Jdi na obsah Jdi na menu
 


Člověk-kněz a člověk-umělec

Michal Altrichter: Duchovní a duševní: příspěvek z pohledu teologie narativní

 

"Předností současné doby snad je, že ubývá pokrytectví. Nedostatkem je však záměna psychologického fragmentarizování s neúplně dorostlým (kvazi) celkem (tj. nevěrohodně reprezentovaným anebo v netrpělivosti ´nedovyčkaným´). Říci komukoli do očí cokoli, napsat o čemkoli článek apod., se považuje za upřímnost. Sdělovat pocit, dojem a vnitřní hnutí ve své jadrnosti a bezprostřednosti se považuje za autenticitu."

s. 292

 

"Dříve snad byl v teologii ´latinský jazyk´podmínkou, že existovala kultura společenských termínů. Zvládnutí cizího jazyka rovněž přineslo askezi pocitů."

s. 292

 

"Celosvětový útlum sexualizace neodpovídá sociologicky naší multisexualizaci. Učíme se v duchovním životě neredukovat ´sexualitu´ na ´sex´."

s. 293

 

"Ježíš se v Getsemanech modlil stále stejnými slovy - Mk 14,39."

s. 293

 

"Žít vedle bystré a krásné ženy svobodně je heroismus."

s. 294

 

"Je obtížné neulpět na opěvování druhého, toho, jehož ´mám rád´ (´nedrogovat ho pochvalou´)."

s. 295

 

"Žít a nechat žít se snadno vysloví, ale život prověřuje všechy hodnoty. Který manžel je uchráněn zkoušky věrnosti?"

s. 295

 

"Nevěrnosti v manželství a celibátu v kněžství se dají vyhojit po mnoha bolestech; ač jsou choré naše reakce, uzdravení roste i po velkých prohrách."

s. 295

 

"Jako ´Žena v celibátu´, kterou nevlastním, je otevřeným rozením logu, tak zase žena, se kterou spokojeně v celibátu žiji ´své psyché´, představuje nejdříve psychologické vylepšení mých střepin v ještě nedorostlém Pneumatu, ale potom, ve stále nutkavějším kopírování a imitaci, uměle udržovaný kýč."

s. 295

 

"Zrajeme od ´chemické továrny mnoha komínů´k ´jediné tváři, kterou milujeme´. Svět potřebuje kněžský celibátní kvas."

s. 296

 

"V celibátu nejde o ovládnutí sexuality, o abstinencí tělesné (ba i psychofixivní) stránky, o neosobní asimilaci či neadresný indiferentismus. Celibát je vždy pozitivní, ne jako nouzové řešení."

s. 296

 

"Pláč ženy po koitu nemusí vždy odpovídat sobectví muže. Pláč muže po koitu také nemusí vyjadřovat ztrátu smyslu o kráse ženskosti. Vše se posouvá jaksi hlouběji. Při uvolnění ´vychází´duše z ´těla´- zase se ´vrací´: proto přichází smutek, a o to více, čím méně nastalo ´společenství srdcí´. Napětí (obavy tenzí) v lásce vždy ukazuje podtext relativního štěstí. Je-li deprese absencí radosti, neznamená, že nedostatek sexuálního života působí vyloučení radosti, tedy nastolení depresí. Který ´obšťastňovaný´manžel netrpí depresemi?"

s. 297

 

"Je otázka (teoreticky par excellence, totiž v kategorii ´buď-nebo´) ke zvážení: Co je ´více´(kvantitativně-kvalitativně, ne jako ´magis´personální), to že 1) církev určité danosti krásy lidské intimity ústy svých zvěstovatelů embargovala, takže tázající se, měl-li skutečný zájem přejít z ´psyché´k ´Pneumatu´, měl možnost ´překročit svůj stín´, aby nevytvářel - v tak zásadní skutečnosti lidského vztahu - kýč, třebaže i dostal úder od toho, od něhož čekal kvalifikovanou ´informaci´, anebo 2) připustit vlastní ´nazírání´ na intimitu v tom smyslu, že by se náročnost intimity natolik zrelativizovala, že by člověk poznal, jak jej intimita (ve snadnosti s kýmkoli intimně komunikovat) obstoupila jako ´masožravá rostlina´, a že není pak již promilovatelný nikým ´pneumatologicky´?

s. 297-298

 

"Rozum, který neumí kapitulovat kvůli afirmaci vztahu, vytváří díry v duchu; srdce křiví, potlačuje. Rozum se musí totiž zrodit - kontextualizován - kvůli vztahu."

s. 299

 

"Kde je vyloučené soustavné prodlévání v Duchu, tam se spekulativní genialita stane ostnem (a nejen erótickým)."

s. 300

 

"Konkrétní osobní událost je víc než jakákoli pouhá událost a život je více nežli všechny reflexe o jeho smyslu."

s. 300

 

"Nereflektovaná (to jest nejenom ´v námaze pojmů nevyvstalá´, nýbrž), vnitřně zakoušená víra jako supeň autentické účasti na syntezi ´konkrétní lásky´ (čili ne útěk do nějaké komunikace se svými reflexemi), si obtížně hledá svou adekvátní definici. Proto ´poezie pohledu´ může snad odkrýt více nežli apriorní porovnávání vyhraněného intelektualismu (který by se na první pohled mohl jevit jako věrohodný). ´Poezie´ může mít k ´vědě´někdy mnohem blíže nežli ´racionalisticky uspořádaný systém´.

s. 301

 

"Žijeme-li z konkrétní lásky, definice utichnout. Jsou nepotřebné. Očišťovaná a pokořovaná ´báseň´ jako ´jediná platná teologie ´nemusí soupeřit s ´námahou o vytváření definicí´."

Efrém Syrský

s. 301

 

"Není obtížné nacházet v životě umělce nejen některé nereflektované ´výsady víry´, nýbrž také určitou ´ne-promyšlenost´ vlastní (případně i ´zaviněné´) neprůhlednosti, jakoby krize a konfuznosti nechával postávat odděleně od velké a osvědčené praxe kladení asketických zásad; proto jej někdy nacházíme v ´osamocení osamělého´. "

s. 301

 

"Umělcovy protesty jsou často ´afektivní fenomenologií´ proti dalším ´afektivním fenomenologiím´, kdy v tichém srdci bydlí jenom trpící Láska. Pak však zjistíme, že nesmírné utrpení vydalo plody, které překonává (to jest: proměňuje) každý ´afekt-pro-afekt´ či ´psyché-pro-psyché´."

s. 304

 

"Umělec se snaží uvěřit, že ho neobejmutý Bůh jednou obejme. Tak jako jej může obejmout ´neobejmutelná žena´."

s. 304

 

"O tajemství toho, kdo denně dává lásku, se nikdy nepochybuje."

s. 304

 

"Tak jako ´intelektuál bez zbožnosti´ je ´kýčař dostředivé abstrakce´(jenž o tom snad ani neví), tak i ´fanatik´(který se domnívá, že je dobře zabydlen ve své zbožnosti), pro něhož námaha se ´rozumně vzdělat´  je vedlejší neužitečnost (tady zbožnost bez inteligence přináší pokušení přilnavosti k fanatismu, pokud není skutečně omilostněna.)"

s. 304

 

"V lásce je rouháním bát se přesycenosti."

s. 304

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

All internet will be CRASHED with XEvil!?

(MashaCek, 12. 12. 2017 20:06)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.