Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lenost je zvyk odpočívat dřív než se člověk unaví.
Renard

Nikdo se nestal nesmrtelným díky své lenosti.
Sallustius

Lenost je hloupost těla a hloupost je lenost ducha.
Seneca ml.

Leniví nemají ponětí o kouzlu lenivosti, pouze pracovití lidé doceňují hodnotu nicnedělání.
Simenon

Dospěla-li lenost k mozku, už je pozdě na rákosku.
Žáček

Lež: dublér, který zastupuje pravdu v nebezpečných situacích.
Brudziński

Lháři obvykle nevěříme, ani když mluví pravdu.
Cicero

Za co jiného se může lež vydávat, jestliže ne za pravdu, a hloupost, jestliže ne za rozum?
Čapek J.

Když se mýlím, může to každý poznat, když lžu, tak ne.
Goethe

Lež je velmi smutná náhražka za pravdu, je však jediná, kterou se dodnes podařilo najít.
Hunbbard

Soutěž lhářů. První cenu získal člověk, který mluvil pravdu.
Ilf

Kdo chce lhát, musí znát pravdu.
Janovic

Je lehké klamat sám sebe, aniž bys to zpozoroval, ale je těžké klamat jiné, aby to nezpozorovali.
La Rochefoucauld

Mravním opodstatněním lži je skutečnost, že se vyplácí.
Laub

Lež má krátké nohy, ale výborně je nastavuje.

Lhářství se ničím neliší od pravdy, jen tím, že jí není.
Lec

Nelze tvrdit nepravdu, aby nebylo nutno k tomu vymýšlet nepravdu další.
Lessing

Některé lidi lze vždy obelhat. Někdy lze obelhat všechny lidi. Není však možné vždy obelhat všechny.
Lincoln

Lež je druh násilí.
Masaryk

Lhář musí mít dobrou paměť.
Quintilianus

Ze zvyku lžeme i bez důvodu.
Seneca ml.

Když klameš druhé, klameš také sebe: věříš, že ti druzí na to nepřijdou.
Valton

Ti, kdo stále lžou, zřídkakdy škodí, vymyslí si totiž více špatností, než jich mohou provést.
Vauvenargues

Lež má krátké nohy, ale zato pěkné.

Nejnesnesitelnější ze všech lhářů jsou ti, co mají pravdu.
Žáček

Mnoho mých přátel se stalo mými nepřáteli, mnoho nepřátel se se mnou spřátelilo, ale lhostejní mi zůstali věrní.
Lec

Proti pohrdání můžeme vítězně bojovat ironií, ale proti lhostejnosti jsme bezmocní.
Tétreau

Kdo nelíbá je jako mrtvý.
Goethe

Líbám, tedy žiju.
Heine

Polibek je hymnou lásky.
Machar

Kdo vzal polibek a nevezme vše, zaslouží, aby ztratil i to, co získal.
Ovidius

Deset polibků zapomeneš snadněji než jeden.
Paul

Bože, rád bych věděl, co to bylo za hlupáka, který vynalezl líbání.
Swift

Nic nepodporuje vzplanutí lásky tolik jako polibek, neboť nevede k ukojení a vyvolává sladké naděje.
Xenofón

Lidské pokolení není rozděleno na dobré a špatné, ale na špatné a horší.
Balzac

Nejstrašnější lidé: ti, co všechno vědí a věří tomu.
Canetti

Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co uděláte.
Čapek K.

Jsou lidé, jejichž zdvořilost je horší než drzost.
Čechov

Lidu mnoho, ale lidí málo.
Diogenés ze Sinope

Je v povaze člověka moudře uvažovat a hloupě jednat.

Lidem se vyčítá, že hovoří stále o sobě. Ale to je přece téma, kterému nejlíp rozumějí.
France

Bereme-li lidi takové, jací jsou, děláme je horšími. Když s nimi naopak jednáme jako by byli lepší, získáme z nich to nejlepší, čeho jsou vůbec schopni.

Čím víc jsem poznával život lidí, tím raději jsem měl svého psa.

Lidí se bojí jen ten, kdo je nezná.
Goethe

Neztrácejte víru v lidstvo. Pomyslete na stamilióny lidí, kteří vám nikdy neprovedli žádný hanebný kousek.
Hubbard

Kdyby lidé byli schopni navzájem si číst myšlenky, vyhýbal by se jeden druhému.
Kant

Když se někdo zachová jako hovado, řekne: vždyť jsem taky jen člověk. Když se s ním však zachází jako s hovadem, řekne: vždyť jsem taky člověk.
Kraus

Jsou lidé, jejichž jediná, ale neocenitelná zásluha spočívá v tom, že v rozhodující chvíli nebyli na svém místě.
La Rochefoucauld

Lidé jsou jako malé děti: hrozně je těší, když je někdo ještě menší.
Laub

Lidé jsou jako malé děti: nejvznešeněji se tváří, když mají plné kalhoty.

Lidé, kteří se vždycky jen vezou, chlubí se čistým svědomím, že nezavinili žádnou nehodu.
Laub

Lidé by občas potřebovali den volna od života.

Lidé jsou si stále bližší, svět se přelidňuje.

Lidstvo přece jen zaznamenává pokrok: vrahové jsou odsuzováni stále humánněji.

Většina lidí je vždycky na straně většiny.
Lec

Většina lidí musí, aby něco našla, nejprve vědět, že to tady je.

Víc lidí se topí ve sklenicích než v řekách.
Lichtenberg

Kdybys i zlostí pukl, přesto budou lidé jednat stále stejně.
Marcus Aurelius

Jsou dva druhy lidí: jedni myslí a druzí se baví.
Montesquieu

Lidé touží po dojmech, jsou nadšeni tím, kdo je umí obratně vyvolat.
Napoleon

Lidé častěji lichotí, než chválí.

Lidé nejvíce mluví, když nemají o čem mluvit.
Paul

Lidé budují mnoho zdí, ale málo mostů.
Pire

Lidé nejsou horší než byli dříve. Jenom zpravodajství o jejich činech je teď důkladnější.
Priestley

Lidé, kteří nemají žádné přátele, mívají nejvíce známých.
Růžička

Jsou čtyři druhy lidí:
1.Ti, co nevědí, že nevědí: jsou to hlupáci, střes se jich.
2.Ti, co nevědí, ale vědí, že nevědí: jsou to prosťáčci, pouč je.
3. Ti, co vědí, a nevědí, že vědí: jsou to spáči, probuď je.
4. Ti, co vědí – a vědí, že vědí – to jsou moudří lidé, za těmi jdi.
Tuwim

Všichni lidé se narodili upřímní a umírají jako lháři.
Vauvenargues

Lidojed nepohrdá člověkem.

Lidožrouti dávají přednost těm, kteří jsou bez páteře.

Vyhubme lidi! Odstraníme lidožrouty.

Výmluva lidojedů: člověk je dobytek.
Lec

Lidskost: jít k lidožroutovi, aby chudák nezůstal o hladu.
Valton

Člověk především! pravil lidožrout.
Žáček

Není většího lichotníka, něž jakým je člověk sám sobě, a není lepšího léku proti lichocení než upřímnost přítele.
Bacon

Byť byla lichotka sebehrubší, přece se bere alespoň z poloviny vážně.
Dostojevskij

Pochlebník žije na útraty toho, kdo mu naslouchá.
La Fontaine

Kdybychom si nelichotili sami, nemohly by nám lichotky druhým uškodit.
La Rochefoucauld

I nejchytřejší se stávají obětí lichocení.
Moliére

Ženě nejvíce zalichotíte, jestliže budete pomlouvat ostatní.
Rousseau

Není nic nebezpečnějšího než lichocení. Víš, že je to lež, a přece mu věříš.
Ruckert

Lichotník je šikovný hádač myšlenek. Říká ti přesně to, co si o sobě myslíš.
Shaw

Lichotky jsou jako falešné mince: ochuzují toho, kdo je přijímá.
Wells

Spisovatel je slavný teprve tehdy, když ho více citují než čtou.
Faulkner

Literatura faktu? Některá fakta si ji nepřejí.

O básníku XY: Nedostatek talentu mu hojně nahradili literárními cenami.
Lec

Jsou dva druhy geniálních spisovatelů: ti, co myslí, a ti, kteří nutí přemýšlet ostatní.
Roux

Klasický román je takový, který lidé chválí, ale nečtou.
Twain

Klasikové jsou autoři, o nichž každý umí klábosit, ale nikdo je nechce číst.
Wilde

Lítost – to je pevné předsevzetí, že příště už nezanechám otisky prstů.
Achard

Je lépe litovat že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili.
Boccaccio

Pokání není ani tak upřímná lítost nad tím, co jsme provedli, jako spíš strach z toho, co by nás za to mohlo potkat.
La Rochefoucauld

Často jsem litoval svých slov, ale nikdy jsem nelitoval svého mlčení.
Marcus Aurelius

Kdo lituje, že chyboval je téměř nevinný.
Seneca ml.

Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát.
La Rochefoucauld

To, že něco máme, může nám být vyrváno, ale to, že jsme měli, nikdy.
Seneca ml.

K nebezpečné koncentraci majetku nedojde, dokud existují tři instituce – berní úřad, manželství a potomstvo.
Tati

Malování je snadné, dokud neumíte malovat. Jakmile malovat umíte, je tomu právě naopak.

Obraz se musí malovat s týmž pocitem, s jakým zločinec koná svůj čin.
Degas

Obraz je namalovaná báseň.
Muzika

Manžel by měl vždy vědět, co chybí jeho ženě, protože ona vždycky ví, co jí chybí.

Manžel nemá chodit nikdy první spát ani se poslední probouzet.
Balzac

Manželé žen, které obdivujme, nám připadají vždycky hloupí.
Feydeau

Byl mužem své ženy, nepatřil sobě.
Fitzgerald

Jeden dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek neboť věci mají větší cenu, čím jsou vzácnější.
Franklin

Manželka: člověk, který se absolutně nezajímá o to, v čem jsi dobrý, a dokonale rozumí tomu, v čem jsi špatný.

Manžel: muž, který před svatbou byl docela chytrý.
Laub

Jsou dva druhy manželů: ti, kteří si stěžují, že se jim ženy pletou do práce, a ti, kteří si stěžují, že tak nečiní.
Lewis

Jen málo slov zní tak pohrdavě jako slovo manžel.
Pitigrilli

Ideální manželkou je žena, která se nemůže stát naší manželkou.

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodným.
Wilde

Hlavní příčinou rozvodů je manželství.
Achard

Manželství je jediný svazek, který čas může zpevnit.
Alain

Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne – proti zvyku.
Balzac

Pouta manželství jsou tak těžká, že se musí dát dohromady dva, aby je unesli, někdy i tři.
Dumas ml.

Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství.
Franklin

Od přítele bys nevzal sto franků. Od manželky žádáš všechno.
Géraldy

Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství.

Manželství je právě tak cenné jako ti, které spojuje – obvykle tedy nestojí za nic.
Nietzsche

Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem.

V manželství se muž líbí ženě déle než naopak, z mnoha důvodů uvedu aspoň ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo vnesl.

V manželství se spíše stydíme projevit manželce lásku duchovní než tělesnou, před manželstvím ovšem naopak.
Paul

Manželství je památka na lásku.
Rowlandová

V manželství nahrazuje lásku přátelství. Běda těm, kteří tomu včas neporozumějí.
Sylva

Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary, a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen.
Balazc

Žena po manželství touží, muž se mu jen podrobuje.
Shaw

Manželství je spravedlivé zařízení: žena musí denně vařit, a muž to musí denně jíst.
Sordi

V manželství nahrazuje lásku přátelství. Běda těm, kteří tomu včas neporozumějí.
Sylva

Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary, a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen.
Balzac

Milenci se spolu nikdy nenudí proto, že mluví pořád o sobě.
La Rochefoucauld

Ze špatných milenců se rekrutují dobří manželé.
Žáček

Berme si z minulosti oheň, nikoliv popel.
Jaures

Ti, kteří si nepamatují minulost, jsou odsouzeni si ji zopakovat.
Santayna

Prohlašuji, že udělám pro obranu míru všechno, co je v mé moci. Čímž jsem udělal všechno, co je v mé moci.
Laub

Mladí lidé se hodí spíše k tomu, aby vynalézali, než aby soudili.
Bacon

Mládí je krásná věc. Ne proto, že dovoluje dělat hlouposti, ale proto, že dává čas je napravit.
Bernard T.

Jaká to zrůdná mládež. Vůbec neposlouchá starší a pořád je napodobuje.
Brudziński

Přesvědčení, které o sobě mládež má: že by všechno na světě zařídila a vyřídila lépe, než to neprobudilé lidstvo provádělo před ní, nebývá snad jen ješitně sebepřecenivé, nýbrž také – a ještě více – krásné a povzbudivé.
Čapek J.

Člověk zůstává mladý, pokud je ještě schopen učit se, získávat nové vlastnosti a snášet odlišné názory ostatních.
Ebner-Eschenbachová

Mládí není období života, ale duševní stav.

Mladý člověk, který bloudí vlastní cestou, je mi milejší než ti, kteří jdou sice správně, ale cizími cestami.

V mládí každý věří, že svět začal teprve jím, že je tu vlastně všechno kvůli němu.
Goethe

To není žádné umění být mladý, když nám je dvacet čtyři let.
Chaplin

Mladí lidé mluví tolik o životě, protože ho neznají. On by jim zatrhl řeč.
Kraus

Mládež vůbec nechce být chápana, chce jenom zůstat taková, jaká je.
Remarque

Mladí nevědí, co chtějí, ale nesnesou, aby je vybízeli k něčemu jinému.
Rowlandová

Ubohé mládí je stále nešťastné: buď miluje, a nemá klid, anebo má klid, a nemiluje.
Stendhal

Mládí touží po experimentu.
Stevenson

Žádný mladý člověk si nepřeje být mladší.
Swift

Tím, že mlčí, křičí.
Cicero

Mlčení vždy vzbuzuje úctu. I hlupákům by propůjčilo důstojný vzhled.
Delacroix

Mlčící budou strašlivě obviněni.
Halas

Raději bych byl napaden, než abych zůstal nepovšimnut, poněvadž nejhorší věc, kterou lze udělat autorovi, je pominout jeho dílo.
Johnson

K mlčenlivosti je třeba velké duchaplnosti.
Maurois

Když hlupák mlčí, mudrcem se může zdát.
Publilius Syrus

Dovedete-li mlčet, mohli by vás povolat, abyste mlčel i na nějakém odpovědnějším místě.
Radović

Nejhorší je, když mlčí ti, o nichž víme, že myslí.

V mládí jsem mnohdy držel jazyk za zuby, protože bych dostal. Dnes ho držívám porto, že bych ledasco nedostal.

Je mnoho důvodů proč nemluvíme, ale nejnápadnějším je to, že nemáte co říci.
Stout

Kdo poví vše, co ví, poví i to, co neví.
Bacon

Proto máme dvě uši a jedna ústa, abychom víc poslouchali a méně mluvili.
Diogenés Laertios

Zbytečně dlouho mluvíme, abychom odřekli: druhý slyší ze všeho jen – ne.
Goethe

Když o sobě vypráví žena, zamlčuje, když o sobě vypráví muž, přidává.
Gregor

Výmluvnost je moc, neboť je to zdánlivá moudrost.
Hobbes

Tak už jsem mluvil dost dlouho o sobě, pohovořme si teď o vás. Jak se vám líbila moje poslední kniha?
Holub

Hodně mluvit a hodně říci není to samé.
Homér

Komu nedaly výřečnost plné poháry vína?
Horatius

Řečnit je podobné umění jako řídit auto, nejprve musíme vědět, jak zastavit.
Hubbard

Všechno, co říkáš, říkáš o sobě, zejména když vyprávíš o druhých.
Hugo

Výrazy, které používáme, když popisujeme jiné lidi, obyčejně odhalují velmi málo z nich, zato však mnoho z nás.
Chesterfield

Řečník má vyčerpat téma, ne posluchače.
Churchill

Žádný člověk nemluví o jiném člověku v jeho nepřítomnosti, i když ho chválí, tak, jak by o něm mluvil v jeho přítomnosti.
Johnson

Kdo mnoho mluví, zřídka uskutečňuj svoje slova, Moudrý člověk se však vždy bojí, aby jeho slova nepředstihovala jeho skutky.
Konfucius

Málokdy člověk lituje, že málo mluvil, velmi často, že mluvil příliš.

Někteří lidé začnou mluvit vždy o něco dřív, než začnou myslet.

Pěkně mluvíme o někom ze dvou důvodů: buď aby slyšel, že o něm pěkně mluvíme, nebo aby pěkně mluvil o nás.
La Bruyére

Jako je pro velké duchy charakteristické, že řeknou mnoho málo slovy, tak naopak malí duchové mají zase to nadání, že mluví mnoho a neřeknou nic.

Každý říká nesmysly. Neštěstí je, když se to dělá slavnostně.

Nejlépe mluví, kdo nejlépe poslouchá.

Radši o sobě mluvíme špatně, než abychom o sobě nemluvili vůbec.
La Rochefoucauld

Hovoř moudře, nepřítel špicuje uši.

Mluvme stručně, abychom dokončili myšlenku ještě v této epoše.

Nestačí mluvit k věci, musí se mluvit k lidem.

Važ každé slovo! Může být tvým posledním.

Všechno už bylo řečeno. Ale ještě ne všemi.
Lec

Nechávám ostatní mluvit, abych sám o tom uměl více říci.
Montaigne

Když hovořím s lidmi, s nimiž si nemám co říci, namluvím toho dvakrát tolik.
Shaw

Oznam konec své řeči předem, aby posluchače radostí neranila mrtvice.
Tucholsky

Mocní by neměli být všemocní.
Havel

Světská moc nás může přinutit k tomu, abychom někdy z opatrnosti mlčeli, ale žádná moc nás nenutí proti svému přesvědčení k tomu, abychom říkali nepravdu proti svému přesvědčení.
Havlíček

Moc bez rozumu se vlastní tíhou hroutí.
Horatius

O mocných máme mlčet: říkat o nich dobré znamená skoro vždy pochlebovat jim, je nebezpečné říkat o nich zlé, pokud jsou naživu, a je to zbabělé, když už jsou mrtvi.
La Bruyére

Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe.
Lao-c´

Moc přecházela častěji z rukou do rukou než z hlavy do hlavy.
Lec

Čím jste mocnější, tím mírněji musíte užívat moci.
Livius

Jaký by mělo smysl mít moc a nepoužívat ji?
Myrer

I lež je pravda, když rozkazuje mocnější.

Jak krásné neuškodit, i když máš tu moc.
Publilius Syrus

Chraňte se moci. Trochu se jí chraňte, když ji nemáte, a mnohem víc, jestliže ji máte.
Radović

Dámská móda byla vždy tou nejnákladnější obalovou technikou.
Bierce

Morální vítězství se může později obrátit i ve vítězství faktické, zatímco morální prohra nikdy.
Havel

Morálka celého státu je obrazem těch, kdo jsou u moci.
Ísokratés

Křesťanská morálka by nejraději, aby smutek předcházel rozkoš a rozkoš ho pak vůbec nenásledovala.
Kraus

Morálka je postoj vůči lidem, které nemáme rádi.
Wilde

Moudrý je, kdo zná potřebné věci, nikoli mnoho věcí.
Aischylos

Pravá moudrost je v štěstí okrasou, v neštěstí oporou.
Aristotelés.

Ničeho nelitovat je počátek vši moudrosti.
Borne

Na mudrcovi je moudré jeho chování.
Brecht

Moudří se naučí víc od bláznů než blázni od moudrých.
Cato

Moudrost Sókratova záležela v tom, že si nemyslil, že zná to, co neznal.

Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat.
Cicero

Pochybování je počátek moudrosti.
Descartes

Moudřejší ustoupí. Smutná pravda, na níž je založena světovláda hlouposti.
Ebner-Eschenbachová

Dovedně v pravý čas bláznem se tvářit – toť nejvyšší moudrost.
Erasmus Rotterdamský

Kdyby jen stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový špalek mudrcem.
Havlíček

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář