Jdi na obsah Jdi na menu
 


Antoine de Saint-Exupéry: Citadela

8. 7. 2007


"Citadelo, vystavím tě v srdci člověka."


Byl jsem až příliš často sv
ědkem, jak se dal soucit nepravou cestou. Ale my, kdo vládneme lidem, jsme se naučili zpytovat jejich srdce a věnovat pozornost jen tomu, co si jí opravdu zaslouží. Odmítám cítit lítost nad okázalými bolestmi, jež trápí srdce žen, a stejně tak nad umírajícími, a stejné tak nad mrtvými. A vím proč. V jedné době mého mládí ve mně probouzeli soucit žebráci a jejich vředy. Najímal jsem pro ně ranhojiče a nakupoval balzámy. Karavany mi přivážely z jednoho ostrova zlaté masti, po nichž kůže znovu přirůstá k masu. To všechno až do dne, kdy jsem pochopil, že si na svém zápachu zakládají jako na vzácném přepychu, kdy jsem je přistihl, jak se škrabou a pomazávají lejnem, jako by hnojili zemi, aby z ní vydobyli purpurový květ. Chlubili se jeden druhému svou hnilobou, byli pyšní na almužny, které dostali, neboť ten, kdo vydělal nejvíc, připadal sám sobě jako velekněz, vystavující tu nejkrásnější modlu. Pokud svolili poradit se s mým lékařem, pak jen v naději, že ho ohromí morovým zápachem a velikostí svého vředu. Mávali svými pahýly, aby si vydobyli místo na světě. A přijímali léčbu jako poctu, polichoceně si nechávali čistit a omývat údy, ale sotvaže nemoc zmizela, připadali si náhle bezvýznamní a jaksi zbyteční, neboť už svým tělem nic neživili. A první jejich starostí bylo, vzkřísit znovu vřed, který z nich žil. A vyšňořeni opět nemocí, vítězoslavní a marniví se vraceli s miskou v ruce zpátky na cestu karavan, aby tu ve jménu svého nečistého boha vydírali pocestné

 

Zažil jsem, jak ženy oplakávaly padlé bojovníky. Ale to jsme je oklamali my sami! Víš přece, s jakou slávou a hlukem se navracejí ti, kdo přežili, jak vykřikují o svých úspěších a jako důkaz nebezpečí, které podstoupili, přinášejí smrt těch druhých, smrt, které říkají strašlivá, protože mohla potkat je.

 

Ano, viděl jsem, jak lidé před smrtí utíkali, už předem zděšeni tím setkáním. Avšak neklamte se, nikdy jsem neviděl, že by propadl hrůze ten, kdo umírá.

 

Protože ani zrcadlo nic neobsahuje a obrazy, jimiž se naplní, jsou bez váhy i trvalosti. Protože jako solné jezero, i zrcadlo někdy spaluje oči.

 

Myslí, že jdou, a zatím už jsou přilepeni k té světelné pasti, myslí, že žijí, a zatím už je pohltila věčnost.

 

Představ si svatební hostinu, když hosté i milenci odejdou.


Za svítání vyvstane nepořádek, který tu zanechali. Rozbité džbány, převržené stoly, vyhaslý oheň, na všem je ustrnulý otisk zmatku. Ale z těch známek,“ řekl, „se o lásce nic nedozvíš.
Když bude nevzdělanec převracet v rukou korán a potěžkávat ho, prohlížet kresbu písmen a zlato iluminací, nikdy tím nezachytí podstatné. Protože podstatným tu není nicotný předmět, nýbrž božská moudrost. Tak jako není na svíci podstatný vosk, který zanechává stopu, nýbrž světlo.“ Protože jsem se však roztřásl při pohledu na ty zbytky božího hodování na širé, pusté rovině, podobné dávným obětním stolům, otec dodal:
„To, co má význam, nelze v popelu vidět. Už se nad těmi mrtvolami nezdržuj, Není tady nic jiného, než povozy navěky uvízlé v blátě, protože neměly vůdce.“

 

Zpitá večerní modlitbou spolu s ostatní vsí, dovolávala se svým nářkem věčností domova.

 

„Uvidíš, jak budou večer pod stany reptat a vyčítat mi krutost,“ řekl otec. „Já jim však každý pokus o vzpouru tvrdě zarazím. Já člověka kuji.“

 

Neboť tak jako o stromu, ani o člověku se nic nedozvíš, pokud ho rozložíš v jeho trvání a rozdělíš v jeho různosti.

 
A tak jsem pochopil, že ani utrpení, ani smrt v lůně božím, dokonce ani žal nad mrtvými nejsou z vrcholku nejvyšší věže citadely k politování. Neboť když uctíváme něčí památku, pak ten, kdo odešel, je přítomnější a mocnější než živý. A pochopil jsem lidskou úzkost a zželelo se mi lidí.

 

Zakazuji se ptát: neboť vím, že není odpovědi, jež by uhasila žízeň. Kdo se ptá, hledá především propast.


Proto také uzavírám ženu do manželství a cizoložnou manželku dávám kamenovat. Chápu zajisté její žízeň a vím, jak veliká je přítomnost, které se dovolává. Umím v ní číst, když stojí večer, v době otevřené zázrakům, opřená na terase, ze všech stran obklopená širým obzorem a vydaná mukám své něhy jako osamělému katu.

 

Kdo kolem lásky rád jen krouží, ten nikdy nezažije skutečné setkání ...

 

Poznal jsem totiž, že člověk je zcela podoben citadele. Rozboří zdi, aby dosáhl svobody, ale zbude z něho jen stržená a hvězdám otevřená pevnost. A vyvstane úzkost z nebytí.

 

Citadelo, vystavím tě v srdci člověka.

 

Děsí mne, když se Bůh hýbe. Jen ať zas usedne nehybný na věčnosti! Neboť je čas geneze, ale je také čas, šťastný čas, zvyku!

 

Mýlí se nevěřící, když se nám smějí a domnívají se, že dosáhnou hmatatelných bohatství tam, kde jich není. Neboť když touží mít stádo, pak je to z pýchy. A radosti pýchy už samy rozhodně nejsou hmatatelné.

 

A jeden pokoj byl prázdný a nikdo nikdy neodhalil, k čemu je --- a možná k ničemu, jen k tomu, aby upozornil, že existuje tajemství, a že nikdy nelze všechno proniknout.

 

Protože palác může být půdou poezie. Jakou však napsat báseň nad nicotnou hrou v kostky?

 

Nastoluji znovu řád tam, kam se lidé nakupili jako vody, vody, které se rozlily v močál. Spínám oblouky klenby. Na dnešním bezpráví buduji zítřejší spravedlnost. Znovu vytyčuji směry tam, kde se každý uvelebil na místě a nazývá to zahnívání štěstím. Pohrdám hnijícími vodami takové spravedlnosti a přináším svobodu pro člověka, zrozeného z krásné nespravedlnosti. Takto zušlechťuji říši.

 

A jeho oběti začnou dům bourat, protože už ho nepoznávají. Tak lidé promrhají to nejvzácnější, co mají: smysl věcí. A připadají si báječní, když o svátcích nedodržují zvyky, když zrazují své tradice a slaví nepřítele. Jistěže při té svatokrádeži v nitru přece jen cosi pociťují. Pokud je to ještě svatokrádež. Pokud je to ještě vzpoura proti čemusi, co na ně vyvíjí určitý tlak. A žijí z toho, že jejich nepřítel ještě dýchá. Stín zákonů jim dosud vadí natolik, aby měli pocit, že jsou proti zákonům. Brzy však zmizí i stín. A oni už potom nepocítí vůbec nic, protože zapomněli i na to, jak chutná vítězství. A zívají. Proměnili palác v tržiště, ale když vyprchala radost z toho, že tady mohou hulvátsky dupat, nevědí náhle, co na tom tržišti dělají. A začnou neurčitě snít o stavbě domu s tisíci dveřmi, se závěsy, jež kloužou po ramenech, s lenivými předpokoji. A dokonce sní i o tajné místnosti, která by vtiskla tajemství celému obydlí. A nevědomky, protože už na něj zapomněli, oplakávají otcův palác, kde měl každý krok smysl.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

система условных знаков для представления информации

(HenryTar, 16. 4. 2021 22:27)

информация по судебным делам информация называется данными если она представлена https://neuroclinic.kz/about/forum/user/51986/ с помощью компьютера текстовую информацию можно информацию устройство ввода и вывода информации https://ruplastika.ru/forum/user/260656/ наибольший объем информации человек получает при помощи

Mortal Kombat 2021 Trailer, Review, Full Movie MultiLanguage

(Nelsonwearp, 15. 4. 2021 19:34)

Mortal Kombat 2021 (English and (ML Subtitles)) Watch Online Free
https://www.bitchute.com/video/n8wLMavjxYqj/
https://www.deviantart.com/rmnshrvkwf/art/Mortal-Kombat-Free-Full-Movie-Watch-English-Online-875424165
https://mortalkombat2021fullfree.medium.com/watch-mortal-kombat-2021-movie-hd-full-online-free-english-6f3119582b34
https://www.getrevue.co/profile/MortalKombat2021WatchOnlineFull
https://www.geogebra.org/m/rgekhttk
Mortal Kombat 2021 Français Streaming VF
https://www.bitchute.com/video/pllykIz6YiKv/
https://www.deviantart.com/valeravolk198/art/Mortal-Kombat-2021-film-streaming-vf-complet-875394297
https://mortalkombat2021streamingvf.medium.com/streaming-vf-mortal-kombat-2021-f-i-l-m-complet-online-gratuit-vf-fran%C3%A7ais-c5c283b951f3
https://mortalkombatstreamingvf.tumblr.com/
https://www.getrevue.co/profile/MortalKombatStreamingVF2021
https://www.geogebra.org/m/kkt8p5vp
https://mortalkombat2021streamingcomplet.peatix.com/
Mortal Kombat 2021 italiano Streaming
https://www.bitchute.com/video/1172xb6cd1Mc/
https://www.deviantart.com/timofejgradchennkov/art/Mortal-Kombat-film-streaming-ita-completo-gratis-875397454
https://mortalkombatstreamingita.medium.com/streaming-ita-mortal-kombat-2021-hd-f-i-l-m-completo-online-gratis-g-u-a-r-d-a-r-e-italiano-c96cee5d8f21
https://mortalkombat2021streamingita.tumblr.com/
https://www.getrevue.co/profile/MortalKombat2021StreamingIta
https://www.geogebra.org/m/euv4sfeg
Mortal Kombat 2021 Ver Online Completas
https://www.bitchute.com/video/dgWQioYPbVN7/
https://www.deviantart.com/ilsurahmetshin277/art/Ver-Mortal-Kombat-pelicula-online-completas-2021-875325333
https://mortalkombat2021veronline.medium.com/ver-online-mortal-kombat-2021-hd-p-e-l-i-c-u-l-a-completas-gratis-latino-espa%C3%B1ol-40b36a6fc510
https://mortalkombat2021veronline.tumblr.com/
https://www.getrevue.co/profile/MortalKombat2021VerOnline
https://www.geogebra.org/m/qeau7rm3
Mortal Kombat 2021 Deutsch Film Stream
https://www.bitchute.com/video/daYdVTGfisGj/
https://www.deviantart.com/casdfyuigha/art/Voyagers-Film-Stream-German-Online-875201180
https://voyagersstreamdeutsch.medium.com/stream-hd-voyagers-2021-f-i-l-m-deutsch-online-kostenlose-komplett-9e9e4d1434e2
https://voyagersstreamdeutsch.tumblr.com/
https://www.getrevue.co/profile/VoyagersFilmStreamGerman
Mortal Kombat 2021 Assistir Filme Online
https://www.bitchute.com/video/f1f1paaLQ1HA/
https://www.deviantart.com/marselsumbukov/art/Mortal-Kombat-2021-assistir-filme-online-completo-875321616
https://mortalkombat2021filmeonline.medium.com/hd-mortal-kombat-2021-ver-hd-filme-online-gratis-portugu%C3%AAs-dfb03ff08863
https://mortalkombatfilmeonline.tumblr.com/
https://www.getrevue.co/profile/MortalKombatFilmeOnline
https://www.geogebra.org/m/rcbzu4ws

ImmibraAfferee

(Jamiefes, 12. 4. 2021 0:10)

https://telegra.ph/Sex-Frauen-Und-Jungen-11-01
https://telegra.ph/Cute-Girls-Lingerie-Sex-Porno-Xxx-03-27
https://telegra.ph/Queens-Blade-Angel-Fuck-03-28
https://telegra.ph/Nude-Babes-And-Motorcycle-03-27
https://telegra.ph/Kostenlose-Porno-Oma-10-31
https://telegra.ph/Horny-Sexy-Steward-Gets-Pawned-Hardcore-Style-03-28
https://telegra.ph/My-Anus-Is-Bleeding-Animation-Xxx-Pics-03-28
https://telegra.ph/Valentines-Geschenke-FГјr-Ein-Mann-Der-Sie-11-04
https://telegra.ph/Woman-Fucked-With-Elephant-04-04
https://telegra.ph/Sexy-Jennifer-Coolidge-Nackt-11-03
https://telegra.ph/
https://telegra.ph/HeiГџe-Biker-KГјken-Nackt-Und-Pussy-11-03
https://telegra.ph/Old-Man-Young-Teen-Porn-Videos-03-27
https://telegra.ph/Nude-Girl-And-Boy-Models-03-24
https://telegra.ph/Mädchen-Gefangen-Nackt-Und-Peinlich-03-27
https://telegra.ph/Teenager-Mädchen-Tanzen-Oben-Ohne-11-02
https://telegra.ph/Nackt-Japan-School-Girl-Gif-11-03
https://telegra.ph/Relative-Dating-Packet-04-04
https://telegra.ph/Nude-The-L-Word-03-27
https://telegra.ph/Trailer-Park-Teen-Sex-03-26
https://telegra.ph/Lusty-Exchange---Part-3-03-28
https://telegra.ph/Codey-Steele-Porn-03-29
https://telegra.ph/How-Make-Womens-Virginity-Video-03-28
https://telegra.ph/Photographer-Bangs-Valentina-NappiS-Hairy-04-01
https://telegra.ph/A-Sweet-Tooth-03-29
https://telegra.ph/Fake-Tattooed-Blonde-Fucked-In-Hotel-Room-03-28
https://telegra.ph/Teen-Wenstern-Porn-Video-04-02
https://telegra.ph/Jade-Aspen-Porn-03-29
https://telegra.ph/Porno-Red-Tube-10-31
https://telegra.ph/Aussie-School-Girls-Upskirt-Sex-Pics-03-27
https://telegra.ph/Zwilling-Frau-Krebs-Mann-Dating-11-03
https://telegra.ph/Teen-Pussy-Tube-03-28-2
https://telegra.ph/Women-Who-Just-Want-To-Have-Sex-04-03
https://telegra.ph/Average-Granny-Pussy-Pics-11-12
https://telegra.ph/Sexy-Nackte-Mädchen-Saugen-Schwanz---Sex-Foto-11-04
https://telegra.ph/John-Cena-Sex-Video-03-25
https://telegra.ph/Beste-Muschi-Auf-Internet-11-02
https://telegra.ph/Girlfriend-Seduced-Her-Guy-And-Fucked-In-Her-03-30
https://telegra.ph/Sexy-Moms-Tutoring-Imagefap-03-27
https://telegra.ph/Porno-Black-Cunts-03-26
https://telegra.ph/Xhamster-E-10-31
https://telegra.ph/Nudy-Girl-Sexy-Foto-03-25
https://telegra.ph/Fresh-Asian-American-Cutie-Elle-Voneva-Gets-Her-03-31
https://telegra.ph/Sexy-Moroccan-Women-Naked-Pics-11-12
https://telegra.ph/Skinny-Mädchen-Mit-Großen-Lücken-Nackt-11-03
https://telegra.ph/Nude-Asian-Fitness-Girls-03-27
https://telegra.ph/Squirting-Lesben-Porno-Gif-11-03
https://telegra.ph/Nude-Hairy-Ginger-Men-03-25
https://telegra.ph/Pussy-Pillow-Hump-Porn-Gif-03-25
https://telegra.ph/Thickest-Cock-Ever-Gif-11-07

Favorite label? MojoHeadz Record Label is a Always waiting new!

(lofeplemomo, 11. 4. 2021 0:52)

Mojoheadz Records https://twitter.com/mojoheadz/status/1324437000448053249 Mojoheadz records is the go-to market place showcasing the innovation and evolution of the genre. Seeing as the label was founded in 2019, the catalogue stretches back to include seminal tracks like Endego's 'Sorry', but in more recent years its contemporary output has guided dance music with releases by psytrance and happy hardcore.Check this out reviews..

пробурить скважину для воды в минской области

(Andreasbda, 10. 4. 2021 5:11)

Добрый день дамы и господа!Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду. https://drive.google.com/file/d/1Y0zYtrRCia9jfU-BH3WPIbhph6HvwDRl/view?usp=sharing Бурение скважин в Минске – полный комплекс качественных и разумных по цене услуг. Заказывайте скважину для воды в АКВАБУРсервис – получите доступ к экологически чистой природной воде по самым выгодным в Минске ценам! Самое основное преимущество состоит в том, что вокруг скважинного фильтра делается обсыпка специальным фильтрующим песком. Это сводит к минимуму возможность заиливания скважины, значительно увеличивает приток поступаемой воды и продлевает срок ее службы до 50 лет! Обсадная труба, используемая при роторном бурении, имеет большую толщину стенки, что позволяет ей выдерживать давление грунтов даже на глубине в 150м. Данный вид бурения гарантирует вам 100% результат. Ведь большим минусом шнекового бурения является то, что в случае отсутствия верхней воды на участке, вам придется покрыть расходы подрядчика и оплатить так называемую «разведку» (в среднем, 10 у.е. за каждый пройденный метр). В результате просто потеряете деньги и все равно обратитесь к услугам ротора.
От всей души Вам всех благ!

The best online video

(ElenaRip, 10. 4. 2021 3:53)

watch online https://bdsm-tube.xyz - free cum porn

scratch для детей самоучитель по программированию

(Rickycot, 9. 4. 2021 7:18)

робототехника и программирование для детей москва https://kursy-programmirovaniya-dlya-detey-shkolnikov.ru/

how long does it take for viagra to start working 49936

(Mandaei, 8. 4. 2021 23:49)

https://ingogf.com/ - cvs pharmacy viagra coupon

программирование для детей книга скачать

(Rickycot, 8. 4. 2021 22:00)

программирование для детей миф https://kursy-programmirovaniya-dlya-detey-shkolnikov.ru/

ImmibraAfferee

(Jamiefes, 8. 4. 2021 21:40)

https://telegra.ph/Mädchen-Fahrrad-Woche-Zeigen-Titten-03-27
https://telegra.ph/Lord-Of-The-Flies-Naked-03-27
https://telegra.ph/Teen-Slut-Sucking-And-Swallowing-03-30
https://telegra.ph/Women-Big-Yoga-Se-X-X-03-26
https://telegra.ph/Young-Horny-Teen-Chicks-Nude-Beach-04-04
https://telegra.ph/Teens-Vacuum-Pumped-Pussy-And-Asshole-Fucked-03-29
https://telegra.ph/Girls-With-No-Clothes-On-Naked-04-02
https://telegra.ph/Die-Menschen-In-Den-Filmen-Nackt-11-02
https://telegra.ph/Interracial-Lesbian-HD-Porn-Tube-03-30
https://telegra.ph/100-Percent-Free-American-Dating-Sites-11-12
https://telegra.ph/Sexfilmecom-10-31
https://telegra.ph/Busty-Mature-Nudes-Pictures-03-24
https://telegra.ph/Jesse-James-Porn-03-29
https://telegra.ph/Year-Old-Girl-Naked-Pictures-04-04
https://telegra.ph/Gif-Woman-Putting-Penis-In-03-24
https://telegra.ph/Galerie-Xxx-Anal-Sex-11-01
https://telegra.ph/Sexy-Nude-Girl-Smiling-04-02
https://telegra.ph/Cheerleader-Sex-Party-Videos-03-24
https://telegra.ph/Sunny-Leone-Fucked-By-Black-Man-04-04
https://telegra.ph/First-Nude-Self-Shot-11-10
https://telegra.ph/Sophie-Lynx-Porn-03-29
https://telegra.ph/Yaya-Kouzuki-HD-Porn-03-29
https://telegra.ph/Mollige-Ebonu-Nackt-Orgie-11-02
https://telegra.ph/Russian-Dating-Site-Pictures-Weird-04-02
https://telegra.ph/Sexy-Hottie-Bliss-Dulce-Fucking-A-Big-Cock-03-28
https://telegra.ph/Free-Busty-Young-Petite-Girl-Mobile-Porn-04-02
https://telegra.ph/Jimmy-Neutron-Fucks-His-Mom-Nude-04-04
https://telegra.ph/Topless-Indian-Glamorous-Wives-04-03
https://telegra.ph/Omasex-Videos-11-01
https://telegra.ph/Nackte-Schlampen-von-nh-11-01
https://telegra.ph/Rough-Fuck-And-Anal-Banging-03-27
https://telegra.ph/Having-Sex-With-My-Neighbor-11-09
https://telegra.ph/Petite-Babe-Spielzeug-Pics-11-01
https://telegra.ph/Sexy-Supermodel-Having-Sex-03-27
https://telegra.ph/BJ-Young-Teen-Porn-Videos-03-27
https://telegra.ph/Girlfiends-Bikini-Pics-03-25
https://telegra.ph/Busty-Women-Yoga-Porn-03-26
https://telegra.ph/Son-Fuck-Granny-Cum-04-04
https://telegra.ph/Free-Beauty-Porn-Videos-From-Lez-Kiss-03-30
https://telegra.ph/Dirty-Orgy-In-A-Club-Featuring-Provocative-Porn-04-01
https://telegra.ph/Erotic-Mosterotic-Teens-Natural-Nude-10-30
https://telegra.ph/Sister-and-mom-naked-11-07
https://telegra.ph/Italien-Naked-Girls-Boobs-11-02
https://telegra.ph/
https://telegra.ph/Nackten-Mädchen-Babes-Mit-Einem-Jungen-03-27
https://telegra.ph/
https://telegra.ph/Beauty-Babe-Porn-Videos---XXX-Photo-04-02
https://telegra.ph/Nackt-Mädchen-Masturbieren-Mit-Obst-11-03
https://telegra.ph/Beißen-In-Die-Unterlippe-Während-Sie-Küssen-11-03
https://telegra.ph/Sri-Lanka-School-Girl-Fucking-Photo-11-10

Самый магазин Мебели Москва

(RichardNoife, 8. 4. 2021 8:29)

Мы несомненно поможем Для Вас совершить собственный дом интересным, комфортным, чистым также многофункциональным вследствие товарам высокого свойства. Свой сеть интернет-торговый центр «Мебельная Фабрика Москва МФМ» дает обширный перечень мебели также продуктов с целью здания.

https://www.fabrika-moscow.ru/post/мебель-на-заказ-москва-отзывы-покупателей-мфм

vegavardenafil

(warnings for vardenafil, 5. 4. 2021 2:40)

teva pharms vardenafil https://vegavardenafil.com/ vardenafil 20mg tablets

Распродажа от компании Росмера

(StephenGex, 4. 4. 2021 3:09)

Предложение от Росмера. Распродажа. Концевые меры длины №3 кл.1 КИ за 40000.00руб. подробности по ссылке: https://rosmera.ru/product/kontsevye-mery-dliny-3-kl1-ki

elitadalafill

(order tadalafil, 3. 4. 2021 21:28)

buy tadalafil https://elitadalafill.com/ what is tadalafil

Hi

(DELESTON90, 3. 4. 2021 14:36)

Ремонт TELEMECANIQUE DRIVE 1HP 230VAC W/KEYPAD - ATV-16U18M2 https://prom-electric.ru/remont-telemecanique-drive-1hp-230vac-wkeypad-atv-16u18m2/ Диагностика TELEMECANIQUE DRIVE 1HP 230VAC W KEYPAD, ATV-16U18M2. Доставка.

Укладываем ламинат своими руками без опыта

(HazelCoirl, 29. 3. 2021 7:32)

Укладываем ламинат своими руками без опыта
https://yandex.ru/efir?stream_id=vlh8pO2RM9WI&f=1

<b>ПОДГОТОВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ</b>
ножовка, лобзик или циркулярная пила
торцовочная пила
строительный нож
молоток
деревянная колодка (для подшивки ламелей)
клейкая лента (для крепления подложек)
сантиметровая лента
корневой
уровень линейки или духа
карандаш
клинья (для создания зазора между ламинированным полом и стеной)
зажим или скрепка (для фиксации последнего ряда)
пылесос

Для того, чтобы в помещении, в котором будет уложен ламинат, было достаточно места, пакеты с материалом должны быть размещены в другом месте. Обычно это соседняя комната или прихожая. Подготовьте это место. Оно должно быть близко к вам, чтобы ламели были под рукой и вам не приходилось далеко ходить. Упаковки должны быть размещены так, чтобы вы могли пройти. Вы также можете положить их на ненужную подложку.
В процессе укладки ламинированных полов неизбежно появятся непригодные для использования отходы. Они пропадут впустую. Поэтому при расчете необходимого объема материала добавьте сверху еще 5-10%. Если вы не сделаете это сразу, то можете оказаться в затруднительном положении, когда ранее купленного ламината не будет в магазине.

https://yandex.ru/efir/?stream_active=blogger&stream_publisher=ugc_channel_4351059008255718049
Форма ламината меняется в зависимости от климатических условий, в которых он находится. Когда вы покупаете его, вы получаете материал, который долгое время находился на складе и температура и влажность которого вряд ли будут идентичны температуре и влажности в вашем доме. Если вы начнете установку сразу же, ламинат приспособится к новым условиям и изменит свои размеры после установки. Пол начнет буксовать или трескаться.

Чтобы не тратить время и деньги, дайте материалу немного акклиматизироваться - оставьте ламинат в помещении, для которого он предназначен, на 2-3 дня. Пусть он адаптируется к новым условиям.

Ламинированный пол чрезвычайно чувствителен к неровностям подложки. Пол должен быть ОЧЕНЬ плоским - допускается наличие ям или неровностей не более 2 мм. В противном случае ламинатный пол будет скрипеть, провисать, существует большой риск повреждения замковой системы и расхождения ламелей. И не надейтесь, что подложка сможет сгладить несовершенную подложку. Это не поможет!

Проверяйте плоскостность подложки не глазом, а прямым или ровным выравниванием штукатурщика. Все неровности, высота или глубина которых превышает 2 мм, должны быть удалены. Ямы заполняются раствором, измельчаются неровности.

Which your favorite label? MojoHeadz Record Label is a Good!!!

(lofeplemomo, 29. 3. 2021 1:56)

mojoheadz ... https://open.spotify.com/album/2q05LcqnkGHvcKMHvArpx5 Ever since MojoHeadz catapulted its way onto dancefloors around the world, Mojoheadz has been evolving and expanding at a rate that’s been a joy to watch.Check it out reviews..

Высококачественные профессиональные плёнки Минск

(Antoniowgn, 27. 3. 2021 23:44)

Добрый день дамы и господа!
Предлагаем Вашему вниманию высококачественные профессиональные плёнки. Наша организация"ООО Защитные плёнки" работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси. Дизайнерам, производителям стеклопакетов, мебели и дверей для применения своей продукции в офисах, квартирах и коттеджах мы предлагаем установку декоративной пленки. Проектные и строительные организации для осуществления смелых архитектурных решений могут использовать предложенную нами на выбор тонировочную пленку. Матовые пленки различной цветовой гаммы, установленные в межоконном пространстве, придадут зданию или сооружению неповторимый индивидуальный стиль. Пленки зеркальные оградят посетителей кафе и магазинов или сотрудников офисов на нижних этажах от ненужных глаз.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1hceZWkDFW4mFU9sDZ64bQAi3ss41Fo5g/view?usp=sharing
С уважением,коллектив "ООО Защитные плёнки".

Укладываем ламинат своими руками без опыта

(HazelCoirl, 27. 3. 2021 12:52)

Укладываем ламинат своими руками без опыта
https://yandex.ru/efir?stream_id=vlh8pO2RM9WI&f=1

<b>ПОДГОТОВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ</b>
ножовка, лобзик или циркулярная пила
торцовочная пила
строительный нож
молоток
деревянная колодка (для подшивки ламелей)
клейкая лента (для крепления подложек)
сантиметровая лента
корневой
уровень линейки или духа
карандаш
клинья (для создания зазора между ламинированным полом и стеной)
зажим или скрепка (для фиксации последнего ряда)
пылесос

Для того, чтобы в помещении, в котором будет уложен ламинат, было достаточно места, пакеты с материалом должны быть размещены в другом месте. Обычно это соседняя комната или прихожая. Подготовьте это место. Оно должно быть близко к вам, чтобы ламели были под рукой и вам не приходилось далеко ходить. Упаковки должны быть размещены так, чтобы вы могли пройти. Вы также можете положить их на ненужную подложку.
В процессе укладки ламинированных полов неизбежно появятся непригодные для использования отходы. Они пропадут впустую. Поэтому при расчете необходимого объема материала добавьте сверху еще 5-10%. Если вы не сделаете это сразу, то можете оказаться в затруднительном положении, когда ранее купленного ламината не будет в магазине.

https://yandex.ru/efir/?stream_active=blogger&stream_publisher=ugc_channel_4351059008255718049
Форма ламината меняется в зависимости от климатических условий, в которых он находится. Когда вы покупаете его, вы получаете материал, который долгое время находился на складе и температура и влажность которого вряд ли будут идентичны температуре и влажности в вашем доме. Если вы начнете установку сразу же, ламинат приспособится к новым условиям и изменит свои размеры после установки. Пол начнет буксовать или трескаться.

Чтобы не тратить время и деньги, дайте материалу немного акклиматизироваться - оставьте ламинат в помещении, для которого он предназначен, на 2-3 дня. Пусть он адаптируется к новым условиям.

Ламинированный пол чрезвычайно чувствителен к неровностям подложки. Пол должен быть ОЧЕНЬ плоским - допускается наличие ям или неровностей не более 2 мм. В противном случае ламинатный пол будет скрипеть, провисать, существует большой риск повреждения замковой системы и расхождения ламелей. И не надейтесь, что подложка сможет сгладить несовершенную подложку. Это не поможет!

Проверяйте плоскостность подложки не глазом, а прямым или ровным выравниванием штукатурщика. Все неровности, высота или глубина которых превышает 2 мм, должны быть удалены. Ямы заполняются раствором, измельчаются неровности.

Вы не О Вигорелле

(Bryantof, 27. 3. 2021 11:09)

Штат : preparatyi https://big-penis.com.ru/respons-vigorelle.html -О Вигорелле ... 27-летняя Элайн Штат Массачусетс


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

následující »