Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pesimista je člověk, který si myslí, že všichni lidé jsou stejní mizerové jako on. A proto své bližní nenávidí.

Pesimista: optimista s životní praxí.
Tuwim

Ve sklenici alkoholu se skrývá všechno štěstí světa a všechno zoufalství z toho, že tohoto štěstí nemůžeme dosáhnout.
Baudelaire

Zdvíhali poháry a něco pod nimi hledali, nikdy však nic nenašli.
Hrubín

Znal jsem lidi, kteří tajně pili a byli veřejně ožralí.
Lichtenberg

Opilost není nic jiného nežli dobrovolné šílenství.
Seneca ml.

Neodkládej na zítřek, co můžeš vypít dnes.

Rozdíl mezi velbloudem a člověkem: velbloud dokáže pracovat celý týden, aniž pije, kdežto člověk dokáže týden pít, aniž pracuje.
Tuwim

Není nic podivnějšího, než když lidé uznávají poctivost ve hře, ale ne v práci.
Ruskin

Buď požehnáno, počasí, neboť jsi námětem pro lidi, kteří si nemají co říci.
Čapek K

Rozhovory o počasí začnou být zajímavé při prvních příznacích konce světa.
Lec

Podvod poznáme asi nejlépe podle toho, že vypadá přehnaně pravdivě.
Kraus

Člověka nejvíc potěší, když podvede sám sebe.
La Rochefoucauld

Na opravdovém básníkovi si cením nejvíc toho, co z hrdosti zamlčí.
Canetti

Pro básníka je největší tragédií, jestliže ho obdivují proto, že ho nechápou.
Cocteau

Skuteční básníci jdou před dobou a neklusají s pokřikem za ní.
Čapek K.

Daleko větším básníkem je ten, kdo inspiruje, než ten, kdo je inspirován.
Éluard

Špatné verše můžeme citovat jen tehdy, jsou-li od velkých básníků.
Choderlos de Laclos

Básník pátravě pohlíží na svá slova: která z nich budou zdobit jeho náhrobek?
Lec

Skutečná poezie musí vždycky alespoň o hodinu předběhnout život.
Majakovskij

Nikde nenajdete poezii, jestliže ji nenosíte v sobě.
Puškin

Poezie je pravda ve svátečních šatech.
Roux

Zajišťování pohřbu, vybavování hrobů, honosnost tryzen – to vše je spíše utěšování živých než pomoc pro mrtvé.
Augustin

Hřbitovy jsou plné nenahraditelných lidí.
Clemenceau

Na pohřbech se pláče mimo jiné také proto, že by byla ostuda neplakat.
La Rohefoucauld

V budoucnosti bude každý slavným aspoň patnáct minut.
Warhol

Za pokrok vděčí lidstvo těm nespokojeným.
Huxley A.

Je to pokrok, když lidožrout jí vidličkou a nožem?
Lec

Jsme tak zvyklí přetvařovat se před druhými, že se nakonec přetvařujeme sami před sebou.

Místo abychom se snažili být, co předstíráme, snažíme se předstírat, co nejsme.

Nikdo se nedovede natolik přetvařovat, aby dovedl nadlouho zakrýt lásku tam, kde opravdu je, ani ji dlouho předstírat tam, kde prostě není.

Nikdy se člověk tak nezesměšní vlastnostmi, které má, jako těmi, které předstírá.
La Rochefoucauld

Kdo se neumí přetvařovat, neumí vládnout.
Ludvík XI.

Poctivé pohled se opakují, přetvářka nevydrží.
Petronius

Když se špatný člověk staví hodným, tehdy je nejhorší.
Publilius Syrus

Není nic horšího, než předstíraná dobrota, která odpuzuje víc než otevřená zloba.
Tolstoj

Umění líbit se je uměním předstírat.
Vauvenargues

Někdy mě ďábel pokouší, abych uvěřil v boha.
Lec

Politika – dostihy trojských koní.
Lec

Nesmíme dělat rozdíly mezi politikou a mravností. Jaké má kdo mravy, takovou dělá politiku.
Masaryk

Žádná demokracie se nemůže obejít bez autority, žádná diktatura nemůže dlouho existovat bez souhlasu velké části ovládaných.
Maurois

Diplomacie je box v glazé rukavičkách, při němž místo gongu zní cinkání sklenic se sektem.
Pompidou

Kdo neunese meč, seká jazykem.
Ezop

Nic není horší než pomlouvání – z dvou lidí udělá provinilce a třetímu ublíží.
Hérodotos

Sotva existuje něco tak zlého, co by se pomlouváním nestalo ještě horším.
Chaplin

Lidé jsou velmi skeptičtí – nevěří ničemu s výjimkou pomluv.
Chesterson

Nepomlouváme ani tak ze zlé vůle jako pro sebeuspokojení.
La Rochefoucauld

Pomlouvání nepřítomných je hlavní částí našich rozhovorů. Kdyby se celé lidstvo sešlo na jednom místě, za chvíli by nebylo o čem mluvit.
Neruda

Nic nevzbuzuje u lidí větší důvěrnost a vzájemnou blahovolnost než pomlouvání třetího.
Paul

Pomlouvání mladých lidí je nezbytná součást duševní hygieny a znamenitě povzbuzuje jejich krevní oběh.
Smith

Nestavějte sochy hrdinům, raději postavte sochy jejich obětem!
La Bruyére

Na mnoha pomnících by mělo stát: zemřel ve třiceti, pohřben v šedesátí letech.
Lichtenberg

Pomáhat druhým je více než vynikat nad ně.
sv. Benedikt

Je snazší pomoci hladovému než přesycenému.
Ebner-Eschenbachová

Nepotřebujeme ani tak pomoc svých přátel, jako spíš jistotu, že by nám pomohli.
Epikúros

Pomáháme druhým, aby příště byli nuceni pomoci zase oni nám, takže co pro ně dělám, je dobrodiní, které takříkajíc prokazujeme dopředu sami sobě.
La Rochefoucauld

Nevolej v noci o pomoc. Ještě vzbudíš sousedy.
Lec

Pomoz si sám, a pak ti mnohý pomůže.
Nietzsche

Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene.
Twain

Nezapomínej, že když voláš o pomoc, upozorňuješ lumpy, že jsi bezbranný.
Žáček

Pomsta je cosi jako přenáhlená spravedlnost.

Výkonem pomsty se člověk staví na úroveň svému nepříteli.
Bacon

Nejkrutější pomsta je – zůstat svému muži věrná.
Bossuet

Kéž bych se mohl pomstít! Ale ona se mu vymstí jeho povaha.
Cicero

Jak se pomstít svému nepříteli? Snaž se udělat mu co nejvíc dobrodiní.
Epiktétos

Chceš se pomstít tomu, kdo ti svedl ženu? Nech mu ji!
Guitry

Msta je rozkoší vždy jen pro malichernou a slabou povahu.
Iuvenalis

Jen blázen se sousedovi pomstí požárem.
Publilius Syrus

Jsem pověrčivý: věřím ve veleduchy lidstva.
Descartes

Více se snaž zanechat dětem dobrou pověst než velké bohatství.
Ísokratés

Mít nejlepší pověst není pro ženu ta nejlepší pověst.
Žáček

Co je povinnost? Povinnost je, co si člověk sám poručí!
Goethe

Protože z pohodlnosti a strachu dostávám svým povinnostem, dávají mě všude za příklad, jaký jsem řádný člověk.
La Rochefoucauld

K důslednému konání běžných povinností je třeba více sil než k hrdinským činům.
Rousseau

Člověk má tak velké povinnosti, jak velký jeho duch.
Stendhal

Povinnost je to, co očekáváme od ostatních.
Wilde

Člověk je jediný živočich, který musí pracovat, protože má ruce.
Anaxagorás

Dělejme třeba nejnepatrnější věc na světě, ale dělejme ji nejlépe.
Baťa

Práce je méně nudná než zábava.
Baudelaire

Povrchní a unáhlená práce není nic jiného než lež, za kterou by se měl člověk stydět.
Blake

Při práci se mají více pohybovat ruce než jazyk.

