Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cicero
Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo.
 
Cocteau
Ovšemže věřím ve slepé štěstí – jak jinak bych si mohl vysvětlit úspěchy lidí, které nemám rád?
 
Deval
Kdybychom byli pořád šťastní, ani bychom necítili, že je to příjemné.
 
Dostojevskij
Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťastný.
 
Štěstí nespočívá ve štěstí, ale v jeho dosahování.

Epiktétos
Nehledejte štěstí venku, ale v sobě, neboť jinak ho nikdy nenajdete.
 
Goethe
Existuje štěstí, jenže ho nepoznáme, i kdybychom ho poznali, ale neumíme si ho vážit.
 
Hemingway
Štěstí, to je dobré zdraví a špatná paměť.
 
Hugo
Největším štěstím v životě je přesvědčení, že jsme milováni.
 
Huxley A.
Štěstí vzniká jen coby vedlejší produkt – stejně jako koks.
 
Chamfort
Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné.

Štěstí se podobá hodinkám. Čím je jednodušší, tím méně se kazí.
 
Iuvenalis
Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti snášet útrapy a nebýt jimi udoláni.
 
Janovic
Každý chce být dítětem štěstěny. Nikdo otcem.
 
Jirásek
Kdo honí štěstí, sám je štván.
 
Komenský
Šťastný je ten člověk, kterého varuje cizí chyba.
 
La Rochefoucauld
Nikdy nejsme tak šťastni ani tak nešťastni, jak si namlouváme.
 
Lessing
Pozdní štěstí bývá jako krásný podzim – člověk z něj má dvojnásobnou radost.
 
Maeterlinck
Zdá se nám, že ke štěstí potřebujeme právě to, co nám schází.
 
Marcus Aurelius
Opravdu šťastným lze nazvat ten život, v němž dobré skutky tak hustě následovaly, že mezi nimi nebylo mezer.
 
Maurois
Není štěstí bez zapomínání.

Umět být ve štěstí přítelem bez vedlejších úmyslů a zájmů, na to je třeba velkou duševní vznešenost.
 
Montesquie
Kdybychom chtěli být jen šťastni, brzy by se to vyplnilo. Chceme však být vždycky šťastnější než druzí, a to je skoro vždycky těžké, protože považujeme druhé za šťastnější, než jsou.
 
Publilius Syrus
I to je štěstí – umřít dřív než začneš smrt přivolávat.
 
Radović
Je těžké být šťastný. Buď nám něco chybí, anebo máme něco navíc.

Nemůžeme být všichni šťastni. Na světě není tolik štěstí.
 
Renard
Největší štěstí tkví v cestě ke štěstí.
 
Romains
Štěstí je vždy to, co za ně právě pokládáme.
 
Rousseau
Člověk je jen tehdy šťasten, dokud není šťasten.
 
Seneca ml.
Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, ale šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného.

Více radosti uvidíš u těch, kterých si štěstěna nikdy nevšimla, než u těch, které opustila.
 
Shakespeare
Naše štěstí je, že ho nemáme přespříliš.

Šťasten být neumíš, neboť po tom, co nemáš, se ženeš, a co máš, na to zapomínáš.
 
Schopenhauer
Úplně šťastný se necítí nikdo, leda by byl opilý.
 
Sylva
Štěstí je jako ozvěna: ohlásí se ti, ale nepřijde k tobě.
 
Tolstoj
Je jen jedno nepochybné štěstí – žít pro druhého.
 
Tuwim
Toho, kdo má štěstí, můžete třeba hodit do vody – a vyplave s rybou v zubech.
 
Voltaire
Kdo hledá štěstí, je jako pijan, který netrefí domů, přestože ví, že dům má.
 
Ísokrates
Svěřená tajemství opatruj víc než peníze, u řádného muže totiž může být zřejmé, že jeho charakter je bezpečnější zárukou než přísaha.
 
La Bruyére
Každé tajemství je odhaleno vinou toho, kdo je někomu svěřil.
 
La Rochefoucauld
Proč předpokládáš, že někdo zachová tvoje tajemství, když jsi je sám nedokázal zachovat?
 
Wilde
Tajemství lásky je větší než tajemství smrti.
 
Cocteau
Takt spočívá v tom, že víme, jak daleko zajít, aniž bychom zašli příliš daleko.
 
Remarque
Taktnost je mlčenlivá dohoda přejít společně chyby, místo abychom se stávali lepšími.
 
Gorkij
Podle mého je jenom jedno nadání. Je to umění dělat jakoukoliv práci s láskou.
 
Gómez
Zatímco mluvíme telefonem, učíme se zařizovat věci jako jednorucí.
 
La Bruyére
Potrestaný viník je výstražný příklad pro darebáky: nevinně odsouzený pro všechny poctivé lidi.
 
Lec
Mohl bych zavést trest doživotního vězení, zostřeného umělým prodlužováním života.

Přemýšlím, co má zákon přísněji trestat: úmyslné nebo neúmyslné zplození?
 
Mann T.
Trestat ve vzteku je totéž jako mstít se.
 
Seneca
Každý, kdo očekává trest, je již trestán.

Trest za zločin je obsažen již ve zločinu samém.

Žádný moudrý člověk netrestá proto, že se stala chyba, nýbrž aby se neopakovala.
 
Kotzebue
Každý člověk si tvoří svou vlastní velikost. Trpaslíci zůstávají trpaslíky, i když sedí na Alpách.
 
Laub
Trpaslíci touží po velkém těle. S velikostí svého mozku bývají spokojeni.
 
Růžička
Trpaslíci jsou příliš malí, abys jim proklouzl pod nohama, a je jich příliš mnoho, abys je mohl překročit.

Dryden
Mějte se na pozoru před zuřivostí trpělivého člověka.
 
Feuchtwagner
Trpělivost je ctnost oslů.
 
Ghándí
Co je obtížné, zdolávám trpělivostí.
 
Nestroy
Trpělivost – zpropadené slovo! – ve slovníku zamilovaných ho nenajdeš.
 
Shakespeare
Jací ubozí jsou ti, kteří jsou trpěliví!
 
Schiller
Ti, kteří mají trpělivost dělat prosté věci dokonale, osvojují si umění dělat těžké věci snadno.
 
Vergilius
Trpělivostí překonáme všechny překážky osudu.
 
Černyševskij
Je třeba mít úctu ke svobodě člověka, s nímž žijeme.
 
Dostojevskij
Kdo snadno ztrácí úctu k druhým, ten si neváží sebe.
 
Napoleon
V Paříži si člověka váží pro jeho kočár, a ne pro jeho dobré vlastnosti.
 
Vauvenargues
Nepožadovali bychom s takovou ctižádostí po lidech úctu, kdybychom si byli jisti, že si ji zasloužíme.
 
Cicero
Těm, kteří se chtějí učit častokrát škodí vážnost učitelů.
 
Colton
Vždy je bezpečné učit se od svých vlastních nepřátel, málokdy je však bezpečné učit se od vlastních přátel.
 
Čechov
Univerzita rozvíjí všechny vlohy, včetně hlouposti.
 
Dietrichová
Člověk se musí pořád učit. Když začínal zvukový film, musela jsem se učit mluvit, a když přišel barevný film, musela jsem se učit červenat.
 
Emerson
Každý, s nímž se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.
 
Engels
Proces poznávání je nahrazování nesmyslů větších nesmysly menšími.
 
Epiktétos
Jsou lidé, kteří sotva uslyšeli moudrá naučení, začínají už sami poučovat druhé…
 
Goethe
Lidé nevědí, kolik času a námahy dá, naučit se číst. Potřeboval jsem na to 80 let a nemohu říct, že bych byl na konci.
 
Chamfort
To, čemu jsem se naučil, už neznám. To málo, co znám, jsem uhodl.
 
Jilemnický
Kdyby to bylo možné, chodil bych do školy jako žák. Protože to nejde, chodím tam, jako učitel.
 
Lec
Buďte samouky, nečekejte, až vás naučí život.
 
Leonardo
Špatný žák, který nepřevyšuje svého mistra.
 
Marden
Hodina denně by za deset roků udělala ignoranta učencem.
 
Montaigne
Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.
 
Nietzsche
Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět.
 
Pope
Někteří lidé se nikdy ničemu nenaučí, protože všemu velmi brzy rozumějí.
 
Proust
Člověk by se rád naučil plavat, ale přitom by chtěl stát jednou nohou na zemi.
 
Remarque
Když se konečně něčemu doopravdy naučíme, jsme už moc staří, aby nám to k něčemu bylo.
 
Shakespeare
Kéž bych byl vynaložil na jazyky čas, který jsem věnoval šermu, tanci a chození na medvědí štvanice!
 
Braque
Umění má znepokojovat. Věda vyvolává jistotu.
 
Čechov
Umění je tím zvláštní a dobré, že v něm nelze lhát. …V umění klamat nelze.
 
Emerson
Každý umělec byl zpočátku amatérem.
 
Flaubert
Je nutno dělat umění pro sebe, a nikoli pro obecenstvo.
 
Gauguin
Umění je buď plagiátorem, anebo revolucionářem.
 
Gogh van
Místo přemýšlení o tom, jaký jsem umělec, raději zkoumám, jak jsou ruce, nohy a hlava spojeny s ostatním tělem.
 
Grillparzer
Umělec, který má vzdělání, může být šťasten, až na to, že jakmile začne tvořit, musí na své vzdělání zapomenout.
 
Johnson
Umění paměti záleží v umění pozornosti.
 
Kraus
Jenom ten je umělec, kdo z rozluštění udělá hádanku.
 
Laub
Nové slovo v umění může říci jen člověk, který není natolik vzdělaný, aby věděl, že všechno už bylo řečeno.
 
Lec
Někteří lidé umění nenávidí. Ale už to je pokrok, že ho poznali.

Opakuj se stále jinak – není právě to umění?

Umění bylo jeho vášní. Pronásledoval je.
 
Marx
Umění je nejvyšší radostí, kterou člověk dává sám sobě.
 
Morgenstern
Každý umělec zabíjí deset následujících.
Paul

Umění není chlebem, ale vínem života.
 
Picasso
Úmysly v umění jsou bezcenné. Španělské přísloví říká, že láska se dokazuje činy, ne slovy.
 
Renoir
Znám příznivce umění, kteří si velmi váží obrazů, ale tehdy, když je umělec maloval, nechali ho umírat hladem.
 
Shakespeare
Umění je zrcadlem a kronikou své doby.
 
Schopenhauer
S uměleckým dílem býváme spokojeni, jen tehdy, když na nás působí tak, že v nás zanechá něco, co si při veškerém myšlenkovém úsilí nemůžeme úplně ujasnit.
 
Valton
Umění je vždy bojující, jen pokaždé neví, proti komu.
 
Vauvenargues
Násilí si může vůči umění dovolit všechno.
 
Vlaminck
V umění mají teorie právě takovou cenu jako lékařské recepty: abychom jim uvěřili, musíme být nemocní.
 
Wilde
Ani jeden umělec nevidí věci, jaké ve skutečnosti jsou. Přestal by být umělcem.
 
Chesterson
Formálně dokonalá omluva je opakovaná urážka.
 
Léautaud
Pani Aurelová si myslí, že mě bůhvíjak znectila, když mě nazvala ropuchou. Otevírám slovník: ropucha, užitečné zvíře, které hubí hmyz.
 
Einstein
Úspěch v životě? To je vlastně rovnice a= x+y+z, x znamená práci, y fair play a z znamená držet jazyk za zuby
 
Ford
Je-li nějaké tajemství úspěchu, je v schopnosti postavit se na stanovisko druhého a posuzovat věci z jeho i ze svého hlediska.
   
Hailey
Vyrovnávají se naše úspěchy našim nezdarům?
 
Heinlein
Její úspěchy byly neuvěřitelně fantastické, dokonce i její neúspěchy byly kolosální.
 
Napoleon
Úspěch se vždy a všude začíná odvahou.
 
Nelson
Veškerý úspěch ve svém životě přičítám tomu, že jsem byl vždy o čtvrt hodiny dříve na místě nežli jsem byl povinen.
 
Rockefeller
Tajemství úspěchu je, že děláme docela obyčejné věci neobyčejně.
 
Shaw
Předpokladem úspěchu ve společnosti je schopnost nechat se otravovat.
 
Tuwim
Abys měl úspěch u čtenářů, musíš buď umřít, nebo být cizincem, nebo psát perverzně. Nejlepší je ale – být zahraničním perverzním nebožtíkem.
 
Goethe
Není lepší útěchy pro průměrnost, než že génius není nesmrtelný.
 
Spinoza
Útěchou nešťastných je mít ve svém trápení druhy.
 
Heine
Duševní utrpení se snáší snáze než tělesné, kdyby mně bylo nabídnuto zlé svědomí nebo bolavý zub, zvolil bych prvé.
 
Shakespeare
Kdo trpí sám, ten trpí mnohem tíž, že vidí štěstí druhých přes svůj kříž.
 
Bacon
Prvním nezvěstným ve válce je – pravda.
 
Čingischán
Drtit nepřátele, vidět je padat před námi na tvář, brát jim koně…slyšet bědování jejich žen. To je nejlepší na světě.
 
Kennedy
Jestli lidstvo neskoncuje s válkou, skoncuje válka s lidstvem.
 
Kraus
Válka je nejprve naděje, že se jednomu bude dařit lépe, potom očekávání, že se ani druhému nevede lépe, a potom překvapení, že se oběma vede hůře.
 
Laub
Kdo nezažije žádnou válku, nedoví se ani, že žil v nádherné předválečné době.
 
Morgenstern
Začít válku neznamená nic jiného než rozetnout uzel, místo abychom jej rozvázali.
 
Wellington
Nic, vyjma ztracené bitvy, nemůže být ani z poloviny tak melancholické jako bitva vyhraná.
 
Horatius
Ovládej vášeň, neposlouchá-li, poroučí.
 
Camfort
Všechny vášně přehánějí, a nebyly by to žádné vášně, kdyby to nedělaly.
 
La Rochefoucauld
Když nás vášeň omrzí, kdekdo nás obdivuje, s jakou silou vůle jsme ji překonali.

Když odoláme vášni, není to proto, že jsme tak silní, ale že vášeň je tak slabá.

Všechny naše vášně nám přikazují dopouštět se chyb, k nejsměšnějším nás vede láska.
 
Paul
Vášnivou nenávist projevujeme s menším studem než vášnivou lásku.

V rozvášnění děláme sice správná pozorování, ale klamné závěry.
 
Beecher
Kromě nevděčnosti je nejtrapnější snášet vděčnost.
 
La Rochefoucauld
Projevy vděčnosti bávají jen touha dostat víc a víc.
 
Pascal
Musíme být vděčni těm, kteří nám ukazují naše nedostatky.
 
Růžička
Největší vděčnost projevujeme tomu, koho budeme ještě potřebovat.
 
Burian
Učenci a vědci! Nebojte se létat! Žádný učený z nebe nespadne.
 
Darwin
Ve vědě připadne zásluha tomu, kdo přesvědčí svět, ne tomu, kdo nápad dostane první.
 
Pauling
Podstata vědeckého objevu spočívá v tom, že se vědec dívá na stejné věci jako všichni ostatní a vidí na nich něco, čeho si dosud nevšimli.
 
Shaw
Věda nikdy nevyřeší jeden problém, bez toho, aby nevyprodukovala deset nových.
 
Démokritos
Nesnaž se všechno vědět, aby ses nestal všeho neznalý.
 
Goethe
Nestačí vědět, musíme také vědění užívat.
 
Johnson
Vědění je dvojího druhu. Buďto známe předmět, anebo víme, kde se o něm poučit.
 
Lao-c´
Znát rozsah vlastní nevědomosti je nejlepší část našich vědomostí.
 
Moliére
Ó, jak krásné je vědět jednu věc, nebo dokonce dvě!
 
Sokrates
Vím, že nic nevím.
 
Thoreau
Vědět, že víme,co víme, a že nevíme, co nevíme, to je skutečné vědění.
 
Kraus
Jak málo lze spolehnout na ženu, která se dá přistihnout při věrnosti! Dnes je věrná tobě, zítra jinému.
 
La Rochefoucauld
Taková věrnost v lásce, ke které se musíme nutit, nemá větší cenu než nevěra.

Ovidius
Jedině vínu jsem úplně věrný.
 
Staelová
Věrnost v lásce je vzácná ctnost. Leckteří muži ji dokonce násobí tak, že jsou věrní více ženám současně.
 
Bolzano
Pravá veselost nejenže nepřekáží lidské důstojnosti, ale je podstatnou podmínkou její dokonalosti.
 
Branstner
Veselí je polidštěná vážnost.

Veselost je svou podstatou společenská. Smějící se poustevník je blázen.
 
Goethe
Lidé naprosto nechápou, jak člověk musí být vážný, aby mohl být veselý.
 
Hemingway
Veselost je druhem odvahy.
 
London
Jdi do boje vesele, neboť mrtví, kteří se neusmívají, jsou oškliví.
 
Radović
Jestliže existují nějaké jiné, vyspělejší civilizace na nějakých druhých planetách, je třeba země jejich peklo.
 
Cicero
Největší vinu má ten, kdo nechce slyšet pravdu.
 
Ovidius
Odňat může být trest, vina však zůstane dál.
 
Augustin
Věřím, protože je to absurdní.
 
Cato
Nechtěj, aby jiní v tebe věřili víc, než ty sám sobě věříš.
 
Cervantes
Jsou věci, v něž je nutno uvěřit, abychom je uviděli.
 
Lec
Jedni by chtěli rozumět tomu, v co věří, jiní uvěřit v to, čemu rozumějí.

Jsem věřící? To ví jen bůh.

V co věřím? V boha, jestliže existuje.
 
Lichtenberg
U většiny lidí se nevíra v určitou věc zakládá na slepé víře v jinou.
 
Maurois
Víra někdy dokáže to, co by zákon nikdy nedokázal.
 
Montesquieu
Věřím-li někomu, dělám to bez výhrad, ale věřím jen málokomu.
 
Ovidius
Láska uvěří snadno.
 
Parkinson
Než ve vás uvěří ostatní, musíte si věřit sám.
 
Žáček
Víra je azyl pro lidi, kteří už ničemu nevěří.
 
Calderón
Největší vítězství – vítězství nad sebou.
 
Corneille
Ten, kdo si umínil, že buď zvítězí, anebo zemře, jen málokdy bývá poražen.
 
Pyrrhos
Ještě jedno takové vítězství a jsem ztracen.
 
Růžička
Když ti začnou říkat, že ještě nemáš vyhráno, začínáš mít vyhráno.

Vyhrávej vždy tak, abys nemusel klopit před poraženým zrak.
 
Schiller
Kdo nechce být poražen, musí zvítězit.
 
Swift
Jestliže jsi zvítězil nad světem, jsi vytrvalý. Jestliže jsi zvítězil nad smrtí, jsi statečný. Jestliže jsi zvítězil nad svým zklamáním, jsi hrdina, který místo vavřínů dostává na ramena zkušenosti. Jaký to strašný věnec!
 
Vergilius
Zvítězit mohou ti, kdo věří, že mohou.
   
Cervantes
Je krásná věc něčemu velet, i kdyby to bylo jen stádo dobytka.
 
Démokritos
Je těžké být pod vládou někoho horšího.
 
Goethe
Panovat se naučíš snadno, vládnout jen těžko.
 
Lao-c´
Je těžké vládnout lidu, který má mnoho vědomostí.
 
Lichtenberg
Není to zvláštní, že se nejvyšších čestných úřadů na světě (jako je král) dosahuje beze zkoušky, která se požaduje na každém městském fyzikovi?
 
Montaigne
I když sedíme na nejvyšším trůně světa, sedíme na něm jen vlastním zadkem.
 
Napoleon
Kdo chce lidem vládnout, musí se obracet ne k jejich dobrým vlastnostem, ale k jejich chybám.
 
Platón
Řídit stát jsou způsobilí právě ti, které k tomu povolali proti jejich vůli.
 
Roda Roda
Moc diktátorů není tak nebezpečná jako jejich komplex méněcennosti.
 
Seneca ml.
Nenáviděné vlády se nikdy neudrží dlouho.

Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním.
 
Shaw
Umění vládnout je umění organizovat modlářství.
 
Vtipkuji tím způsobem, že říkám pravdu. To je ten nejlepší vtip na světě.
 
Seneca ml.
Vynasnaž se, abys nikdy nic nedělal proti své vůli.
 
Shaw
Kde je vůle, tam je i cesta.
 
Marlowe

Dokud bude jediný privilegovaný na této zemi, násilí bude jeho věrným psem.
 
Diderot
Víš, kdo je špatný otec? Ten, který zapomněl na chyby, které dělal v dětství.
 
Gibbon
Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám.
 
Goethe
Každý člověk je do té míry omezený, že chce druhého vychovávat k svému obrazu.
 
Prévert
Dobře vychovaná kočička si nehraje s myší, která jí nebyla představena.
 
Pýthagorás
Účelem veškeré výchovy je probudit génia v člověku.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

mesto

(Daniela, 6. 3. 2013 19:15)

Žacléř