Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nic nemůže tak rychle zbavit rozum ostražitosti jako společný život s milovanou ženou.
Johnson

Člověk není s ničím na světe spokojen, vyjma svůj rozum. Čím méně ho má, tím je spokojenější.
Kotzebue

Zdravý rozum má ovšem jen ten, kdo má stejné názory jako já.
La Rochefoucauld

Je rozum výsadou stáří? Kdo je ve stáří moudrý, musel být v mládí přinejmenším chytrý.
Laub

Chceš-li být rozumný, nauč se rozumně ptát, pozorně poslouchat, klidně odpovídat a když nemáš co říci, přestaň mluvit.
Lavater

Co nemohu přijmout rozumem, nemohu přijmout ani vírou.
Masaryk

Rozum je jediný dar, který příroda pravděpodobně rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo.
Montaigne

Když se člověk alespoň jednou nerozvede, vypadá trošku jako prosťáček.
Hailey

Někteří se už rozvedli, někteří se rozvádějí a někteří jsou ještě na samém začátku – teprve se mají brát.
Radović

K čertu s těmi, co řekli naše slova před námi.
Donatus

Ach, jak nezábavná společnost dnes večer! Jak strašně bych se nudil, kdybych tu náhodou nebyl já.
Dumas st.

Co na tom, že celý dav syčí a píská, jen když ty sám si tleskáš.
Erasmus Rotterdamský

Zemská osa zcela zřetelně prochází středem každého města a vesnice.
Holmes

Malé stanice si na tom velmi zakládají, že přes ně musí jezdit rychlíky.
Kraus

Když pocítíš vlastní velikost, rychle pohlédni na mapu, jestli nejsi na hostině trpaslíků.
Lec

Zanechá-li příroda v něčí hlavě dutinu, zamázne ji obvykle tlustou vrstvou samolibosti.
Longfellow

Libuje-li si někdo v samotě, je to buď divoké zvíře, nebo bůh.
Aristotelés

Jestliže se bojíte samoty, nežeňte se!
Čechov

Samota je hezká věc, žije-li člověk sám se sebou v míru a má-li co dělat.
Goethe

Člověk je o samotě šťastnější než ve světe. Není to proto, že v osamění myslí na věci, ale ve společnosti musí myslet na lidi?

Mám rád samotu – jsem zvyklý na své vlastní vady než na cizí.
Chamfort

Nejsilnější člověk na světě je ten, kdo je nejvíc sám.
Ibsen

V samotě se nenajde víc, něž kolik se do ní vneslo.
Jimenéz

Samota děsí dvacetiletou duši.
Moliére

Je těžké být sám. Těžší je jedině, jsou-li sami dva.
Radović

Kdo je sám, nemůže být opuštěn.
Remarque

V samotě lze získat vše, vyjma charakter.
Stendhal

Samota je nejlepší vychovatelka moudrosti.
Sterne

Satiry, jimž cenzor rozumí, se právem zakazují.
Kraus

Humorista se směje cizím neúspěchům, satirik naříká nad vlastními úspěchy.
Petan

Satirik si začíná dělat jméno hlavně tím, že mu na ně mnozí nemohou přijít.
Růžička

Satira je zvláštní druh zrcadla, v kterém vždycky vidíme jinou tvář než svou vlastní.
Swift

Když si začneš důvěřovat, umíš žít.
Goethe

Kdo věří sám v sebe, ten našel nejlepší podporu.
Havlíček

Sebevědomí našich známých je nesnesitelné především proto, že zraňuje naše vlastní.
La Rochefoucauld

Proč nikdo nemá mindrák, že je příliš sebevědomý?
Laub

Ve chvíli, kdy ztratíš sebedůvěru, vydáváš pevnost nepříteli.
Marden

Sebeláska je právem jakoby mou sestrou. Tak rázně hájí mé zájmy.
Erasmus Rotterdamský

Každá lásko je slepá, ale žádná tak jako sebeláska.
Radović

Být zamilován sám do sebe – to je románek na celý život.
Wilde

Sebeláska bývá vždycky opětovaná.
Žáček

Ten, kdo se věší, počítá s tím, že provaz se přetrhne, ale provazy jsou tak zlomyslné, že se při této příležitosti netrhají.
Gómez

