Jdi na obsah Jdi na menu
 


Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl.
M. Twain

Řekl bych, že polovina odporných a škodlivých věcí, které otravují život člověka a hyzdí tvář světa, byla zosnována v manželské posteli nebo blízko ní.
I. Andrič

Láska bez kritičnosti je u manžela chyba, která může být příčinou všech ženiných hříchů.
H. de Balzac

Slasti lásky postupují do distichu ke čtyřverší, od čtyřverší k sonetu, od sonetu k baladě, od balady k ódě, od ódy ke kantátě a od kantáty k dithyrambu. Manžel, který dythyrambem začíná, je hlupák.
H. de Balzac

Pro lásku není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby spolu byli šťastní.
B. Bardotová

Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují víc než klenbu nebes a koberec louky.
H. de Balzac

Manželství je hřbitov a žena křížem na hrobě lásky.
L. Borne

Mít někoho rád často znamená víc, než ho milovat.
E. Browningová

Mezi mužem a ženou nejsou povinnosti, je jen láska - anebo není.
P.S. Bucková

V každé velké lásce je obsaženo mateřství.
A. Maurois

Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.
Buddha

Pokud milující miluje a chce být milován, nemůže se ukázat takový, jaký ve skutečnosti je.
A. Gide

V manželství by se měla spojovat láska s přátelstvím.
J.V. Sládek

Dokud muž ženu miluje, mluví s ní hlavně o ní. Když ji přestane milovat, mluví s ní hlavně o sobě.
J.W. Goethe

Někdy se stává, že člověk nepozná ženu, kterou by mohl milovat. Ještě častěji se však stává, že člověk přestane ženu milovat, když ji pozná.
A. Gregor

Láska je přitažlivější než manželství, stejně jako jsou romány zábavněší než dějepis.
S. Chamfort

Když ženu milujeme pro její přednosti, není to ještě nebezpečné. Když ji však začneme milovat pro její nedostatky, to je už láska.
S. Guitry

Láska má čtyři kapitoly. První: hudba beze slov. Druhá: hudba se slovy. Třetí: slova bez hudby. Čtvrtá: nejdelší a nejnudnější: beze slov a bez hudby. Radím vám zavřít knihu na konci druhé kapitoly.
G.K. Chesternon

Před manželstvím se domníváme, že milujeme, až v manželství se to však naučíme.
E. Kastner

Když chodíš v kabátě, na kterém chybí knoflíky, musíš se oženit anebo rozvést.
K. Douglas

Ne v tom, že jsme milováni, ale v tom, že milujeme, je naše štěstí.
Casson

Manželství má tu výhodu, že v něm člověk může tělesně milovat, i když duševně nemiluje.
Cato

Chyby svých lásek vidíme až po vystřízlivění.
F. de La Rouchenfoucauld

Největší předností milenky je, že se s ní dá mluvit o všem. Zkuste si s manželkou popovídat o nedostatcích své milenky.
G. Laub

Je zlé, když se muž snaží ženu bavit a nebaví ji, ale ještě horší je, když ji baví už jen tehdy, když ji baví.
G. Laub

Nic není tak přirozené a zrádné, jako myslet si, že jsme milování.
F. de La Rouchenfoucauld

Není umění upoutat tisíc mužů na jednu hodinu. Mnohem těžší je upoutat zájem jednoho muže na celý život.
G. Lollobrigida

Bojíme se poznat celou pravdu o těch, které milujeme.
F. de La Rouchenfoucauld

Chcete-li být šťastné s mužem, musíte pro něj mít hodně pochopení a trochu lásky. Chcete-li být šťastní s ženou, musíte ji zahrnout trochou lásky a vůbec neusilovat o pochopení.
A. Mauroie

Člověk , který se žení z lásky je jako žába, která skočí do studny. Má hojnost vody, ale nemůže se vrátit.
S.T. Coleridge

Nečekejme, aby se ten, koho milujeme, podobal našemu ideálu, ale naopak - přizpůsobme ideál tomu, koho milujeme.
A. Maurois

Rada zamilovaným: zvykněte si dělit se o vše na polovinu. Ulehčíte si situaci při rozvodu.
S. Molnin

Žena dvou pohlaví je válkou dvou pohlaví.
G.G. Márquez

Jen tehdy milujeme doopravdy, když milujeme bez příčiny.
A France

Když se uzavírá manželství bez lásky, brzy vznikne láska bez manželství.
B. Franklin

Dokud se neožení, je zamilovaný muž jaksi neúplný - a potom je hotový.
Z.Z. Gaborová

Muž se lásce učí jen do manželství. Pak už jen zapomíná.
Z.Z. Gaborová

Manželství je památka na lásku.
H. Rowlandová

Manželé se musí vyhýbat hádkám, když jejich vzájemná láska už není natolik silná, aby je zase smiřovala.
J. Rostand

Pokud si od muže přeješ, aby tě nosil na rukou, nechtěj od něho, aby ti ležel u nohou.
H. Ullrich

Jsme spolu proto, že jsme jeden pro druhého plodným problémem.
I. Štrpka

Chceš se rychle zbavit muže? Vrhni se mu kolem krku.
L. de Vilmorin

V lásce je to podobné válce. Běda vítězům.
F. Saganová

Láska má mnoho společného s pohádkou, naproti tomu manželství s realistickým příběhem.
H. Fielding

Co nám udělá stáří, když jsme dva?
Stendhal

Když partnera držíme zkrátka, neudržíme ho dlouho.
S. Radič

Tragický je rozchod jen tehdy, když dva, kteří se rozešli, stále žijí spolu.
Ortega y Gasset

Často se štěstí manželství z rozumu rozfouká jako prach právě proto, že se náhle objeví láska, kterou jsme předtím neuznávali.
L.N. Tolstoj

Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným.
S.J. Lec

Jídlo a sex jsou vždy dobré pro zasmání.
W. Allen

Žena na muži většinou miluje víc jeho duši než tělo, muž na ženě víc její tělo než duši.
Archias

Láska je snad jen vděčností za rozkoš.
H. de Balzac

Milenka, která není vším, není ničím.
H. de Balzac

Éra slepé lásky je už za námi. Žijeme v éře lásky na první pohled.
J. Bazilev

Lásku může zabít jen ten, kterému jsme ji dali.
B. Benešová

Žena by se stala bezpředmětným tvorem, kdyby byla muži povolná při první příležitosti.
Bednář

Romantika letní noci se někdy může proměnit v boj s komáry.
G. de Bruyn

Láska je neodolatelná touha, aby po nás někdo neodolatelně toužil.
A. Ginsberg

Gramatika lásky: přimknutí, shoda a vazba.
M. Germušková

Anatomická juxtapozice dvou orbicularis oris muscules ve stadiu kontrakce.
MUDr. H. Gibson (definice polibku)

Není zvykem vzít si ženu, která měla už předtím poměr. Ale zvykem je mít poměr s ženou, která je vdaná.
K. Kraus

Nejkrásnější věci na tomto světě se říkají mezi čtyřma očima. A většinou jsou ty čtyři oči přimhouřené.
Anette Kolbová

Těla se v lidech milují častěji než duše. Kdo ve svém životě nepoznal i třeba sto žen, možná, že vůbec nepoznal lásku.
J. Čapek

Většina lidí se domnívá, že opakem erotiky je cudnost. Ve skutečnosti je to láska.
Cesbron

Polibek je aperitiv lásky.
J. Kubín

V nejlepším světle se ukázala až tehdy, když zhasla světla.
M. KUpecký

Láska je ze tří čtvrtin zvědavost.
G.G. Casanova

Ten, kdo si hraje s kočkami, musí počítat se škrábanci.
M. de Cervantes

Láska bez erotiky je hra slov a falše.
J. Cocteau

Kdo vynalezl šaty, vynalezl asi i lásku.
Kluis

Polibky jsou to, co zůstalo z řeči, kterou se mluvilo v ráji.
J. Conrad

Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením.
K. Čapek

Nechápu, proč někteří muži s takovou oblibou zvou své přítelkyně na večeři. Snídaně by je přišla laciněji.
J. Dzurko

Sliboval jí modré z nebe, ale na modrou látku se nezmohl.
J. Dzurko

Žena se stává nebezpečím pro muže jen ve dvou případech: Když ji neuspokojí a když ji uspokojí.
G. Laub

Ať je láska jakkoli příjemná, přece jen jsou příjemnější její projevy než ona sama.
F. de La Rouchefoucauld

Přitulili se k sobě tak těsně, že už mezi nimi nezůstalo místo pro city.
S. Jerzy Lec

Pověz mi, s kým spíš, a já ti povím, o kom sníš.
S. Jerzy Lec

Oděv vznikl z touhy zakrýt části těla proto, aby byly záměrně zdůrazněny.
E. Lalo

Hněv mezi milenci netrvá dlouho.
Menandros

Medicina je nejvýhodnější povolání na světě. V jaké jiné profesi může člověk říct ženě, aby se svlékla a pak ještě poslat manželovi účet.
V. Káš

Polibek je nejpříjemnější způsob, jak předat mikroby.
J. Lennon

Francie je dnes eroticky spíš rozvojová země.
J. Moreauová

Žena, která chce odmítnout, řekne ne. Žena která vysvětluje, chce být přesvědčena.
A.de Musset

Sex má pro mě stejnou hodnotu jako jídlo. A jím ráda.
O. Muttiová

Polibkem se přenášejí těžké choroby, a bylo by proto žádoucí, aby se od tohoto zvyku upustilo.
Dr. A. Narodetzki

Dítě je láska, která se stala viditelnou.
Novalis

Kdo smí hřešit, hřeší méně.
Ovidius

Kdo si vzal polibek a nevzal si všechno, zaslouží si, aby o to všechno přišel.
Ovidius

Kdyby býval Kleopatřin nos kratší, možná by osud světa byl jiný.
B.Pascal

Kdo nežárlí na kalhotky své milé, není zamilovaný.
C.Pavese

Kdyby všechny ženy světa řekly své ne, nebylo by válek. Ani vojáků.
S. Štepka

Kdyby muži byli tak dobrými milovníky, jak o sobě často tvrdí, tak by ženy neměly ani kdy se učesat.
S. Guitry

Není skutečné lásky bez ostýchavosti. Láska se narodila tehdy, když Eva vymyslela košilku.
H. Halischka

Láska je slepá, proto miluje tmu.
S. Guitry

Bože, ta naše abeceda! Samé samo(h)lásky, samé sou(h)lásky.
T. Janovic

Od té chvíle, co slyšela v rádiu, že hudební skladatel Rossini se narodil v Pesaru, ztratila víru v antikoncepci.
N. Frýd

Skutečnost milování, když se s ní setkáváme poprvé, trochu odpuzuje – člověk snil o něčem jiném, jemnějším, lepším. Zůstane nám morální a fyzický pocit hnusu, jako když se náhodou dotknete rukou něčeho mazlavého a nemáte hned vodu, abyste se umyli. Marně to stíráte, drží to.
G. de Maupassant

Milostnou strategii ovládá ten, kdo není zamilovaný.
C. Pavese

Krása je tak vrtkavá věc, že dnes je například možné, aby se škaredá žena stala přes noc krásnou.
P. Picasso

Polibek je výměna duší.
Platon

A šli jsme všichni tři: on a já a naše ruce mezi námi.
T.M. Plautus

O nevšední ženu se ucházej všedním způsobem. Bude jí to nevšední.
M. Růžička

Když dívky říkají skromně „ne“, přejí si, aby se to chápalo jako „ano“.
Shakespeare

Láska je zločin – potom nevíme, co udělat s tělem.
M. Slomczynski

Najdou se i tací, pro které vyvrcholením lásky jsou – rodinné přídavky.
J. Sahúl

Příroda je přemoudrá síla, která pomocí několika rafinovaně umístěných oblin umí pro svůj záměr získat i toho, kdo o zachování rodu vůbec neuvažoval.
J. Suchý

Poučování stoiků, že máme svým žádostem odpomoci vyhlazením svých potřeb, mi připadá jako výzva: odřežme si nohy, abychom nepotřebovali boty.
J. Swift

Když tě někdo bude zvát do samoty proto, aby tě mohl líbat, trochu se zdráhej a potom – můžeš jít. Jen se vyhýbej mužům, kteří tě budou lákat na knihovnu nebo sbírku motýlů. Člověk, který neumí nazvat věci pravým jménem, nebude mít ani dost odvahy k tomu, aby snášel možné důsledky.
Kolárová

Vyhýbej se před ránem náruživosti a před soumrakem lásce.
J. de La Bruyere

Nejnebezpečnější cesta k mužovi srdce vede přes žaludek, ale ženy si ji umí zkrátit.
J. Tati

Když muž odmítne ženino milostné nadbíhání, vyvozuje z toho postižená obyčejně jeden ze dvou závěrů: buď je homosexuál, nebo impotent.
W.S. Maugham

Vyspat se s ní, to ano, ale jen žádné důvěrnosti.
K. Tucholsky

Vím, děláme všichni věci, za které se možná dostaneme do pekla.
Peter Vojtek

Láska je někdo, s kým chceme zestárnout.
Ovidius

Láska se rodí z maličkostí, žije z nich a taky na ně umírá.
G.G. Byron

Láska je pronikavý pocit. Nůž mezi žebry.
J. Buzássy.

Když ti, kteří se milovali, zapomenou na něžnosti, zůstane smrti málo, co by jim vzala.
G. G. Byron

Nejpolitováníhodnější nejsou v lásce ti, kteří se nešťastně zamilují, ale ti, kteří nejsou schopni se zbavit toho, co už nemilují.
Bloy

Láska může umřít na pravdu, přátelství na lež.
P. Bonnard

Láskyplný člověk se schoulí i pod křídla toho, kdo mu ubližuje.
L. Carallero

Láska je choroba srdce, ale nejvíc bývá postižen mozek.
M. Janega

Mnoho je způsobů, které léčí lásku, ale žádný z nich není spolehlivý.
F. de La Rochefoucauld

Bolest je prvním pokrmem lásky.
M. Maeterlinck

Miloval ji víc než její život.
G. Malkin

Bát se lásky znamená bát se života, a ti co se života bojí, jsou už ze tří čtvrtin mrtví.
B. Russell

Rozum je sice lékařem lásky, ale za rádce ho láska neuznává.
W. Shakespeare

Ženy snášejí utrpení lépe než muži, jen utrpení lásky hůře.
P. B. Shelley

Láska je jako horečka: vzniká a mizí, aniž by se na tom podílela vůle.
Stendhal

Láska je (ne)mocná čarodějka.
L. Surinčák

Utrpení dne nepřipraví noc o radost.
H. Ullrich

Co se vnitřně zlomilo, nemůže se zvnějšku spojit.
H. Ullrich

Žena se cítí šťastná, když muž píše svá vyznání lásky na velké bankovky.
Heyse

V lásce je třeba mít plné srdce, v manželství plnou kapsu.
M. Hodál

Lásky některých lidí jsou jen následky dobrých večeří.
Ch. Chamfort

Ženám je milejší zloděj než žebrák.
O. Fišer

Nemohl bez ní žít. Se svým výdělkem by se totiž sám neuživil.
O. Fišer

Kdepak, to by pro mě nikdy neudělala, že by utekla.
J. Sekera

Když se dva lidé milují, myslí že bez sebe nemohou žít. Až se navzájem omrzí, litují, že se kdy potkali.
Baker

Kdo tvrdí, že miluje každého, nemiluje nikoho.
K. H. Borovský

Psychologicky je nemožné, aby láska milenců měla stejnou úroveň. Vždy jeden druhého miluje víc, než jak může být jeden druhým milován. A právě zde je rozum v lásce důležitým činidlem, který může v lásce vyrovnávat rozdíly v úrovni lásky.
Bragg

Zamilovanost je nemoc, která se léčí svatbou.
D.Hillarová

Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost a něhu, kterou nemám sám v sobě.
J.W. Goethe

Víc ji miloval ,když ji ztratil.
M. Gorkij

Milenec, který se bojí zlodějů, není hoden lásky.
E.T.A. Hoffmann

Řekla mi: tolik jsem pro něho vytrpěla, že už nikdy nebudu moci milovat někoho jiného.
Chardonne

Uplakaná věrnost je už nevěrností.
H. Haluschka

Co milujeme povrchně, si lehce znechutíme. Od toho však, co milujeme z hloubky své duše, nás nemůže odradit nic na světě.
Casson

K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené jen oči.
K tomu je třeba otevřít i srdce.
Cézanne

Obětovali bychom všechno na světě pro ty, které milujeme, protože vstoupili do užšího kruhu našeho egoismu.
C. Diane

Když člověk miluje – odpouští.

Jen ten, kdo skutečně miluje, neví, kdy ho ten druhý přestal milovat.

S láskou je to jako s ohněm. Plane, jen dokud se do něj fouká. Zhasne, když náhle přestaneme doufat a obávat se.
F.de La Rochefoucauld

Když jsi dobyl srdce ženy, podívej se v něm do komor i předsíní – jestli v něm sídlíš sám.
J. Majerník

Kdo ví, jak cenná je láska? Jen ten, kdo miluje a koho nemilují.
T. Mann

Ceníme si upřímnosti těch, co nás milují. Upřímnost ostatních nazýváme bezohledností.
A.Maurois

Když je voda klidná, můžeme dohlédnout na dno. Podobně můžeme vidět i duši milované bytosti ve chvíli úplného štěstí.
I.Erenburg

Věrnost je silné svrbění se zákazem se poškrábat.
J. Tuwim


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář