Jdi na obsah Jdi na menu
 


Politika je akrobacie, při níž udržujeme rovnováhu tím, že říkáme opak toho, co děláme.
M. Barrés

Rozvedená žena je žena, která se provdala, aby už nemusela chodit do práce. A teď chodí do práce, aby se už nemusela nikdy vdát.
E. Bartóková

Žárlivost je přechod mezi láskou a nenávistí.

Proměnlivost je jednou z nejstálejších potřeb běžné lásky.
A.-M. Barthélemy

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit.

Láska se nedá měřit trváním. Z jednotek času rozhodují o ní ty nejkratší. Jediným okamžikem se prohrává nebo vítězí a jediná noc může mít pro lásku větší cenu než celý život.
E.Bass

Boháč je zloděj, přebytek je vždy následkem krádeže.

Nečinnost neodvratně vede ke zkáze. Proto je lepší dopouštět se omylů, než nedělat vůbec nic.
H. Bastlian

Žena obnažuje své tělo, protože s duší to nedokáže.

Ženy bývají jen náladové, kdežto muži plni předsudků.

Ženy kladou odpor nikoliv ze zásady, ale aby se neřeklo.
K. N. Baťušov

Umělec není nikomu odpovědný, leč sobě.
Ch. Baudelaire

Muž, který mi kdysi řekl, že Picasso je podvodník, si neuvědomil, že odvaha každé dobře uspořádané výkladní skříně, která ho upoutává, je v podstatě odvaha Picassova kubistického vidění.

Člověk je naštěstí uzpůsoben tak, že zapomíná útrapy a trýzeň a že mu zůstávají věci podstatné a pozitivní.

Dílo a tvůrce jsou si vždycky nějak podobní. Duševní život dává tvar výrazu a fyziognomii, a je-li dílo opravdovým uměleckým dílem, vyvěrá právě z hlubin tohoto duševního života.

Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním.

Kritika může pojmenovat nebo popsat povrch věcí i postihnout jejich smysl, ale umělecký čin se vždycky rodí z naprosté samoty.
J. Bauch

Ženy nemilují hrdiny, milují vítěze.
Beauvais

Lid je dobrý, jestliže se s ním dobře zachází.

Manželství je kariéra výhodnější než mnohé jiné.

Žít znamená lhát…
S. de Beauvoirová

Být znamená být výsledkem procesu vstávání.

Každá lidská samičí bytost není tedy nutně ženou, musí se podílet na té tajemné a ohromné realitě, kterou je ženskost.

Zlo je nezbytné dobru, hmota myšlence a noc světlu.

Únos vdané ženy se rovná vraždě svobodného muže.

Ulovit manžela je umění. Udržet si ho je perná práce.

Svoboda je nedělitelná.

Cit je závazek, který neplatí jen pro dobrý okamžik.

Žena brzy pozná, že erotická přitažlivost je jedna z jejich nejslabších zbraní – otupí se zvykem.

Žena je hlavním pólem poezie, předmětem a podstatou uměleckého díla.

Erotismus totiž vítězné prosazení okamžiku proti času, jedince proti kolektivu: žádá si odloučenost od veřejnosti, vzpírá se každému pořádku, má v sobě princip společnosti nepřátelský.

Radosti a utrpení člověka jsou přiměřené jeho zásluhám.

Skutečné vítězství muže nastává, když ho žena dobrovolně uznává za svůj osud.
S. de Beauvoirová

Žena má zůstat tajemná, neznámá, aby ji muž mohl zbožňovat jako princeznu z dalekých zemí.

Žena není ani věcí, ani služkou: to patří k přepychu boháče.

Muž je vždy tak stár, jak se cítí, ale nikdy ne tak důležitý.

Žena je záhadou pro muže, a proto je považována za záhadnou vůbec.
S. de Beauvoirová

Láska je nejkratší cesta k srdci: přímá linie.

Zákon zachování rodu se v přírodě umístil na prvém místě, hned za ním je boj o život. Zákon lásky se dostal až na předposlední místo, za ním už je jen nenávist.

Zápor lásky je v tom, že i když člověk někoho miluje, nemusí s ním být ještě šťasten.

Svět nebude nikdy láskou spasen. V tom se mýlili všichni lidumilové.
A. F. Bebel

Člověk žije tenounkým praménkem naděje.

Pudy jsou originální láskou, která je jen zvrhlostí pudů.

Žena by se stala bezpředmětným tvorem, kdyby byla muži povolná hned při první příležitosti.

Slzy by měly být vždy stírány osuškou toho, kdo je vyloudil.

Básník je ten, kdo bojuje a objevuje, není pisatel učebnic ani průvodců.
K. Bednář

Člověk nemá nic vzácnějšího a cennějšího než čas.

Cit se ve mně probudil dříve než myšlenka. Nic jsem nechápal rozumem, všechno jsem cítil.

Opravdové přátelství se může zakládat jen na spojení dvou podobných povah.

Láska, která není stálá, je bezvýznamný cit.

Tisíckrát žít!

Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti.

Láska je bezvýhradné rozhodnutí se pro určitý typ nedokonalosti
L. van Beethoven

Člověk potřebuje člověka, aby se stal člověkem.

Většina lidí myslí jinak, když jsou sami, a jiné myšlenky jim vnuká změněné okolí. Lidé většinou nedávají na určitou otázku jednu a touž odpověď – zodpovídají otázku různě podle toho, kdo se jich ptá.
J. R. Becher

Lidé umírají, aby lidstvo žilo.

Čest je základní kámen lidské statečnosti

Žena – to není milenka, ale přítelkyně a družka našeho života. Musíme proto včas přivyknout představě, že ji budeme milovat i ve zralém věku a i tehdy, až docela zestárne.

Láska má své zákony rozvoje, své vzněty, stejně jako samotný život člověka. I ona má svá kouzelná jara, horká léta, nakonec podzim, který může být pro jedny teplým, zářivým a plodným, pro jiné sychravým, tlejícím a neužitečným.

Žena má v muži burcovat odhodlanost k činům, má rozněcovat plamen ušlechtilých vášní, posilovat smysl pro povinnost a touhu po všem vznešeném a velkém. Její životní povolání je tedy vskutku posvátné.

Člověk se zamiluje jednoduše, bez problémů, dokonce dříve než pozná, co vlastně miluje. U člověka tento cit lásky nezávisí na rozumu, neboť je přirozeným bezprostředním spěním srdce k srdci.

Srdce má své zákony, ale ne takové, z kterých by bylo možné snadno sestavit systematický kodex.

Umění rozesmát je těžší než umění dojmout. V průběhu věků žije komedie déle než dramata.
V. G. Bělinskij

Žít pro slávu znamená odepřít se tomu průměrnému, které se všude roztahuje.

Dialog je růst vědomí, ne manipulace vědomí.

Rozumět není otázka slovníku, rozumět, to je dostat se k otázce, která se před námi skryla, ale která nám přesto vládne.

Moderní člověk se neosvobozuje od svých iluzí, ale od situace, která iluze vyžaduje.

Člověk je rušivý element každé organizace.

Práce není jakákoli činnost, ale jen ta, která mění svět.

Smysl je asi něco skromného, něco smrtelného. Člověk nesmí hledat nesmrtelný smysl.

Filozof činí napětí mezi zřejmým a skutečným základním motivem svého života.

Filozofie je určitá rétorika, určitý literární žánr, jehož cílem je probudit v člověku nedůvěru k vlastnímu všednímu dni.

Člověk je starý, když se jeho život stává jen čekáním na příležitost říci něco předem připraveného.

Člověk všeho schopný, je zrůda.

Dějiny se nejdříve dějí ve velkých rozporech a pak jim lidé porozumějí.

Epocha cílevědomého člověka, v níž důslednost a sebeprožitek pohltily všechen smysl, je dobou bezohlednosti – je válkou.

Pravda je jen tam, kde se člověk vystavuje riziku, že se vynoří v řeči hledisko, které předem nikdo neznal, nikdo si ho nebyl vědom. Pravda je možnost proměny.

Kýč není výsledkem pokleslého vkusu, vnuceného společnosti vzpourou mas, o níž se psalo již na sklonku devatenáctého století. Je uměním doby, která je příliš věcná, než aby se zmohla na ornament. Je uměním expertů.

Svět vyrůstá z toho, že lidé si umějí být současníky.

Společnost umenšená na rozměr mysli některých privilegovaných skupin nemůže přežít ve větru této doby.
V. Bělohradský

Umění nesmí nikdy čekat na teorii, spíš však teorie čeká na umění.
Bendek

Úsměv je veliký dar a vyšší spravedlnost oplatí každému, kdo nám k němu pomohl ve zlé chvíli.

Staří lidé milují náruživě, protože z posledních sil, mladí lehkovážně, protože jich mají nadbytek.
B. Benešová

Sex je náboženství pro nevěřící, pokud je spojení dvou lidí obřadem, je to náboženství jako každé jiné.

Sex je vládce, u něhož je láska ve služebním poměru.
W. Benjamin

Pesimista je optimista, který všechno znovu promyslel.
J. Bentham

Kouzlo milování spočívá v odhodlání nezneužívat je k pouhé rozkoši.

Milovat – to je sobě být na prospěch, být milován – to je žít pro ostatní.
P.-J. de Béranger

Smrt se posmívá našim starostem.
F. Bérence

Žena je jako tenkrát lákavá, když činí ze svého těla tajemnou říši snů.
Cyrano de Bergerac

Móda umožňuje ženám být stále týmiž, a přece nikdy stejnými.
S. Bergerová

Popularita je trest, který vypadá jako ocenění.
I. Bergman

Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná.
I. Bergmanová

Srdce vždy kráčí po cestě, z níž nás rozum zrazuje.

Láska je usmíření pohlaví.
H. Bergson

Láska je výživa pro duši, pro tělo je to dieta.
H. Berlioz

Chvála lidí, kteří ničemu nerozumějí, je pohoršující.
C. Bernard

Spousta lidí nedělá nic, ale zato to dělají fascinujícím způsobem.

Statečnost přikazuje nikdy nerušit dané slovo. Zato moudrost přikazuje nikdy to slovo nedávat.

Lenoši jsou loajálnější než ostatní. Nepřetvařují se, že pracují.

Optimisté i pesimisté mají jednu společnou chybu – bojí se pravdy.
T. Bernard

Nesmysl je nejlepší věc na světě, protože nás nutí k smíchu.
L. Bernstein

Francouzi chodí k prvnímu přijímání, aby skoncovali s náboženstvím, skládají maturitu, aby skoncovali s vědou a potom se žení, aby skoncovali s láskou.
E. Berstat

Nejhorší je, když nám někdo ukazuje cestu k jasným cílům mlhavými frázemi.
J. Bezouška

Láska odchází pozvolna, že to člověk ani nepozoruje, takže se pak snadněji smiřuje s její ztrátou.
P. Bezruč

Pravda rodí závist.
Bias, též Terentius

Žena si vždy váží toho, kdo ji znásilňuje, před tím, kdo ji zbožňuje.

Žena touží být raději čas od času přemožena mužovou silou než denně laskána jeho slabostmi.

Žárlivost bývá zpravidla pravá, láska zřídkakdy.

Ženy jen různě vypadají, ale žádná není jiná.
Bidpaj

Nejvyšší pravdy jsou jednoduché a prosté.
A. Bier

Humor je, když se člověk přesto směje.
O. J. Bierbaum

Malířství podává ve dvou rozměrech věci zcela nezajímavé ve třech rozměrech.

Kritik – člověk, který se chlubí tím, že je nesnadné ho uspokojit, protože nikdo se ho uspokojit nesnaží.

Opozice – skupina, která zabraňuje vládě, aby nepropadla vražednému šílenství, tím, že ochromuje její činnost.
A. Bierce

Bakchus: Šikovný bůh, kterého si vymysleli staří Řekové k ospravedlnění opilství.

Útěcha: Vědomí, že lepší člověk je nešťastnější než my.

Modlitba – prosba, aby byly přírodní zákony anulovány ve prospěch jediného žadatele, jenž sám přiznává, že toho není hoden.

Mír – období podvádění mezi dvěma obdobími bojování.

Mozek: aparát, jehož pomocí si myslíme, že myslíme.

Žvanivost: chorobná vada, která způsobuje, že osoba jí napadená není s to držet hubu, když chci mluvit já.

Pitomec- člověk, který se nevyzná ve věcech, v nichž se vyznáte vy, a který se vyzná v jiných věcech, o nichž vy nemáte ani ponětí.

Plánovat – lámat si hlavu, jak promyšleně dosáhnout úplně náhodných výsledků.
A. Bierce

Nenávist jednoho k druhému je mocnější než vzájemná láska.
A. Binnet

Mudrc byl jednou dotázán, proč se učení vždy shlukují u dveří zámožných, avšak zámožní nejeví sklon navštěvovat učené. „Učenci,“ odvětil „jsou si dobře vědomi užitku peněz, ale bohatci neznají vznešenost vědy."
Al-Bírúní

Člověk má jen jedinou lásku, a mnohokrát miluje něco jiného.
O. von Bismarck

Jaro je krásné pro toho, kdo zažil dlouhou zimu.

Mysl člověka často zaujme to, co není zcela objasněno.

City jsou nejpalčivější zpočátku…
B. Bjornson

Láska zušlechťuje vše, čemu příroda odmítla krásu.

Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet.

Umění je stromem života. Věda, to je strom smrti.
W. Blake

Opatrnost je bohatá, škaredá stará dívka, které se dvoří neschopnost.

Mladé ženy jsou každá jiná, staré všechny na jedno kopyto.
W. Blake

Pravda přichází vždy dříve, než jsme připraveni a vždy jinak, než jsme předpokládali.
M. Blatný

Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere. Takže se rozrostlo nikoliv úplatkářství, nýbrž snaha být hloupější.
N.Blessingtonová

Žena touží být konkrétně milována, nikoliv abstraktně zbožňována.
M. Blondel

Láska v nás vytváří skleníkové podmínky pro růst hlouposti.
L. Bloy

Nejhorší pocit má člověk, když vidí, že je na dně – a na další sklenici už nemá.
A. Bočínský

Láska je pavučina, jí se nelze vyhýbat, aniž bychom v ní nakonec neuvízli.

Protivy se přitahují, ale jen po určitou mez, za ní se odpuzují.
F.von Bodenstedt

Žena jako pes nejprve kousne a pak ránu olízne.

Žena, která na sebe nepoutá pozornost mužů, je v podstatě nešťastná.
Boethius

Expert je člověk, který udělal všecky chyby, jichž se lze vůbec dopustit, na velmi úzkém poli.
N. Bohr

Láska se čekáním stává peklem pro zamilované.
L. de Boissy

Ložnice by měla být oltářem milostného obřadu, nikoliv doupětem neřesti.
C.-P. Boiste

Člověk se mnohdy zamiluje do toho, co je nikoliv krásné, ale co mu uniká, čím více se k tomu přibližuje.
C. Boito

Malá láska se může za jistých okolností zvrhnout ve velkou nenávist, velká láska jen v úplnou rezignaci.
H. Boll

Popravčí je doufám odborník. Ostatně, mám velice štíhlý krk.
Anna Boleynová
(před popravou, 1536)

Člověk je jako ovce, následuje vždy prvního mimojdoucího.

Ženy jsou zaměstnáním pro lenocha, ale osvěžením pro bojovníka.

Člověk nemá přátel. Jen jeho úspěch je má.
(po bitvě u Waterloo)

Živý pěšák je víc než mrtvý generál.

Muž potřebuje ženu tak chytrou, aby ocenila, jak je moudrý, a tak hloupou, aby jí nebylo zatěžko to říkat.

Všechno nepřirozené je nedokonalé.

Neštěstí ještě nejistá tíží nás často mnohem víc než neštěstí, která se již snesla na naše hlavy – to proto, že v obraznosti stejně jako v matematice je síla neznámého nezměřitelná.

Náhoda nám prostě spočítá všechny naše hlouposti.

Lež není k ničemu, neboť oklame jen jednou.

Budoucí osud dítěte je vždy dílem matky.
Napoleon Bonaparte

Člověk se spokojí a utěší mnoha přáteli, nenašel-li toho jediného.
P. Bonnard

Láska, která trvá příliš dlouho, se chová jako některé vonné oleje, vyprchá z ní její podstata a zůstane omastek.

Růže jsou krásné, proto jsou také bez plodů.
H. Bordeaux

Smích je nejkratší vzdálenost mezi dvěma lidmi.
V. Borge

Ženy jsou nejroztomilejší, když se bojí, proto se také bojí tak rády.

Milenci se podobají jeden druhému, ale jejich lásky nikoliv.

Rozum nám pomáhá potlačovat jen takové malé vrtochy, které bychom přemohli i bez jeho zásluhy.

Lidstvo je velké, ale lidé jsou malí.

Klid není štěstím, když je naším jediným zaměstnáním.

Rozum povznáší živočichy na lidi a láska z nich dělá božská stvoření.
K. L. Borne

Srdce nemilosrdně bije – pro druhého.

Velká láska se rodí z motlitby, nikoliv z vášně.

Malá láska je vrozena, velká se musí učit.
G. Bosco

Lidské štěstí se skládá z tolika kousků, že stále některý chybí.

Nejkrutější pomsta je – zůstat svému muži věrná.
J. B. Bosseuet

Houba na mořském dně, když se dosyta napila vody, nemůže jí do sebe již více sáti. Ale ne tak srdce člověka. To je schopno trpět donekonečna.
L.-É. Bougaud

Flirt je hřích počestných žen a počestnost hříšnic.
P. Bourget

Láska z rozumu je zločin. Láska ze soucitu sebevražda.
M.A. Fauvelet de Bourrienne

Slza je plovoucí duše vody.
K. Boušek

Čas motýlí kukly byl velkou dobou lidstva.
K. Bradbury

Člověk nezískává obdiv a úctu jiného člověka svým vzhledem či vzděláním, ale bezprostředně kladným vztahem k němu.
W. H. Bragg

Člověk se nemůže nepřetržitě smát, ale ať ho potká cokoliv, nemá právo na svůj smích zapomenout.
A. Branald

Ženská nikdy nemá být geniální. Stačí, když není pitomá.
V. Brancati

Dělat umění – a vlastně i žit – jen pro sebe, to je nesmysl.
K. M. Brandauer

Svět chce být klamán.
S. Brant

Láska a nenávist jsou plody téhož citu a mají k sobě blíže než dvě lásky nebo dvě nenávisti.

Věda uklidňuje. Umění je tu proto, aby znepokojovalo.

Láska k sobě samému má tu výhodu, že i když se takový člověk zklame, nerozchází se.
G.Braque

Člověk holduje raději dobru než zlu, ale podmínky tomu nepřejí.

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. Na to je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky.

Veliké Kratágo vedlo tři války. Po té první bylo ještě mocné, po té druhé obyvatelné. Po třetí válce je nikdo nenašel.

Principy se udržují při životě tím, že se porušují.

Platonická láska je jako zbraň, od níž udržujeme patřičnou vzdálenost, nejsouce si jisti, zda není nabita.

Žít v zemi, kde se nevyskytuje humor, je nesnesitelné, ale ještě nesnesitelnější je to v zemi, kde se humor potřebuje.
B. Brecht

Dobří nebyli poraženi proto, že byli dobří, ale proto, že byli slabí.

Soucit…je to, co člověk nedopřeje těm, jimž odepřel svou pomoc.

Definice, které kulhají, jsou dobré.

Láska je umění vytvářet něco s pomocí schopností druhého.
S. Brecht

První dech lásky je posledním dechem rozumu.
A.Bret

Opravdová láska se snadno obejde bez parametrů milostné techniky.

Láska proměňuje tělo ženy z kůže a tuku v hedvábí.
A. Breton

Srdce neposlouchají naší vůle, nejvyšší moudrost je osvobodila od této poslušnosti.
O. Březina

Pravda se šíří rychleji, dokud je ještě fámou.
A. Brie

Básník nemůže být samotářem, odděleným od světa zdí pohrdání a melancholie, ale naopak musí vniknout do problematiky společenského života. Stane-li se tak, ať píše o čem chce, vše co vytvoří, bude kulturním dokumentem a spolučinitelem v boji o novou kulturu.
W. Broniewski

Netaktnost je prostě říci pravdu dříve, než je nutné.
M. Brooks

Láska k někomu bývá často jen pomstou na někom.
J. Broszkiewicz

Člověk neláskou raněn se potácí na světě bezcílně z místa na místo.

Dobré manželství je budova, kterou je nutno čas od času přebudovat.

Mlčení je píseň lásky.
T. Browne

Láska musí být hra vášní, pokud je to jenom vášeň, je utrpením.
R. Browning

Člověk je jediný obratlovec, který dokáže žít bez páteře.

Sluch je smysl, jehož prostřednictvím se k nám dostává nejvíc smyslů.
L. Brožek

Být moudrý je mezi přáteli netaktní.

Aforista je člověk, který se raduje jako malé dítě, podaří-li se mu vymyslet něco, co bylo nejspíš prastarým příslovím starých Féničanů.

Hobby neboli koníček je často hrozně těžká práce, kterou by člověk určitě nedělal, kdyby se jí musel vydělávat na živobytí.

Pravidlo se vždy osvědčuje – jednou jako klasický případ, jednou jako výjimka.

Kompilátor je autor knížek z cizích citátů, aforista je autor citátů pro cizí knížky.

Lež: dublér, který zastupuje pravdu v nebezpečných situacích.
W. Brudziński