Jestliže by měl existovat posmrtný život, byla by to velká zlomyslnost vůči sebevrahům.
Gregor

Každému sebevrahovi záleží na životě, proto se z něho stal sebevrah.
Johanides

Nikdy bych nespáchal sebevraždu. Věřím v člověka – vždy by se našel ochotný vrah.
Lec

Nemáš právo odsoudit sebevraha, neboť jsi nepoznal jeho muka.
Sylva

Jediné, v čem má člověk převahu nad zvířetem, je to, že může zemřít, i když chce, nejen když musí.
Zweig

Tajemství silných spočívá v tom, že se neustále překonávají.
Barrés

Velmi silný je ten, kdo dovede mlčet, i když je v právu.
Cato

Sílu člověka je třeba měřit podle citů, které dokáže potlačit, ne podle síly citů, které ho ovládají.
Čechov

Všichni silní lidé milují život.
Heine

Všichni máme dost síly snášet neštěstí druhých.
La Rochefoucauld

Síla miliónu je v nulách.
Laub

Nejmocnější je ten, kdo má v moci sama sebe.
Seneca ml.

Vědomí síly sílu stupňuje.
Vauvenargues

Skepticismus je pomalá sebevražda.
Emerson

Je skepticismus výhodný světový názor? Skeptici na to pohlížejí skepticky.
Lec

Na skeptikovi je pozitivní víre, že všechno je možné.
Mann T.

Není skeptického jednání, je jen skeptické myšlení.
Masaryk

Nosíš v sobě příliš mnoho slabostí. Když je nemůžeš úplně přemoci, aspoň jim nedovol, aby získaly převahu!
Čapek J.

Slabosti žen dokážou nadchnout muže, slabosti mužů ženy pohoršují.
Hauptmann

Zabývajíce se svými bolestmi, zvětšuje je, přemýšlejíce o svých slabostech, posilujeme je.
Keller

Lidé se méně stydí za své zlé činny než za své slabosti a bláhovost.
La Bruyére

Slabost je jediná chyba, která nejde napravit.
La Rochefoucauld

Slabosti nám přestávají škodit, jakmile j známe.
Lichtenberg

Je to zajisté slabost ukazovat někomu, že ztráta nás bolí.
Moliére

Kolik mužů se provinilo jen ze slabosti k ženám!
Napoleon

Proč se nikdo nepřizná ke svým slabostem? Poněvadž v nich stále vězí. Vypravovat sen dokáže člověk již bdící, podobně přiznat se ke svým slabostem je již známkou uzdravování.
Seneca ml.

Nenávist slabochů není tak nebezpečná jako jejich přátelství.
Valéry

Sláva je jed, který člověk snáší jen v malých dávkách.

Sláva je slunko mrtvých.
Balzac

Výhoda slávy: mít jméno, které se přemílá v ústech hlupáků.
Barbey d´Aurevilly

Pamatuj si: když na tebe sláva vrhá světlo, tvoji nepřátelé jsou ve výhodě. Číhají ve stínu.
Lec

Kdybychom oslavovali jen proroky, kteří se nikdy nemýlili, měli bychom moc málo svátků.
Maurois

Sladkost slávy je tak veliká, že si oblíbíme všechno, čeho se dotkne, dokonce i smrt.
Pascal

Sláva je podobná kruhu na vodě, který se nepřestává šířit, až se dočista ztratí.
Shakespeare

Kdysi musel být člověk slavný, aby si mohl dovolit udělat skandál. Dnes stačí jeden pořádný skandál, aby se člověk stal slavný.
Welles

Neslibuj nic, co bys nemohl za tok slíbit znovu.
Brundziński

Dáváme-li si slib, dáváme si sami se sebou scházku v budoucnosti.
Chesterton

Nejlepší způsob, jak dodržet slib, je žádný nedávat.
Napoleon

Lidé mají rádi častý smích, ale nemají rádi ustavičný úsměv.
Chesterson

Rozesmát druhé není těžké pokud je nám jedno, zda se smějí našemu vtipu nebo nám samým.
Lichtenberg

Nikdy se nesměju nejlépe, mám strach, aby to nebylo naposled.
Žáček

Ne že bych se bál umřít, ale byl bych rád, abych tu už nebyl, až k tomu dojde.
Allen

Když mu kdo oznámil, že mu zemřel syn, odpověděl docela klidně: Věděl jsem že jsem zplodil smrtelného.
Anaxagorás

Šťasten kdo zemře dříve, než sám začne volat smrt, aby ho vzala.
Bacon

Smrt, po níž následuje nesmrtelnost, není třeba oplakávat.
Cicero

Lidé, prchajíce před smrtí, běží za ní.
Démokritos

Zemřít nechci, být však mrtev je mi zcela lhostejné.
Epicharmos

Nejobávanější zlo, smrt, se nás ani v nejmenším netýká, poněvadž když my žijem, smrt tu ještě není, když však přijde, pak tu opět nejsme my.

Smrt není neštěstím pro zemřelého, ale pro pozůstalé.
Epikúros

Nikomu nebylo dáno zemřít úplně, smrt nemůže být dokonalejší než život.
France

Bylo by nám útěchou, kdybychom pochopili, že umírání je poslední zábava v našem životě.
Gómez

Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází život dobrý.
Kramerius

Denně se od žijících už umírat a od umírajících žít.
Lavater

Kéž by se smrt dala odspat na splátky.

První podmínkou nesmrtelnosti je smrt.

To, že zemřel, není ještě důkazem, že žil.
Lec

Vlastní smrt není pro džentlmena žádnou výmluvou.
Lec

Hrob je stále přece jen nejlepší opevnění proti útokům osudu.

Je mi pokaždé líto, když zemře schopný člověk, neboť na světě je takových lidí zapotřebí víc než v nebi.
Lihtenberg

Koho bohové milují, ten umírá mlád.
Plautus

Ještě nikdo neumřel, nebyl-li předtím živ. To je útěcha pro všechny, kteří nežijí a bojí se, že umřou.
Radović

Pro člověka, který splnil svou povinnost, je smrt přirozená a vítaná tak jako spánek.
Santayana

Ten den, kterého se obáváš jako posledního, jsou tvé narozeniny pro věčnost.

Zemřeš ne proto, že jsi nemocný, ale proto, že žiješ.
Seneca ml.

V životě jsou si všichni rovni, smrt dává vynikajícím vyniknout.
Shaw

Smůlu lupiče dovrší to, že když prchá po vyloupení pokladny, dveře se otevírají „sem“ a ne „tam“.
Gómez

Kdo je smolař, může se mu stát, že onemocní zrovna, když se hodil marod.
Radović

Smůla je, když máte eso v rukávě právě v době, kdy nikdo nechce hrát karty.
Švandrlík

Sny zabíjíme, proměníme-li je ve skutečnost.
Wolker

Snob je nespolehlivý. Dílo, které chválí, je třeba dobré.
Kraus

Svůj egoismus jsme považovali za ostudnou osamělost.
Johanides

Běda těm, kteří neznají nic vyššího než svůj soucit.
Nietzsche

Soucit je nejneužitečnější věc na světě.
Remarque

Soucit je příliš vlažný sesterský cit a jenom smutná náhražka skutečné lásky.
Zweig

Spánek je prospěšný kdekoliv, ale v posteli by člověku bylo lépe.
Diderot

Spát ve dne je jako tělesný hřích.
Eco

Ten, kdo se navečer probouzí ze siesty, zjišťuje, že zatímco spal, ukradli mu den.
Gómez

Být spravedlivým v mysli ještě neznamená být spravedlivým v činech.
Aristotelés

Spravedlnost je konat, co je třeba, nespravedlnost je nekonat, co je třeba, anebo to odkládat.
Démokritos

Je lehké být spravedlivý ve věci, která se nás netýká.
Diderot

Kdo vymyslel heslo „spravedlnost vítězí“ – bojovník za spravedlnost, nebo vítěz?
Laub

Z toho, že je možné lidi násilím podrobovat spravedlnosti, nevyplývá, že je to spravedlivé.
Pascal

Býváme spravedlivější k nepřátelům než k přátelům.
Paul

Nejhroznější není, jestliže někomu pukne srdce. Srdce jsou od toho, aby pukala, nejhroznější je, jestliže někomu srdce zkamení.
Wilde

Nemá smysl si dělat starosti dřív, než je člověk opravdu má.
Myrer

Štěstí prospívá tělu, ale starosti rozvíjejí sílu ducha.
Proust

Poznáš, že lidé sami si působí všechny starosti.
Pýthagorás

Nedělejme si takové starosti se svými dětmi. Ani nám nikdo nedával žádné šance, a podívejte, kam až jsme to dotáhli.

Někdo umí mít problémy a někdo ne. Ti, kteří umějí mít problémy, budou je dělat těm, kteří by je sami nikdy neměli.
Radović

Kdyby všichni lidé snesli své potíže na jedno místo, chtěl by si každý z nich raději odnést domů ty své, než dostat ze společné hromady běd poměrný díl.
Solón

Starý lidí kolikrát radši umřou, poněvadž na ně nikdo nepromluví kloudný slovo.
Albee

Stáří těží spíš z rozumu než z vůle a citu.
Bacon

Ničeho se stáří nesmí vystříhat víc než nečinnosti.

Nikdo není tak starý, aby se nedomníval, že by mohl být na živu ještě rok.
Cicero

Stáří je celkové ochromení: všechno má a ve všem mu něco chybí.
Démokritos

Starý člověk ztrácí jedno z největších lidských práv: není už posuzován svými, svou generací.

Staří jsme, ale jsme chytří?
Goethe

Díváme se do propasti stáří a děti do nás zezadu strkají.
Gómez

„Já už byl jednou mladý, tys však ještě nikdy nebyl starý,“ řekl stařec mladíkovi, „mám tedy před tebou jistou výhodu.“
Hauptmann

Smrt není přílišným neštěstím, uvážíme-li i tu druhou možnost.
Hemingway

Všichni rádí stárneme, když je nám osmnáct let.
Hubbard

Ve svém věku si už nemohu dovolit, abych se cítil špatně.
Churchill

Starci rádi udílejí dobrá ponaučení, aby se utěšili nad tím, že už nemohou dávat špatné příklady.

Stáří je tyran, který pod trestem smrti zakazuje veškeré radosti mládí.
La Rochefoucauld

Staří jsme, když začneme na mládež naříkat nebo když jí začneme nadbíhat.
Laub

Škoda: být starý je jediný způsob, jak žít dlouho.
Lesseps

„Velice jste zestárl“.“Ano, to bývá, když je člověk dlouho živ.“
Lichtenberg

Stárnutí není nic jiného než zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.
Maurois

Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři.
Montaigne

Stáří je smutné ne proto, že přestávají všechny radosti, ale proto, že končí naděje.
Paul

Stáří začíná tehdy, když prvně řekneme: ještě nikdy jsem se necítil tak mladý!
Renard

Stáří je dětství – ale bez iluzí.
Roux

Stárnutí je období, kdy to, co nás kdysi vzrušovalo, začne vyrušovat.
Růžička

Před příchodem stáří jsem hleděl, abych dobře žil, nyní ve stáří hledím, abych dobře umřel.

Stárnout začínáme, když je nám osmnáct.
Seneca ml.

Co nám udělá stáří, když jsme dva?
Stendhal

Opravdu statečný je ten, kdo vykoná i beze svědků, čeho by se odvážil přede všemi.
La Rochefoucauld

Někdy i žít je statečným činem.
Seneca ml.

Statisticky je zjištěno, že na každého muže, který dosáhne věku 85 let, připadá sedm žen – to už je ale, bohužel, pozdě.
Hoel

Jak začneš brát statistiky vážně, nesmíš se ani vykoupat, aby ses ve vaně neutopil.
Mailer

Ničemníci nesmějí poznat, že kolem sebe šíří strach.
Caesar

Nemůže žít bez strachu člověk, který budí strach.
Epikúros

Cesta strachu je nekonečná: myš se bojí kočky, kočka psa, pes pána, pán své paní a paní myšky.
Guitry

Strach před smrtí roste úměrně s bohatstvím.
Hemingway

Vždy jsem se bál nenabitých pušek. Rozbíjeli jimi hlavy.
Lec

Ničeho se nebojím, protože nic nemám.
Luther

Přirozeným údělem člověka dvacátého století je úzkost.
Mailer

Strach je daleko nakažlivější než naděje.
Myrer

Strach lže a ty mu věříš.
Nietzsche

Vždy budí větší strach zlo, které nemáme.
Publilius Syrus

Ničeho jiného se lidé tolik nebojí, jako něčí odvahy být taková, jaký je.
Radović

Největší strach ve vězení má ředitel.
Shaw

Kdo se bojí, je napůl poražen.
Suvorov

Uvažuji o pátém sňatku. Proč ne? Šalamoun měl tisíc žen a jeho jméno zůstalo synonymem moudrosti.
Barrymore

Sňatek je jediný trest na doživotí, při němž může být poskytnuta milost na základě špatného chování.
Hitchcock

Úcta k zesnulým není nic jiného než špatné svědomí.
Remarque

Jakkoli je smutno na tomto nepochopitelném světě, je nicméně krásný.
Bunin

Nemyslím, že by svět mohl někdy být úplně dobrý, jsem si však jistý, že by mohl a musí být nepoměrně lepší.

Svět patří tomu, kdo má peníze, aby ho mohl procestovat.
Emerson

Jestliže se domníváš, že je celý svět špatný, pak si uvědom, že se skládá i z tobě podobných lidí.
Gándhí

Svět patří optimistům, pesimisté jsou jenom diváky.
Guizot

Svět chce, aby byl člověk odpovědný jemu, ne sobě.
Kraus

Neslibujte si mnoho po konci světa!

Svět nemůže být obydlen samými Sokraty. Nestačil by bolehlav.

Svět nikdy nemůže odpustit těm, kteří nic neudělali.
Lec

Žijeme ve světě, v němž jeden blázen nadělá mnoho bláznů, ale jeden moudrý člověk jen málo moudrých.
Lichtenberg

Svět hledá lidi, kteří dovedou něco udělat, ne lidi, kteří umějí vysvětlovat, proč něco neudělali.
Rowlandová

Kdyby byl svět vzhůru nohama, hodně věcí by se dostalo d správné polohy.
Shaw

Člověk je svobodný vždycky jen na úkor někoho druhého.
Camus

Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu se mýlit.
Gándhí

Svobodu lze dočasně zničit, ale nikdy – nikdy – ji nelze porazit.
Hemingway

Milejší je mi svoboda plná nebezpečenství než klidné otroctví.
Holbach

Pinkerton: Smím sledovat kohokoliv. To je důkaz naprosté svobody.
Laub

Nedejte si vnutit svobodu slova před svobodou myšlení!

Svoboda otroků se měří délkou řetězu.

Zapamatujte si: cena, kterou je třeba platit za svobodu, klesá, když po svobodě roste poptávka.

Získává svoboda na ceně, když stoupají v ceně otroci?
Lec

Svoboda je schodiště o tisíci schodech, přičemž nelze použít výtah.
Lichtenberg

Kdo přijímá rád dary, ztrácí svobodu.
Publilius Syrus

Nikdy jsem nemyslel, že by svoboda člověka záležela v tom, aby dělal, co chce, nýbrž spíše v tom, aby nikdo nedělal, co nechce.
Rousseau

Svoboda znamená odpovědnost. Proto se jí většina lidí bojí.
Shaw

Nad vlastní život miluji svobodu.
Schiller

Svobodu nedosáhneme hledáním svobody, nýbrž hledáním pravdy.
Tolstoj

Činy proti pravdě by se měly posuzovat stejně jako vražda.
Washington

Je hloupé šetřit elektrickou energii. Šetříte, šetříte, a nevidíte, co jste ušetřili.
Radović

Dobrá škola ušetří peníze za kriminál.
Masaryk

Škola produkuje množství lidu, kteří umějí číst, ale neumějí rozlišit, co stojí za přečtení a co ne.
Trevelyan

Každý je svého štěstí strůjcem.
Appius Claudius

Štěstí prodává netrpělivým lidem množství věcí, které trpělivým dává darem.
Bacon

Největším štěstím člověka je, že může žít pro to, pro co byl ochotný umřít.
Balzac

Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet.
Byron

Kdo nerozpozná štěstí, když přijde, nesmí si naříkat, když odejde.
Cervantes

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář