Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravý přítel je ten, který přijde, když všichni ostatní odcházejí.
Walter Winchell

Opravdoví  přátelé vidí té chyby a upozorní tě na ně, falešní přátelé vidí tvé chyby a upozorňují na ně ostatní.
Fliegende Blatter

Kdyby člověk vlastnil veškeré bohatství světa, k čemu by mu to bylo, kdyby neměl přítele, s nímž by je mohl sdílet?
Catharina E. Goetheová

Přítel, který se změní podle toho, jak se změním já, a který přitaká na to, s čím souhlasím já, mi není na nic. To dělá mnohem lépe můj stín.
Plutarchos

Jako voda prýštící z pramene nezamrzá, tak ani pravé přátelství nemůže ochladnout v neštěstí.
James F. Cooper

Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníka věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel.
Antoine de Sant-Exupéry

Usmát se na druhého i když jej v některých věcech předstihujeme a v jiných mu zdaleka nestačíme, to je výrazem přátelství.
Jean Paul

První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon vyžaduje, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen.
Voltaire

Lidé si myslí , že přátelství je založené na podobnosti. Jsou příliš netrpěliví a nedokáží čekat na úžasné výsledky, které mohou přinést protiklady.
Peter Rosegger

Nikdo není takovým miláčkem štěstěny, aby nepotřeboval přítele.
Seneca

Je smutné objevit, že nemáme přátele, až ve chvíli, kdy bychom je potřebovali.
Plutarchos

Kdo v přítomnosti přátel pečlivě zvažuje každé slovo, bývá jen zřídka opravdovým přítelem a jen zřídka je schopen přátelství. Je třeba být dostatečně velkorysí, abychom mohli být před přáteli takoví, jací jsme. Pokud je ztratíme kvůli své nedokonalosti, je to užitečná ztráta, protože to nikdy opravdoví přátelé nebyli.
Ewald Kleist

Přátelství  znásobuje štěstí a zeslabuje bolest, když se rozdělíme o jedno i druhé.
Joseph Addison

K přátelství nestačí mít stejný cíl, je třeba držet také stejný krok.
Friedrich Ruckert

Zvláštní věc: člověk je schopen přesně říci, kolik má ovcí, ale není s to říci, kolik má přátel – tak málo si jich cení.
Sókrtatés
 
Každý by měl mít natolik velký hřbitov, aby tam mohl pohřbívat chyby svých přátel.
Henry Brooks Adams

Hodnotu přítele poznáme, až když jej ztratíme.
Francois Quesnay

Přítel je ten, před kterým mohu myslet nahlas.
Ralph W. Emerson

Když tvůj přítel s tebou sestoupí až na dno bolesti a nezůstane pouze na prahu, pak je to upřímný přítel.
Alfred Tennyson

Jestliže nám přátelé prokazují různé služby, považujeme to za samozřejmost, protože tím nám jsou jako přátelé povinni, avšak zapomínáme, že nejsou povinni být našimi přáteli.
Luz de Clapiers Vauvenargues

Nikdy jsem nepochyboval, že si zasloužím své nepřátele, ale nevěřím, že si zasloužím své přátele.
Walt Whitman

To, co utvrzuje přátelství, je čas.
Jean-Baptiste H. Lacordaire

Tvým opravdovým přítelem je ten, kdo odhaluje tvé nedostatky a pomáhá ti je odstranit, než je objeví tvoji nepřátelé.
Friedrich Ruckert

Nic není tak hezké jako mlčet spolu s dobrým přítelem nad něčím zajímavým.
Alec Guiness

Kdo je přítelem všech, není přítelem nikoho.
Artur Schopenhauer

Přítele hledáme dlouho, stěží ho nalézáme těžko si ho udržujeme.
Sv. Jeroným

Přátelství je jako hudba: dvě stejně naladěné struny se chvějí, i když se dotkneme jen jedné z nich.
James Quarles

Všichni chtějí mít přítele, ale nikdo se nestará o to, aby byl přítelem.
Alphonse Karr

Jediný způsob, jak získat přítele, je být přítelem.
Ralph W. Emerson

Kdyby některý z mých přátel pořádal slavnost, aniž by mě pozval, ani trochu bych se neurazil. Kdyby však některý přítel měl mrzutosti a byl smutný a odmítl by se mnou sdílet svou bolest se mnou, pocítil bych velkou hořkost.
Oscar Wilde

U svých nejlepších přátel jsem vždy hledal názory, které se lišily od mých, abych mohl diskutovat a lépe si ujasnit své postoje.
Anonym

Přátelství neunese tíhu příliš mnoha rad.
Robert  Lynd

Nejdůležitějším úkolem přítele je, aby ti byl na blízku, když se mýlíš. Když máš pravdu, jsou po tvém boku téměř všichni
Mark Twain

Mnozí si cení toho, co z přátelství mohou vytěžit. Zanedbávají však povinnosti, které přátelství přináší a neberou v úvahu, že ten, kdo potřebuje v těžkostech pomoc od mnoha přátel, musí sám být také k dispozici mnoha přátelům.
Plutarchos

Začne-li se člověk vysmívat svému vlastnímu trápení, ztratí mnoho přátel – nikdy mu neodpustí, že je okradl o jejich výsadní právo.
Henry L. Mencken

Přátelé jsou tu vzácní lidé, kteří se tě zeptají, jak se ti daří, a počkají i na odpověď.
Anonym

Abychom našli přítele, musíme přimhouřit jedno oko, abychom přátelství udrželi, musíme přimhouřit obě.
Norman Douglas

Falešný přítel je jako stín, provází nás, jen dokud svítí slunce.
Carlo Dossi

Rady jsou ta nejhorší mince, kterou můžeme svým přátelům dávat. Jediná dobrá mince je pomoc.
Ferdinando Galiani

Máš-li přítele, navštěvuj jej často, protože cesta po které se nechodí, zarůstá trním a křovím.
Přísloví  z Orientu

Hádka mezi dvěma opravdovými přáteli nic neznamená. Nebezpečné jsou jen hádky mezi lidmi, kteří pro sebe nemají ani trochu porozumění.
Marie Exner.Eschanbachová

Všichni se nazývají přáteli, ale jen blázen jim věří. Nic není častější , než takové označení, a nic není vzácnější, než přátelství samo.
Jean de La Fontaine

Skutečný přítel říká nepříjemné věci do očí, a ne za tvými zády.
Anonym

Dokonce i neštěstí má svou pozitivní stránku – dává  nám poznat naše opravdové přátele.
Honoré de Balzac

Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.
Jan Werich

Doufám, že mi přátelé odpustí, když prohlásím, že neznám žádného z nich, který by neměl chyby. A mrzelo by mě, kdybych měl přátele, které mé chyby nevidí.
Henry Fielding

Falešný přítel je jako kočka – zepředu líže, zezadu škrábe.
Slovinské přísloví

Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima.
Leonardo da Vinci

Štěstí dává přátelství zrod, neštěstí je zkouší.
Německé přísloví

Přítel je ten, kdo tě důkladně zná, a přesto zůstane po tvém boku.
Anonym

Příteli v jeho nepřítomnosti prokazujeme úctu, v nepřítomnosti ho chválíme, v nouzi mu pomáháme.
Cesare Cantú

V přátelství nemá hodnotu to, co se říká, ale to, co není třeba říkat.
Albert Camus

Přátelství je láska spojená s rozumem.
Sabine Sauerová

Přátelství má takovou hodnotu, nakolik je ten první upřímný k druhému, a nakolik si je ten druhý jist věrností prvního.
Romano Guardini

Zacházej se svými přáteli jako se svými obrazy – stav je vždy do nejlepšího světla.
Jennie J. Churchillová

Opravdové přátelství je jako světluška – svítí tím víc, čím větší je kolem tma.
Anonym

Přátelství je takový sklon duše, při němž je každý z obou přesvědčen, že má nad tím druhým trochu převahu.
Honoré de Balzac

Cožpak může umřít, když nemá komu?
František Hrubín

Vybrat si přítele znamená dát mu přednost před ostatními. Obětovat se pro něj znamená dát mu přednost před sebou samým.
Antonin G. Sertillanges

Jak se máme chovat k přátelům? Tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.
Aristoteles

Nebojím se soudu, protože Soudce je mým přítelem.
Sv. Terezie z Liseux

Přátelství stojí výš než láska.
Anton P. Čechov

Přátelství oproštěné od smyslnosti je tím nejušlechtilejším citem, daleko hlubším, než je láska.
Christiane de Rivoyrová

Přátelství musí obsahovat nekonečně více tolerance než láska.
Stéphanie de Genlisová

S bolestí si vystačíme sami, avšak chceme-li prožít plnost radosti, potřebujeme někoho, s kým ji můžeme sdílet.
Mark Twain

Až na dně své žízně staneš se hledačem pramenů pro jiné…
Markéta Procházková

Pravý přítel je vždy na blízku, když ho potřebujeme, a hlavně není přítomen, když ho není třeba.
Jean Gabin

To, co dělá přátelství nerozlučným a zdvojnásobuje jeho kouzlo, je pocit, který chybí v lásce: jistota.
Honoré de Balzac

Měj v mysli několik málo svých opravdových přátel! Ti  ostatní, kterých je vždy mnoho, se ozvou sami.
Čínské přísloví

Přítel je člověk, který ti škodí zcela nezištně.
Wieslaw Brudziński

I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc, než si o něm myslí jeho nejlepší přítel.
Marie Exner-Eschenbachová

I když je opravdová láska vzácná, je méně vzácná než opravdové přátelství.
Francois de la Rochefoucalud

Evangelium od nás žádá, abychom milovali své nepřátele jako své přátele pravděpodobně proto, že jde o tytéž lidi.
Gilbert K. Chesterton

Není snad přátelství tím nejvyšším výrazem čisté a nezištné lásky, která zapomíná sama na sebe?
René Voillaume

Platonická láska a přátelství je jedno a totéž.
Wilhlm Weber-Brauns

Jen jedna věc je těžší než najít přátele: jak se jich zbavit.
Mark Twain

V zásadě neztratíme přítele, když mu odmítneme půjčku, ale velmi často ho ztratíme, když mu ji poskytneme.
Artur Schopenhauer

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáte přátele.
Anglické přísloví

Čím víc milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme.
Čínské přísloví

Soucit s přítelovým utrpením cítí každý. Těšit se z úspěchů přítele, to vyžaduje velmi ušlechtilou povahu.
Oscar Wilde

Přítel je jako oslabený nepřítel, má v sobě tu trochu protikladu a naším bytím, podobně jako vakcína, která slabou nákazu nemoci léčí.
Giuseppe Prezzolini

Je pravda, že: „Kdo našel přítele, nalezl poklad,“ jak říká bible. Ale ještě větší pravda je, že kdo objeví poklad najde hned spoustu přátel.
Wilhelm Muhs

Když vejde chudoba dveřmi, přátelství uteče oknem.
Izraelské přísloví

Čas posiluje přátelství a zeslabuje lásku.
Francouzské přísloví

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

toto je opravdový přítel

(elis, 2. 12. 2011 18:51)

opravdový přítel by se tě zastal a nenechal by tě stát sám v dešti.
Opravdový přítel by tě neznemožnil jen aby se před někým předvedl.
S opravdovým přítelém poznáš co je to život.