si myslí, nemyslel už na nic jiného, než na to postavení.

Někteří lidé jsou jako řeky: vynakládají veškeré úsilí, aby si vytvořili pohodlné koryto.
Laub

Kariéra je něco nádherného, ale v noci vás, bohužel, nezahřeje.
Monroe

Na cestě nahoru každého pozdrav, nevíš, kdy se budeš vracet.
Sókratés

I nahoru se lze dostat plazením.
Swift

„Hlavu vzhůru!“ zvolal kat, když hodil odsouzenci smyčku na krk.

Kat věčně sní, že ho odsouzenec pochválí za kvalitu popravy.

„Ztratili půdu pod nohama“, vykládal kat o svých oběšencích.
Lec

Když čtu špatnou knihu, lituji z celého srdce, že v dnešní dobách umí každý psát.
Bolzano

Neklamná známka velké knihy: když se při její četbě stydíme, že jsme kdy napsali třeba jen řádek.
Canetti

Nevím, z kterých knih mám větší užitek. Zda z těch, které mne v noci udržují vzhůru, nebo z těch, nad nimiž usínám.
Disraeli

Spálené knihy osvítily svět.
Emerson

Za vše nejlepší, co je ve mně, děkuji knihám.
Gorkij

Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemáme čas číst ty staré.
Joubert

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu, bez knih pak nikdo nebývá učený ani ve škole.
Komenský

Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila.
Konfucius

Nejdřív si knihu koupíš a pak si ji přečteš. Kolik spisovatelů by zemřelo hlady, kdyby tomu bylo naopak.
Kraus

Divnější zboží než knihy se na světě asi stěží najde: tisknout je lidé, kteří jim nerozumějí, prodávají je lidé, kteří jim nerozumějí, vážou, recenzují a čtou je lidé, kteří jim nerozumějí, a teď je dokonce i píšou lidé, kteří jim nerozumějí.
Lichtenberg

Když se srazí kniha s hlavou a zazní to dutě, je to vždycky vina knihy?

Kniha je zrcadlo: jestliže do ní nakoukne opice, nemůže z ní ovšem vyhlížet apoštol.

Kniha, která by měla být na světě první zakázána, je katalog zakázaných knih.
Lichtenberg

Knihy jsou hrobkami myšlenek.
Longfellow

Příčina, proč knihy se tak zřídka vracejí zpět k svému majiteli, je v tom, že je daleko snadnější knihu si ponechat než zapamatovat si její obsah.
Montaigne

Předností většiny knih je, že se bez nich lze obejít.
Shaw

Koupě knihy by byla dobrá, kdybychom si mohli současně přikoupit i čas na její přečtení.
Schopenhauer

Kniha, která nestojí za dvojí čtení, nestojí ani za jedno.
Vymazal

Knihy, kterým svět říká nemorální, to jsou knihy, jež světu předvádějí jeho vlastní hanebnost.
Wilde

Knížka je nejlepší přítel člověka. Zvlášť šeková.
Žáček

Na komplexu méněcennosti je nejhorší to, že jím netrpí ti, kteří by měli.
Dutourd

Kdyby nebylo komplexu méněcennosti, svět by byl ochuzen o mnoho cenných děl.
Longellow

Vášnivý kuřák, který stále všude čte, jak kouření škodí jeho zdraví, ve většině případů přestane – číst.
Churchill

Ať si říká Aristotelés a celá filozofie, co chce, tabáku se nic nevyrovná.
Moliére

Přestat kouřit je ta nejlehčí věc na světě: vím to dobře, neboť jsem to zkusil už tisíckrát.
Twain

Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.
Goethe

Ach, jak je těžké být krásný, když je člověk ošklivý.
Ilf

Krása urychluje všechno přibližně o čtrnáct dní.
Talleyrand

Čím více kritizujeme, tím méně milujeme.
Balzac

Nechystám se kritizovat, jen nemohu pochopit, jak někdo může napsat takovou hloupost.
Bohr

Podle našeho názoru je kritika nepřímo něčím mezi pomluvou, udavačstvím a reklamou.
Brzowski

Kritik: Nač bych se díval, jaký svět opravdu je. Mně stačí vědět, jaký by měl být.

Kritizovat znamená usvědčovat autora, že nedělá tak, jak bych to dělal já, kdybych to uměl.
K.Čapek

Neúspěšný diletant je nejostřejším kritikem.
Goethe

Největší rozkoš máme z toho, že můžeme kritizovat.
La Bruyére

Dokonale sedí, co říká Butler o špatném kritikovi: Kdo žádnou chybu nenajde, tak nějakou sám udělá.
Lichtenberg

Kritik musí znát všechno a zbytek si domyslet.
Proust

Literární kritik je člověk, který může najít v díle i takové myšlenky, o nichž sám autor nevěděl, že tam jsou.
Shaw

Umělec se inspiruje životem a kritik uměleckým dílem.
Šalda

Když se kritici neshodují, je umělec sám v souladu se sebou.
Wilde

Je lepší křivdu přijímat než činit.
Cicero

Nic tak nepodnítí síly protivníka, jako když mu ukřivdíš.
Paderewski

Mít, a nic nedávat, je v mnohých případech horší než krást.
Ebner-Eschenbachová

I když lakomci štěstěna nic nevezme, on považuje za ztrátu i to, co se mu nepodařilo získat.
Seneca ml.

Láska neodpustí buď nic, anebo odpustí všechno,
Balzac

Lásku může zabít jen ten, komu jsme ji dali.
Benešová

Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.
Camus

Láska je ze tří čtvrtin zvědavostí.
Casanova

Těla se v lidech milují častěji než duše.
Čapek J.

Kdo nikdy nepocítil, jak dalece mobilizuje láska všechny síly člověka, ten ji nepoznal.
Černyševskij

Láska vítězí nad smrtí, ale stává se, že jedna malá zloba vítězí nad láskou.
Ebner-Eschenbachová

Smutné na lásce je nejenom to, že netrvá věčně, ale že i rozčarování, které přináší, rychle pomíjí.
Faulkner

I když láska přináší nakonec jen bolest, přece všechny slzy, které jsi vyplakal, nahradil ti už první polibek.
Hebbel

Každý boj s láskou je předem prohraný.
Héliodóros

Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění.
Hippokratés

V lásce vyhrává ten, kdo má rád míň.
Hons

V každé lásce je i celá stupnice bolesti.
Chateaubriand

Komu láskou nezpůsoben žal, ten též blaho lásky nepoznal.
Jungmann

Kdo zakusil velikou lásku, nedbá už o přátelství, ale kdo v přátelství všechno ze sebe vydal, neučinil ještě nic v lásce.
La Bruyére

Je mnoho lidí, kteří by se nikdy nezamilovali, kdyby o lásce neslyšeli mluvit.

Je mnoho prostředků, které léčí lásku, ale ani jeden není spolehlivý.

V lásce se hodně nedůvěřuje. Ale skoro vždycky se ještě víc podvádí.
La Rochefoucauld

Prostitutky zdražily, mluví se o devalvaci lásky.
Lec

Kdo ví, jak cenná je láska? Jen ten, kdo miluje a koho nemilují.
Mann T.

Láska je jako válka – snadno se začne, ale těžko se končí.

Láska je vítězství představivosti nad inteligencí.
Mencken

Velkou známkou lásky je podrobit se vůli toho, koho milujeme.
Moliére

Tam, kde je láska, není žádný hřích.
Myrer

V lásce má větší cenu to, co je dovoleno vzít, než co se dává.
Ortega

Láska je druh války.
Ovidius

Moje žena mne tak miluje, že mi někdy i rozumí.
Pascal

Jsou lidé, kteří se méně stydí za silné projevy nenávisti než za nejmenší projev lásky.

Koho žena miluje, toho miluje bez přestání, muž má mezi tím leccos na práci.

On ji miloval, proto se s ní oženil. Ona ho milovala, protože se s ní oženil.

Raději milovat a nebýt milován – než nemilovat a být milován.

V lásce jsme proto nespravedliví, protože pokládáme toho druhého za dokonalého.
Paul

Pro lásku na první pohled je obvykle osudný druhý pohled.
Petan

Předstíraná láska je horší než nenávist.
Plinius ml.

Není možné milovat a zůstat moudrým.
Plútarchos

V lásce víc zmůže krása než rozvaha.
Publilius Syrus

Milujte se, když nejste spolu. To je pravá láska. Ti, kdo se dovedou milovat, jen když jsou spolu, těm je jedno, s kým jsou.
Radović

Opravdová láska je vždy skromná, nedomáhá se projevů přízně odvážně, nýbrž plaše si je ukrádá…
Rousseau

Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.
Ruskin

Milovat neznamená hledět jeden na druhého, ale jít spolu stejným směrem.
Saint-Exupéry

Láska milenců je přátelství vystupňované v posedlost.
Seneca ml.

Když láska vadnout začíná a skomírat, vždy si libuje v tiché obřadnosti.

To je žebrácká láska, když se dá změřit.
Shakespeare

Láska je založena na silném přecenění rozdílů mezi jednou osobou a všemi ostatními.
Shaw

Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.
Stendhal.

Láska je příliš cenná, než aby se ztrácela.
Tennyson

Milovat a udržet je nejlepší, milovat a ztratit je druhá nejlepší možnost.
Thackeray

Není jiného léku na lásku, než více lásky.
Thoreau

Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak ho uskutečnit.
Tuwim

Láska je jako měsíc – když neroste, zmenšuje se.
Valéry

Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.
Žáček

Nejlepší doktor je ten, pro něhož jste běželi a který nebylo doma.
Diderot

Každý lékař má svou oblíbenou chorobu.
Fielding

Medicína slibuje za sto lez vyléčit ty, kteří umírají nyní.
Gómez

Lékařská věda udělala takové pokroky, že koneckonců už na světě není zdravého člověka.
Huxley A.

Když se spojí pořádná nemoc a špatný lékař – není na světě organismus, který by jim odolal.
Radović

Když mi není dobře, dám se prohlédnout aspoň od půl tuctu lékařů. Rozdíl  jejich diagnóz a léků, které předepíší, mě skoro vždycky přesvědčí, že bude líp, když se budu léčit sám.
Shaw

Lenost je strach před očekávanou prací.
Cicero

Nikdo nedovede tak prohnat své okolí, jak lenoši, chtějí-li vypadat pilně.
La Rochefoucauld

Lenoch: člověk, který si nedá práci, aby své nicdělání patřičně odůvodnil.

Lenochům se nechce pořád dělat, proto pracují rychle.
Laub

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář