Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky.
Hesse

V mládí a v kráse je zřídka moudrost.
Homér

Můžeš-li buď moudřejší než ostatní lidé, ale neříkej jim to.
Chesterfield

Moudrost jediná ze všeho, co člověk získává, je nesmrtelná.
Ísokratés

Moudrý člověk je sice přísný k sobě, ale nepožaduje nic od druhých.

Třemi cestami můžeme dojít k moudrosti: První cesta zkušenosti – to je cesta nejtěžší. Druhá je cesta napodobení – to je cesta nejlehčí. Třetí je cesta přemýšlení – to je cesta nejušlechtilejší.
Konfucius

Je snazší být moudrým pro ostatní než pro sebe.
La Rochefoucauld

Čím jsem starší, tím více nevěřím známému tvrzení, že věkem roste moudrost.

Překonat strach je počátek moudrosti.
Mencken

I kdybychom snad mohli být učení učeností druhého, moudrými můžeme být jen moudrostí vlastní.

Nejlepším důkazem moudrosti je stále dobrá duševní nálada.
Montaigne

Není třeba být moudrým, když už člověk ví, jak to dopadlo.
Myrer

Kdo není stále moudřejší, není ani moudrý.
Paul

Moudrost není v sebezapírání, ale v tom, naučit se nalézat radosti ve věcech dostupných.
Ruskin

Jak dlouho ještě míní moudřejší ustupovat?
Růžička

Není moudrý, kdo umí hodně, ale ten, kdo umí, co je třeba.
Šmilovský

Když moudrost přichází do let, stává se nudou.
Wilde

Ženský mozek je nejpomatenější vědomý útvar známé části vesmíru.
Kmínek

Ne každá šedá hmota má něco společného s mozkem.
Lec

Málokdy je muž v tak dobré náladě, jako když vypravuje o sobě.
Dietrichová

Muži jsou udatní, když ne od přírody, tak ze strachu – před výsměchem.
Chamfort

Každý muž věří, že ženy jsou nevěrné a příznivci vrtkaví, avšak vyjímá z toho svou vlastní ženu a svého vlastního příznivce.
Johnson

Nepoznal jsem muže, který by miloval ctnost víc než ženy.
Konfucius

Chcete vědět, zda inteligentní muži jsou dobrými manžely? Inteligentní muži se přece nikdy neožení!
Montherlant

Muž bez odvahy a statečnosti je jen věc.
Napoleon

Mužům sluší spíše nedbalý vzhled.
Ovidius

Když jsi muž, tak buď mužem!
Petofi

Starý mládenec je chlap, kterému se podařilo nenajít si ženu.
Prévost d´Exiles

Správný chlap se pozná především podle toho, že se přizná k tomu, co udělal.
Remarque

Všichni muži hledají ideální ženu – bohužel vždy až po svatbě.
Rowlandová

Lidí přemýšlejí spíš pod tlakem nutnosti než ze skutečné potřeby.
Čapek J.

Myslím, tedy jsem.
Descartes

Přemýšlím, přemýšlím, přemýšlím. Devětadevadesátkrát se mýlím. Posté se trefím do černého.
Einstein

Mnoho lidí odmítá dobré myšlenky jen proto, že nejsou od nich.
Engels

Mozek je úžasný nástroj, začne pracovat, jen co ráno vstane a nepřestane, dokud nevstoupíme do kanceláře.
Frost

Myšlenka je to, co banalitě chybí k myšlence.
Kraus

Daň ze samostatného myšlení nebyla dosud zavedena jen proto, že by to byl příjem pro stát zcela zanedbatelný.

Za schopnost myšlení draze platíme tím, že musíme myslet.

Žádná myšlenka nemůže být poražena tím, že jí bude znemožněno podstoupit zápas.

Jsou myšlenky osvobozené od cla? Když nepřekročí hranice.

K hluboké myšlence je třeba mozek, nemluvě už o člověku.
Laub

Myšlení chodí různými cestami. Podezřívám ho, že nechce potkat lidi.
Laub

Kdo málo myslí, často se mýlí.
Leonardo

Je lepší učit lidi, jak mají myslet, než co si mají myslet, tím se vyhneme mnohým nedorozuměním.
Lichtenberg

Kde všichni myslí totéž, tam se toho mnoho nenamyslí.
Lippmann

Myšlenka, která se dá okamžitě pochopit, nestojí za pochopení.
Multatuli

Nikdo nemyslí už svobodně, jakmile má systém.
Paul

Nejkratší odpovědi ano a ne vyžadují nejdelší rozmýšlení.
Pýthagorás

Zatímco přemýšlíme, jak začít, ztrácíme často odvahu na samotný čin.
Quintilianus.
 
Zvykl jsem si nepřemýšlet víc, než kolik je nezbytně třeba. I tak je toho až dost.
Remarque

Nemyslí vůbec, a tak se mu ani nemůže stát, že by myslel špatně.
Saint-Exupéry

Nejcennější jsou myšlenky, které protiřečí našim citům.
Valéry

Je-li myšlenka příliš slabá, aby mohla být vyjádřena prostě, pak se má zavrhnout.
Vauvenargues

Není to zvláštní, že lidé tak rádi za náboženství bojují a tak neradi žijí podle jeho předpisů?
Lichtenberg

Nepodceňujte moudrost církve! Je to jediná diktatura, která nebyla po dva tisíce let svržena.
Remarque

Naděje je dobrou snídaní, ale špatnou večeří.
Bacon

Člověk nesmí ztrácet naději. Ztratit naději je totéž, jako zemřít dvacet let před vlastní smrtí.
Erenburg

Přelézá-li hlemýžď zeď, tedy v naději, že nalezne zahradu, ne hřbitov.
Gómez

Putovat s nadějí je lepší než dorazit k cíli…
Stevenson

Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnout náhoda.
Durrenmatt

Náhoda nám prostě spočítá všechny naše hlouposti.
Napoleon

Dobré názory jsou bezcenné. Záleží na tom, kdo je má.

Mnozí sdílejí se mnou mé názory. Ale já s nimi ne.
Kraus

Když sám žádné názory nemám, brojím aspoň proti těm, které mají druzí.
La Rochefoucauld

Zastává vždy opačné mínění a myslí si, že by se zdál být obyčejným člověkem, kdyby bylo vidět, že s někým souhlasí.
Moliére

Někteří lidé dovedou opravovat jen cizí názory, nikoli vlastní.
Růžička

Názory lidí jsou částí jejich štěstí.
Shakespeare

Nemám na tu věc názor. A i kdybych měl, neuměl bych ho vyjádřit. A i kdyby se mi to povedlo, nepochopil byste to.
Tuwim

Příjemné je vzpomínat na nebezpečí, která již minula.
Cicero

Statečný člověk se zděsí, až když je po nebezpečí, bázlivec před nebezpečím, zbabělec při nebezpečí.
Paul

Jen s nebezpečím nebezpečí překonáš.
Publilius Syrus

Naše nedůvěra ospravedlňuje to, že nás druzí podvádějí.

Nedůvěřovat přátelům zahanbuje víc než být jimi klamán.
La Rochefoucauld

Aspoň v jednom se muži i ženy shodnou. Jedni i duzí nedůvěřují ženám.
Mencken

Můžeš lidem nedůvěřovat, ale nedávej to najevo.
Paul

Řekl, že nikomu se nedá věřit, a my mu nevěřili.
Valton

Nemoc je stav, kdy nám nechutná ani to, co nám lékař přísně zakázal.
Andrejev

Kdyby se o nemocích méně mluvilo, lidé by byli zdravější.
Anouilh

Skleróza je nejkrásnější choroba. Nebolí a každý den se člověk dozví novinku.
Augustin

Choroby smýšlení jsou škodlivější a častější než choroby těla.
Cicero

Žaludeční vředy jsou nakažlivá choroba. Ti, kteří už je nemají, dělají je druhým.
Radivić

Čím víc nenávidí všechny, tím je věrnější a oddanější jednomu.
Bacon

Nenávist má lepší paměť než láska.
Balzac

Nenávist způsobenou správným jednáním jsem nikdy nepovažoval za nenávist, ale za slávu.
Cicero

Boj stvořila příroda, nenávist vynalezl člověk.
Čapek K.

Nenávist kalí zrak, a tím znemožňuje hledat pravdu.
Havel

Kdykoli nás nenávist strhne příliš, pak vždycky pod úroveň toho, koho nenávidíme.
La Rochefoucauld

Nenávist je pomsta zbabělce za to, že se dal zastrašit.
Shaw

Je v lidské povaze nenávidět toho, komu jsme uškodili.
Tacitus

Nepřátelé nám mohou být velmi nepříjemní, ale nejsou nikdy tak nudní jako přívrženci.

Nepřítel mého nepřítele není mým přítelem.
Canetti

Člověk nemá většího nepřítele než sám sebe.
Cicero

Je-li pravý nepřítel příliš silný, je třeba najít si slabšího.
Eco

Bez nepřátel je generál úplná nula.
Karvaš

Naši nepřátelé jsou rozhodně blíž pravdě svými úsudky o nás než my sami.

Stiskneme-li nepříteli ruku k smíru, pak jen proto, že v ní třímá zbraň mocnější než naše.
La Rochefoucauld

Nakonec si porozuměli. Dospěli ke shodnému závěru, že jsou nepřáteli.

Nepřátelské tváře se lekám tehdy, když vidím, jak moc se podobá mojí.

Opravdový nepřítel tě nikdy neopustí.
Lec

Nejlépe se nepříteli ubráníme, když mu nebudeme vracet křivdy.
Marcus Aurelius

Mám na světe jen jednoho skutečného nepřítele – jsem jím já sám.
Morgenstern

Nepřátele bychom měli pozorně poslouchat. Často vědí víc než my.
Radović

Nejhorší druh nepřátel jsou pochlebníci.
Tacitus

Všichni naši nepřátelé jsou smrtelní. Jenže kdy?
Valéry

Všechna naše neštěstí pocházejí z toho, že se snažíme vyhnout drobným nepříjemnostem.
Achard

V neštěstí stárnou lidé rychleji.
Hésiodos

Hleď v neštěstí zachovat klidnou mysl.
Horatius

S neštěstím, na které nám nestačí síla, se vyrovnáme bezmocí.

V neštěstí nás často utěší pomyšlení, že všichni vidí, jak jsme nešťastni.
La Rochefoucauld

Není horšího neštěstí než to, že se člověk, začíná bát pravdy, aby neukázala, jak je špatný.
Pascal

Nešťastní jsou ti, kdo nemají smysl pro žert. Nemají totiž smysl ani pro vážnost.
Paul

Jestliže tě postihlo neštěstí, skrývej ho, abys nedělal radost nepřátelům.
Periandros

Trvalé neštěstí má tu jedinou výhodu, že ty, které stále sužuje, nakonec zocelí.
Seneca ml.

Člověk se nudí skoro vždycky jen s těmi, které nudí sám.
La Rochefoucauld

Kde se nudíme lépe než v kruhu rodiny?
Wilde

Matematika učí: nepřehlížejte nuly.
Laub

Nejeden ředitel se obklopuje nulami – připomínají záchranné kruhy.

Nejedna nula si myslí, že je elipsou, po které se točí svět.

Z řady nul se snadno udělá řetěz.
Lec

Nemám rád lidi, kteří se ničemu neobdivují, neboť sám jsem strávil celý život tím, že jsem se obdivoval všemu.
Goethe

Není to nesmírnost hvězd, co zaslouží náš obdiv, nýbrž člověk, který je změřil.
Pascal

Odborník nemůže rozumět všemu, je omezován svým oborem. Kdo není v ničem odborníkem, není ničím omezován.
Laub

Znalec: specialista, který ví všechno o něčem a neví nic o všem ostatním.

Kdo vynašel oděv, vynašel snad i lásku.
Kleist

Oděv vznikl z touhy zakrýt některé části těla proto, aby byly záměrně zdůrazněny.
Lalo

Šaty jsou jako zbraně, jimiž krásné ženy bojují a které – podobně jako vojáci – odhazují teprve tehdy, jsou-li přemoženy.
Paul

Odpouštíme, pokud milujeme.
La Rochefoucauld

Dočtete se, že máte odpouštět svým nepřátelům, ale nikde se nedočtete, že máte odpouštět svým přátelům.
Medici

Odpouštím vám. Ale draze za to zaplatíte.
Moliére

Svým nepřátelům odpouštět nemusím. Všechny už jsme je dal postřílet.
Narvaez

Odpouštěj celému světu, jen sobě nic!
Platón

Když odpustíš, vždy citelněji potrestáš.
Publilius Syrus

Odpustit znamená vyhodit ven oknem těžko nabytou zkušenost.
Schopenhauer

Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.
Wilde

Bázlivému dodá odvahu cizí strach.
Eco

Je třeba často větší odvahy k tomu svůj názor změnit, než za ním pevně stát.
Hebbel

Nepleťte si odvahu s bláznovstvím.
Hubbard

Že je snadné být odvážný, když nehrozí žádné nebezpečí? Ale jen tehdy lze tento ušlechtilý pocit náležitě a v klidu vychutnat.
Laub

Kde vzít odvahu? Odvážní si ji vzít nedají.

Odvážný musí mít hlavu, čím by později zaplatil?
Lec

K odvaze mě nutí strach.
Ovidius

Kdo nemá odvahu být po svém ztřeštěný, má sotva odvahu být po svém chytrý.
Paul

Člověk, který špatně říká, liší se od toho, který špatně činí, jen nedostatkem odvahy.
Quintilanus

Největší odvahu mívá malý poslaný velkým.
Růžička

Optimista je člověk, který se ožení s vlastní sekretářkou a myslí si, že ji bude moci i nadále upozorňovat na pravopisné chyby.
Bernard T.

Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném větě, a pesimista se obává, že je to pravda.
Cabell

Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně.
Dutourd

Optimismus je nejpříjemnější forma odvahy.
France

Proč nebýt optimistou! Z mých nepřátel se dosud vyklubaly takové svině, jak jsem předvídal.
Lec

Optimista: člověk, který v pondělí při nástupu do zaměstnání říká: „…a pozítří máme středu“.
Růžička

Pesimista tvrdí, že všechny ženy jsou běhny. Optimista jeho názor nesdílí, ale doufá, že je pravdivý.
Tuwim

Optimismus může být i výrazem krajního zoufalství.
Žáček

Je neobyčejně lehké být originální tím, že budeme dělat opak toho, co dělají všichni ostatní.
Gramsci

Mladí lidé prahnou po originalitě a vyjadřují to tím, že se oblékají všichni stejně.
Lardner

Je důležitější, jak člověk osud přijímá, než to, jaký ten osud je.
Humboldt

Jsme hrdi na to, jak statečně snášíme rány osudu, a zatím je to jen nedostatek odvahy vzepřít se jim.

Osud opravuje na nás mnoho chyb, které by rozum opravit nedokázal.
La Rochefoucauld

Jak smutný osud nemít ani nepřátel!

Osud škodí mnohem snáze těm, kdo stojí vysoko.
Publilius Syrus

Co osud nedal, nemůže ani vzít.
Seneca ml.

Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé kousky.
Schopenhauer

Otrok, spokojený se svým osudem, je dvojnásobným otrokem, protože v otroctví je nejen jeho tělo, ale i jeho duše.
Burke

Žádná smrt není trpčí než otroctví.
Héliodóos

Nic není tolik zodpovědné za staré zlaté časy jako špatná paměť.
France

Na jedné straně máme tak dobrou paměť, že příteli do nejmenších podrobností vypravujeme příhodu, která nás potkala, a na druhé straně si nevzpomeneme, kolikrát jsme mu ji už vyprávěli.
La Rochefoucauld

Jak cvičit paměť, abychom uměli zapomínat?

Kdo má dobrou paměť, tomu se lehko mnoho věcí zapomene.
Lec

Ten, kdo nemá dobrou paměť, by se nikdy neměl dát na řemeslo lhaní.
Montaigne

Dobrá paměť je základem přátelství a zkázou lásky.
Remarque

Mládenec si žije jako král a umírá jako pes, ženatý žije jako pes a umírá jako král.
Anouilh

Slabé pohlaví je silnější pro slabost silného pohlaví.
Aznavour

Kde si každý může dělat co chce, tam si nikdo nemůže dělat, co chce. Kde nikdo není pánem, je každý pánem, kde je každý pánem, je každý otrokem.
Bossuet

Někdo dělá chyby tak roztomile, že bychom jej nejraději neopravovali, zatímco jiní dělají správné věci tak, že máme co dělat, abychom na nich nehledali mouchy.
Branstner

I takové hodiny, které stojí, ukazují v určité chvíli přesný čas.
Čechov

Hýří, jako by měli zítra zemřít, domy si však stavějí, jako by měli žít věčně.
Empedoklés

Chceme-li učinit lidi dobrými a moudrými, umírněnými, šlechetnými, osudově přispějeme k touze pozabíjet je všechny.
France

Když se tvrdívá, že nejšťastnější jsou ti lidé, kteří nejméně cítí, vzpomenu si vždy na indické přísloví: sedět je lepší než stát, ležet je lepší než sedět, ale nejlepší je být mrtev.
Chamfort

Z údolí lze vidět velké věci, z vrcholků jen malé.
Chesterton

Příteli, chtěl bych tě rozveselit, budu ti vyprávět o svém nejnovějším zármutku.
Irzykowski

Kdo bude hlídat samotné hlídače.
Iuvenalis

Muž a žena – jak by si ti dva mohli rozumět? Vždyť oba chtějí něco úplně jiného: muž ženu a žena muže.
Karinthy

Co mohou vědět o Anglii lidé, kteří znají jen Anglii?
Kipling

Každý je rád, kdy prokoukne druhé, a nerad, když prokouknou oni jeho.
La Rochefoucauld

Kdyby všichni dávali pozor v zatáčkách, nemusel by se v zatáčkách dávat pozor.
Lec

Dáte-li vedle sebe dokonalé a nedokonalé, lidé hned poznají rozdíl. Jestliže jim dáte jen nedokonalé, budou spokojeni.
Leibniz

„Ti, kdož mluví nevědí nic, ti, kdož vědí, mlčí.“ Tato  slova, jak slyším, napsal Lao-c´. Máme-li věřit, že Lao´c sám byl tím, kdo ví, jak to, že napsal knihu o pěti tisících slov?

Častěji měli pravdu ti, kdo pochybovali, než ti, kteří věřili. Jenže ti, kdo věřili, udělali nesrovnatelně víc než ti, kteří pochybovali.

Jak dnes někoho přesvědčit, že je neschopný, když byl úspěšně neschopný třicet i víc let?

Je lepší, když nejde proud, než kdyby netekla voda. Je lepší, že není maso, než kdyby nebyl chleba. Ještě pořád je mnohem líp, než by mohlo být.

Jenom za málo peněz se musí hodně pracovat.

Je strašné, když máte něco důležitého na srdci, a nemáte to komu povědět. A ještě strašnější je, když máte komu, a nemáte co.
Radović

Sloni se kreslí zmenšení, ale blechy v nadživotní velikosti.
Sift

Není smutnějšího zjevu než je mladý pesimista, leda ještě starý optimista.
Twain

Když námi opovrhují hlupáci, uráží nás to méně, než když nás významní lidé zařazují mezi průměr.
Vauvenargues

Zákonem úspěchu a vyniknutí je zákon kontrastu. To znamená, že každý je o to lepší, o co je druhý horší.
Vyskočil

Když dneska řeknete exkrement, lidi se pohoršeně otočí. Když se řekne hovno, ani nemrknou.
Werich

Hovniválům páchne růže.
Žáček

Peklo je ráj viděný z druhé strany.
Eco

V pekle je ďábel kladným hrdinou.
Lec

Peníze nám pomáhají snášet chudobu.
Allais

Peníze jsou jako ježek, snadněji se dají chytit než udržet.
Archilochos

Peníze jsou jako hnůj: není-li rozházen po polích, není na nic.
Bacon

Lidi, kteří lehce vydělávávají příliš mnoho peněz, ve skutečnosti nepoznají život.
Čapek J.

Já to nedělám pro sebe, ale pro peníze.
Čapek K.

Peníze často stojí příliš mnoho.
Emerson

Nic nekazí člověka tak, jako peníze.
Hugo

V civilizované společnosti vám neposlouží osobní přednosti tou měrou jako peníze. Učiňte pokus: jděte na ulici a udělejte jednomu člověku přednášku o morálce a druhému dejte šilink, a uvidíte, který z nich si vás bude víc vážit.
Johnson

Těžší než vydělávat peníze je jen – utrácet je…
Montaigne

Všechno, co se dá vyjádřit penězi, je laciné.
Remarque

Říká se, že peníze nedělají lidi šťastnými – tím se jistě myslí peníze těch druhých.
Renard

Peníze jsou zdrojem větší trýzně, když už je člověk má, než když o ně usiluje.
Sneca ml.

Pesimista je člověk, který postaven před dvě zla, vybere si obě.
Hubbard

Byl takový pesimista, že svůj pesimismus považoval za optimismus.

Pravý pesimista páchá sebevraždu skokem pod sanitku.
Laub

Pesimista je člověk, který nosí pásek i šle.
Myrer

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář