Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šťastní lidé, kteří dovedou vidět krásu v místech všedních, kde jiní nevidí nic! Všechno je krásné, důležité je jen umět to vystihnout.
Camille Pissarro

Jeho význačný výrok byl: „Poznej vhodný čas!“
Pittakos

Štěstí se málokdy dosáhne, ale stojí za to celý život je hledat.
Boris Polevoj

Každý člověk se liší od druhého a s každým dnem se liší sám od sebe.

Žena zachází s muži jako šachista s figurkami: sáhne na jednu, ale zrak již upírá na druhou – možná s ní udělá lepší tah.
Alexander Pope

Definitivní rozhodnutí dělá člověk vždy jen kvůli nějakému duševnímu stavu, jemuž není určeno dlouho trvat.

Štěstí prospívá tělu, ale starosti rozvíjejí sílu ducha.

Ženy: výměnné nástroje pro stále potěšení
Marcel Proust

Když se ho kdysi ptali, kdy se má obohacovat ženou, odpověděl: „Když se chceš oslabit!“

Mlč, nebo řekni něco moudřejšího než je mlčení.

Dobrý princip zplodil řád, světlo, muže a princip zlý stvořil chaos, temnotu a ženy.
Pythagoras
 
Bůh je ve všech lidech, ale všichni lidé nejsou v Bohu. Proto lidé trpí.

Nemluvte o lásce k bližnímu! Milujte!
Rámakrišna

Když má člověk sto žen, jako by neměl ani jednu.
Auguste Rodin

Talentu se pomoci musí, protože blbec se proboxuje sám.
Michail Iljič Romm

Ničeho nedosáhnou ti, kteří vstávají až dlouho po probuzení, a ti, kteří se budí teprve dlouho poté, co vstali.
Eleanor Rooseveltová

Žádná žena nenosí ráda šaty, které jiná odložila. S muži již není tak vybíravá.
Francoise Saganová

Nikdo nemůže vládnout bez viny.
Louis Saint-Just

Největší předností mnoha mužů je jejich žena.
George Sandová

Chtěl jsem dobro – byla do pošetilost. Na téhle zemi a téhle době neoddělíš dobro od zla.

Jako všichni snílci jsem si pletl rozčarování s pravdou.

Jsem ochoten být zlý, abych se mohl stát dobrým.

Zemřít není všechno. Je třeba zemřít včas.
Jean-Paul Sartre

Ať mlčí ten, kdo činí dobro, ať mluví ten, kdo dobro přijímá.

Bohatství moudrému slouží, hloupým vládne.

Co nezakazuje konat zákon, to zakazuje konat stud.

Divíš se, že útěk ti nepomáhá, neboť s tebou jde to, od čeho utíkáš.

Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk najde zalíbení.

Nezajímej se o to kolik, ale jaké máš ctitele, nelíbiti se špatným – toť člověku pochvalou.

Soudíš-li zkoumej, vládneš-li, rozkazuj.

Taková jest přirozenost lidí: nic se tak nelíbí, jako čeho pozbyli.
Seneca mladší

Nedělej druhým to, co nechceš, aby tobě činili.
Alexander Severu

Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali rozum, než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je než to co má.

Povaha je mnohem víc než vzdělání!

Toužím najít moudrost ne pevnou vůli: vůle je silný slepec, který nese na zádech chromého, který vidí.

Ustavičný přítok cizích myšlenek nutně překáží vlastním.

Všechno na světě můžete chtít, jen nemůžete chtít, aby se vám chtělo.
Arthur Schopenhauer

Čas je to, co se člověk neustále pokouší získat, ale co nakonec zabije jeho.
Herbert Spencer

Milovat každého je stejné jako nemilovat nikoho.
Antal Stašek

Umění žít není uměním hrát s dobrou kartou, ale umění sehrát se špatnou kartou dobrou hru.
Robert Stevenson

Kdepak hlídat pořádek, půl života je pryč!
Josef Sudek

Poznávají se tři týdny, milují se tři měsíce, hledají se tři léta, snášejí se třicet let a děti začnou znova.
Hippolyte Taine

Činí-li dva totéž, není to totéž.

Chytré je udělat hned sám, k čemu stejně musí dojít.
Pubilius Terentius Afer

Čím větší prostor člověk získává, tím víc praskají pouta jeho sobectví a tužeb.

Zavřeli jsme dveře, aby nevešel omyl, ale jak má teď vejít pravda?
Rabíndranáth Thákur
 
Kdo mne pomlouvá, aby mne zlehčil, tomu se usměji, kdo mne pomlouvá, protože sám je špatný, tomu odpouštím, kdo mne pomlouvá, že se na mne rozzlobil, toho polituji, kdo mne pomlouvá a pravdu mluví, tomu poděkuji.
Theodosius I. Veliký

Neříkej hop, dokud manželovi skutečně nepřeskočilo.
James Thumber

Blahoslavený je ten, kdo nemá co říci a neodívá tento fakt do slov.

Pesimista: optimista s životní praxí.

Takt je nevyslovená část našich myšlenek.
Julian Tuwim

Co se stalo směšným, nemůže být nebezpečným.

Láska je nejsilnější ze všech vášní, neboť útočí zároveň na hlavu, srdce i tělo.
Francois Voltaire

Svět patří tomu, kdo si jej vezme.
Jindřich Wales

Peníze jsou šestým smyslem, umožňujícím plně těžit z ostatních pěti.
Orson Welles

Proti skvělým vlastnostem druhého není obrany než láska.
Franz Werfel

Mládí je něco, co mají jen mladí a čeho by jen staří dovedli moudře užívat.
Thornton Wolfe

Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.
Xenofon

Čím víc stárnu, tím víc zjišťuji, že dětství a stáří nejenom splývají, ale že jsou to navíc dva nejintenzivnější stavy, které je nám dáno žít.
Marguerite Yourcenarová

Nenávist je lásce blíž než mrazivá lhostejnost.
Julius Zeyer

Měřítkem lidské osobnosti je nesporně takzvané slabé pohlaví: když žena pláče doopravdy, je to vždy případ, kdy otrlí mužové už dávno utekli.
Jaroslav Žák

Manželství je již po několik tisíc let nevyhovující institucí lidské společnosti a přesto se ze setrvačnosti stále udržuje při životě.
M.J. Galiano

Manželé se občas musí pohádat, aby se o sobě dozvěděli pravdu.
J.W.Von Goethe

Láska je ideální, manželství je reálné, plést si reálné se ideálním nikdy nezůstává nepotrestáno.
J.W.Von Goethe

Muž, který nevidí na své manželce chyby, je vdovec.
B.Lansky

Láska je příjemnější než manželství z téhož důvodů, proč jsou romány zábavnější než dějiny.
S. R. Chamfort

Manželství z rozumu je spojení dvou lidí, kteří si nerozumějí.
A.Karr

Nešťastná manželství neexistují – jinak by totiž musela existovat i šťastná.
G. Laub

Celý problém manželství spočívá v tom, že končí každou noc po milování a každé ráno před snídaní se musí začít budovat znovu.
G. García Márquez

Manželství – to není peklo, ani ráj, ale prostě očistec.
A.Lincoln

Manželství je jako loterie. Nikdo nesmí počítat, že on to bude, kdo vyhraje.
G. De Maupassant

Manželství je údobí lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý.
F. Nietzsche

Manželství je právě tak cenné jako ti, jež spojuje – obvykle tedy nestojí za nic.
F. Nietzsche

Manželství je zlo, ale nutné.
Menandros

Muž je lyrický, žena epická, manželství dramatické.
Novalis

Manželství samo je prostituce. Když věřím své lásce, proč bych se měl ženit? Pravým důvodem manželství je nedůvěra. Co je založeno na nedůvěře, nemůže lásku prohloubit. Může ji jenom zničit.
Osho
 
Manželé mohou být jedním tělem a jednou duší, ale srdce a hlavu společnou mít nebudou.
Arabské přísloví.

Dobré manželství by bylo to, ve kterém byste ve dne zapomínali, že jste milenci, a v noci, že jste manželé.
J. Rostand

Manželství je výzva přírodě na souboj.
R. Rolland

Manželství je jako smrt: jen málokteří jsou dost silní a připravení.
Španělské přísloví

Manželství je nejnemravnější ze všech lidských zřízení. V tom tkví tajemství, proč je tak populární.
G. B. Shaw

Manželé nedovedou ocenit vlastní ženy. Chtějí-li být oceněny, musejí se obrátit na cizí muže.
O. Wilde

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává.
G. B. Shaw

Manželství – společnost dvou vzájemně se podporujících iluzí.
J. John

Manželství se možná udrží jako instituce, když přestane zasahovat do vztahů sexuálních.
G. Laub
 
Hlavní příčinou rozvodů je manželství.
M. Achard

Ze všech vážných věcí je manželství nejsměšnější.
P.-A. C. De Beaumarchais

Většina mužů pokládá manželství spíše za závazek než za lásku.
C. De Bergerac

Líto je mi lásku svatbou ukončit.
T. Browne

Všechna šťastná manželství jsou na jedno kopyto, jen nešťastná se od sebe liší různými výšivkami.
M. Blondel

Zůstáváme spolu, ale navzájem si nevěříme. Není to definice manželství?
R. Bradbury

V manželství se varuj specializace: jestliže se jednou osvědčíš v úloze ukřivděného, nikdy už nedostaneš jinou roli.
W. Brudzinski

Svatba udělá z dvou lidí  jednoho, těžké je však určit, který to bude.
Ch. Baudelaire

Často uzavřou dva idioti sňatek z rozumu.
W. Brudzinski

Buďme k sobě tak cizí, jako bychom byli manželé již dlouhou dobu, a tak slušní, jako bychom jimi vůbec nebyli.
W. Congreve

Děs samoty je horší než strach z otroctví, proto se ženíme.
C.Connolly

Je-li to, co zůstalo z lásky, možno označit za zvyk spolužití, pak takové manželství lze pokládat za úctyhodné.
E. Delacroix

Především v manželství je nutno chyby uznat, nikoli nenávidět.
Erasmus Rotterdamský

Je špatné, když se manželé spolu nudí. Mnohem horší však je, když se nudí pouze jeden z nich.
M. Ebner – Eschenbachová

Jedině to, že jsou jim věrné, spojuje ještě některé ženy s jejich manžely.
S. Guitry

Manželství je jako báseň. Naučíš se jí nazpaměť, a pak už ji jen odříkáváš. Význam slov ti uniká.
D. Hilarová

Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil jako přítele, kdyby byla mužem.
J. Joubert

Před manželstvím se domníváme, že milujeme. V manželství se to učíme.
D. Kastner

Nic mi nepřipadá tak nechutné, jako to nesmírné uspokojení, jež vyzařuje z tváří novomanželů.
Ch. Lamb

Nevěsta: dívka, která si neuvědomuje, že hodlá vyměnit pozornosti mnoha mužů za nepozornost jednoho jediného.
R. Lembke

V manželství se muž líbí ženě déle než naopak, z mnoha důvodů uvedu alespoň ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo vnesl.
J. Paul

Zabránit krádeži auta mohu jedině v případě, že ho nevlastním, a zabránit partnerově nevěře mohu jen tehdy, pokud se nezamiluji a nevstoupím do manželství.
M. Plzák

Manželé jsou jako dárky v Vánocům: nemůžeme si je vybrat. Čekáme jen, až vám je nadělí, a pak se musíte tvářit, že jste náramně spokojené s tím, co jste dostaly.
H. Rowlandová

Kdo se oženil z lásky, mívá dobré noci a špatné dny.
Francouzské přísloví

Jdeš-li do války, pomodli se jednou, jdeš-li do moře, pomodli se dvakrát, ženíš-li se, pomodli se třikrát.
Ruské přísloví

Nejprve se milujeme, a pak nastane čas, že se už nemilujeme. A mezitím se přehradíme dětmi a žijeme si každý ve své části manželství.
D. Radovič

Manželství je památka na lásku
H. Rowlandová

Manžel je pojmenování pro toho, kdo vás kdysi miloval. Manželka je pojmenování pro tu, která milovala někoho jiného a vdala se za vás.
D. Radovič

Nevěrou se ztrácí příliš mnoho, leč věrností se získává příliš málo.
M. I. Aligerová

V manželství je nutno spojovat lásku s přátelstvím.
J. V. Sládek

Manželství je tři týdny zbožňování, tři roky hádek a třicet let tolerance.
G. B. Shaw

Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic, vyjma šťastného manželství.
O. Wilde

Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.
O. Wilde

Kdo se žení z lásky, rozvádí se z rozumu. A naopak.
J. Žáček

Od zvědavosti k lásce je jen krůček. A k manželství ještě blíž.
J. Žáček

Manželství je dohoda mezi dvěma lidmi, kteří se pak už často nikdy nedohodnou.
O. Fišer

Je nespravedlivé zakazovat kněžím ženitbu. Čím si zasloužili toto privilegium?
R. Sanchéz

Moderní manžel je muž, který už jako hoch dělal vždy to, co chtějí jeho rodiče, který později dělal to, co chtěla jeho manželka, který dnes dělá to, co chtějí jeho děti a který patrně nikdy nebude moci dělat to, co by chtěl sám.
A.Buchwald

Ženatí muži prý žijí déle. Anebo se jim to alespoň zdá.
J. N. Nestroy

Manžel se to dozví vždy jako poslední. Důkaz, že bližní dovedou být taktní.
Roda Roda

Když se jdete utopit, svlékněte se. Oblek se třeba bude hodit druhému manželovi vaší ženy.
Anglické přísloví

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodným.
O. Wilde

Archeolog je ideální manžel. Čím je jeho žena starší, tím je pro něho zajímavější.
A. Christieová

Krásné ženy se dneska přičítají ke schopnostem svých manželů.
G. Ch. Lichtenberg

Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby se ho nebyla vzala.
H. Rowlandová

Manželka: daň z přepychu mít děti.
G. Laub

Ideální žena zůstává svému muži věrná, ale jedná s ním tak něžně, jako by jej podváděla.
S. Guitry

Manželka: člověk, který se absolutně nezajímá o to, v čem jsi dobrý, a dokonale rozumí tomu, v čem jsi špatný.
G. Laub

Největší předností některých mužů je jejich žena.
G. Sandová

Pro dobré manželství si člověk musí zvyknout, že už není svobodný, ale nesmí si zvyknout že je ženatý.
G. Laub

Nepotřebuje psa, oštěká ho vlastní žena.
Polské přísloví

Muž se nebojí toho, že se sňatkem uváže k jediné ženě, ale toho, že si tak uzavře cestu ke všem ostatním.
H. Rowlandová

Lidé, kteří dříve tak často klamali, vyžadují od jiných bezpodmínečnou věrnost.
Ch. Duclos

Věrnost spočívá v tom, že v malichernostech můžeme být proti sobě, ve velkých věcech při sobě.
G. Duhamel

Ostatně je nesnadné být některým manželům věrný.
Moliére

Snažte se zdát věrnou a já se vynasnažím vám to věřit.
Moliére

Existují tak věrné ženy, že mají výčitky svědomí, když svého muže podvádějí,
G. De Maupassant

Násilí, které si činíme, abychom zůstali věrni milovanému, nemá větší cenu než nevěra.
F. de la Rochefoucauld

Nejlepší cesta, jak vychovat muže k věrnosti, je dát mu jasně najevo, že se v jeho věrnost věří. Jakmile muž cítí, že je podezírán z nevěry, domnívá se, že má k nevěře právo.
Seneca

Žena, která je tak neobezřetná, že ji přistihli, si zaslouží svůj osud.
H. de Balzac

Nedělejte problém z nevěry! Je to spíše touha po změně způsobu milování než změně osoby milence.
F. Caballerová

Když je žena muži nevěrná, má se za to, že k tomu má vážnější důvod než ložnicovou nespokojenost.
A. Carrel

Morálka pořád klesá: některé ženy podvádějí své milence s vlastními manžely.
G. Laub

Čestný muž nikdy nepodvádí víc než jednu ženu.
Anglické přísloví

Milenec naučí ženu všemu, co manžel před ní skryl.
H. de Balzac

Žena se vždycky ráda chlubí svým milencem, obzvlášť před přítelem, o kterém ví, že je do ní beznadějně zamilován.
J. Dutourd

Ženy rády objímají svého včerejšího milence před očima milence zítřejšího.
J. Dutourd

Jak kladný, tak i záporný výsledek pátracích akcí žárlivce končí pro něho vždy fiaskem.
M. Plzák

Vrchol lásky k manželovi: když si žena vybírá jen takové milence, kteří jsou mu podobní.
G. Laub

Hlavní problém s milenkami je neztratit je dříve, než nás přestanou vzrušovat.
V. Páral

Malá láska je ovládaná žárlivostí, velká je oproštěná od takové malosti.
N. Astafjevová

Žárlivost je nedostatek úcty k osobě, kterou milujeme.
I. Bunin

Žárlivost je zdroj muk pro milujícího a urážek pro milovaného.
G. Goldoni

Žárlivost je předplatné na pomstu za případnou nevěru.
C. Grimstonová

Žárlivá žena jen dokazuje, že nezná svého muže natolik, aby věděla, že vlastně nemá nač žárlit.
J. Hilton

Žárlivost se rodí s láskou, ale ne vždycky s ní umírá.
F. de la Rouchefoucauld

Vyžárlit nemůžete nic, zato můžete úplně všechno prožárlit.
M. Kopecký

Muž chce ženu natolik chytrou, aby pochopila, jak je moudrý, a natolik hloupou, aby se mu obdivovala.
I. Zangwill

Kdyby jen bylo možné klesnout do náruče ženy a přitom nepadnout do jejích rukou.
H. de Montherlant

Strašné je, že není možné žít ani se ženami, ani bez nich.
G. G. Byron

Na světě existuje nanejvýš jedna zlá žena. Bohužel každý jen tu svou má za onu jedinou.
G. E. Lessing

Ženy jsou všeho schopné. Jsou schopné se dokonce zamilovat do svých mužů.
M. Jókai

Když potkáš krásnou ženu, prohlédni si jejího muže.
Francouzské přísloví

Manželství je jako obležená pevnost: kdo je venku, chce dovnitř, a kdo je uvnitř, chce ven.
Arabské přísloví

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář