Jdi na obsah Jdi na menu
 


Graham Greene
Když o sobě hovoří žena, zamlčuje, když o sobě hovoří muž, přidává.

Giovannino Guareschi
Každý má takovou ženu, jakou si zaslouží. Jen někteří mají takovou ženu, jakou si vzali

Sacha Guitry
Muž dlouho miluje ženu, kterou může klamat, žena nemiluje dlouho muže, kterého může podvádět.

Žena miluje muže málomluvné, protože se domnívá, že jí naslouchají.

Nejkrásnějších deset let v životě ženy je věk mezi dvacátým devátým a třicátým rokem.

Muži se nemají ošklivě vyjadřovat o ženách, ony samy to udělají mnohem dokonaleji.

H. Haluscha
Ani jedna žena není natolik hloupá, aby nedovedla vodit za nos milujícího muže.

Opravdu krásná žena oslňuje první den mnohem víc než druhý. Při jediné příležitosti uloví všechno, co ulovit může. A poněvadž láska je taková, že nikdy neustrne na jednom místě, buď roste nebo schází, méně krásná žena bývá milovaná vroucněji než krásná, neboť jednou se zdá být krásnější, jindy ošklivější, v každé chvíli je jiná.A to také něco znamená.

Christian Friedrich Hebbel
Každá žena má právo žádat od muže, aby byl hrdina.

Ernest Hemingway
Nejlepší matkou je žena, která neváhá zbudit ve tři hodny ráno svého muže, protože má dojem, že dítě pláče.

Louis Joseph Ferdinand Hérold
Ženy nám poskytují útěchu, ale kdyby jich nebylo, nikdy bychom ji nepotřebovali.

Theodor Gottlieb Hippel
Žena se cítí šťastná, když muž píše svá vyznání lásky na velké bankovky.

Když se člověk konečně zbaví toho, koho jednou provždy přestal milovat, cítí se na světě jako znovuzrozený.

Muži dbají na to, jak se o nich smýšlí, ženy na to, jak se o nich mluví.

Oliver Wendell Holmes
Muži jsou na to, aby léčili ženy – iluzí.

Miroslav Horníček
Žena, která vidí na muži krásnou látku, odmyslí si toho muže. A muž, který vidí krásnou látku na ženě, odmyslí si tu látku.

Někteří muži některým ženám rovnoprávnost věnovali a některým vnutili.

Bohumil Hrabal
Já nevím, čím to je, s kým se bavím je rozvedený. Já nevím, co to tu je za sport…Nevím, proč se ti lidé rozvádějí. Jsou příliš hákliví, víte? Každý má nějakou tu svou hloupou čest, tak je to na hovno, jak se říká česky, protože v té chvíli manželství ztroskotá. Jeden z těch partnerů musí být poddaný a druhý musí být shovívavý, potom to jde. Když je každý charakter, každý chce mít pravdu, tak to manželství zákonitě ztroskotá.

Robert Ball Hughes
Ženská intuice je výsledkem milionu let bez myšlení.

Victor Marie Hugo
Žena je nestálá, jen blázen na ni spoléhá.

Nikdy nehaň ženu, která zhřešila.

Kdo viděl rozbouřené moře a rozbouřenou ženu, raději by politoval manžela než námořníka.

Dejte ženě křídla a – buď bude andělem anebo husou.

Sebastian Roch Chamfort
Mladé ženy a králové mají jedno společné neštěstí: nemají přátele. Ženy však nepociťují toto neštěstí víc než králové: ti to nevnímají pro svou velikost, ony zase pro svou samolibost.

Přátelství ženy k muži je slepá ulička, do které ji vehnalo zklamání v lásce.

Nevěrnou ženu odsuzovaly Mojžíšovy zákony k trestu smrti. V Egyptě jí uřízli nos, v Říme hlavu!
U nás, když ji přistihnou, vysmějeme se manželovi.

Stejně tak ženy i muži nejednou zavedou své partnery na ta stejná místa, kam chodívali se svou starou láskou. Uprostřed nových rozkoší tajně sní o rozkoších dávno ztracených.

Jsou ženy, které lásku raději prodávají, než aby ji darovaly.

Můžeš být milý a ctnostný, můžeš milovat třeba tu nejdokonalejší ženu, přece se nevyhneš tomu, abys jí musel odpustit buď toho předcházejícího, anebo toho následujícího manžela.

Aby vztah muže a ženy byl opravdu zajímavý, musí je spojovat rozkoš, vzpomínky nebo touha.

Ženě víc záleží na tom, jak se jeví její partner jiným ženám než na tom, jak se jeví jí samotné.

Jacques Chardonne
Řekla mi: tolik jsem pro něj vytrpěla, že už nikdy nebudu moct milovat jiného.

Gilbert Keith Chesterson
Proměnlivost je největší moudrostí žen.

Domov pro dívku je vězení a pro ženu donucovací pracoviště.

Gabriel Chevalier
Ženy jsou v lásce chameleony. My muži jsme pro ně jen barvou, které se čas od času přizpůsobí.

Maurice Chvalier
Když se žena dvakrát denně nepomiluje, znamená to, že si dost nehledí svých darů a to je pro nebesa stejná urážka, jako když se věřící zapomene ráno a večer pomodlit.

Hezká žena je ta, které si všimnu. Krásná žena je ta, která si všimne mě.

Jaromír John
Jsou ženy, které můžeme milovat, jen když jsou nepřítomné.

Je celá řada mužů, kteří se dvoří ženám a kteří by se ocitli ve velkých rozpacích, kdyby byli vyslyšeni.

Samuel Johnson
Nic nemůže tak rychle zbavit ostražitosti než společný život s milovanou ženou.

Joseph Joubert
Pro manželství si vyber ženu, kterou by sis zvolil za přítele, kdyby byla mužem.

Josef Kainar
Ženy se nepřenesou přes žádný nepořádek, aby nenadávaly, ale v koutku duše nepořádek milují, aby mohly vyčítat. Kde muž velmi starostlivě věší šaty na ramínka, tam není pravé štěstí.

Immanuel Kant
Žena chce vládnout, muž chce být ovládán.

Dámy se nedostanou do nebe neboť už v Janových Zjeveních se píše: I zavládlo ticho, které trvalo půl hodiny. Tam, kde jsou ženy, ci něco podobného nelze představit.

Vuk Stfanovič Karadžic
Tchýně si nepamatuje, že byla také jednou snachou.

Alphonse Karr
Přátelství dvou žen bývá zpravidla spiknutím vůči nějaké třetí.

Soren Kierkegaard
Mladému děvčeti musíme dát svobodu, ale ne příležitost, aby ji mohla užívat.

Joseph Rudyard Kipling
Domněnka ženy bývá přesnější než jistota muže.

Stanislav Komenda
Kočka, kterou si nepustíš k tělu, tě nemůže poškrábat.

Alexander Alfréd Konar
Vrcholem lásky, věrnosti a stálosti je to, když jsme nevěrní své ženě se ženou úplně jí podobnou.

Konfucius
Ke konci se chýlí moje dny a dosud jsem neviděl nikoho, kdo by miloval mravní sílu tak jako krásu žen.

Karl Kraus
Zblízka leckterá okouzlí. Vábí tím, že vypadá, jakoby měla ducha – a vskutku ho má.

Dlouho se nedovedu vymanit z dojmu, jaký jsem učinil na některou ženu.

Některé ženy nejsou hezké, to jen tak vypadají.

Jean de La Bruyére
Žena někdy dokáže svou lásku k muži dokonale skrýt, a naopak muž dokáže svou lásku k ženě dokonale předstírat, ale jen tehdy, když skutečně nemiluje jinou.

Raději se zeptám starého muže, kdy zemře, než starší ženy, kdy se narodila.

Ženy zacházejí v lásce dále než většina mužů. Ale muži nad ně vynikají v přátelství.

Jestliže hezká žena chválí krásu jiné ženy, znamená to, že má hezčí to, co chválí u druhé.

Oč je žena krásnější, o to musí být lepší, neboť jen dobrotou může odčinit zlo, které způsobuje její krása.

Francois de La Rochefoucauld
Většina žen se oddává spíš ze slabosti než z vášně, a tak dříve než ostatní dosáhnou svého ti muži, kteří vyhledávají dobrodružství, třebaže nejsou natolik hodni lásky.

Většina ctnostných žen je jako ukryté poklady. Jsou bezpečné jen proto, že je nikdo nehledá.

Být mladou a nebýt krásnou je právě tak málo potěšitelné jako být krásnou, ale ne mladou.

Většinu žen nezaujme přátelství právě proto, že je nudné pro toho, kdo okusil lásku.

První milostné dobrodružství ženy se obvykle počítá až od toho druhého.

Většina mužů flirtuje vždycky s takovou ženou, kterou by si nikdy nevzali za manželku. Vždycky si vezmou takovou, se kterou by nikdy neflirtovali.

Gabriel Laub
Krásné ženy jsou ty, kterým se líbíme.

Milujte život jako ženu – je krásný, i když je hloupý.

Všechna moudrá slova o lásce byla napsána pro muže. Ženy na pouhá slova nedají.

Michail Jurjevič Lermontov
Jestliže jsi ztratil lásku ženy, obviňuj z toho jen sebe.

Gotthol Ephraim Lessing
Příroda vyzbrojila ženu k lásce, ne k násilí. Žena má vzbuzovat něhu, ne strach. Má vládnout laskáním a půvaby, ale nesmí chtít víc vlády, než vládne sama.

Li po
Jako růže potřebuje slunce, tak se žena kloní k lásce.

Georg Christoph Lichtenberg
Otec: Dcero, Šalamoun praví: když tě budou pokoušet zlí chlapci, neposlouchej je! Dcera: A co mám dělat když mě budou pokoušet hodní chlapci?

Abraham Lincoln
Za všechno, co jsem, nebo se domnívám, že jsem, vděčím své mamince.

Adolf Gustav Lidner
Muži má být nejdražší jeho žena. Bohužel – často je to jen její toaleta.

Henry Wadsworth Longfellow
Ne ženina nevěra, ale naše vlastní je příčinou, že jsme nedůvěřiví!

Ludvík XIV.
Spíš udobříme celou Evropu než dvě ženy.

Jan Majerník
Od chvíle, kdy začne muž chápat svou ženu, musí projít dlouhou kalvárií, než jí začne rozumět.

Heinrich Mann
Vůči hloupým ženám jsme galantní, ale co dělat s moudrými? V tom jsme bezbranní.

Největší síla vody jako živlu se tají v ženských slzách.

Paolo Mantegazza
Nejlepší je poplakat si na hezkých cizích ňadrech.

Jestliže odkládá žena konečné rozhodnutí, neznamená to ještě, že není odhodlaná. Chce se jen přesvědčit o vaší oddanosti.

Georges A. Masson
Není pravidel, jde-li o lov muže. Všechny prostředky jsou dovoleny – ale kořist musí být ulovena.

Když se žena vdává, řekne „ano“. A tehdy je to naposled, kdy promluví stručně.

Marcello Mastroianni
Žádná žena ještě nepřerušila milostný akt, aby mi zatleskala.

Camille Mauclaire
Neznalost fyziologie ženy je u většiny mužů neuvěřitelná.

Guy de Maupassant
Zejména ženy mě nutí pociťovat svou samotu.

Muž, který by mohl žít vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplanul by nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti.

Ani jedna rozumná žena nevykládá druhé o chybách manžela.

André Maurois
Muž, který by mohl žít vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplanul by nikdy touhou, odporuje přirozenosti.

Ani jedna rozumná žena nevykládá druhé ženě o chybách manžela.

Henry Louis Mencken
Muži a ženy se shodují aspoň v jednom: nikdo nedůvěřuje ženám.

Když vidím, jak žena líbá svého milence, vzpomenu si vždy na to, že boxeři si před zápasem přátelsky potřásají rukama.

George Meredith
Duchaplná žena je bohatství, duchaplná krasavice – moc.

Prosper Mérimée
Ne, že bych popíral, že čistota je ctnost, ale ctnosti jsou právě tak odstupňované jako neřesti. Zdá se mi absurdní, aby žena byla vyčleňována ze společnosti za to, že má milence, le naproti tomu, měla přístup všude, když je lakomá, falešná a zlá.

Jules Michelet
Ženy dobře vědí, že čím vypadají poslušněji, tím více vládnou.

V lásce není nic polovičaté, nic prostřední. Kdo neuchvátí ženu silně a mocně, na toho nedbá, ani ho nemiluje. Nudí ji a nuda u ženy nemá daleko k nenávisti.

John Milton
Žena je tou nejsvůdnější chybou přírody.

Žena je tou nejsvůdnější chybou přírody.

Jean-Baptiste Poquelin Moliére
Kdo je ten ztřeštěnec, který nechce, aby jeho žena byla němá?

Ať se na to díváte z jakékoliv strany, vzít si ženu, to je pro vás odvážné.

Mohamed Abdul Kásim Ibn Abdalah
Nezanechal jsem mužům větší trápení než jejich ženy.

Murpyho zákon
Když má muž poměr, je třeba ho chápat. Když má poměr žena, je to neodpustitelné.

Šediví-li muž, přibývá mu šarm. Šediví-li žena, přibývá jí věk.

Louis Charles Alfred de Musset
Muži jsou lháři, jsou nestálí, falešní, darebáci, pokrytečtí, nadutí a ničemní, ženy jsou klamavé, ješitné, zvědavé a plné domýšlivosti. A přece existuje něco vznešeného a svatého: je to spojení těch nedokonalých a strašných osob – muže se ženou.

Napoleon Bonaparte
Ženská upřímnost je důkazem mimořádného zájmu.

Jsem vděčný své matce, neboť mě naučila pracovat.

Když jsem tvořil nějaký plán, trpěl jsem stejně jako žena při porodu.

George Jean Nathan
Není-li příležitostí a příznivých okolností, není-li tu svůdce, tehdy jsou ženy cudné.

Tolik opěvovaná ženská intuice není nic jiného než přílišná průhlednost mužů.

Jan Neruda
Kdybych byl starým stromem, setřásl bych svoje květy na hlavy dívek – bez ohledu na to, že na podzim nebudu mít plody.

Friedrich Nietzsche
Jak a kdy se žena směje, to je znak jejího vzdělání. Jenže v ozvěně jejího smíchu se odhaluje její ženská přirozenost, u některých žen je to možná dokonce poslední zbytek jejich přirozenosti.

Ženy jsou smyslnější než muži, ale o své smyslnosti vědí méně.

Muži, chraň se ženy, která miluje! Tehdy obětuje cokoliv a každá jiná věc je pro ni bezcenná.

Nejprve je třeba položit si otázku: Věříš, že se s touto ženou budeš až do stáří dobře bavit? Všechno ostatní v manželství je přechodné, ale většinu času zaberou rozhovory.

Uzavře-li muž se ženou přátelství, myslí si, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více.

Žena nás učí tak moc nenávidět, jak zapomíná okouzlovat.

Duch činí ženy staršími.

O ženách si nelze myslet příliš, ale to neznamená, že je o nich třeba smýšlet špatně.

Jdeš za ženou? Nezapomeň bič!

Jiří Noha
Kdyby ženy měly mít podobný strach z bolesti jako většina mužů, těžko bychom byli na světě.

Jacques Clary Jean Normand
Hezkou ženu muži chválí, ženy odsuzují.

José Ortega y Gasset
Doma vždy panuje taková pohoda, jakou přináší žena.

Žena je na čekané vždy na něčí duši, ať už je to duše muže, dítěte, anebo pejska. Muži se spokojí s tím, že touží po těle.

O´Henry
Kdyby muži věděli, jak ženy tráví čas, když jsou samy, nikdy by se neženili.

Blaise Pascal
Muž je mladý, když ho žena může učinit šťastným i nešťastným, vstupuje do středního věku, když mu může poskytnout štěstí, ale už ne neštěstí, je starý, když mu nemůže darovat ani jeden z těchto stavů.

Pier Paolo Passolini
Žena, která se koupe v slzách, je ve skutečnosti tvrdší než žula.

Boris Leonidovič Pasternak
Všechny matky jsou matkami velkých lidí. Není jejich vinou, že jim život připraví zklamání.

Jean Paul
Ženy jsou tak plné přetvářky, že se jim nezavděčíme, když uděláme to, co žádají.

Láska vzbuzuje u dívek protichůdné vlastnosti: něžné činí silnými, silné něžnými.

Ženy mají mnoho sil, aby vzbudily lásku, ale málo sil, aby se jí vyvarovaly.

Ženy mají větší trápení než ti, pro které právě pláčí.

Nedoufejte, že se budete snášet se ženou, se kterou jste se za svobodna hádali.

Když hovoří ženy o ženách, vyzdvihují u krásných především rozum a u rozumných krásu, u páva hlas, u slavíka peří.

Hezká tvářička podněcuje lásku: lae když tu není rozum, láska mizí, průměrnou tvář rozum krášlí.

Ženu nebo milenku ti pozná někdo jiný lépe za hodinu než ty za dvacet.

Cesare Pavese
Ženy mají dost důvtipu, aby, když se provdají za milionáře, se do něj i zamilovaly.

Žena, která je hloupá, dříve nebo později potká lidskou trosku a pokusí se ji zachránit. Někdy se jí to podaří. Ale žena, která není hloupá, potká dříve nebo později zdravého muže a udělá z něj trosku. Podaří se jí to vždycky!

Francesco Petrarca
Než ženu požádáte o ruku, předem uvažte, zda byste ji – kdyby byla mužem – požádali o přátelství.

Pablo Picasso
Krása je tak zchytralá záležitost, že dnes je možné, aby se ošklivá žena stala přes noc krasavicí.

Luigi Pirandello
Každá žena si myslí, že je nenahraditelná. Je však přesvědčena, že může nahradit každou jinou.

Plutarchos
Nic není tak hbité jako jazyk ženy, nic není hroznějšího než její zlost, nic není nepříjemnější než její výčitky, nic není ošemetnější než její slzy.

Řekům z Kýrova vojska přikázali vojevůdcové, aby vyčkali nepřítele v tichosti, bude-li útočit křikem. Bude-li však nepřítel mlčet, aby s křikem vyrazili proti němu. I rozumné ženy zachovávají klid, když muži křičí v návalu hněvu.

Marcel Prévost
Duše ženy je i pro ženu samotnou tajemstvím.

Žena, která nás opustila, není už ta stejná, jaká byla s námi.

Alexander Sergejevič Puškin
Když v ženě posiluješ přátelství, oslabuješ lásku.

Čím méně jsme uchváceni ženou, tím více se jí líbíme. Tím lehčeji v nastraženou síť ji lstivým lovem chytíme.

Joseph Ernest Renan
Lenivost je něco nepřirozeného. Je vrahem zdraví a dlouhověkosti. Jsem přesvědčen, že ženy žijí déle než muži proto, že mají doma vždycky něco na práci.

Jules Renard
Každá žena má v sobě kus tchýně.

Étienne Rey
Aby ženský hněv byl. komický, stačí zůstat klidný a přitom mlčet.

Žena oceňuje u muže poddanost jen tehdy, když cítí, že umí být ihned zase svým pánem.

Žena je opravdu nebezpečná jen tehdy, když milujeme pouze jednu.

Rainer Maria Rilke
Ruka, která pohupuje kolébkou, hýbe světem.

Róbert Rocca
Kdyby všechny ženy byly věrné, s kým by muži podváděli své manželky?

Auguste Rodin
Čím více se žena liší od muže tělesně i duševně, tím více se mu líbí.

Pro ženu je snadnější chránit svou ctnost před muži než svou pověst před ženami.

Romain Rolland
Dítě je jediná bytost, na kterou žena může přenést své žárlivé požadavky, aby milovala a byla milována.

Jean Rostand
Nežádáme od své ženy, aby byla dokonalá, ale jen aby věděla, že není.

Jena-Jacques Rousseau
Nejen nějaké konkrétní ženě, ale ženám vůbec upírám talenty muž.

Ženě se nejvíc vlichotíte, když budete pomlouvat jiné.

Muž říká to, co ví, žena to, čím by se zalíbila.

Bertrand Russell
Toužíš po tom, aby žena slyšela, co říkáš? Radím ti: pověz to jiné, ne svojí ženě.

Aristoteles se domníval, že ženy mají méně zubů než muži, navzdory tomu, že byl dvakrát ženatý, nikdy ho nenapadlo se podívat.

Heinz Ruhman
Rozdíl mezi mužem a ženou? Čtyři hodiny při koupi klobouku.

svatý Řehoř
Nenávist ženy je horší než ďáblova. Ďábel působí sám, žena si bere ďábla na pomoc.

Charles de Saint-Evremond
Když u ženy pomine krása, dostane rozum. Ale kdybyste jí krásu vrátili, zase by rozum ztratila.

Moritz Gottlieb Saphir
Jestliže sis vzal dobrou a nezištnou ženu, aspoň nebudeš mít problémy s rozvodem.

William Saroyan
Nic není lehčího než změnit průměrnou ženu na vynikající. Stačí ji milovat.

Augustin-Eugéne Scribe
Ženy by většinou byly vyléčeny ze žárlivosti, kdyby se jednou nestranně podívaly na své manžely.

Jaroslav Seifert
Proč si ženy upravují vlasy? Je to nejkrásnější gesto žen.

Jarmil Sekera
To je žena, ještě neotevře pusinku, a už mluví.

Lucius Annaeus Seneca
Řekni ženě, že je hezká, a hned začne bláznit.

Co může být krásnější, než být své ženě tak drahý, že se staneš drahým i sobě.

Ramón Goméz de la Serna
Krutá žena se pozná podle toho, jak zamáčkne nedopalek cigarety v popelníku.

Když žena vyndá všechno z kabelky, nikdy se při tom neusmívá.

Wlliam Shakespeare
Lepší dobrá šibenice než špatná žena.

Milovaná dívka neví nic, pokud neví, že muž cení nedosaženou věc více, než jakou má cenu.

Přísahy mužů jsou zrady žen.

George Bernard Shaw
Žena, která si hledá manžela, má ze všech dravců nejméně svědomí.Žena nás všechny redukuje na společného jmenovatele.

Žena je šťastná, když má dvě věci: dům plný nábytku a muže, který ho podle jejich pokynů představuje.

Bůh stvořil muže a ženu, ale zapomněl si to dát patentovat, takže každý lepší hlupák může dělat totéž.

Není dívek, která by rodiče mohli nechat doma samotné. Všech y jsou buď ještě malé, anebo už velké.

Jestliže se neumí žena ubránit sama, neubrání ji nikdo na světě.

Někdy musíte při rozhovoru se ženou brát ohled na to, že je to žena, stejně jako musíte při rozhovoru s bláznem brát ohled na to, že je to blázen.

Uvaž si na krk ženu jen a života ses, příteli, vzdal. Zničí štěstí tvoje i klid, popřevrací ti celý byt, všechno pod její vládou padne, a jen vládne, vládne…

Kolik hlupáku se po zjištění, že dívka má krásné oči a nohy, oženilo s celým zbytkem.

Není pravda, že ženy nedovedou zachovat tajemství. dělají to stejně jako muži, ale protože je to věc těžká, rozhodly se tak činit kolektivně.

Rochard Brinsley Sheridan
Skromnost je vlastnost, kterou ženy na mužích spíše obdivují, než milují.

Friedrich Schiller
„Jak poznám nejlepší stát?“ Tak jako poznáš nejlepší ženu – podle toho, příteli, že se o nich nehovoří.

Arthur Schnitzler
Ženám neimponují peníze, ale to, že si je za ně můžeme koupit.

Arthur Schopenhauer
Mezi muži panuje od přírody lhostejnost. Mezi ženami však už od přírody nepřátelství.

Vittorio de Sica
Žena ztichne na celé hodiny, mluvíš-li o ní.

Iulis Simonides
Nemůžeš prožít celý den v radosti, když ho strávíš se ženou.

Frank Sinatra
Na světě existují dva druhy žen, kterým je třeba se vyhýbat. Jedny, které nás milují, a druhé, které nás nemilují. Všechny ostatní jsou vynikající.

Sixtus V.
Svatořečil bych neodvolatelně takovou ženu, jejíž muž si na ni nikdy nestěžoval.

Samuel Smiles
Síla muže spočívá v rozumu, síla ženy v srdci. A i když hlava vládne, je to přece jen srdce, které vyhrává.

Jedna dobrá matka vyváží sto učitelů.

Sofokles
Tak miluj ženu, jako kdybys ji nenáviděl, a tak ji nenáviď, jako kdybys ji miloval.

Sokrates
Více se boj ženy než nenávisti muže.

Kdo mluví špatně o ženách, ať pomyslí na svou matku a zastydí se.

John Steinbeck
Kdyby ženy řídily auta s toutéž rozvahou jako své muže, jejich havárie by se staly vzácností.

V našich dobách je zarostlá brada jediná věc, ve které žena nepředčí muže…

Stendhal
Věrnost žen v manželství bez lásky je pravděpodobně zlo proti přírodě.

Chladná žena je žena, která se ještě nesetkala s tím, koho musí milovat.

Ženy uražené svým milencem, kterého ještě milují, projevují muži, na kterého milenec zjevně žárlí, úmyslně náklonnost, a komedie se nakonec stává skutečností.

Zdá se mi, že žádná z žen, které jsem měl, mě neobšťastnila tak sladkou a přitom tak málo koupenou chvilkou, jako je chvíle, za kterou vděčím hudební větě, již jsem si právě poslechl.

Irwing Stone
Ženy si stále vybírají muže, nikdy si nedají pokoj. Vejdou do místnosti, a když je tam pět mužů, začne jim mozek pracovat jako mechanický počítač. Třídí: výběr, druhá jakost, přijatelná partie, uvidíme, nepřichází v úvahu.

Alexander Swietochowski
Nevzdělaná žena netrpí proto, že nemá vědomosti, ale proto, že nemůže víc hovořit.

Jonathan Swift
U ženy si vážíme i špetky duchaplnosti, tak jako se nám u papouška líbí, když srozumitelně vysloví několik slov.

Jsou ženy, které tě nejdřív vezmou do náruče, potom drží v hrsti, a nakonec jsi pod pantoflem.Ženám imponuje muž, tj. pokud možno muže. Ale někdo, kdo k nim přilne, visí na nich, miluje je k zbláznění, a dokonce je potřebuje k životu, ten je otráví.

Josef Švejcar
Kdybych měl rozhodnout o tom, komu svěřit osudy lidstva, byly vy to ruce matek a žen,

Gaius Cornelius Tacitus
Muž má na tom vinu, překročí-li žena míru.

Talmud
Milovat ještě neznamená být milován.

N. Booth Tarkington
Když se nějaká práce označí za ženskou, to znamená, že je nad mužské síly.

Jacques Tati
Je málo žen, které by nechtěly získat lepší minulost.

Publius Afer Terentius
Znám povahu žen: nechtějí, co chceš, a co nechceš, vyžadují tím tvrdošíjněji.

William Makepeace Thackeray
Ošklivý a schopný muž má úspěch u žen někdy, zatímco hlupák je neodolatelný.

Bývá od přírody žárlivá, což je jedna z hlavních vlastností pořádné ženy.

Hans Thoma
Dívky jsou jako ovoce. Nakousnuté ztrácejí na ceně.

Claude Tillier
Žena není vždycky šťastná s tím, koho miluje, ale vždy je nešťastná s tím, koho nemiluje.

Lev Nikolajevič Tolstoj
Pro ženu nemůže být nic hloupějšího a škodlivějšího než vést moderní řeči o rovnosti obou pohlaví nebo dokonce o tom, že by ženy převyšovaly muže.

Těžko je milovat ženu a zároveň dělat něco rozumného.

Až když budu jednou nohou v hrobě, řeknu pravdu o ženách. Řeknu ji, skočím do rakve a řeknu: Teď už si se mnou dělejte co chcete.

Jean Toulet
Žena nám zřídkakdy odpouští žárlivost, ale vůbec neodpustí, kdybychom nikdy nežárlili.

Ivan Sergejevič Turgeněv
Muž je slabý, žena je silná.

Julian Tuwim
Pesimisté tvrdí, že všechny ženy jsou poběhlice. Optimisté doufají, že je to pravda.

V životě jsou dvě situace, ve kterých nelze předvídat, jak to dopadne: když muž vypije první skleničku a žna poslední.

Belladonna: italsky hezká žena, v jiných jazycích včetně italštiny prudký jed

Mark Twain
Manželka Marka Twaina: Jak vidíš nějakou sukni, zapomínáš, že jsi ženatý. Naopak! Tehdy si na to vzpomenu!

Horst Ullrich
Pověz mi, co si myslíš o rovnoprávnosti žen, a já ti řeknu, co jsi za muže.

Emil Vachek
Ceká ta říše vína je věc ženská. Když přijmu na svůj jazyk první kapku moku, když ohřeji doušek na podnebí a když ho spolknu pomalu a nábožně, což to není stejné, jako bych dostal od ženy polibek?

Paul Valéry
Mějte ženu, která nevěří tomu, co vidí.

Žena nemůže milovat tři muže najednou – může je pouze podvádět.

Inteligentní žena je taková, se kterou je možní dosyta dělat hlouposti.

Vladislav Vančura
Kdo je větším nepřítelem ženy než žena? Vždyť ženu se ženou ani hrob nesmíří, ony si navzájem nikdy neodpustí.

Marcus Terentius Varro
Chyby a nedostatky manželky je třeba potírat nebo snášet. V prvním případě se stane lepší tvá manželka, ve druhém ty sám.

Carpio Felix Lope de Vega
Charakter ženy bez výjimky je založen na dvou pólech: na lásce a na pomstě.

Publius Maro Verglius
Za vším hledej ženu.

Francois-Marie Arouet Voltaire
Je nad slunce jasnější, že Bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže.

Jaroslav Vrchlický
Mužova nevinnost se nazývá čest, ženina čest e jmenuje nevinnost.

John Webster
Nic neuschne rychleji než ženské slzy.

Muž, který nemá před ženou žádné tajemství, nemá buď žádné tajemství, anebo žádnou ženu.

Oscar Wilde
Podle mě jsou to ženy, které žádají vždycky o ruku muže, ne muži o jejich.

Žena dovede muže změnit jen tak, že ho trápí tak dlouho, dokud úplně neztratí zájem o život.

Žena není génius, ale dekorativní druh. Nemá nikdy co říct, ale říká to hezky.

Dívky se nikdy nevdávají za muže, se kterými flirtovaly. Nepovažují to za slušné.

Štěstí ženatého muže závisí na ženách, se kterými se neoženil.

Rozdíl mezi ženami? Zlé ženy člověka zlobí, hodné ho nudí…

Chcete-li se dozvědět, co si žena skutečně myslí – což je mimochodem vždycky nebezpečné – dívejte se na ni, ale neposlouchejte ji.

Ženy mají život mnohem zábavnější, protože mají mnohem více věcí zakázaných.

Pro ženu, kterou jednou miloval, udělá muž, myslím, všechno na světě – kromě toho, aby ji miloval znovu.

Ženy se nedají komplimenty odzbrojit, muži vždycky.

Nejpříjemnější lidé jsou muži s budoucností a ženy s minulostí.

Muž, který včítá mravnostní přestupky, je obvykle pokrytec, a žena, která to dělá, je vždycky ošklivá.

Jediný způsob, jak se chovat k ženě, je: je-li krásná, miluj ji, je-li ošklivá, miluj jinou.

Analyzovat lze muže, ale ženy lze jenom zbožňovat.

Nejideálnější manželkou je žena, která se nemůže stát vaší manželkou.

Kdyby se ženy oženili se ženami, které si zaslouží, nastaly by jim velmi krušné časy.

Jules Youy
Bez žen by začátku našeho života chyběla pomoc, prostředku požitek a konci útěcha.

Emile Zola
Žena je zdrojem zla, původcem hříchu, branou pekla, příčinou všeho našeho utrpení.

Se dvěma láskami v srdci: k ženě a ke kráse, není žádného důvodu k zoufalství.

Jiří Žáček
Ženy chtějí, abys měl rozum jen proto, aby tě mohly o něj připravit.

Svět redukovaný mužskou logikou potřebuje trochu ženské nevypočítatelnosti a tajemství. Ale i svět decimoaný mužskou agresivitou potřebuje ženskou něhu. Co si však počít s chuderami, které si nechaly vsugerovat, že něha je přežitek, že muž je vlastně super, anebo dokonce nepřítel, kterého je třeba deklasovat a nejlépe mužskými metodami? Svět je sice zařízený spíš pro muže než pro ženy, ale sotva se zlepší tím, že místo mužů a žen budou jen muži různého pohlaví.