Jdi na obsah Jdi na menu
 Voják potřebuje meč, vládce trůn, filozof knihy, básník pero – žena však bojuje a vítězí jediným pohledem.
V. d. Neer

Intuice je zvláštní instinkt, který ženě říká, že má pravdu, ať ji má nebo nemá.
E. Hubbard

Možná najdete ženu, která nikdy neprožila milostný poměr, ale zřídka najdete ženu, která prožila jenom jeden. 
F. Rochefoucauld

Lupiči od tebe žádají peníze nebo život. Ženy jsou přímočaré – žádají oboje.
S. Butler

Každý génius je pro lidstvo ztracen, jestliže se narodí jako žena.
H. Stendhal

Počestná dívka nikdy neběhá za chlapcem. Vždyť copak už někdo viděl, aby past běhala za myší?
J. Tuwim

Jestliže chce žena v životě dosáhnout úspěchu, musí být natolik kultivovaná, aby přitahovala hloupé muže, a natolik obyčejná, aby přitahovala i muže inteligentní.
J. Moreauová

Žena, která chce odmítnout, řekne ne, žena, která vysvětluje, chce být přemlouvána.
 A. de Muset

Královna je žena, která vládne státu, který nemá krále, a která vládne státu, i když krále má.
J. Tuwim

I nejhloupější žena dokáže ovládnout chytrého muže, ale jen velmi chytrá žena dokáže ovládnout blázna.
R. Kipling

Ženy nemilujeme pro to, co říkají, ale posloucháme, co říkají protože je milujeme.
A.Maurois

Vždycky jsem milovala inteligentní muže. A protože jen blázen by si chtěl vzít za manželku slavnou ženu, zůstala jsem svobodná.
G. Gabro

Setkáte-li se s ženou, která vám zůstala dlužna odpověď, dobře se jí podívejte do úst – určitě nemá jazyk.
W. Shakespeare

Neříkám, že ženy nemají charakter, spíš mají každý den jiný.
H. Heine

Za některými ženami neběhejte, aby vás neporazili ti, kteří od nicb prchají.
D. Radkovič

Nejraději mám ženy, když líbají, neboť tehdy musí mlčet.
M. Achard

Jen jedna věc by byla horší než žít se ženami – žít bez nich.
O. Wilde

Na hezkou ženu je příjemná pohlížet, s rozumnou je příjemné žít.
M. Achard

Odmítne-li žena tvoji lásku a nabídne ti přátelství, nepovažuj to za rozchod. Znamená to, že chce postupovat podle pořadí.
J. B. Moliére

Je-li některá žena věrná svému muži, je to ze zlomyslnosti k tomu třetímu.
O. Wilde

Dobrá žena muže inspiruje, vtipná ho zaujme, krásná okouzlí, ale soucitná ho dostane.
V. Hugo

Mnoho by se dalo povídat o její ctnosti, ale to ostatní je mnohem zajímavější.
M. Twain

Bůh nestvořil ženu z mužovy paty, aby mu byla otrokyní, ani z jeho hlavy, aby mu vládla, nýbrž ze žebra, aby byla jeho srdci blízká.
Talmud

Ženě nestačí milovat muže, aby byla šťastná, musí zde být ještě druhý muž, kterého bolí, že ona miluje toho prvního.
A. Toscanini

Ženy, které jsou zvyklé myslet, jsou ty, na které muži nemyslí.
G. B. Shaw

Ženy spolu hovoří tak, že jde vlastně o dva na sobě nezávislé monology.
M. Plzák

Aby se člověk zalíbil ženě buď velmi hezké nebo velmi ošklivé, musí chválit její inteligenci, aby se zalíbil těm ostatním musí chválit jejich krásu.
F. Chesterfield

Je lépe ženu rozčilovat než nudit.
G. B. Shaw

My ženy potřebujeme krásu, aby nás muži milovali a hloupost, abychom milovaly my je.
C. Chanelová

Ženy nám nikdy neprominou své vlastní omyly.
J. Žáček

Žena pokazí každý vztah, protože se snaží, aby trval věčně.
O. Wilde

Zbožňuji ženy, které navzdory netaktnosti a nevšímavosti mužů zůstaly především ženami.
M. Markovič

Žena se musí rozhodnout. S mužem milovaným ženami není klidná. S mužem nemilovaným ženami není šťastná.
A.France

Jediný talent muže spočívá v tom, že umí opravdu milovat. Ovšem – ne vždy, ne věrně, ne často a ne dlouho.
G. B. Shaw

Pravý muž chce dvojí: nebezpečí a hru. Proto chce ženu: nejnebezpečnější hračku.
F. Nietsche

Muž není nikdy tak slabý, jako když mu žena říká, jak je silný.
G. K. Chesterton

Zkušenost – název, kterým muži označují své chyby.
O. Wilde

Fotbal soustřeďuje dva druhy mužů: ty, co nemají dívky a ty, kteří mají ženy.
D. Radkovič

S cizími ženami nemáme spát. Správně! Ale ženy, s nimiž spíme, nejsou přece tak docela cizí.
G. Laub

Starý mládenec je muž, který vyvodil důsledky ze zkušeností těch druhých.
P. A. Ustinov

Žena zřídkakdy pochopí, že milovat ji věčně vůbec neznamená milovat ji bez přestání po celou tu dobu.
M. Achard

Nic není na světě slabšího než muž.
Homér

Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je vzdát se mu.
O. Wilde

V osmnácti ví člověk o ženách vše, ve třiceti zjistí, že neví nic.
J. Žáček

Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
J. J. Rousseau

Muže zpravidla víc potěší, že má na stole dobrý oběd, než to, že jeho žena umí řecky.
S. Johnson

Muž umí mlčet tak rafinovaně, že nikoho nenapadne, že vlastně nemá o říct.
P. Wieck

Příteli, ptáš se, proč jsem přerušil diskusi a ohlédl se za krásnou ženou? Tak se může ptát jen slepec.
Aristoteles

Škaredý a schopný muž má u žen úspěch někdy, ale pěkný hlupák je neodolatelný.
W. M. Thackeray

Oženit se je hrozně snadné, ale nesnadné je být ženatý.
M. de Unamuno

Muži jsou tak domýšliví, že věří všemu, co jim lichotí.
M. Mitchelová

Musíme si být trochu podobni, abychom si rozuměli, a trochu rozdílní, abychom se milovali.
J. J. Rousseau

Lidská společnost by byla mnohem silnější, kdyby všechny ženy byly provdány a všichni muži svobodní.
M. Twain

Ženám se líbí u mužů síla, aniž by ji napodobovaly, mužům u žen něžnost, aniž by ji opětovali.
J. Paul

Muž vyzná lásku hned, ale pak dlouho váhá, než se přizná, že už nemiluje. U ženy je to naopak.
A.S. Puškin

Muž je tak starý, jak se cítí, žena je tak stará, jak vypadá.
M. Collins

Chcete-li být šťastny s mužem, musíte pro něj mít hodně pochopení a trochu lásky. Chcete-li být šťastni se ženou, musíte ji zahrnout množstvím lásky a vůbec se nesnažit o pochopení.
A.Maurois

Většina rozchodů, rozvratů a nešťastných konců vzniká z toho, že v období poznávání se lidí stylizují, vzájemně si vycházejí vstříc i za cenu sebezapírání, a tak se klamou.
J. Abrhám

V každý holce je touha po princi, který by se kvůli ní vzepřel celému světu, a minimálně jednou za život – pro tu holku, na které mu záleží – by to měl každý kluk udělat.
J. Hanzlík

Ženy sice mají oproti mužům řadu předností, ale nebýt mužů, bylo by na světě málo přátelství, málo poezie a vůbec žádná legrace.
J. Žáček

Ženy se snadněji než muži přiznávají k omylům. Z toho vzniká domněnka, že jich dělají více.
G. Lollobrigida

Vlastnost, která se líbí i ctitele, se odmítá u manžela.
J. B. Moliére

Mužský, který by vyhrál nad ženskou, se ještě nenarodil. Žena je vždycky silnější. Není možno ji přemoci.
J. Saudek

Dneska se v Kanadě říká, že obdiv k ženské kráse je nespravedlivý vůči ženám, které krásné nejsou. To je pravda, ale život není nikdy spravedlivý.
J. Škvorecký

Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem a muž ženou.
Pythagoras

Domnívám se, že ženy jsou sice emocionálnější, ale muži jsou zranitelnější.
I.Štěpánková

Žena se musí naučit udržet si přitažlivost a nechat muže v omylu, že on je dobyvatele, nikoli kořist.
E. Glynová

Žena si dělá starosti o budoucnost, dokud se nevdá, muži však budoucnost nedělá starosti, dokud se nevdá.
M. Twain

Ženy si vždycky vybíraly muže a muži do toho mají málo co mluvit. Potíž je v tom, že svou techniku dovedou tak zakamuflovat, abychom věřili, že si je vybíráme my.
Ch. Chaplin

Čest je to, co mnohé ženy ztrácejí – a mnozí muži nikdy nenabudou.
T. Pech

Nevěřím příliš v přátelství mezi mužem a ženou. Buď z jedné nebo z druhé strany je tam někde utajená emoce. Přátelství mezi příslušníky opačného pohlaví je proti řádu přírody.
M. Kopecký

Jen malou vášní plá, kdo vyslovit ji může.
F. Petrarca

K tomu, abys byla milována, dopomáhá, že jsi krásná, avšak abys byla krásná, k tomu musíš být milována.
F. Saganová

Kouzlo první lásky je v tom, že nevíme, že taky jednou skončí.
B.Disraeli

Ze všeho, co je věčné, láska je nejkratší.
J. B. Moliére

My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu  nemůžeme všechny rozeznat.
K. Čapek

Dva milostné dopisy píšeme těžko: první a poslední.
F. Petrarca

Jsou dvě životní tragédie. Jedna je, když nedostaneme, po čem srdce touží, a ta druhá, když to dostaneme.
G. B. Shaw

Odloučení znamená pro lásku totéž co vítr pro oheň: hasí ji, je-li slabá, je-li silná, rozněcuje.
B.d. Bussy-Rabutin

Láska ubírá ducha těm, kteří ho mají, a dodává ho těm, kteří ho nemají.
D. Diderot

Největším vítězstvím v lásce je útěk.
Napoleon Bonaparte

Před manželstvím mějte oči otevřené, v manželství je pak trochu přivřete.
W. Shakespeare

Ideální manžel je muž, který nikdy nezapomene datum narození své ženy, ale nikdy neví, kolik je jí let.
J. Moreauová

Jenom se žeňte, beze všeho. Dostaneš-li dobrou ženu, budeš šťasten, dostaneš-li zlou, budeš mít příležitost stát se filozofem.
Sokrates

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává.
G. B. Shaw

Bigamie: jedna žena navíc
Monogamie: totéž
O. Wilde

Před manželství se domníváme, že milujeme – v manželství se to teprve učíme.
E. Kastner

Nemáme milovat manželky svých přátel. Dobře, ale jak se dostat k manželkám svých nepřátel?
G. Moore

Úspěšný člověk často vděčí za svůj úspěch své první ženě a za duhou ženu tomu úspěchu.
M. Garcon

Úspěch v manželství nezáleží na tom, abychom našli vhodného partnera, ale také na tom, abychom sami byli tou pravou osobou.
F. Wood

Nejlepším předpokladem dobrého manželství je slepá žena a hluchý muž.
M. de Montaigne

Člověk se plně projeví až když měří své síly s překážkou.
Antoine de Saint-Exupéry

Žít znamená pozvolna se rodit. Bylo by příliš pohodlné, kdybychom hned dostávali úplně hotovou duši.
Antoine de Saint-Exupéry


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář