Jdi na obsah Jdi na menu
 


Radović
Neumíte-li vychovávat děti, bijte je. Děti z toho sice nebudou lepší, ale vám se uleví.
 
Twain
Dobrá výchova spočívá v tom, že nedáváme najevo, co všechno si myslíme o sobě a jak nízké mínění máme o jiných.
 
Wilmont
Než jsem se oženil, měl jsem šest teorií o výchově dětí. Teď mám šest dětí a žádnou teorii.
 
Žáček
Děti nejraději vychováváme odstrašujícími příklady.
 
Emerson
Žádný velký člověk se nikdy nevymlouvá na nedostatek příležitostí.
 
Hebbel
Kdo chce poznat lidi, ať zkoumá důvody, kterými se vymlouvají.
 
Růžička
Nezáleží tak na velikosti chyby jako na kvalitě výmluvy.
 
Čapek K.
Každá vytrvalost je jakýsi malý pokus o věčnost.
 
Leonardo
Žádný člověk není takový hlupák, aby nedošel úspěchu alespoň v jedné věci – je-li vytrvalý.
 
Cicero
Vzdělávat ducha je právě tak potřebné, jako živit tělo.
 
Démokritos
Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným útočištěm.
 
Ebner-Eschenbachová
Naše znalosti jsou souhrnem toho, co jsme se naučili, a toho, co jsme zapomněli.
 
Emerson
Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.
 
Goethe
Vzdělanost je schopnost rozumět jiným.
 
Shaw
Vzdělaný člověk je protivnější než nevzdělaný.
 
Tuwim
Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.
 
Eurípidés
Je sladké vzpomínat na trýzně minulé.
 
Hailey
Když jediné, co člověku zůstalo, jsou vzpomínky, je moudré je vychutnat.
 
Seneca ml.
Vzpomínky na prožitou rozkoš jsou delší a věrnější než přítomnost.

Scheinpflugová
Nejraději vzpomínáme na toho, s kým jsme se nejvíc zasmáli.
 
Erasmus Rotterdamský
Chtějí-li lidé užít trochu radosti a veselí, zbaví se především společnosti mudrcovy a vezmou mezi sebe lecjaké hovádko.
 
Wilde
Něco musí brát člověk vážně, když chce mít na světě nějakou zábavu.
 
Genet
Kdo nezná zákony, připravuje se o potěšení z jejich přestupování.
 
Goethe
Kdybychom chtěli prostudovat všechny zákony, neměli bychom čas je přestupovat!
 
Lec
Neznalost zákonů neosvobozuje od zodpovědnosti. Ale znalost často.
 
Ovidius
Proto jsou zákony dány, by silnější nemohl všechno.
 
Tacitus
V nejzkaženějším státě je nejvíc zákonů.
 
Pascal
Všechny dobré zásady jsou již napsány. Ještě zbývá je uskutečnit.
 
Seneca ml.
Člověku je někdy lehčí umřít za svoje zásady než podle nich žít.
 
Valton
Člověk s určitými zásadami má také určité sklony tyto zásady střídat.
 
Žáček
Zásadovost vyvolává kyselou reakci.
 
Bacon
Člověk, který nemá sám pednosti, závidí obvykle přednosti jiným.
 
Balzac
Závist je nejhloupější ze všech neřestí, neboť nepřináší nic.
 
Hippiás
Závistivcům se vede dvakrát hůř než ostatním, protože se trápí nejen pro vlastní neštěstí jako ostatní, ale i pro cizí štěstí.
 
La Rochefoucauld
Naše závist trvá vždy déle než štěstí těch, jimž závidíme.
 
Epiktétos
Nebuď zbabělejší než děti, ale pověz jako ony, když se jim už hra nelíbí: Já už nehraji, a jdi. Když ale zůstaneš, tak neplač.
 
Konfucius
Zbabělost je vědět, co se má dělat, a nedělat to.
 
Laub
Je snadné konat hrdinské činy, když jsi hrdina. Dokaž to, když jsi zbabělec.
 
Lec
Pěst chtěla udeřit. Jeden prst couvl: „Já jenom ukazuji!“ zapištěl.
 
Fontenelle
Zdraví je jako jednička, která dá platnost všem nulám našeho života.
 
Iuvenalis
V dravém těle zdravý duch.
 
La Rochefoucauld
Dbát o své zdraví přísnou životosprávou je nejnudnější choroba na světě.
 
Twain
Člověk je zdravý, když ho pokaždé bolí někde jinde.
 
Gabin
Zdvořilost je úsilí i přes svou znalost lidí zachovávat dobré způsoby.
 
Aristotelés
Zkušenost, na rozdíl od vědění, ví, ale neví, proč.
 
Bacon
Nejlepší důkaz je zkušenost.
 
Bernard T.
Zkušenost nám nebrání udělat tutéž hloupost znova, ale dopouštěje se jí, jsme o mnoho smutnější.
 
Laub
Nejdražší zkušenosti získáváme se svými nejdražšími.

Quintilianus
Zkušenost bez vzdělání platí více ne naopak vzdělání bez zkušenosti.
 
Voltaire
Je někdo tak moudrý, aby se poučil zkušeností druhých?
 
Augustin
Zlý člověk škodí sobě samotnému víc než škodí jiným.
 
Pascal
Nikdy nekonáme zlo tak důkladně a vesele, jako když ho konáme vědomě.
 
Romains
Zlí lidé se nám dívají do očí jen tehdy, když lžou.
 
Rousseau
Člověče, nehledej příčiny zla. Tys tou příčinou!
 
Spurgeon
Z dvojího zla si nevybírej žádné.
 
Hoffman
Je-li zjištěn zločinec, nějaký spáchaný zločin se už najde.
 
Lec
Kolikrát už byl odsouzen zločin! Za to, že nyl špatně proveden.

Spáchal zločin: zabil člověka! V sobě.
 
Seneca ml.
Zločin spáchal ten, komu prospěl.
 
Lao-c´
Kdyby si lidé necenili vzácných předmětů, nebyli by mezi nimi zloději.
 
Napoleon
Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější – čas.
 
Canetti
Nejstrašnější masa, jakou si lze představit, by se skládala ze samých známých.
 
Holub
Své známé dělíme na ty, jimž jsme dlužni dopis my sami, a na ty, kteří dluží dopis nám.
 
Švandrlík
Měl tolik kamarádů, že už ani nevěděl, k čemu se který hodí.
 
Burke
Nikdy nezoufej, ale když pracuješ, pracuj zoufale!
 
Camus
Přivyknout zoufalství je horší než zoufalství samo.
 
Carlyle
Jen v nečinnosti je zoufalství.
 
Wilde
Přemnoho líčidel a pramálo šatstva, to je u ženy vždy příznak zoufalství.
 
Ezop
Kdo jednou zradil, marně slibuje věrnost.
 
La Rochefoucauld
Zrady i nevěry pocházejí většinou ze slabosti, ne ze záměru.
 
Fielding
Nic nečiní člověka lidštějším než láska ke zvířatům.
 
Lec
Kdyby zvíře zabilo úmyslně, byl by to lidský reflex.
 
Gómez
Turista je nejvíce nadšen tím, že na různých místech světa se může oholit svým starým holícím strojkem.
 
Vauvenargues
Zvyk zmůže všechno, dokonce i v lásce.
 
Kraus
Žárlivost je štěkot, který přitahuje zloděje.
 
Remarque
Žárlivost začíná u vzduchu, který ten druhý dýchá.
 
Růžička
Žárlivost: naše utkvělá představa, že druhý z manželů není o nic lepší než my.
 
Unamuno
Jen hlupák může žárlit, protože jen hlupáka může žena podvádět.
 
Achard
Ideální žena je ta, která je vám věrná a zahrnuje vás péčí a něhou, jako kdybyste byl jejím milencem.

Krásná žena nemá být příliš inteligentní. To rozptyluje pozornost

Ženy mají zvláštní vášeň pro matematiku: dělí své stáří dvěma, zdvojnásobují cenu svých šatů, ztrojnásobují plat svých mužů a přičítají pět let k věku svých přítelkyň.
 
Amil
Ženám rozumím stejně jako ptačí řeči: intuicí, anebo vůbec ne.
 
Branstner
Jsou ženy, které věří v boha jen proto, že je to muž.
 
Brecht
Ženy nemají smysl pro humor, protože muže milují, místo aby se jim smály.
 
Burian
Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo.
 
Claudel
Žena je nebezpečím pro každý ráj.
 
Congreve
Ženy jsou jako kouzelnické triky: abychom je obdivovali, nesmíme jim rozumět.
 
Čechov
Žena snáze najde mnoho mužů než jediného.
 
Davisová
Každá žena prožije deset nejkrásnějších roků: od osmadvaceti do třiceti.
 
Dumas ml.
Není ani tak zajímavé, co vám ženy povídají, jako to, co vám zamlčují.

Ženy myslí buď na nic, nebo na něco podobného.

Jen ženy, které nemilujeme, jsou přesné.
 
Florian
Co je svět světem, nikdy žádná žena neuškrtila muže, která jí vyznal, že ji miluje.
 
Garcon
Úspěšný člověk často vděčí za svůj úspěch své první ženě a za svou druhou ženu tomu úspěchu.
 
Gómez
Nemějte strach, že žena, která se pohádá a zamkne v pokoji, spáchá sebevraždu. Zkouší si tam klobouk.
 
Greene
Umění ženy spočívá v tom, že si umí zvolit muže, který si ji vybere.
 
Guiness
Dáma je žena, která udělá z mužů gentlemany.

Guitry
Jak by byly ženy miloučké, kdyby nechtěly být šťastné!

Chaplin
Žena může udělat z muže milionáře, ale jen z takového, který je miliardářem.
 
Karr
Ženy jsou dnes tak náročné, že chce-li muž mít ženu jen pro sebe, musí být velmi bohatý a velmi dobrý milenec. Jinak mu nezbývá než milovat ženy druhých.
 
Kraus
Emancipované ženy se podobají rybám, které vyšly na břeh, aby unikly rybářskému prutu.

Geniální schopnost ženy zapomenout je něco jiného než talent dámy nemoci si vzpomenout.

Žena musí vypadat tak chytře, že svou hloupostí příjemně překvapí.
 
La Rochefoucauld
Nepřístupnost žen je jen vytříbený doplněk jejich půvabu.

Žena si odřekne spíš lásku než koketérii.
 
Mann H.
Vůči hloupým ženám jsme galantní. Ale co dělat s moudrými?
 
Mastroianni
Zamilovanou ženu můžeme dostat tak daleko, že dělá to, co sama chce.

Ženy jsou jako fotbaloví rozhodčí: někdy ukážou žlutou kartu, ale nikdy červenou.
 
Maugham
Co si teď o mně pomyslíte? ptají se ženy – většinou až tehdy, když už o tom není pochyb.

Kdo mluví o ženách pěkně, nezná je dobře. Kdo o nich mluví špatně, vůbec je nezná.

Ženě je naprosto nepochopitelné, jak ji může někdo milovat.
 
Menjou
Se ženami je to jako s kravatami: teprve když si ji uvážeš na krk, poznáš jaká doopravdy je.

Montherlant
Počestná je ta žena, která není s to učinit nešťastným více než jednoho muže.
 
Moreauová
Všechny ženy jsou herečkami, ale jen některé za to berou honorář.
 
Pagnol
Chce-li žena udělat za věcí tečku, je z toho nakonec stejně jen zase čárka.
 
Paul
Ženy čtou v cizím srdci lépe než ve vlastním.

Ženy hovoří upřímně a jednají zrádně.

Ženy mívají větší bolesti než ty, při nichž pláčou.
 
Picasso
Hezké ženy věří ve svou inteligenci. Inteligentní ženy nevěří ve svou krásu.
 
Pope
Žena jedná s muži jako šachista s figurkami: sáhne po jedné, ale oči už upírá na druhou – možná s ní udělá lepší tah.
 
Rousseau
Žena odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu.
 
Růžička
Neposuzujte ženy podle toho, jak často chodí do knihovny. Možná se jim líbí knihovník.
 
Stendhal
Žena je silná jedině mírou neštěstí, kterým může potrestat své milence.
 
Taine
Víc než po obdivu mužů touží žena po závisti žen.
 
Vauvenargues
Ženy jsou většinou spíše ješitné než temperamentní a spíše temperamentní než ctnostné.
 
Voltaire
Hvězdy v ženách bychom mohli vidět v jediném případě: kdyby se večer zjevily a ráno zmizely.
 
Wilde
Ženy jsou pohlaví ozdobné. Nikdy nemají co říci, ale říkají to roztomile.

Ženy mají úžasný instinkt. Všimnou si všeho..kromě toho, co je samozřejmé.
 
Byron
Smyslem života je vzrušení.
 
Casanova
Život je jako darebnice, do které jsme se zamilovali: nakonec přistoupíme na všechny podmínky, jen když nás neopustí.
 
Cicero
Každý má byt spokojen s dobou, která mu je dána k životu. Krátký čas života je dost dlouhý na to, abys žil dobře a čestně.

Žít je ta nekrásnější věc na světě.
 
Coubertin
Smyslem života není dobývat, ale čestně bojovat.
 
Dygat
Život spočívá v úsilí co nejúčinněji neutralizovat následky hloupostí, kterých se člověk kdysi dopustil.
 
Goethe
Žijí, jako když čtou noviny, jen aby to už měli za sebou.
 
Heinlein
Být naživu je hrozně nebezpečné…a nakonec smrtelně nebezpečné.
 
Chamfort
Abychom shledávali život snesitelným, musíme si zvyknout na dvě věci: na nepříjemnost doby a na křivdy od lidí.
 
Illés
Život je krásnější, než jsem se odvážil snít.
 
Kierkegaard
Životu je možno rozumět jen zpětně – ale žít se musí dopředu.
 
Kleist
Život je majetek, který má cenu jedině tehdy, když si ho nevážíme. Není ni vznešenějšího než že ho můžeme odhodit.
 
La Bruyére
Nejvíce ze všeho lidé stojí o to zachovat si život, a ze všeho nejméně jej šetří.
 
Laub
Máme těžší život než naši předkové, protože si musíme opatřovat víc věcí, které usnadňují život.
 
Lec
Život zabírá lidem příliš mnoho času.
 
Maeterlinck
Živí jsou mrtví na dovolené.
 
Pascal
Účelem života není najít štěstí, ale hledat ho.
 
Radović
Nežijte do sta let, protože jak vašim dětem bude sedmdesát roků, a vy teprve nebudete vědět, co si s nimi počít.
 
Růžička
Mnozí hledají smysl života se skrytou obavou, že by snad mohl být v práci.
 
Seneca ml.
Jako u divadelního kusu, tak ani u života nezáleží na jeho délce, ale na provedení.

Nikdo se nestará, jak dobře žije, ale jak dlouho, ačkoli všichni mají ve své moci žít dobře, ale žít dlouho nikdo.

Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít.
 
Schopenahuer
Život je při celkovém pohledu vlastně vždycky tragédií, ale v podrobnostech má ráz komedie.