Když nemám co dělat, pracuji.
Čapek K.

Kdo pracuje s láskou, ten do veškeré práce vnáší poezii.
Černyševskij

Práci lehčuje návyk.
Démokrtos

Vše co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.
Dickens

Pracuj neustále. Když se v noci probudíš a zjistíš, žes něco opomenul, vstaň a jdi to udělat.
Dostojevskij

Práce je prací, když vás za to platí, že ji děláte a zábava je, když vy platíte za to, že ji smíte provozovat.
Dunne

Na vyléčení svízelů je práce lepší než whiskey.
Edison

V lidské povaze je, že odpočinek po jedné práci nacházíme pouze v druhé práci.
France

Pracujeme-li naprosto cílevědomě plných osm hodin denně, můžeme to dotáhnout až na vedoucího a pracovat pak čtrnáct hodin denně.
Frost

Nuť někoho dělat méně, než dokáže, a zničíš ho.
Frýd

Pracovitost zavírá dveře neřesti.
Herder

Každé velké dílo se skládá z deseti procent talentu a z devadesáti procent tvrdé práce.
Chateaubriand

Lidstvo má velký odpor k duševní práci. I kdyby bylo možno dosáhnout vědomostí snadno, většina lidí by raději zůstala nevědoma, než aby si s tím dala trochu námahy.
Johnson

Člověk se vždycky zdá jako stvořený pro jiné povolání, než vykonává.
La Rochefoucauld

Tělesná práce osvobozuje od duševních bolů.
La Rochefoucauld

Nestačí umět pracovat, musí se také pracovat. Nestačí pracovat, musí se také umět pracovat.
Laub

Otec mne neučil pracovat. Učil mne lásce k práci.
Lincoln

Práce je to, co nikdo nechce dělat.
Masaryk

Kdyby lidé věděli, kolik práce mi dalo osvojit si mé mistrovství, nezdálo by se jim to nijak nádherné.
Michelangelo

Kdo pracuje pro peníze, ubíjí svou duši. Pracuj pro práci samu a všechno ostatní ti bude přidáno.
Napoleon

Kdo si včera nechal dost práce na dnešek, nemusí se starat, co bude dělat zítra.
Radović

Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život.
Renan

Pracoval jako automat. Také do něho museli nejprve hodit prachy.
Růžička

Práce hojí duševní bolesti.
Shakespeare

Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru.
Smiles

Je jen jediný prostředek, kterým poznáš, co v kom vězí: pusť ho k práci.
Šalda

K práci se nedal vyprovokovat za žádných okolností.
Švandrlík

Práce vzdaluje od nás tři velké nepřátele lidstva: nudu, neřest a nouzi.
Voltaire

Kdyby každý pracoval pro budoucnost, kdo by pracoval pro nás?
Vymazal

Ve víně je pravda.
Alkaios

Pravda plodí nenávist.
Ausonius

Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet.
Blake

Kdo nezná pravdu, je jen hlupák, ale kdo ji zatajuje, je zločinec.
Brecht

Není-li to pravda, je to aspoň dobře vymyšleno.
Bruno

Člověk, který nikdy neodvolá své tvrzení, miluje sám sebe víc než pravdu.
Cervantes

Blázni a děti říkají pravdu.
Eco

Kdo chce říci pravdu, ať přenechá eleganci svému krejčímu.
Einstein

Poloviční pravda je často velkou lží.
Franklin

Nejvíc těší pravda, kterou jsme objevili sami.
Galsworthy

Každý má pravdu, pokud se nemýlí.
Heingway

Pravda nutně musí být podezřelejší než výmysly.
Chesterson

Mluvit pravdu má neobyčejné výhody. Člověk si pak nemusí pamatovat, co už kdy řekl.
Chevalier

Co je pravda ve světle lampy, často nebývá pravdou ve slunečním jasu.
Joubert

Pravdivá slova nebývají příjemná. Příjemná slova nebývají pravdivá.
Lao´c

Pravda nepůsobí tolik dobrého, kolik zlého natropí její důsledky.
La Rochefoucauld

Smíme se rozcházet s pravdou? Ano, když ji předcházíme.
Lec

Hledat pravdu má větší cenu než pravda sama.
Lessing

Aspoň v té jedné věci řeknu pravdu, že totiž budu lhát.
Lúkiános

Pravdivý má být nejen výsledek zkoumání, nýbrž i cesta k němu. Samo zkoumání pravdy musí být pravdivé.
Marx

Člověk, který umí říkat pravdu, je narušitelem pořádku.
Montesquie

Jen u Dostojevského si všichni říkají pravdu do očí.
Moravia

Je pozoruhodné, že průměrný člověk může mít často úplnou pravdu – a přece s tím nic nepořídí.
Morgenstern

Všechny zamlčené pravdy se stávají jedovatými.
Nietzsche

Říkává se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto děti bijí, blázny zavírají a filozofy nechápou.
Paganini

Pravda trpí často více horlivostí svých zastánců než nevraživostí svých odpůrců.
Paine

Nejkrásnější pravdy jsou nejjednodušší.
Pascal

Jedna z věcí, v nichž se lidé všech dob shodují, je platonická láska k pravdě a reálný strach, který z ní mají.
Rolland

Pravda může počkat, má před sebou dlouhý život.
Schopenhauer

Pravda rodí nenávist.
Terentius

Říkat pravdu, k tomu jsou potřeba dva – jeden, aby mluvil, druhý, aby poslouchal.
Thoreau

Pravda nevyslovená v pravý okamžik je horší než lež.
Turgeněv

Za pravdu je různá sazba: jednou pomník, jindy vazba. Kdo ji řekne dříve včas, tomu pravda zlomí vaz.
Žáček

Právo silnějšího je největší bezpráví.
Ebner-Eschenbachová

Má lidožrout právo mluvit ve jménu těch, které snědl?
Lec

Je lehčí bojovat za principy, než žít podle nich.
Adler

Principy se udržují při životě tím, že se porušují.
Brecht

Dobří nebyli poraženi proto, že byli dobří, ale proto, že byli slabí.
Brecht

Při vědecké diskusi více získá ten, kdo je poražen, protože se více poučí.
Epikúros

Co je přítel? Jedna duše ve dvou tělech.
Aristotelés

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.

Přátelé jsou zloději času.
Bacon

Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají mít nad tím druhým mírnou převahu.
Balzac

Přátelství žen stojí o mnoho víc než jejich láska.
Balzac

Člověk se utěší mnohými přáteli, když nenašel jednoho.
Bonnard

Přátelství je láska bez křídel.
Byron

Není tak těžké za přítele umřít, jako najít přítele, který je toho hoden.
Cervantes

Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát.

Zapomínat na stará přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy.
Cicero

Kdo rád haní, není nadán k přátelství.

Přátelství jednoho rozumného člověka je lepší než přátelství všech nerozumných.
Démokritos

Přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám.
Deschamps

Máš-li dobrého přítele, máš víc než on.
Fuller

Na světě jsou tři druhy přátel: ti, kteří vás mají rádi, ti, kterým jste lhostejní, a ti, kteří vás nenávidí.
Chamfort

K hostinám svých přátel se ubírej pomalu, k jejich neštěstím rychle.
Cheilón

Co se nazývá přátelstvím, bývá jen spolek na ochranu obapolných zájmů a výměna dobrých služeb.

Přátele hodnotíme podle toho, jak se k nám mají.
La Rochefoucauld

Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád.
London

Kdo chce ztratit přítele, ať ho zahanbí.
Publilius Syrus

Mít přátele znamená přistoupit na to, že na světě jsou lidé hezčí, chytřejší a lepší než vy.
Radović

Přátelé jsou lidé, kteří si mohou půjčovat mé knihy a stavět na ně mokré sklenice.
Robinson

Většina přátelství jsou jenom sdružení vzájemné ochoty, aby lidé mluvili o sobě s někým druhým.
Rolland

Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje.
Seneca ml.

To je ale smutná doba, když je lehčí rozbít atom než předsudky.
Einstein

Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom nově řadí své předsudky.
James

Nejhorší předsudek je považovat vlastní předsudek za ten nejrozumnější.
Lessing

Nemáme žádné přesvědčení, ale je zatraceně pevné.
Heller

Slaboši čekají na příležitost, sliní si ji vytvářejí.
Napoleon

Lidi mám rád, ale příroda je mi milejší.
Byron

Jen příroda dělá velké věci zadarmo.
Descartes

Kdysi byla příroda mocná. Dnes je nemocná.
Švandrlík

Na cestě ke spisovatelské kariéře číhají tři nesnáze: napsat něco, co by stálo za uveřejnění, najít nějaké poctivce, kteří by to publikovali, a konečně objevit inteligentní lidi, kteří by to četli.
Colton

Co je napsané bez trápení, čte se bez radosti.
Johnson

Proč leckdo píše? Protože nemá dost charakteru na to, aby nepsal.
Kraus

Uznání zaslouží to, kdo dobře píší, ale i ti, kdo nepíší vůbec.
La Bruyére

Napsal jsem to velmi složitě, protože o tom nic nevím.

Významným spisovatelem se člověk stává, když mu začnou tisknout i špatné věci, slavným, když kritika začne tyto špatné věci chválit.
Laub

Rada spisovatelům: v určité chvíli bys měl přestat psát. Dokonce i dřív, než začneš.
Lec

Nepíšu, jak chci, píšu, jak umím.
Maugham

Vám se to, pane, píše, když nemáte talent.
Poláček

Nepíšu, neboť vidím, že listy papyru jsou o mnoho cennější než to, co na ně lze napsat.
Sókratés

Pamatujme, že kdo píše pro hlupáky, nalezne vždycky široký okruh čtenářstva.
Tolstoj

Znám spisovatele tak schopné, že už na 20-30 stránkách dovedou napsat to, co já vystihnu na dvou řádkách.
Tuwim

Ženy, které nejsou pyšné na své šaty, bývají pyšné na to, že nejsou pyšné na své šaty.
Twain

Obejít se bez dobrých rad je stejně těžké jako je poslouchat.

Radu člověk dát může, ale ne již moudrost a sílu ji uposlechnout.

Svými dobře míněnými radami sledujeme nejčastěji vlastní zájmy.

Umět poslechnout dobrou radu bývá obtížnější než si dobře poradit sám.
La Rocefoucauld

Je hloupé nedokázat se udržet a dávat druhým rady.
Phaedrus

Všichni lehko dáváme rady nemocným, když jsme sami zdrávi.
Terentius

Dobré rady musíme předávat jiným. Je to ostatně jediné, co se s nimi dá dělat.

Zármutek sneseš sám, ale radost musí být sdílena.
Hubbart

Proti narození a smrti nemáš léku. V mezidobí zachovej radost.
Santayana

Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe.
Sókratés

Šilhavost dětí nazývají rodiče malým mžouráním.
Horatius

Z čeho vyvozujete privilegium a moc rodičů, když, ačkoli jste starý člověk, děláte horší věci než vaše děti?
Iuvenalis

Rodiče, chcete-li mít čestné děti, musíte být sami čestní.
Plautus

Rodinný život je hrubý zásah do soukromého života.
Kraus

Všechny šťastné rodiny jsou si navzájem podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svým způsobem.
Tolstoj

Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.
Aristotelés

Je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá, ale raduje se z toho, co má.
Démokritos

Zdravý rozum je sbírka předsudků nashromážděných ve věku osmnácti let.
Einstein

Není lehké přesvědčit lidi, aby se nedívali na svět očima, ale rozumem.
Fontenelle

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář