Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dvacetiletý se vzrušuje představou, čtyřicetiletý se vzrušuje dotykem těla.

Člověk je povinen plně uplatnit všechny své schopnosti…

Hrdinové tragédií jsou vždycky docela obyčejní lidé.
K. Abe

Rozkoš lásky jsou pouta, která chvíli svědí a pak se bolestě zařezávají.
P. Abélard

Život na cestě z kopce…, to znamená dělat všechno tak, jako by to bylo naposled.
I.Abrhám

Představy jsou náhražkou skutečnosti.

Předstírání je sebeponižování.

Příroda působí blahodárně na duše vyrovnané.
E. Adamová

Přítel, jenž dosáhl moci – ztracený přítel.

Člověk si nemá dělat život těžší, než už beztak je.
J. Adams

Čas je onen ubrus, který ty surové milostné záležitosti dvou lidí teprve vybrousí do náležité podoby buď lásky nebo nenávisti.
J. Addison

Hříchy lásky jsou vždy tytéž, jenže u ženy mají jinou podobu a u muže také jinou.

Hněv je příkrm lásky.

Člověk, který miluje, je ochoten tak dlouho ustupovat, až se octne na hranici zranitelnosti své hrdosti.

Zbabělec je člověk, který tváří v tvář nebezpečí myslí nohama.

Lidskost se jeví v tom, že těm, jež nemilujeme, alespoň přejeme štěstí.

Příroda zplodí občas hlupáka, ale floutek je vždy dílem člověčím.

Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.
J. Addison

Čas prošumí kolem a člověk promešká dobu svých životních cílů.

Dát někomu studenou sprchu a nenamočit se, to nejde.

Život neznamená mít pokoj. Přeju-li si svůj klid, znamená to, že nařizuji druhým, jak se mají chovat. Vypadá to skromně, ale je to výzva k boji.

Tyran je vždy zbabělý slaboch.

Stejný zážitek dvou lidí mívá různé následky. Podle toho, jaký cíl sami sledují.

Systém existuje vždy.

Žena se může malovat tak dlouho, až už na ni žádný muž čekat nebude.

Rozmarné dítě nedělá nic samo, zabývat se jím přece musejí druzí.

Děti nemají tolik síly jako dospělí, pomáhají si triky, aby dělali, že jsou dospělí.

Pocit viny je však jen převlek pocitu méněcennosti.
A. Adler

Člověk je velmi smutné zvíře, které může milovat, i když před chvílí ještě po tom netoužilo.

Národy zhynou a nové vstanou.

Život není tak docela jednoduchá zábava.
E. Ady

Láska je náměsíčnost ducha.
Aegidus římský

Závistivý člověk ti může ublížit už jen tím, že ti závidí.
Usmán Ibn Affán

Láska jediného nešťastníka je neskonale větší než láska všech šťastlivců dohromady.
M. Achard

Osten, který uvízne v srdci, probodne i nejtvrdší kůži.
A. A. Achmatovová

Výčitky jsou srdci důtkami.

Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří.
Aischylos

Člověk může žít bez lidí a s lidmi je to stejně těžké.
T. Ajtmatov  

Život je poklad, ale denně ubývá, a přijde den, kdy z pokladu nezůstane nic.
Raraba Ibn Al-Abd

Člověk zemře tam, kde je nejvíc opatrný, a přežije tam, kde to neočekává.
Abú Al-Atáhija

Velký talent, to je tuze velká netrpělivost.

Lenoch – člověk, který nepředstírá, že pracuje.
A. Allais

Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí.
R. Aldington

Umění musí býti více než fotografický aparát, duši vyjádřiti musí.
M. Aleš

Lidi, kteří nesmírně milují jen sebe, jsou nesmyslně opatrní.
N. R. Alexis

Schůze je vítězství zadků nad mozkem.
J. S. Alexis

Všemocný Bůh se mne měl optat, než se dal do Stvoření, byl bych mu doporučil něco jednoduššího.
Alfons X., král Kastilie A Leonu

Láska je proto tak půvabná, ze nám nabízí představu věčnosti, v niž nevěříme.
R. Algington

Člověk nenávidí z lásky, nikoli z nenávisti.
M. I. Aligierová

Nešťastná láska má tu nevýhodu, že je usilovnější než ta šťastná.
A. Alikjan

Konverzace je ženská forma mlčení.
R. Alix

Lidstvo zajde proto, poněvadž lidé neumějí připojit začátek ke konci.
Alkmaion

Člověk se liší od ostatních živočichů tím, že jediný chápe, zatím co ostatní vnímají, avšak nechápou.
Alkmaión

Mozek je nejvíce přeceňovaný orgán.
W. Allein

Slavná osobnost je člověk, který po celý život těžce pracoval, aby se stal slavným, a pak nosí tmavé brýle, aby ho nikdo nepoznal.
F. Allein

Náboženství se střídají, pivo a víno zůstávají.
H. Allen

Samolibost je pocit lidí, kteří sdílejí šťastné přesvědčení, že nejsou jako ti ostatní.
M. Allinghamová

Muž má jedinou lásku: svět. Žena má jediný svět: lásku.
P. Altenberg

Tři druhy lidí nemají peníze: chudí, rozhazovači a lakomci.
P. Altenberg

Polibek je nejhezčí způsob, jak dívce zavřít ústa.
K. Altman

Žena odpustí dříve sama sobě, že není paní doktorovou, než svému muži, že není panem doktorem.
K. Altman

Hněv může v sobě člověk potlačit, lásku nikoliv.

Láska, je-li vskutku velká, nemusí být opětovaná. Stačí sama o sobě.
J.Amado

Láska slouží v prvé řadě k poučení a teprve pak k rozkoši.
Amaru

Ženy jdou i s tou nejdivočejší módou, protože raději vypadají nově než hezky.
A. von Ambesser

Láska se stává tím více záležitostí těla, čím více o sobě prohlašuje, že je jen záležitostí duše.
Ambrosius

Nenávist je vynalézavější než láska.
Ambrosius

Láska je jen to, co nás přitahuje proti naší vůli.
E. de Amicis

Velikost lásky je závislá teprve na způsobu, jakým jí bylo dosaženo.
E. de Amicis

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpokladu, že není připoután k manželskému jhu.
H. F. Amiel

Dělat snadno to, co je obtížné, je talent. Dělat to, co je nemožné talentu, je dílo génia.
H. F. Amiel

Opravdová láska je umění najít ve světě někoho, s kým si rozumíš lépe než se sebou samým.
H. F. Amiel

Civilizace má sklon zkazit lidi, jako velká města kazí pobřeží.
H. Amiel

Nižší stupeň vědy je to, co získá člověk z knih a od učitelů. Vyšší stupeň je to, co získá zkušeností od lidí a věcí.

Dělat dobro je dobrá věc, ale mlčet o tom je lepší.
Kásim amín

Bolest z lásky je pro ženu největší rozkoší.

Stařec má na lásku o to větší nárok, o co je blíže svému osudu.

Nepřemožitelný na válečném poli snadno podléhá v milostném boji.
Anakreón

Člověk je ze všech živočichů nejrozumnější, ježto má ruce.
Anaxagoras

Rozum slouží jen tomu, aby bylo čím zraňovat srdce.
H. Ch. Andersen

Mládí by mělo mít nálepku: Kazí se! Stářím ztrácí na ceně!
Sherwood Andersoon

Láska je důležitá, ale zrádná, a jen na ni se stavět nedá.
B. Anderssonová

Flirt je lov, při kterém není řídkým jevem, že zajíček skolí lovce.
L. Andersonová

Člověk nesmí věřit všemu, co vidí, ale může o tom mluvit.

Skleróza: „S jednou ženou mám domluvenou schůzku ve dvě hodiny nebo se dvěma v jednu?“

Nemoc – to je stav, kdy nám nechutná ani to, co nám lékař přímo zakázal.

Aforismus je jeden řádek, jehož smysl se čte mezi řádky.

Alkohol – nepřítel, kterého milujeme.

Dobří vedoucí mají dobré pomocníky. Slabí – ještě slabší.

Pedant – člověk, u kterého i nepořádek má svůj řád.

Závistivec: Ostatní mají ale štěstí – mají všechno, co já potřebuji mít.

Lež má krásné nohy.
A. Andrejev

Láska je ze všech ctností nejméně nápadná: může se proměnit tak, že ji nelze rozpoznat.
S. Andres

Srdce produkuje myšlenky, jež jsou rozumu nepochopitelné.
I. Andrič

Dobří lidé jsou ti, kteří nenávidí jen své nepřátelé.

Postel je jako zvětšovací sklo: vše je v ní větší než ve skutečnosti.

Věci nejsou tím, čím jsou. Jsou vždycky to, co se z nich udělá.
J. Anouilh

Člověk musí chtít mít pravdu, když se mýlí.

Vědec slouží lidstvu. Bude se o něm mluvit za sto, za dvě stě let. Ale on sám svůj život neužije.

Člověk musí umět trpět.
K.Anquetil

Láska je hra s city a boj s rozumem.

Láska a manželství jsou v životě člověka dvě samostatná údobí, mezi nimiž je spojitost, než však nelze slučovat.
G. D. Annunzio

Láska, která vraždí, je mnohem vyššího řádu, než ta, která se odehrává v posteli.

Básník je ten, kdo objevuje nové radosti, i když je obtížné je snášet.

Žena je nepřítelem snění.

Tělo je stvořeno pro rozkoš, ale není v něm láska. A tak se teď marně pokouším obejmout tvého ducha.
G. Apollinaire

Srdce miluje vše, co je v rozporu s rozumem.

Polibky jsou pozdravy bohů.
Lucius Apuleius

Láska je jediný cit dost velký, aby byl hoden nekonečně malých.

Pohlavní spojení není jen rozkoš těla: je to především vzlet duše vzhůru a obcování s vesmírnými silami.

Milovat znamená stárnout ruku v ruce.
L. Aragon

Fantazie je to, čím se člověk liší od živočichů.
J. Arbes

Být odpůrcem žen znamená připisovat jim význam, který nemají.
A. N. Arbuzov

Velká láska k člověku znamená zamilovat se do něho právě v tom, v čem s ním nesouhlasíme.
L. Bruni D´arezzo

Láska – to je nejlacinější romantika.
T. Arghezi

Láska není to, co se líbí, ale co nevadí, že se nelíbí.

Nevěra je zákonitá, věrnost nepřirozená.

Žena na muži miluje zpravidla více jeho duši než tělo, muž na ženě více tělo než duši.
Archiás

Peníze jsou jako ježek, snadněji se dají chytit nežli udržet.
Archilochos

Pravá láska – to je velký cit a malý rozum.

Sladkost činí i chlad snesitelným.
Arión z Méthymny

Ctnost je zdraví duše.
Ariston

Zamilovaný, bohatý a nachlazený to před ostatními neutají.

Láska není ani zdaleka tak uspokojující jako žádoucí.

Nenávidět je mnohdy větší rozkoš než milovat.
Aristofanés

Rozhněvat se na správnou osobu, ve správné míře, ve správnou dobu, správným směrem a správným způsobem – to není v moci každého a není to snadné.

Lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek. Proto však odpočinek ještě není konečný cíl.

Člověk od přírody baží po poznání.
 
Zvyk nelézati ve všem všudy jen směšnou stránku je nejspolehlivějším znakem duše mělké – neboť směšné leží vždy na povrchu.

Přítel všech – přítel nikoho.

Hybný princip se zdá sílit, když rozumová síla odpočívá.

Člověk je tvor společenský.

Lidé rozumem silní ovládají jiné přirozeně.

Metafora je poznávací znak génia: člověk, který dovede vytvořit dobrou metaforu, dovede rozpoznat i to, co se sobě vzájemně podobá.
Aristoteles

Život je jako džezová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.
L. Amstrong

Pero nadělalo stokrát víc zlého než meč.

Zvyk je kat, který stíná hlavy i velkým láskám.

Slzy jsou vyslanci věčné lásky.
E. M. Arndt

Žurnalistika je literatura ve velkém chvatu.
M. Arnold

Peníze totiž mají stejný význam jako krev, jak už to rozpoznali i staří mudrci.
Artemidóros

Vůně těla nás zve na hostinu lásky, nikoliv jeho krása.

Velká láska je, když muži nevadí neřesti ženy a žena neřesti muže.
Asklépiadés

Láska k ženě v žádném případě neznamená, že si muž nasadí klapky na oči a nevidí krásu jiných žen.

Žena, zklamaná prvním mužovým neúspěchem v lásce, se již nikdy nezbaví pochybnosti o jeho milostných schopnostech.
M. Á. Asturias

Nejnebezpečnější pro politika je, když sám uvěří tomu, co říká.
L. Aškenazy

Znát lidi, znát i všechny jejich slabosti, a přesto je milovat: to je pravá křesťanská láska.
H. Auer

Láska, která mohla umřít, nebyla láskou.

Nenávist může být zděděna, láska nikoliv.
B.Auerbach

Odpouštění znamená poslat pryč to, co bylo, uvítat, co bude a souhlasit s tím, co je.
D. Augsburger

Zlý člověk škodí sobě samému dřív než škodí jiným.
Augustin

Konverzace je umění podat dlouhou chvíli v příjemných pilulkách.
A. Aurelio

Láska je nejkratší, i když ne pohodlná cesta k branám ráje.
Augustinus Aurelius

Minulost není pro mne ničím, budoucnost se mne ještě netýká.

Bolest je živá představa o bolesti. Donuťte vůli, abyste změnili tu představu, odvrhněte ji, přestaňte si stěžovat a bolest zmizí.

Smrt: odpočinout od smyslových rozporů, od záchvěvů chtíčů, od trmácení rozumu a od sloužení tělu.

Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá.

Činit dobře a sklízet hanu, toť úděl královský.
Marcus Aurelius

Historie Midjánských je temná a neznámá, a přesto ji vědci dělí na tři období: první, o kterém se neví nic, druhé, o kterém se toho ví stejně a třetí, jež následovalo po prvních dvou.
A. Averčenko

Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je možné dvěma způsoby: věděním a činností.

Zlo není opakem dobra, je jen nedokonalostí, překážkou.

Logika je věda, jejíž užitek je placen v hotových.

Medicína není z věd obtížných.

Zákony mají být přizpůsobeny mravům a zvykům různých národů.

Pravá únava je únava z nevědomosti.

Vesmír jest souhrn všech jednoduchých fyzických těles.

Správný názor je názor, že nějaká věc je tak, ač je možné, že tak není.

Pomalost jest bytí pohybu, který pochází za dlouhý čas krátkou vzdáleností.

Bystrost je schopnost býti připraven k rychlým domněnkám.

Rozum je síla duše schopná získávat vědění.
Avicenna

Žena musí umět mlčet. Manželství bez mlčení je jako auto bez brzdy.
Ch. Aznavour

Smrt není nic než hluboký spánek, proč tolik pláčeme, když za ní jdeme?
Chair Al-Dín Az-Zirkalí

Život je špína, svět bordel, lidi podvodníci…

Mládí není žádné neštěstí, to přejde s léty…
I. Babel

Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy, a právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrostl i ten druhý.

Láska a závist člověka trápí, ostatní city ne, protože netrvají tak dlouho.

Největší díla a zásluhy o obecné blaho nalézáme na účtech mužů neženatých a bezdětných.

Přátelé, říká se, jsou zloději času.

Přátelství násobí radost a dělí žalost.

Lidský rozum je jako nerovné zrcadlo, jež, přijímajíc paprsky věci, směšuje svoji přirozenost s přirozeností věcí a tím ji pokřivuje a porušuje.

Nejlepší důkaz je zkušenost.

Láska umí najít vchod nejen do srdce otevřeného, nýbrž i do srdce dobře opevněného, není-li dosti bdělé.

Mládí je nejen v letech, nýbrž i v myšlenkách.

Člověk totiž věří tomu, co chce považovat ze pravdivé. Protože nemá dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci střízlivé, jež jdou do větší hloubky, neboť je pověrčivý. Zamítá rovněž zkušenosti, protože je pyšný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepotřebných a pomíjejících, dále odmítá věci paradoxní, poněvadž podléhá běžnému mínění.

Znalost příčin je skutečná věda.

Zemřít je právě tak přirozené jako narodit se, snad je to dokonce i stejně bolestné.
F. Bacon

Práce šlechtí člověka, a kdo nepracuje, lépe vypadá.
W. Bagehot

Génius je ten, koho napadne jako prvního něco zcela samozřejmého.

Čas, je vaše metafora pro pohyb vědomí. Všechno co se může v prostoru a čase stát, se děje nyní, současně. Neexistuje žádná minulost, jen nyní, i když proto, abychom se mohli domluvit, musíme používat jazyk založený na čase.

Nepatrná změna dnes nás přivede k dramaticky odlišným zítřkům.

Životy většiny lidí nejsou dokončeny.

Lidskost není fyzický popis…ale duchovní cíl. Není to něco,co nám bylo dáno, ale něco, co získáváme.

Pravda neshoří. Pravda čeká na každého, kdo ji chce najít.

Nejhorší, co se nám může stát, nejsou špatné věci. Nejhorší, co se nám může přihodit, je NIC!

Každý má nekonečný počet životů a všechny probíhají najednou.

Těžké časy jsou ty nejkrásnější.

Evoluce učinila civilizaci správcem této planety. O sto tisíc let později stál správce tváří tvář evoluci . Ne jako pomocník, ale jako ničitel, ne jako uzdravovatel, ale parazit. A tak si evoluce vzala svůj dar zpět a nechala civilizaci zmizet. Zachránila planetu před inteligencí a předala ji lásce.

Jednoduchý život nás nic nenaučí.

Každá mocná myšlenka je absolutně úchvatná, ale dokud se ji nerozhodneme použít, také dokonale zbytečná.
R. Bach

Oči musí být vždy otevírány násilím. Jinak člověk sotva prohlédne.
J.-A. de Baif

Láska, to je touha po kráse, nikoliv po dokonalosti.

Žena váhá zamilovat se, obává-li se, že její láska nebude opětována.
J. Bakerová

Dobrý řečník mluví věcně, špatný věčně.

Plácat by měli vždycky posluchači, nikdy řečník.
L.Balada

Psát nepravdu jsem se nenaučil, psát pravdu se neodvažuji.
B. Balbín

Láska je jen obal citů, jejich pozlátko, ale jejím jádrem je bolest.

Láska je sourozencem smrti a obě pak dětmi moudrosti života.
L.D. Balmont

Život je výslednice působení dvou protichůdných prvků: když jeden z nich chybí, člověk trpí.

Nadměrné štěstí se řídí týmiž zákony jako nadměrná bolest…

Ženy věří mužům, umějí-li nadívat své věty slovem láska.

Nejslavnější lidé své doby bývají nuceni žít v ustraní. Jsou jak ti ptáci v lese, zpívají, oblažují přírodu a nikdo je nevidí.

Nenávist má lepší paměť než láska.

Žena je pro svého muže tím, co z ní udělá.

Ženy mají jako španělské domy mnoho dveří a málo oken. Je lehčí vniknout do jejich srdce než nahlédnout.

Žena nalézá jistě rozkoš v tom, trpí-li pro toho, koho miluje!

Žena vždycky dovede milujícího muže přesvědčit.

Říkat, že muž nemůže milovat jednu ženu celou dobu, je stejně absurdní jako říkat, že houslista potřebuje několik houslí, aby na nich zahrál tentýž kousek.

Žena tak zamilovaná, že se stane naivní a dovolí číst ve svém srdci, je cosi neobyčejně vzácného a krásného!

Peníze hloupých jsou podle božského práva dědictvím chytrých.

Pythagoras, objeviv svou poučku, obětoval sto volů. Od těch časů se všichni voli třesou, když se najde nová pravda.

Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu.

Podstata pravé lásky je jistý souzvuk, který působí, že čím více jeden dává, druhý více přijímá a zase naopak.

Láska je poezie činů.

Lhostejnost je jako led na pólu, zabíjí všechno.

Odpykat neznamená smazat.

Přátelé…? Voda je odnesla.

Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu.

Někteří lidé jsou jako nuly, musí před nimi stát nějaká cifra a pak se jejich hodnota zdesateronásobí.

Manžel nemá nikdy chodit první spát ani poslední se probouzet.

Manželství je jako soudní proces: jedna strana je vždycky nespokojená.

Lidé, kteří nemají jmění, musejí být bez chybičky.

Člověk valnou část svého života tráví tím, že pleje, co si nechal v mládí ve vlastním srdci vybujet. Této operaci se říká nabývat zkušeností.
H. de Balzac

Manželství…,to je náš očistec, láska je ráj…

Lidé ušlechtilí jen těžko mohou uvěřit v něco zlého, v lidský nevděk, musí dostat tvrdé lekce, aby poznali, jak nesmírná je lidská zkaženost. Když pak jest jejich výchova v tomto směru dovršena, pozdvihují se k shovívavosti, která je vlastně nejvyšším stupněm opovržení.

Milenec naučí ženu všemu, co manžel před ní skryl.

Láska a práce mají tu ctnost, že činí člověka lhostejným k vnějšímu světu.

Lidské pokolení není rozděleno mezi dobré a špatné, ale mezi špatné a horší.

Láska bez kritičnosti je u manžela chyba., která může být příčinou všech ženiných hříchů.

Láska má své iluze a každá iluze má svůj zítřek. Z toho důvodu se už tolik milenců rozešlo, ač věřili, že jsou spojeni navždy.

Génius je člověk jako každý jiný. Jenže je jiný.

Láska, smrtelná jako všechno na tomto chmurném světě, umírá nejpřirozenější smrtí v manželství.

Kritika je jako kartáč. U příliš jemných látek se nedá použít, protože by pak z nich nic nezbylo.

Hlad je nejlepší kuchař.

Inteligence je páka, s níž můžeš pohnout světem.

Bůh, čest a ženy.

Hýření je nepopíratelně stejným uměním jako poezie, a je vyhrazeno jen silným duším.

Ctnost není absolutní, ale příležitostná.

Člověk nemůže říci nic zlého o lidech, které nezná…

Člověk couvne, aby mohl lépe skočit.

Svět je bahniště, snažme se zůstat nad ním.

Zákony jsou pavučiny, jimiž velké mouchy proletí, kdežto malé se v nich zapletou.

Získat ženu je rozhodně lehčí, než se jí zbavit.

Žádná žena není tak dokonalá, aby neměla ženských vlastností.

Účinek úderu nezávisí na tom, jak často a jakou silou udeříme, ale kam.

Svůdnická moc ženy je v přímém poměru k její ošklivosti, to je známá věc.

Čtyřicetiletá žena pro tebe udělá všechno, dvacetiletá nic.

Genialita mužova je v tom, dovede-li obratně zachytit odstíny rozkoší lásky, rozvíjet je, dát jim nový sloh a vlastní výraz. Mezi dvěma lidmi, kteří se nemilují, znamená tato genialita nemravnost. Avšak laskání, jež vyvěrá z lásky, není nikdy nemravné.

Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života.

Člověk si připadá bohatý, když se stěhuje…

Cit, jenž chybí v lásce, totiž jistota, činí přátelství nerozlomným a zdvojnásobuje jeho půvab.

Člověk získává na síle tím, že se přizná ke svým slabostem.
H. de Balzac

Člověk se stává velkým teprve když kritizuje, co miluje.

Blázni mají srdce ze zlata a chytráci z toho žijí ve zlatě.
T. F. de Banville

Člověk si mnohdy namlouvá, že něco miluje, protože nemá možnost nic jiného milovat.

Žena nechová žádné tělesné tajemství, pokud přece něco skrývá, činí tak proto, aby nezklamala své obyvatele.

Sebeláska nás činí spokojenými, nikoliv šťastnými.

Svět je malý, jednou se všichni sejdou v posteli.
B. Bardotová

Tajemství silných tkví v tom, že se neustále přemáhají.
M.Barrés

Básníci jsou lidé, kteří pohrdají penězi – kromě těch, jež potřebují dnes.
J. M. Barrie
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

geeahdloupsBtjgollab

(mindSwa, 31. 5. 2021 0:30)

buy cialis without https://ckacialis.com/ - cialis reviews photos 36 hour cialis online

cedra pharmacy dgsolbvfdBeelymnkcmzh

(choryVed, 27. 5. 2021 10:17)

cialis powder https://krocialis.com/ - cialis pay with paypal generic cialis online pharmacy

where to buy generic cialis? afhsdbcBeelymnhltsi

(choryloh, 26. 5. 2021 15:43)

cialis tadalafil online paypal https://rcialisgl.com/ - generic cialis online generic cialis 20 mg online

tnoegfdloupsBtjgollao

(stabyAsd, 26. 5. 2021 7:35)

acquista cialis paypal https://cialisjla.com/ - where to by cialis cialis without rx

Plendil frbdcacldloupsBtjgollaf

(Jebgencut, 22. 5. 2021 10:50)

safe canadian pharmacy https://pharmacylo.com/ drugstore

tadalafil walgreens olgstnoegfdloupsBtjgollab

(Gtnbstaby, 20. 5. 2021 7:01)

how to order viagra https://jokviagra.com/ - viagra expiration viagra over the counter

boynton pharmacy dgsolbvfdBeelymndwoya

(Lbsochory, 18. 5. 2021 10:55)

cheapest cialis india https://ucialisdas.com/ cialis w/dapoxetine

viagra use in pediatrics fhwsbbolthdloupsBtjgollat

(Fmrfencut, 15. 5. 2021 19:37)

cialis free trial no prescription https://cialisee.com/ prices on cialis

apollo pharmacy dgsolbvfdBeelymnugqwf

(Lbsochory, 12. 5. 2021 11:10)

viagra vs cialis https://ucialisdas.com/ - buy brand cialis online where can i buy cialis in singapore

viagra y comida fcsogsaxzvofbldloupsBtjgollaz

(Anooencut, 12. 5. 2021 0:21)

viagra e cetoconazol https://llviagra.com/ - viagra kaufen in tГјrkei free viagra prescriptions

find tadalafil olgstnoegfdloupsBtjgollai

(Gtnbstaby, 11. 5. 2021 7:56)

where can i buy viagra over the counter https://jokviagra.com/ blue chew viagra

Nolvadex frbdcacldloupsBtjgollaq

(Jebgencut, 9. 5. 2021 4:27)

southern pharmacy https://pharmacylo.com/ impotence

viagra amg fcsogsaxzvofbldloupsBtjgollaj

(Anooencut, 4. 5. 2021 20:35)

presion arterial viagra https://llviagra.com/ wer hat viagra erfunden wikipedia

where to buy cialis from canada afhsdbcBeelymnuookh

(Rebfchory, 4. 5. 2021 17:52)

cialis pre https://rcialisgl.com/ cialis no prescription canada

thesis statement for research paper fcsgsaxzvofbldloupsBtjgollab

(Abdgencut, 1. 5. 2021 21:17)

best online pharmacy stores https://canadianeve21.com/ - Urispas try our ed pack

albany college of pharmacy and health sciences dgsbvfdBeelymnxcqtz

(Lhdvchory, 1. 5. 2021 3:45)

cheap cialis generic https://asciled.com/ buy cialis 36 hour online

cialis amazon olgsanvoegfdloupsBtjgollag

(Grvstaby, 31. 3. 2021 19:02)

https://kloviagrli.com/ - buy viagra online cheap https://vigedon.com/ - does viagra make you bigger https://llecialisjaw.com/ - how to buy cialis https://jwcialislrt.com/ - free samples of cialis https://jecialisbn.com/ - cialis otc 2017

Příspěvek

(Radek-Ťoutlík, 12. 3. 2007 14:51)

EGGLESTON Edward
Žurnalismus je organizovaná drbárna.
EHRENFORTH W.
-Sejde z postele, sejde z mysli.
-Veselohra bez diváků je tragédie.

Příspěvek

(Radek-Ťoutlík, 12. 3. 2007 14:47)

BRUSSON
Jsou výčitky, které chválí, a jsou pochvaly, které vyčítají.
BRUNION Paul
Moudrost je tím posledním zbytkem, který zůstane po vzrušeném procesu destilování života.